Form of Work
Artykuły
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Author
Fijałkowski Adam
(1)
Mianowska Edyta
(1)
Płatek Monika (1953- )
(1)
Walentynowicz-Moryl Katarzyna
(1)
Wrona Grzegorz
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Zdrowie reprodukcyjne
(2)
Ciąża
(1)
Kobieta
(1)
Kryminologia
(1)
Niepłodność
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Płodność
(1)
Rozród
(1)
Studenci
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Raport z badań
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
3 results Filter
E-book
In basket
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści. Opublikowane w numerze artykuły dotyczą m.in. edukacji domowej i przywięziennej, życia emocjonalnego i seksualnego ludzi starszych, a także zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Prezentują też dzieje prywatnej powszechnej szkoły polskiej w Lupeni. A nationwide quarterly magazine published since 1956. It presents theoretical articles in the field of broadly understood pedagogy and discussing research results covering the functioning of the individual in society. The published materials relate to various sub-disciplines of pedagogy, including pedeutology, andragogy, history of upbringing, social pedagogy, didactics, psychology of education, philosophy of education, as well as aesthetic education. The authors of texts written in Polish or English are eminent Polish and foreign specialists. The articles published in the issue concern, among others home and prison education, emotional and sexual life of older people, and women's reproductive health. They also present the history of a private Polish universal school in Lupeni.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again