Form of Work
Artykuły
(22)
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(15)
E-booki
(12)
IBUK Libra
(12)
Publikacje fachowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Author
zbiorowa Praca
(6)
Cichosz Mariusz (1960- )
(2)
Hausner Jerzy
(2)
Koralewicz Jadwiga
(2)
Kozaczuk Franciszek
(2)
Marynowicz-Hetka Ewa (1946- )
(2)
Bartkowiak Kinga
(1)
Bendyk Edwin
(1)
Chańko Anna
(1)
Chrobak Marzena
(1)
Cudowska Agata
(1)
Czapliński Przemysław
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Czerniawska Mirosława
(1)
Czerwiec Karolina
(1)
Czupała Hubert
(1)
Daszykowska Jadwiga
(1)
Domarecka Ewa
(1)
Fazlagić Amir Jan
(1)
Fijałkowski Adam (1969- )
(1)
Frańczyk Ewelina
(1)
Frączek Zofia
(1)
Gaś Zbigniew B
(1)
Giza Anna
(1)
Głowala Agnieszka
(1)
Karwatowska Małgorzata
(1)
Klos Adriana
(1)
Kobosko Joanna
(1)
Koterwas Agnieszka
(1)
Kowal Stanisław
(1)
Kutyło Łukasz
(1)
Lesiak-Laska Eugenia Iwona (1938- )
(1)
Mariański Janusz
(1)
Mencwel Andrzej
(1)
Mogielska Karolina
(1)
Potyrała Katarzyna
(1)
Przygoda Anna
(1)
Przyłębski Andrzej (1958- )
(1)
Płuska Katarzyna
(1)
Radzikowska Dorota
(1)
Rakowski Tomasz
(1)
Rewera Mirosław
(1)
Simmel Georg (1858-1918)
(1)
Smyczek Augustyn Leon
(1)
Socorro Entrena Maria
(1)
Szluz Beata
(1)
Wojnar Irena (1924- )
(1)
Woynarowska Barbara
(1)
Wołyniec Emilia
(1)
Wydawnictwo Adam Marszałek
(1)
Wędzińska Magdalena
(1)
Zarycki Tomasz
(1)
Ziółkowski Marek
(1)
Zybała Andrzej
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(19)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(48)
English
(1)
Subject
Wartość
(12)
Wychowanie do wartości
(10)
Poczucie własnej wartości
(7)
Pedagogika społeczna
(6)
Postawy
(5)
Wychowanie
(5)
Młodzież
(4)
Wartości społeczne
(4)
Jakość życia
(3)
Komunikacja społeczna
(3)
Młodzież trudna
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Rodzina
(3)
Wartości
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Aktywizacja społeczna
(2)
Animacja kultury
(2)
Asertywność
(2)
Aspiracje
(2)
Czas wolny od pracy
(2)
Dziecko
(2)
Gerontologia
(2)
Kamiński, Aleksander (1903-1978)
(2)
Kompetencje społeczne
(2)
Kowalski Stanisław
(2)
Kreatywność
(2)
Kształcenie
(2)
Multimedia
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Opieka społeczna
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Pedagogika porównawcza
(2)
Pedagogika rodziny
(2)
Polityka społeczna
(2)
Poradnictwo pedagogiczne
(2)
Praca socjalna
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Płeć
(2)
Radlińska, Helena (1879-1954)
(2)
Regionalizm
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Rola społeczna
(2)
Społeczność lokalna
(2)
Studenci
(2)
Styl życia
(2)
Uczniowie klas początkowych
(2)
Wolność
(2)
Wolontariusze
(2)
Wroczyński, Ryszard (1909-1987)
(2)
Zachowanie
(2)
Absolwenci szkół podstawowych
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Aplikacje internetowe
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Autorska Szkoła Podstawowa "Żak" (Olsztyn)
(1)
Autorytaryzm
(1)
Autorytet
(1)
Badania jakościowe
(1)
Bezradność
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Czytelnictwo dziecięce
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Diagnoza społeczna
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dorośli
(1)
Dziadkowie i wnuki
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Edukacja teatralna
(1)
Edukacja wartości
(1)
Etyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Filozofia
(1)
Głusi
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Kobieta
(1)
Kompetencje kulturowe
(1)
Konformizm
(1)
Kowalski, Stanisław
(1)
Ludzie starzy
(1)
Lęk
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Norma społeczna
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Odżywianie
(1)
Optymizm
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Osobowość
(1)
Osoby z implantami ślimakowymi
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pieniądz
(1)
Poczucie własnej skuteczności
(1)
Polska Macierz Szkolna
(1)
Postmodernizm
(1)
Subject: work
Humanistyczne przesłanki niepokoju
(1)
Subject: time
2001-
(15)
1901-2000
(2)
1801-1900
(1)
1918-1939
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(12)
Lublin (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(6)
Artykuł z czasopisma naukowego
(6)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Raport z badań
(6)
Opracowanie
(2)
Wywiad dziennikarski
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Literatura dziecięca
(1)
Monografia
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(13)
Socjologia i społeczeństwo
(10)
Psychologia
(3)
Filozofia i etyka
(2)
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Nauka i badania
(1)
Rozwój osobisty
(1)
49 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44110 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45931 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46050 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Praca poświęcona problematyce wartości tej kategorii młodzieży, która weszła w okresie realizacji obowiązku szkolnego w konflikt z prawem. Dla szerszego kontekstu odniesienia porównano hierarchię wartości badanych z ich rówieśnikami nie naruszającymi norm prawnych (uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół zawodowych i LO), a także z młodocianymi i dorosłymi przstępcami odbywającymi karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. W oparciu o badania określono strukturę i hierarchię wartości niedostosowanych, a także ich społeczne determinanty. (-)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39819 (1 egz.)
Book
In basket
Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka” to kompendium wiedzy dotyczące kształtowania kompetencji umożliwiających ludziom dbanie o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. W pierwszej części podręcznika omówiono teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, nakreślono jej etyczne aspekty, opisano role i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej prowadzenia. Druga – praktyczna część – dotyczy wybranych obszarów tematycznych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. W tej sekcji, wzbogaconej o gotowe scenariusze zajęć, poruszono zagadnienia związane z edukacją w zakresie: dbałości o ciało, zdrowia psychicznego, żywienia, aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, zdrowia seksualnego, zapobiegania zachowaniom ryzykownym, bycia aktywnym pacjentem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44822 (1 egz.)
E-book
In basket
Książka stanowi wartościową publikację poszerzającą wiedzę na temat związku między wartościami młodzieży a postawami wobec osób z niepełnosprawnością ruchową. Pogłębia także wiedzę na temat związków między wybranymi czynnikami socjodemograficznymi i poznawczymi a preferowanymi wartościami oraz postawami młodzieży. Ukazanie empirycznych związków między różnymi czynnikami kształtującymi wybory aksjologiczne młodych ludzi oraz formującymi ich postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych należy uznać za największy walor poznawczy tej pracy. Monografia rzuca również ciekawe światło na kondycję społeczno-moralną współczesnej młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents] Mikołaj Lewicki, Mirosław Filiciak: Wynalezienie poszerzonego pola kultury [The Invention of the Enlarged Field of Culture], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.01, s. 7–32; Bartłomiej Biga: Alternatywy dla patentu [Alternatives to Patent], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.02, s. 33–44; Joanna Sanetra-Szeliga: Kultura jako element składowy jakości życia w mieście [Culture: Quality of Life Component], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.03, s. 45–60; Anna Świętochowska: Wartość kultury w perspektywie polityki publicznej [Cultural Value in Public Policy Perspective], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.04, s. 61–72; Juliusz Gardawski: Klasy społeczno-ekonomiczne a normatywne wizje gospodarki [Socio-Economic Classes and Normative Visions of the Economy], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.05, s. 73–119. Omówienia Krzysztof Dudek: Ekonomiczne wątki polskiej awangardy w stulecie jej powstania. Wybrane zagadnienia, doi 10.7366/KIR.2017.1.2.06, s. 123–128.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Monografia koncentruje się wokół zagadnień istotnych dla wychowania i profilaktyki zachowań ryzykownych pod względem teoretycznym i praktycznym. Omawia rolę wartości w procesie dojrzewania osobowego oraz rolę nauczyciela w wychowaniu do wartości, aksjologiczny wymiar programów profilaktycznych, preferowane wartości wychowanków opieki zastępczej w Polsce, obowiązki etyczne społeczeństwa wobec dzieci z rodzin z problemem alkoholowym czy opinię współczesnej młodzieży na temat rodziny. Jest to ujęcie interdyscyplinarne, głównie psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, zawierające wiele interesujących rozwiązań metodycznych, m.in. próbę konstrukcji narzędzia do pomiaru „pozytywnego rozwoju młodzieży”, profilaktykę wobec dzieci wysoko wrażliwych czy młodzieży używającej substancji psychoaktywnych. Publikacja omawia profilaktykę w kontekście psychologii sportu, a także w wsparcie społeczne jako profilaktykę niekorzystnych następstw starzenia się i starości
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again