Forma i typ
Książki
(2048)
Publikacje dydaktyczne
(10)
Publikacje naukowe
(10)
Albumy i książki artystyczne
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Dostępność
dostępne
(2034)
tylko na miejscu
(8)
wypożyczone
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(2040)
Czytelnia
(8)
Autor
Suchodolski Bogdan (1903-1992)
(18)
Biblioteka Problemów
(14)
Klemensiewicz Zenon (1891-1969)
(14)
Estreicher Karol (1906-1984)
(13)
Wroczyński Ryszard (1909-1987)
(12)
Arystoteles
(10)
Tyszkowa Maria (1932-1993)
(10)
Vasari Giorgio (1511-1574)
(10)
Białostocki Jan (1921-1988)
(9)
Ingarden Roman
(9)
Piaget Jean (1896-1980)
(9)
Tatarkiewicz Władysław (1886-1980)
(9)
Feynman Richard Philips
(8)
Leighton Rober B
(8)
Sands Matthew
(8)
Witwicki Władysław (1878-1948)
(8)
Znaniecki Florian (1882-1958)
(8)
Krzyżanowski Julian (1892-1976)
(7)
Radzicki Józef
(7)
Urbańczyk Stanisław (1909-2001)
(7)
Żebrowska Maria (1900-1978)
(7)
Brzeziński Jerzy
(6)
Kieniewicz Stefan (1907-1992)
(6)
Kotarbiński Tadeusz
(6)
Kozielecki Józef (1936- )
(6)
Kupisiewicz Czesław (1924-2015)
(6)
Markiewicz Henryk (1922-2013)
(6)
Nowak Stefan (1925-1989)
(6)
Plato 427-347 a C
(6)
Pospiszyl Kazimierz (1938- )
(6)
Szacki Jerzy (1929-2016)
(6)
Szczeniowski Szczepan
(6)
Szczepański Jan (1913-2004)
(6)
Szewczuk Włodzimierz (1913-2002)
(6)
Topolski Jerzy (1928-1998)
(6)
Ziembiński Zygmunt (1920-1996)
(6)
Bartkowski Tadeusz
(5)
Czubiński Antoni (1928-2003)
(5)
Doroszewski Witold (1899-1976)
(5)
Gierulanka Danuta
(5)
Gołaszewska Maria
(5)
Górski Konrad
(5)
Hornowski Bolesław (1914-1983)
(5)
Hutnikiewicz Artur (1916-2005)
(5)
Kozłowski Stefan Karol
(5)
Krawcewicz Stanisław (1930-1987)
(5)
Malinowski Bronisław
(5)
Matematyka Dla Politechniki
(5)
Małe Portrety Literackie
(5)
Mika Stanisław (1931- )
(5)
Muszyński Heliodor (1931- )
(5)
Obuchowski Kazimierz (1931-2014)
(5)
Okoń Wincenty (1914-2011)
(5)
Ossowska Maria
(5)
Rembowski Józef (1923-1995)
(5)
Skarga Barbara (1919-2009)
(5)
Starnawski Jerzy (1922-2012)
(5)
Winniczuk Lidia (1904-1993)
(5)
Wolański Napoleon (1929- )
(5)
Zakrzewska Zofia
(5)
Białostocki Jan (1921-1988). Studia i rozprawy z dziejów sztuki i myśli o sztuce
(4)
Bibliografia
(4)
Biblioteka Klasyków Psychologii
(4)
Biblioteka Kroniki Wielkopolski
(4)
Bravo Benedetto (1931- )
(4)
Długosz Jan (1415-1480)
(4)
Grot Zdzisław (1903-1984)
(4)
Grzegorczykowa Renata
(4)
Horney Karen
(4)
Hołyst Brunon (1930- )
(4)
Hulek Aleksander (1916-1993)
(4)
Imieliński Kazimierz (1929-2010)
(4)
Kamiński Aleksander (1903-1978)
(4)
Kowalski Stanisław
(4)
Kowalski Stanisław (1904-1990)
(4)
Kraszewski Zdzisław
