Forma i typ
Artykuły
(30)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(5)
Publikacje dydaktyczne
(5)
Publikacje fachowe
(2)
Dostępność
dostępne
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Autor
Laskowska Regina
(3)
Zubowska Elżbieta
(3)
Otwinowska-Kasztelanic Agnieszka
(2)
Świerczyńska Elżbieta
(2)
Bober-Pełzowska Maria
(1)
Brzosko-Barratt Katarzyna
(1)
Bzdak Rafał
(1)
Cichy Danuta (1933- )
(1)
Dahlmann Hans-Christian
(1)
Dudziak-Czajkowska Barbara
(1)
Foryś Małgorzata
(1)
Gozdawa-Gołębiowski Romuald
(1)
Janus-Sitarz Anna
(1)
Kaczmarek Andrzej
(1)
Karkowska Ewa
(1)
Kawa Marek (1975- )
(1)
Kirilenko Roman (1952- )
(1)
Kondrak Lilianna
(1)
Koralczyk Anna
(1)
Krawczyk Violetta
(1)
Krężlewicz Agnieszka
(1)
Kucharz Ewelina
(1)
Leniart Elżbieta
(1)
Maliszewska Maria
(1)
Marchwian Aleksandra
(1)
Markowska Agnieszka
(1)
Małkowska-Zegadło Hanna
(1)
Morawska Iwona
(1)
Możejko Zbigniew P
(1)
Multańska Małgorzata
(1)
Muszyńska Barbara (pedagog)
(1)
Odechowska Grażyna
(1)
Ofierska-Kirilenko Małgorzata
(1)
Olpińska Magdalena
(1)
Papaja Katarzyna
(1)
Pawlak Mirosław
(1)
Prokop Aneta
(1)
Ratuszniak Aleksandra
(1)
Wilkowska Monika
(1)
Wiśniewska-Kin Monika
(1)
Wolff Dieter
(1)
Wolski Przemysław
(1)
Zagner Aleksandra
(1)
Zagórska Ewa
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(6)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
Kraj wydania
Polska
(35)
Język
polski
(34)
angielski
(1)
Odbiorca
Klasa 1.
(4)
Szkoły podstawowe
(4)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu
(31)
Dwujęzyczność
(17)
Języki
(12)
Język niemiecki
(5)
Język polski (przedmiot szkolny)
(4)
Nauczanie zintegrowane
(4)
Metoda projektów
(3)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych
(3)
Filologia polska
(2)
Język polski
(2)
Matematyka
(2)
Nauczanie języków obcych
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Nauczyciele języka polskiego
(2)
Scenariusze zajęć dla gimnazjów
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Biologia
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czytanie
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Fizyka
(1)
Geografia
(1)
Informatyka
(1)
Język angielski
(1)
Język francuski
(1)
Język polski jako obcy
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie języków
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Postawy
(1)
Pragmatyzm
(1)
Psycholingwistyka
(1)
Rynek pracy
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Temat: czas
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(5)
Gatunek
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Ćwiczenia i zadania
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Podręcznik
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(11)
Językoznawstwo
(4)
Nauka i badania
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
35 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Komunikacja międzykultorowa i nauczanie typu CLIL w szkole Willego Brandta w Warszawie (jedyna szkoła zagraniczna zarejestrowana w Polsce). Prezentacja projektu przygotowanego przez uczniów pt. "Piercing oder Tatoos" - sposób na integrowanie treści przedmiotowych z zakresu języka niemieckiego, przyrody, matematyki i informatyki. Nauczanie w drugim i trzecim języku w celu wprowadzenie Niemieckiej Matury Międzynarodowej z jezykiem angielskim jako trzecim.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Refleksje na temat tworzenia i rozwijania szkoły integrującej nauczanie przedmiotów i języka z perspektywy zastępcy dyrektora ds. klas dwujęzycznych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Omówienie wymiaru kulturowego w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym. Prezentacja wielopłaszczyznowego charakteru wymiaru kulturowego w nauczaniu języka angielskiego we współczesnej szkole. Porównanie tradycyjnego modelu nauczania języka obcego z modelem zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Omówienie kluczowych kwestii terminologicznych dotyczących kształcenia bilingwalnego, określenie relacji pomiędzy CLIL a podejściami, z których się ono wywodzi, przedstawienie zasad, na których opiera się tego typu kształcenie. Próba nakreślenia perspektyw dalszego rozwoju zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego w polskim kontekście edukacyjnym.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
CLIL - przełomowe podejście w edukacji europejskiej / Dieter Wolff // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 6, s.7-13.
Streszczenie: CLIL - zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, inaczej nauczanie dwujęzyczne/bibligwalne. Terminologia i różnice występujące w systemach edukacji w krajach europejskich w nauczaniu typu CLIL. Pojęcia związane z CLIL. Wdrażanie nauczania przedmiotowo-jezykowego na przykładzie Niemiec i w innych systemach edukacji europejskiej. Parametry opisu. Aspekty organizacyjne i administracyjne. Cele, metodologia i ewaluacja. Problemy kształcenia bilingwalnego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Omówienie metodyki treningu strategii uczenia się i pokazanie, jak strategie te są wprowadzane do lekcji dwujęzycznych. Strategie metakognitywne, kognitywne i kompensacyjne.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Jak konstruować ćwiczenia w kształceniu typu CLIL / Małgorzata Foryś // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 6, s.66-71.
