Form of Work
Artykuły
(18)
Publikacje naukowe
(15)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Książki
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Flaszyńska Ewa
(4)
Gałecka-Burdziak Ewa
(3)
Rutkowski Mateusz
(2)
Szczęsny Małgorzata
(2)
Bartoszewski Jakub
(1)
Bujak Kazimierz
(1)
Cichy Hanna
(1)
Duda Wioleta
(1)
Flak Beata (pomoc społeczna)
(1)
Grudziewska Ewa
(1)
Kaczorowski Paweł (1974- )
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kubiak Paweł
(1)
Kukla Daniel
(1)
Maciejca Krystian
(1)
Muster Rafał
(1)
Sikora-Wiśniewska Ewa
(1)
Stanek Katarzyna (1982- )
(1)
Szreder Mirosław (1957- )
(1)
Zaradna Agnieszka
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łojko Majka
(1)
Year
2020 - 2023
(6)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(16)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(1)
Subject
Bezrobotni
(14)
Aktywizacja zawodowa
(5)
Bezrobocie
(5)
Urzędy pracy
(5)
Opieka społeczna
(4)
Praca socjalna
(4)
Rynek pracy
(3)
Zasiłki dla bezrobotnych
(3)
Osoby w wieku starszym
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Akademickie biura karier
(1)
Bezrobocie długotrwałe
(1)
COVID-19
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Flaszyńska, Ewa
(1)
Kariera
(1)
Kobieta
(1)
Krajowe Ramy Kwalifikacji
(1)
Maksim, Monika (1973- )
(1)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Katowice)
(1)
Młodzież
(1)
Opracowanie
(1)
Osoby korzystające z opieki społecznej
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Policja
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomaganie
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Praca
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Profilowanie danych osobowych
(1)
Roboty publiczne
(1)
Staż dla bezrobotnych
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Więźniowie
(1)
Wiśniewski, Zenon (1950- )
(1)
Wojdyło-Preisner, Monika
(1)
Wybór zawodu
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: work
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna
(1)
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia
(1)
Subject: time
2001-
(12)
1901-2000
(2)
1918-1939
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(12)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(10)
Artykuł z czasopisma naukowego
(9)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(5)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Opracowanie
(2)
Recenzja naukowa
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(10)
Socjologia i społeczeństwo
(10)
Edukacja i pedagogika
(2)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
24 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Zamieszczone w zeszycie artykuły, które są efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych w różnych ośrodkach akademickich, zawierają wiele ciekawych poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. W zgromadzonych tu publikacjach Czytelnik może znaleźć sporo oryginalnych ujęć teoretycznych dotyczących prawnych aspektów promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, metod poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zasad i przepisów prawnych ochrony własności intelektualnej oraz kierunków rozwoju edukacji w zakresie ergonomii i ochrony środowiska w sektorze turystycznym i energetycznym. Głównym celem tej publikacji jest zebranie wybranych, ważniejszych elementów, które decydują o efektywnym i kreatywnym zarządzaniu zasobami materialnymi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie. Zeszyt ten może posłużyć jako skrótowy, lecz pełen wnikliwych spostrzeżeń podręcznik i przewodnik po zagadnieniach produktywności, ergonomii oraz ochrony pracy. Problematyka zawarta w artykułach ergonomicznych została zaprezentowana na II Międzynarodowym Kongresie Ergonomii w Poznaniu w 2015 roku, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnikę Poznańską. Teksty te są rezultatem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, jak również stanowią pokłosie ożywionej dyskusji odbywającej się w trakcie obrad Kongresu, prezentując wiele interesujących informacji. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Temat: Zdolność sądowa ; Płaca minimalna ; Rehabilitacja ; Spór o Wilno ; Prasa litewska ; Niezdolność do pracy ; Niezdolność do wypełniania ról społecznych ; Migracje zarobkowe ; Akcje protestacyjne ; Wolność zrzeszania się ; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Obywatela ; Wojna święta ; Starożytny Izrael ; Decentralizacja ; Standardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Pomoc prawna ; Szacunki kosztów ; Popyt i podaż na pomoc prawną ; Małżeństwo ; Aktywizacja ; Sytuacja mieszkaniowa ; Praca nieformalna ; Światowe Forum Gospodarcze ; Progowe modele korekty błędem ; Asymetryczność reakcji ; Podmiotowe kryteria dostępu ; Zasiłek dla bezrobotnych ; Polityka pieniężna ; Kryzys finansowy ; Badania ankietowe ; Migracje kobiet ; Polskie inwestycje bezpośrednie ; Instrumenty wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich ; Rynek pracy ; Samorząd zawodowy ; Polityka gospodarcza ; Kraje bałtyckie ; Niepewność dochodów ; Legitymacja procesowa ; Inteligentna i zrównoważona gospodarka ; Prawo do strajku ; Mieszkanie ; Kapitał ludzki ; Konkurencyjność gospodarki ; Inwestycje w kapitał ludzki ; Rehabilitacja społeczna ; Postępowanie nieprocesowe ; Warunki życia ; Niepełnosprawność ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Aktywna polityka społeczna ; Stopy procentowe ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Szkolnictwo wyższe ; Szara strefa ; Bezrobocie ; Strony ; Rehabilitacja zawodowa ; Analizy symulacyjne
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
e-ISBN: 978-83-233-8649-0 Seria: ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Badania, których wyniki prezentuje niniejszy tekst zostały zrealizowane w ramach projektu badawczego Zmiany organizacyjne w instytucjach rynku pracy, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006). Celem programu było dokonanie, w oparciu o wcześniejszą diagnozę, zmian organizacyjnych i modyfikacji w sposobie funkcjonowania urzędów pracy, mających na celu doskonalenia ich działania. Badanie osób bezrobotnych (korzystających z usług urzędów pracy) miało być właśnie elementem wspomnianej diagnozy istniejącego stanu rzeczy, miało dostarczyć informacji niezbędnych dla zaprojektowania działań w celu dokonania zmian organizacyjnych, prowadzących do bardziej efektywnego funkcjonowania powiatowych urzędów pracy. Obok badań nad bezrobotnymi, zrealizowane zostały także w ramach wspomnianego projektu badania nad pracodawcami, instytucjami i organizacjami rynku pracy, a także personelem powiatowych urzędów pracy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 07.11.2022
Metodyka pracy socjalnej z osobą bezrobotną / Katarzyna M. Stanek. W: Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi z niepełnosprawnościami z osobami z zaburzeniami psychicznymi. s. 9-55. - 2022.
Bibiliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46891 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 22.12.2021
(Engram)

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45840 (1 egz.)
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Uwarunkowania teoretyczne wpływu zasiłków na intensywność poszukiwania zatrudnienia przez bezrobotnych.
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 03.10.2020
O profilowaniu osób bezrobotnych, czyli piętnowaniu nosicieli piętna / Agnieszka Zaradna. W: Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. T. 2, Przyczynki empiryczne - praktyka społeczna. s. 97-105. - 2018.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 105.
Article
In basket
Date of change: 04.09.2020
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia na stronie 209.
Zawiera recenzję książki: Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. - Warszawa, 2019.
No cover
Article
In basket
Date of change: 21.02.2020
Pamiętniki bezrobotnych. W: Praca Socjalna. R. 34, nr 4 (2019), s. 122-138. - 2019.
Fragment.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again