Form of Work
Artykuły
(24)
Książki
(17)
Publikacje dydaktyczne
(8)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Author
Brzezińska Anna
(7)
Krysińska Iwona
(7)
Kuszak Kinga
(7)
Kuszyńska Dorota
(7)
Lewin Aleksander (1915-2002)
(4)
Przybyla Olga
(2)
Żak Wydawnictwo Edukacyjne
(2)
Adamczyk Tomasz
(1)
Baranowska-Rataj Anna
(1)
Cichy Bogusław
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Dąbrowski Jacek
(1)
Jacher Władysław
(1)
Kerschensteiner Jerzy
(1)
Kiciński Krzysztof
(1)
Kojder Andrzej
(1)
Kowalski Stanisław
(1)
Kowalski Stanisław red
(1)
Libiszowska- Żółtkowska Maria
(1)
Lindenberg Christoph
(1)
Mariański Janusz
(1)
Mendel Maria (1960- )
(1)
Molak Adolf
(1)
Muszyński Heliodor (1931- )
(1)
Pecyna Maria Bogumiła
(1)
Przyszczypkowski Kazimierz (1943- )
(1)
Rylke Hanna
(1)
Swadźba Urszula
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Trentowski Bronisław Ferdynand
(1)
Urbański-Korż Ryszard (1951-2005)
(1)
Wawrzyniuk Stanisław
(1)
Zaręba Sławomir H
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Ćwikliński Andrzej (1953- )
(1)
Świda-Ziemba Hanna
(1)
Żernik Klaudia
(1)
Year
2020 - 2022
(9)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(5)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(4)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(20)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(44)
Audience Group
Nauczanie początkowe
(8)
Nauczyciele nauczania początkowego
(5)
Subject
System wartości
(20)
Wychowanie
(19)
Młodzież
(9)
Nauczanie początkowe
(9)
Wartość
(9)
Wychowanie do wartości
(9)
Etyka
(8)
Normy moralne
(8)
Socjologia
(7)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Wychowanie w szkole
(3)
Salezjanie
(2)
Szkoła
(2)
Teoria systemów
(2)
Agresja
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Autorytet
(1)
Biografie
(1)
Biografie indywidualne
(1)
Cele życiowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko pozamałżeńskie
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja a wolność
(1)
Edukacja demokratyczna
(1)
Edukacja społeczna
(1)
Globalizacja
(1)
Inteligencja
(1)
Jeżewski Kazimierz
(1)
Korupcja
(1)
Kształcenie
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nałogi
(1)
Ossowski, Stanisław
(1)
Oświata za granicą
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika salezjańska
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Pedagogika współczesna
(1)
Psychoterapia dzieci
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój zawodowy
(1)
Styl życia
(1)
System Biofeedback
(1)
Systemy wychowania
(1)
Teoria
(1)
Uzależnienia
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Subject: time
2001-
(10)
2001-0
(8)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(11)
Artykuł z pracy zbiorowej
(11)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(8)
Scenariusz zajęć
(6)
Scenariusz zajęć do nauczania początkowego
(2)
Dane statystyczne
(1)
Publikacje
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(19)
Socjologia i społeczeństwo
(9)
Filozofia i etyka
(1)
44 results Filter
E-book
In basket
Sumienna i uważna obserwacja osób napotykających bariery w porozumiewaniu się to codzienność praktyki logopedycznej. Terapeuta krok po kroku analizuje sposoby funkcjonowania jednostki w kontaktach z otoczeniem, poszukując interpretacji dla ich rozpoznania i opisu. Dąży do odkrycia zespołu przyczyn występujących trudności w komunikowaniu się, gdyż ma świadomość, że natura, jakość i stan umiejętności tworzenia relacji człowieka z otaczającą go rzeczywistością są wielorako uwarunkowane. Budowanie programów terapii zaburzeń w porozumiewaniu się zarówno werbalnym, jak i niewerbalnym wymaga wiedzy lingwistycznej, biologicznych podstaw teoretycznych dotyczących rozwoju i funkcjonowaniu człowieka oraz znajomości mechanizmów psychologicznych i aspektów społeczno-pedagogicznych. Na procedurę logopedyczną składa się rozwijanie wszystkich typów kompetencji – komunikacyjnej, poznawczej (kulturowej) i językowej. Zasadnicze znaczenie dla rozumienia rzeczywistości ma rozumienie języka. Interdyscyplinarne kierunki badań logopedycznych pokazują, jak różnorodne, złożone i nierzadko dyskretne bywają czynniki wpływające na możliwości komunikowania się i stan rozwoju mowy. Tradycyjnie tematykę „Logopedii Silesiany” wyznaczają doświadczenia naukowo-badawcze i zawodowe autorów, które gromadzili, obserwując trudności w komunikacji językowej mówionej i pisanej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Po raz kolejny idea rozpoznawania natury zaburzeń mowy połączyła znamienitych badaczy w dążeniu do opisu mowy zarówno w jej specyficznych, jak i w niespecyficznych kontekstach. (fragment Wstępu)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Z zaszczytem i przyjemnością oddajemy w ręce Czytelników kolejny, ósmy tom „Logopedii Silesiany”. W zebranych w nim pracach naukowych oraz stu-diach przypadków cenieni i uznani Autorzy z kraju i zagranicy podejmują się szerokiego omówienia różnorodnych zagadnień dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej. Każdorazowo pogłębiona refleksja naukowa łączy się ze wskazywaniem metodologicznych uzasadnień dla prawideł komunikowania się, w tym nade wszystko komunikowania się językowego, oraz z tworzeniem podstaw dla nowych formuł postępowania logopedycznego.Język bowiem odgrywa w procesie porozumiewania się zasadniczą rolę. Co istotne, zarówno teoretycy, jak i praktycy logopedii patrzą na język nie jako na system złożony z podsystemów, ale jako na narzędzie budowania tożsamości i walencji kulturowej, gdyż jest on w swej istocie elementem konstytutywnym bycia człowiekiem. Nabycie określonych wzorów językowych determinuje postawę poznawczą jednostki wobec otaczającej rzeczywistości, a „ujęzykowienie głowy ludzkiej za pomocą więcej niż jednego myślenia językowego wprowadza do niej coś całkiem nowego”1. Za pomocą słów i budowanych z nich struktur poznajemy, przeżywamy, interpretujemy i oceniamy świat. Po raz kolejny obserwacja słowa w różnych jego realizacjach i odkrywanie przyczyn sprawiających, że człowiek zaczyna używać języka w taki a nie inny sposób, znajdują odzwierciedlenie w logo-pedycznej debacie nad naturą ludzkiego porozumiewania się – podejmowaniu przez badaczy opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach. (fragment Wstępu)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again