Streszczenie: Przedstawienie sposobów umożliwiających maksymalizowanie korzyści edukacyjnych płynących z nauczania dwujezycznego. Główne wytyczne metodologii CLIL osadzonej w tradycji konstruktywicznej - budowanie przez ucznia "wewnętrznego" systemu wiedzy. Nauczanie metodami łączącymi rozwój znajomośći przedmiotu z rozwojem językowym oraz umiejętnościami uczenia się. Trzy przykładowe ćwiczenia typu CLIL.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Problem "podwójnej integracji" w tzw. zintegrownym kształceniu przedmiotowo-językowym. Faktyczne możliwości akwizycji języka obvcego w warunkach szkolnych. Pomijanie komponentu morfoskładniowego (gramatycznego) w nauczaniu komunikacyjnym jak i dwujęzycznym-przedmiotowym.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Prezentacja wybranych aspektów , na które zwracają uwagę badacze kształcenia dwujęzycznego. Prezentacja korzyści językowych oraz poznawczych wynikających ze stosowania podejścia bilingwalnego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Prezentacja postulatów dotyczących efektywnego kształcenia językowego, w tym kształcenia typu CLIL, przez które należy rozumieć integrację międzyprzedmiotową na lekcjach języka obcego w szkole podstawowej i w gimnazjum, a nie nauczanie dwujęzyczne w szkołach ponadgimnazjalnych. Przedstawienie najczęściej pojawiających się błędów w ćwiczeniach CLIL stosowanych na zajęciach prowadzonych z elementami nauczania przedmiotowo-językowego oraz źródła tych błędów. Procedura przydatna w samodzielnym tworzeniu materiałów dydaktycznych o charakterze CLIL.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Analiza koncepcji nauczania bilingwalnego w świetle postulatów, jakie wynikają ze współczesnych badań glottodydaktycznych. Analiza treści podręczników przeznaczonych do nauki wybranych przedmiotów niejęzykowych przy zastosowaniu języka obcego jako języka komunikacji na lekcjach tych przedmiotów (geografia, historia).
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Definicje kształcenia typu CLIL oraz prezentacja elementów charakterystycznych dla nauczania przedmiotowo-językowego, które można odnaleźć w podręcznikach do języka angielskiego w starszych klasach szkoły podstawowej. Wprowadzanie elementów CLIL w nauczaniu wczesnoszkolnym. Przedstawienia cyklu lekcji dla ośmiolatków wraz z wynikami badań nad efektywnością tych zajęć.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Nauczanie przedmiotowo-językowe w Europie - przykłady terminów używanych na określenie nauczania dwujęzycznego. Cele nauczania/kształcenia dwujęzycznego, kompetencje metodyczne nauczycieli. Funkcje: komunikacyjna i poznawcza w nauczaniu dwujęzycznym.
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Realizacja projektu "Wstęp do dwujęzyczności" w SP nr 20 Fundacji Szkolnej w Warszawie, celem którego jest włączanie treści międyprzedmiotowych do nauczania języka angielskiego od klas najmłodszych. Refleksje i spostrzeżenia związane z realizacją projektu na II etapie edukacyjnym - ewaluacja projektu, wprowadzone modyfikacje, wsparcie dla nauczyciela. Prezentacja przykładowego rozkładu materiału z bloku tematycznego w nauczaniu matematyki i przyrody nauczanej w systemie language showers. Praca nad językiem na lekcjach przedmiotu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Geografia dwujęzycznie / Aleksandra Zagner // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 6, s.114-118.
Streszczenie: Planowanie lekcji. Używanie języka obcego i ojczystego na zajęciach geografii prowadzonych w języku obcym. Stosowane metody i środki dydaktyczne. Przygotowanie do sprawdzianów i ocena osiagnięć uczniów. Przykładowy scenariusz lekcji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Nauczanie dwujęzyczne a przepisy prawa oświatowego / Violetta Krawczyk // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 6, s.158-160.
Streszczenie: Rozwiązania prawne i organizacyjne dotyczace funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w szkołach - definicja pojęcia oddział dwujęzyczny, najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego, kwalifikacji nauczycieli oraz spełnienia warunków koniecznych do uruchomienia oddziału dwujęzycznego w placówce szkolnej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rola języka na lekcji matematyki / Hans-Christian Dahlmann // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 6, s.133-137.
Streszczenie: Lekcja matematyki prowadzona w języku niemieckim. Realizacja postulatów dotyczących rozwijania u uczniów autonomii w uczeniu się poprzez samodzielne poszukiwanie, dostrzeganie i ustalanie związków, reguł matematycznych. Rola i zadania nauczyciela jezyka obcego (na przykładzie języka niemieckiego) na lekcji matematyki. Stopień wykorzystania języka niemieckiego podczas lekcji matematyki.
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 197-210.
Dla studentów i nauczycieli akademickich kierunków pedagogicznych oraz nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedmiotów w szkołach dwujęzycznych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46103 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych do nauczania ogólnego - zintegrowanego na poziomie klasy pierwszej szkoły podstawowej. Numer dopuszczenia: 280/99.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36259 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej