Forma i typ
Książki
(26)
Dostępność
dostępne
(26)
Placówka
Wypożyczalnia
(26)
Autor
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(5)
Nauczyciele
(2)
Stępniowski Ignacy
(2)
Taraszkiewicz Małgorzata
(2)
Badyna Elżbieta
(1)
Baumgartner-Schaffner Martin
(1)
Bonstingl John Jay
(1)
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
(1)
Cooper Pamela J
(1)
Dylak Stanisław
(1)
Dziedzic Anna
(1)
Dzierzgowski Sergiusz
(1)
Elsner Danuta
(1)
Fazlagić Amir Jan
(1)
Garstka Tomasz
(1)
Gospodarczyk Joanna
(1)
Gołębniak Bogusława Dorota
(1)
Jones Jane
(1)
Krzywosz-Rynkiewicz Ewa
(1)
Kuklińska Zofia Współpr
(1)
Michalak Renata Współpr
(1)
Nowicki Dariusz
(1)
Okońska-Walkowicz Anna
(1)
Rościszewska-Woźniak Monika
(1)
Schollaert Rudi
(1)
Sielatycki Mirosław (1957- )
(1)
Teusz Grażyna
(1)
Tomaszewska Agata
(1)
Tołwińska-Królikowska Elżbieta
(1)
Umińska Marta
(1)
Van de Moortel Peter
(1)
Wlazło Stefan
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(11)
Kraj wydania
Polska
(26)
Język
polski
(26)
Temat
Nauczanie
(6)
Nauczyciele
(6)
Szkolnictwo
(6)
Komunikacja społeczna
(2)
Nauki przyrodnicze
(2)
Statystyka
(2)
Adresy internetowe
(1)
Czytelnictwo dziecięce
(1)
Drama
(1)
Dyrektor
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Edukacja europejska
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Internet
(1)
Kierowanie szkołą
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja językowa
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Literatura dziecięca
(1)
Literatura dziecięca polska
(1)
Marketing
(1)
Mówienie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauki społeczne
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Rodzina a szkolnictwo
(1)
Rozmowa
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Szkolnictwo a rodzina
(1)
Uczenie się
(1)
Unia Europejska
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie zmianą
(1)
Gatunek
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
26 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 179.
Streszczenie: Autorzy pracy korzystając z doświadczeń polskich i szwajcarskich przedstawiają autoewaluację jako sposób wprowadzania zmian w szkole. Podają definicję ewaluacji, jej rodzaje, przebieg i cele. Omawiają proces ewaluacji (tj. planowanie, realizację, podsumowanie), metody zbierania i analizy danych oraz autoewaluację w procesie zarządzania szkołą i w pracy nauczyciela. Charakteryzują czynniki składające się na zaplanowanie działań i realizację projektu autoewaluacji (jego struktury, funkcji grup zadaniowych). Określają najważniejsze zasady stosowania ewaluacji w szkole.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37632 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 115-117
Streszczenie: Głównym adresatem publikacji są dyrektorzy przedszkoli, ale kierowana jest ona też do wizytatorów kuratoriów oświaty, inspektorów samorządów terytorialnych i doradców metodycznych. Przedstawiono procedurę diagnozowania pracy przedszkoli.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36568 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36565 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Na okł. podtyt.: język polski, historia, matematyka, edukacja wczesnoszkolna, nauki przyrodnicze, informatyka, umiejętności kluczowe w szkole
Streszczenie: Program "Kreator" jest przedsięwzięciem realizowanym na zlecenie MEN od 1995 r. Głównym zadaniem programu jest opracowanie i upowszechnianie sposobów włączania pięciu umiejętności kluczowych do nauczania przedmiotów ogólnokształcących (planowanie, or
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36572 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 117-118
Streszczenie: Praca składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy teorii dramy, druga - zawiera scenariusze. Każdy scenariusz składa się z następujących części: informacja wstępna o tym, jak doszło do powstania konkretnej dramy; cele ogólnorozwojowe, wychowawcze ...
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36549 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców. - Bibliogr. s. [121]; Dyskietka oddzielnie - patrz 4D
Streszczenie: Poradnik zawiera: przepisy prawa dotyczące działalności rodziców w polskim systemie oświaty; przykłady współpracy rodziców ze szkołami w Holandii, Anglii, Danii i USA; wzory rozwiązań prowadzących do bliskiej współpracy szkoły z rodzicami.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36567 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Skrócono opis powstania projektu "Sąsiedzi", zaproponowano inne ćwiczenia dramowe doskonalące świadomość ciała. Dodano referat poświęcony koncepcji holistycznej edukacji na studiach nauczycielskich w UAM.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37371 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór artykułów inspirowanych projektem "Primary science" tj. edukacji przyrodoznawczej dla dzieci, realizowanej poprzez: wiedzę i umiejętności z obszaru nauk przyrodniczych oraz nabywanie kompetencji z zakresu naukowych metod poznawania przyrody na
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35476 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37568 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37567 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Komunikacja to bardzo ważny składnik naszego życia. Słuchanie i mówienie to umiejętności niezbędne dla sprawnego działania. Skuteczne komunikowanie się jest czymś więcej niż tylko zdolnością mówienia i słyszenia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36371 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6 D (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Dyrektor w zreformowanej szkole / Irena Dzierzgowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2000. - 263,[1], s. : rys., wykr. ; 30 cm CD-rom oddzielnie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36570 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Uwagi nt. kompetencji kluczowych i umiejętności operacyjnych w "Podstawach programowych", omówienie różnych strategii wprowadzania zmian w oświacie, roli standardów w mierzeniu jakości, propozycja sposobu tworzenia szkolnego programu edukacyjnego w 3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36369 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36370 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39840, 39737 (2 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39699 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Rozwój zawodowy nauczyciela)
Bibliogr. s. 175-177
Streszczenie: Poradnik dla opiekunów nauczycieli odbywających staż. Zawiera praktyczne wskazówki i liczne ćwiczenia. Psychologiczny aspekt poruszanych kwestii pozwala polecić lekturę nie tylko opiekunom stażystów, ale wszystkim zaangażowanym w praces pomagania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 38192 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Polska w Unii Europejskiej : pakiet edukacyjny / pod red. Joanny Gospodarczyk, Mirosława Sielatyckiego. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2004. - 579,[1] s. : il., rys. ; 30 cm płyta CD-ROM: Unia Europejska w pigułce ; mapa: Polska w Unii Europejskiej.
Polska w Unii Europejskiej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39746 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Uczyć lepiej ... Metodyka nauczania)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34229 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej