Form of Work
Artykuły
(30)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(5)
Publikacje dydaktyczne
(5)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Laskowska Regina
(3)
Zubowska Elżbieta
(3)
Otwinowska-Kasztelanic Agnieszka
(2)
Świerczyńska Elżbieta
(2)
Bober-Pełzowska Maria
(1)
Brzosko-Barratt Katarzyna
(1)
Bzdak Rafał
(1)
Cichy Danuta (1933- )
(1)
Dahlmann Hans-Christian
(1)
Dudziak-Czajkowska Barbara
(1)
Foryś Małgorzata
(1)
Gozdawa-Gołębiowski Romuald
(1)
Janus-Sitarz Anna
(1)
Kaczmarek Andrzej
(1)
Karkowska Ewa
(1)
Kawa Marek (1975- )
(1)
Kirilenko Roman (1952- )
(1)
Kondrak Lilianna
(1)
Koralczyk Anna
(1)
Krawczyk Violetta
(1)
Krężlewicz Agnieszka
(1)
Kucharz Ewelina
(1)
Leniart Elżbieta
(1)
Maliszewska Maria
(1)
Marchwian Aleksandra
(1)
Markowska Agnieszka
(1)
Małkowska-Zegadło Hanna
(1)
Morawska Iwona
(1)
Możejko Zbigniew P
(1)
Multańska Małgorzata
(1)
Muszyńska Barbara (pedagog)
(1)
Odechowska Grażyna
(1)
Ofierska-Kirilenko Małgorzata
(1)
Olpińska Magdalena
(1)
Papaja Katarzyna
(1)
Pawlak Mirosław
(1)
Prokop Aneta
(1)
Ratuszniak Aleksandra
(1)
Wilkowska Monika
(1)
Wiśniewska-Kin Monika
(1)
Wolff Dieter
(1)
Wolski Przemysław
(1)
Zagner Aleksandra
(1)
Zagórska Ewa
(1)
Year
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(6)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(34)
English
(1)
Audience Group
Klasa 1.
(4)
Szkoły podstawowe
(4)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu
(31)
Dwujęzyczność
(17)
Języki
(12)
Język niemiecki
(5)
Język polski (przedmiot szkolny)
(4)
Nauczanie zintegrowane
(4)
Metoda projektów
(3)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych
(3)
Filologia polska
(2)
Język polski
(2)
Matematyka
(2)
Nauczanie języków obcych
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Nauczyciele języka polskiego
(2)
Scenariusze zajęć dla gimnazjów
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Biologia
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czytanie
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Fizyka
(1)
Geografia
(1)
Informatyka
(1)
Język angielski
(1)
Język francuski
(1)
Język polski jako obcy
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie języków
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Postawy
(1)
Pragmatyzm
(1)
Psycholingwistyka
(1)
Rynek pracy
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Ćwiczenia i zadania
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Podręcznik
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(11)
Językoznawstwo
(4)
Nauka i badania
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
35 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Komunikacja międzykultorowa i nauczanie typu CLIL w szkole Willego Brandta w Warszawie (jedyna szkoła zagraniczna zarejestrowana w Polsce). Prezentacja projektu przygotowanego przez uczniów pt. "Piercing oder Tatoos" - sposób na integrowanie treści przedmiotowych z zakresu języka niemieckiego, przyrody, matematyki i informatyki. Nauczanie w drugim i trzecim języku w celu wprowadzenie Niemieckiej Matury Międzynarodowej z jezykiem angielskim jako trzecim.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Refleksje na temat tworzenia i rozwijania szkoły integrującej nauczanie przedmiotów i języka z perspektywy zastępcy dyrektora ds. klas dwujęzycznych.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Omówienie wymiaru kulturowego w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym. Prezentacja wielopłaszczyznowego charakteru wymiaru kulturowego w nauczaniu języka angielskiego we współczesnej szkole. Porównanie tradycyjnego modelu nauczania języka obcego z modelem zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Omówienie kluczowych kwestii terminologicznych dotyczących kształcenia bilingwalnego, określenie relacji pomiędzy CLIL a podejściami, z których się ono wywodzi, przedstawienie zasad, na których opiera się tego typu kształcenie. Próba nakreślenia perspektyw dalszego rozwoju zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego w polskim kontekście edukacyjnym.
No cover
Article
In basket
CLIL - przełomowe podejście w edukacji europejskiej / Dieter Wolff // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 6, s.7-13.
Streszczenie: CLIL - zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, inaczej nauczanie dwujęzyczne/bibligwalne. Terminologia i różnice występujące w systemach edukacji w krajach europejskich w nauczaniu typu CLIL. Pojęcia związane z CLIL. Wdrażanie nauczania przedmiotowo-jezykowego na przykładzie Niemiec i w innych systemach edukacji europejskiej. Parametry opisu. Aspekty organizacyjne i administracyjne. Cele, metodologia i ewaluacja. Problemy kształcenia bilingwalnego.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Omówienie metodyki treningu strategii uczenia się i pokazanie, jak strategie te są wprowadzane do lekcji dwujęzycznych. Strategie metakognitywne, kognitywne i kompensacyjne.
No cover
Article
In basket
Jak konstruować ćwiczenia w kształceniu typu CLIL / Małgorzata Foryś // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 6, s.66-71.