(4)
Kryszewski Włodzimierz (1923-2004)
(4)
Kurkowska Halina
(4)
Kurkowska Halina (1922-1983)
(4)
Kłoskowska Antonina
(4)
Literatura
(4)
Matematyka
(4)
Obraz
(4)
Obuchowska Irena (1932-2016)
(4)
Siwek Paweł (1893-1986)
(4)
Skorupka Stanisław (1906-1988)
(4)
Smarzyński Henryk
(4)
Szafer Władysław (1886-1970)
(4)
Szarski Henryk
(4)
Wojnar Irena (1924- )
(4)
Włodarski Ziemowit (1925-2014)
(4)
Zaborowski Zbigniew (1926-2006)
(4)
Łojek Jerzy (1932-1986)
(4)
Babska Zofia
(3)
Bartoszyński Robert (1933-1998)
(3)
Bańkowski Jacek
(3)
Bażański Stanisław
(3)
Biblioteka Matematyczna
(3)
Biblioteka Nauki O Ziemi
(3)
Brehm Alfred
(3)
Rok wydania
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(49)
1980 - 1989
(674)
1970 - 1979
(962)
1960 - 1969
(235)
1950 - 1959
(111)
Okres powstania dzieła
1945-1989
(51)
1901-2000
(21)
1989-2000
(2)
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(2048)
Język
polski
(2048)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(9)
Filozofowie
(2)
Studenci
(2)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Przedszkola
(1)
Temat
Polska
(117)
Filozofia
(75)
Literatura polska
(69)
Język polski
(55)
Sztuka
(51)
Socjologia
(43)
Wychowanie
(41)
Wielkopolska
(40)
Logika
(36)
Matematyka
(36)
Fizyka
(33)
Psychologia
(32)
Biografie indywidualne
(29)
Encyklopedie
(29)
Kultura
(29)
Dziecko
(24)
Estetyka
(24)
Etyka
(24)
Pedagogika
(24)
Językoznawstwo
(23)
Biografie
(22)
Osobowość
(19)
Teoria literatury
(19)
Psychopatologia
(18)
Biologia
(17)
Nauka
(17)
Nauki pomocnicze historii
(17)
Nauczyciele
(16)
Psychologia rozwojowa
(16)
Uczenie się
(16)
Prawo
(15)
Psychologia ogólna
(15)
Psychologia społeczna
(15)
Zarządzanie
(15)
Astronomia
(14)
Botanika
(14)
Chemia
(14)
Język
(14)
Język niemiecki
(14)
Język rosyjski
(14)
Myślenie
(14)
Polityka międzynarodowa
(14)
Analiza matematyczna
(13)
Gramatyka
(13)
Literatura
(13)
Młodzież
(13)
Przyroda
(13)
Warszawa
(13)
Środowisko człowieka
(13)
Europa
(12)
Język angielski
(12)
Literatura rosyjska
(12)
Mechanika
(12)
Muzyka
(12)
Oświata
(12)
Podręczniki
(12)
Poznań
(12)
Rolnictwo
(12)
Szkolnictwo
(12)
Genetyka
(11)
Ontologia
(11)
Pedagogika specjalna
(11)
Statystyka matematyczna
(11)
Szkolnictwo wyższe
(11)
Chemia fizyczna
(10)
Geografia fizyczna
(10)
Kopernik, Mikołaj
(10)
Państwo
(10)
Pedagogika społeczna
(10)
Psychologia wychowawcza
(10)
Rodzina
(10)
Algebra
(9)
Botanika systematyczna
(9)
Chemia nieorganiczna
(9)
Ekologia
(9)
Geografia
(9)
Geometria wykreślna
(9)
Gramatyka polska
(9)
Organizacja
(9)
Psychoterapia
(9)
Wiedza
(9)
Antropologia społeczna
(8)
Architektura
(8)
Aristoteles (384-322 a.C.)
