Form of Work
Artykuły
(35)
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(8)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Author
Jurczyk Marcin
(2)
Bernasiewicz Maciej
(1)
Chomczyński Piotr
(1)
Chudnicki Andrzej
(1)
Difin
(1)
Frąckowiak Przemysław
(1)
Gaś Zbigniew Bronisław (1952- )
(1)
Jedlewski Stanisław
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kobryń Małgorzata
(1)
Kopszak Ewa
(1)
Kranc Michał
(1)
Król Marek
(1)
Kuciej Katarzyna
(1)
Kudlak Grzegorz
(1)
Kulbaka Jacek
(1)
Mazur Marcin
(1)
Mierzwa Anna
(1)
Mimiec Katarzyna
(1)
Miotke Bernadeta
(1)
Polkowski Tomasz
(1)
Porembska Marta
(1)
Pytka Lesław (1947- )
(1)
Radzki Kacper (1976- )
(1)
Raś Danuta
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Rylke Hanna
(1)
Sawa Aleksandra
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Szałański Jan
(1)
Wachowicz Janusz
(1)
Wojasiński Mariusz
(1)
Wolan Tadeusz
(1)
Zalewski Grzegorz
(1)
Zięciak Monika
(1)
Łukasiewicz Marek (pedagog)
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(34)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(46)
Subject
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(27)
Zakład poprawczy
(14)
Pedagogika resocjalizacyjna
(12)
Młodzież trudna
(7)
Dziecko trudne
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Nieletni przestępcy
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Resocjalizacja nieletnich
(3)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(3)
Dziewczęta
(2)
Metody wychowawcze
(2)
Młodociani przestępcy
(2)
Młodzież
(2)
Psychoterapia
(2)
Resocjalizacja
(2)
Rodzina
(2)
Schronisko dla nieletnich
(2)
Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(2)
Zakłady poprawcze
(2)
Badania socjologiczne
(1)
Chłopcy
(1)
Diagnoza
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dom dziecka
(1)
Dyscyplina (socjol.)
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziewczęta nieletnie
(1)
Gimnazja
(1)
Harcerstwo
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Motywacja
(1)
Muzyka młodzieżowa
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież niedostosowana społecznie
(1)
Narkomania dzieci i młodzieży
(1)
Negocjacje
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Osoby z ADHD
(1)
Pakistan
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samookaleczenie
(1)
Socjoterapia
(1)
Subkultura
(1)
Substancje psychoaktywne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Twórczość
(1)
Ucieczki dzieci z domów
(1)
Uczniowie
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanek
(1)
Wychowankowie zakładu poprawczego
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wypadki nadzwyczajne w miejscach pozbawienia wolności
(1)
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich (Zawiercie)
(1)
Zakład karny
(1)
Zakłady poprawcze dla nieletnich
(1)
Zapobieganie
(1)
Zespół ADHD
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko wychowawcze
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł z czasopisma
(1)
Monografia
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Psychologia
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Historia
(1)
46 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 201-[203]
Streszczenie: Przestępczość i reocjalizacja w ujęciu danych statystycznych. Pośród tematów w opracowaniu znalazły się: rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze, sytuacja dziecka w zakresie funkcjonowania resortu edukacji, aktywność ekonomiczna młodzieży, nieletni przebywający w placówkach. resocjalizacyjnych, interwencyjych i opiekuńczo-wychowawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41649 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40370 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2350)
Tyt. grzb.: O poprawie winowajców... - Bibliogr. s. [219]-254 - Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: W niniejszym opracowaniu starano się określić, jakie były główne źródła rozwijających się w Polsce koncepcji teoretycznych dot. wychowania poprawczego oraz jaki wpływ na koncepcję wychowania poprawczego miały inne nauki (prawo, medycyna, profilaktyka społeczna, pedagogika lecznicza, opieka społeczna). Analizowano poglądy prawników, lekarzy, działaczy społecznych, pedagogów oraz organizację więziennictwa, podstawowe akty prawne i rozporządzenia dot. postępowania z dziećmi i młodzieżą odnoszące się do opieki jak również więziennictwa. Badano problemy szczegółowe np.: funkcjonowanie zakładów dla nieletnich i dorosłych, znaczenie pracy oraz wykształcenia ogólnego w wychowaniu poprawczym, organizację profilaktyki społecznej, przygotowanie kadr pedagogicznych oraz pracowników więziennictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39792 (1 egz.)
No cover
E-book
In basket
W badaniach prowadzonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zdecydowałem się na zastosowanie podejścia jakościowego w projektowaniu, gromadzeniu i analizie materiału empirycznego. Innym, zdecydowanie ważniejszym, argumentem na rzecz przyjęcia tej metodologii, jak również związanych z nią technik jakościowych, jest sam temat badawczy, który koncentruje się wokół subtelnej i niełatwej do badania warstwy symbolicznej, związanej z zachodzącymi procesami grupowymi, wśród nich kwestią nabywania statusu, hierarchizacji, warunkującymi relacje między wychowankami, rytuałów degradacji i przejścia oraz wielu innych związanych z relacjami w małych grupach. Ten kierunek poszukiwań w naturalny sposób pozwolił mi oprzeć się także na nurcie interpretatywnym, zwłaszcza zaś na założeniach symbolicznego interakcjonizmu i teoriach naznaczania. Wynikające z tych podejść koncepcje dotyczące natury działań społecznych, wytwarzanych przez aktorów społecznych symboli, w toku zachodzących pomiędzy nimi interakcji, jak również sposobów ich definiowania i interpretowania, są niezwykle przydatne zarówno na etapie eksploracji, jak i wyjaśniania badanych zjawisk. Niniejsza książka kierowana jest, oprócz praktyków, także do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, których wiedza na temat badanych tutaj placówek może mieć charakter ogólnopoglądowy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again