Streszczenie: Przedstawienie sposobów umożliwiających maksymalizowanie korzyści edukacyjnych płynących z nauczania dwujezycznego. Główne wytyczne metodologii CLIL osadzonej w tradycji konstruktywicznej - budowanie przez ucznia "wewnętrznego" systemu wiedzy. Nauczanie metodami łączącymi rozwój znajomośći przedmiotu z rozwojem językowym oraz umiejętnościami uczenia się. Trzy przykładowe ćwiczenia typu CLIL.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Problem "podwójnej integracji" w tzw. zintegrownym kształceniu przedmiotowo-językowym. Faktyczne możliwości akwizycji języka obvcego w warunkach szkolnych. Pomijanie komponentu morfoskładniowego (gramatycznego) w nauczaniu komunikacyjnym jak i dwujęzycznym-przedmiotowym.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Prezentacja wybranych aspektów , na które zwracają uwagę badacze kształcenia dwujęzycznego. Prezentacja korzyści językowych oraz poznawczych wynikających ze stosowania podejścia bilingwalnego.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Prezentacja postulatów dotyczących efektywnego kształcenia językowego, w tym kształcenia typu CLIL, przez które należy rozumieć integrację międzyprzedmiotową na lekcjach języka obcego w szkole podstawowej i w gimnazjum, a nie nauczanie dwujęzyczne w szkołach ponadgimnazjalnych. Przedstawienie najczęściej pojawiających się błędów w ćwiczeniach CLIL stosowanych na zajęciach prowadzonych z elementami nauczania przedmiotowo-językowego oraz źródła tych błędów. Procedura przydatna w samodzielnym tworzeniu materiałów dydaktycznych o charakterze CLIL.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Analiza koncepcji nauczania bilingwalnego w świetle postulatów, jakie wynikają ze współczesnych badań glottodydaktycznych. Analiza treści podręczników przeznaczonych do nauki wybranych przedmiotów niejęzykowych przy zastosowaniu języka obcego jako języka komunikacji na lekcjach tych przedmiotów (geografia, historia).
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Definicje kształcenia typu CLIL oraz prezentacja elementów charakterystycznych dla nauczania przedmiotowo-językowego, które można odnaleźć w podręcznikach do języka angielskiego w starszych klasach szkoły podstawowej. Wprowadzanie elementów CLIL w nauczaniu wczesnoszkolnym. Przedstawienia cyklu lekcji dla ośmiolatków wraz z wynikami badań nad efektywnością tych zajęć.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Nauczanie przedmiotowo-językowe w Europie - przykłady terminów używanych na określenie nauczania dwujęzycznego. Cele nauczania/kształcenia dwujęzycznego, kompetencje metodyczne nauczycieli. Funkcje: komunikacyjna i poznawcza w nauczaniu dwujęzycznym.
No cover
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Realizacja projektu "Wstęp do dwujęzyczności" w SP nr 20 Fundacji Szkolnej w Warszawie, celem którego jest włączanie treści międyprzedmiotowych do nauczania języka angielskiego od klas najmłodszych. Refleksje i spostrzeżenia związane z realizacją projektu na II etapie edukacyjnym - ewaluacja projektu, wprowadzone modyfikacje, wsparcie dla nauczyciela. Prezentacja przykładowego rozkładu materiału z bloku tematycznego w nauczaniu matematyki i przyrody nauczanej w systemie language showers. Praca nad językiem na lekcjach przedmiotu.
No cover
Article
In basket
Geografia dwujęzycznie / Aleksandra Zagner // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 6, s.114-118.
Streszczenie: Planowanie lekcji. Używanie języka obcego i ojczystego na zajęciach geografii prowadzonych w języku obcym. Stosowane metody i środki dydaktyczne. Przygotowanie do sprawdzianów i ocena osiagnięć uczniów. Przykładowy scenariusz lekcji.
No cover
Article
In basket
Nauczanie dwujęzyczne a przepisy prawa oświatowego / Violetta Krawczyk // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 6, s.158-160.
Streszczenie: Rozwiązania prawne i organizacyjne dotyczace funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w szkołach - definicja pojęcia oddział dwujęzyczny, najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego, kwalifikacji nauczycieli oraz spełnienia warunków koniecznych do uruchomienia oddziału dwujęzycznego w placówce szkolnej.
No cover
Article
In basket
Rola języka na lekcji matematyki / Hans-Christian Dahlmann // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 6, s.133-137.
Streszczenie: Lekcja matematyki prowadzona w języku niemieckim. Realizacja postulatów dotyczących rozwijania u uczniów autonomii w uczeniu się poprzez samodzielne poszukiwanie, dostrzeganie i ustalanie związków, reguł matematycznych. Rola i zadania nauczyciela jezyka obcego (na przykładzie języka niemieckiego) na lekcji matematyki. Stopień wykorzystania języka niemieckiego podczas lekcji matematyki.
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 197-210.
Dla studentów i nauczycieli akademickich kierunków pedagogicznych oraz nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedmiotów w szkołach dwujęzycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46103 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych do nauczania ogólnego - zintegrowanego na poziomie klasy pierwszej szkoły podstawowej. Numer dopuszczenia: 280/99.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36259 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again