(8)
Ekonomia
(8)
Nauczanie
(8)
Prawo karne
(8)
Psychologia dziecka
(8)
Społeczeństwo
(8)
Zwierzęta
(8)
Bibliografia
(7)
Biochemia
(7)
Biografie zbiorowe
(7)
Chemia organiczna
(7)
Fizyka atomowa
(7)
Język francuski
(7)
Malarstwo
(7)
Maszyny
(7)
Motywy
(7)
Nauczanie początkowe
(7)
Temat: dzieło
Konstytucja Polski (1791)
(1)
Temat: czas
1501-1600
(14)
1401-1500
(13)
1801-1900
(13)
1601-1700
(10)
1701-1800
(10)
1901-2000
(10)
1001-1100
(4)
1101-1200
(4)
1201-1300
(4)
1301-1400
(4)
401-500
(4)
501-600
(4)
601-700
(4)
701-800
(4)
801-900
(4)
901-1000
(4)
2001-
(2)
300-201 p.n.e.
(2)
301-400
(2)
1-100
(1)
100-1 p.n.e.
(1)
1001-
(1)
101-200
(1)
1101-
(1)
1401-
(1)
1918-1939
(1)
1945-1989
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
201-300
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Grecja
(3)
Wielkopolska
(3)
Polska
(2)
Starożytny Rzym
(2)
Afryka
(1)
Diecezja warmińska (obszar)
(1)
Oborniki (woj. wielkopolskie ; okręg)
(1)
Państwo Moskiewskie
(1)
Polska (część zachodnia)
(1)
Prusy Królewskie
(1)
Rosja
(1)
Ruś Kijowska
(1)
Rzym
(1)
Starożytna Grecja
(1)
Słowiańszczyzna
(1)
Gatunek
Podręcznik
(41)
Publikacje
(10)
Biografia
(5)
Opracowanie
(5)
Antologia
(2)
Literatura
(2)
Literatura polska
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Źródła historyczne
(2)
Artykuł naukowy
(1)
Bibliografia
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Dysertacje i rozprawy akademickie [Typ publikacji]
(1)
Encyklopedia
(1)
Konstytucja
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(16)
Historia
(12)
Fizyka i astronomia
(11)
Psychologia
(8)
Filozofia i etyka
(6)
Literaturoznawstwo
(4)
Językoznawstwo
(3)
Kultura i sztuka
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Hobby i czas wolny
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
2048 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13660 P (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19244 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Modele w socjologii / Peter Abell ; Tł. z ang. Marek Tabin. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 274,[2] s. : ilustracje, bibliogr., err. ; 21 cm.
Temat: Socjologia
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15218 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10580 P (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9509 P (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 36425 P (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23241 P (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23886 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7870 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Socjologia małżeństwa i rodziny : wprowadzenie / Franciszek Adamski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 324,[3] s. : [8] s. tab., bibliogr., err. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 318-320. - Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23793 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Sens życia / Alfred Adled ; Przekł. z niem. Maria Kreczowska. - Wyd. 2 przejrzał i przedmową opatrzył K. Obuchowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 276, [4] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Klasyków Psychologii)
Temat: Sens życia
Bibliogr. s. 276-[277].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28677 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Współczesnych Filozofów)
Bibliogr. s. 589-594.- Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28830 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 2578, 2530 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Tyt. oryg.: "The articulate mammal : an intorductin to psycholinguistc" 1983. Bibliogr. s. 325-337. - Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31705 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5838 P (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25767 P (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12842 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23307 P (1 egz.)
Książka
W koszyku
Hipnoza / Jerzy Aleksandrowicz. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. - 35, [1] s. ; 17 cm.
(Nauka dla Wszystkich nr 202)
Bibliogr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 11051 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Nauka dla Wszystkich nr 158)
Bibliogr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 8962 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej