Form of Work
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Książki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Baryła-Matejczuk Monika
(1)
Bunio-Mroczek Paulina
(1)
Fabiani Maria
(1)
Ferrer-Cascales Rosario
(1)
Grotowska-Leder Jolanta
(1)
Nowakowska-Małusecka Joanna
(1)
Ostasiewicz Katarzyna
(1)
Polska Biuro Rzecznika Praw Dziecka
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(6)
Country
Poland
(7)
Language
English
(4)
Polish
(3)
Subject
2001
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography
(1)
7 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 04.10.2023
Monografia jest wynikiem międzynarodowej współpracy naukowców i praktyków, którzy postawili sobie wspólny cel, jakim jest opracowanie zorientowanego na wsparcie podejścia do bardzo wrażliwych dzieci w ich najbliższym otoczeniu. Wysoka wrażliwość to cecha temperamentu, która charakteryzuje około 20% populacji. Badania potwierdzają, że osoby bardzo wrażliwe przetwarzają informacje i bodźce pochodzące z otoczenia silniej (intensywniej) i głębiej niż inni. Osoby te są bardziej wrażliwe, zarówno na pozytywne, jak i negatywne doświadczenia. Cecha ta nabiera szczególnego znaczenia, gdy mówimy o dzieciach. Dla dzieci bardzo wrażliwych nieodpowiednie warunki rozwoju mogą stać się szczególnie uciążliwe i w konsekwencji wpłynąć na ich przyszłość. Książka adresowana jest przede wszystkim do specjalistów, którzy na co dzień pracują z dziećmi w wieku 3–10 lat (nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy), także dla studentów psychologii i pedagogiki oraz do tych, którzy ze względu na swoje zainteresowania lub obowiązki zawodowe angażują się we wspieranie dzieci, jak również do rodziców. Wiedza i wskazówki zawarte w publikacji ułatwiają zarówno pełniejsze zrozumienie natury wrażliwości, jak i skuteczniejsze wsparcie dzieci. Książka przybliża problematykę wrażliwości (jej fachowej nazwy, znaczenia i definicji), a także specyfiki zachowań osób wysoce wrażliwych. Charakteryzuje funkcjonowanie wrażliwego dziecka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i interpersonalnej. Kompetencja w rozpoznaniu cechy (diagnoza pozytywna) powinna być początkiem procesu wspierania dzieci wysokowrażliwych, ich rodzin i najbliższego otoczenia. Książka zawiera również treści zorientowane na edukację i wsparcie wysoce wrażliwych dzieci. W badaniach nad rozwojem dziecka zwraca się szczególną uwagę na rolę warunków rozwoju, znaczenie odpowiedniej stymulacji. Źródłem stymulacji dla małego dziecka jest jego najbliższe otoczenie, zwłaszcza dom rodzinny, a następnie przedszkole i szkoła. Im młodsze dziecko, tym większe, ważniejsze dla rozwoju jest znaczenie stymulacji środowiskowej, a tym samym jakości środowiska. Publikacja przedstawia także perspektywę rodzicielską. Opisuje informacje, które wyjaśniają cechy dziecka, w tym aspekty funkcjonowania dziecka, które mogą być trudne dla rodzica. Szczególną uwagę zwraca się na sferę emocjonalną funkcjonowania dziecka, wyzwania rodzicielskie, a także specyficzne metody pracy z dzieckiem, w tym sugestie do działań zalecanych w pracy z bardzo wrażliwym dzieckiem. W monografii przedstawione zostały również ramy i praktyczne strategie, oparte na badaniach psychologicznych i neuronaukowych, mające na celu zrozumienie, w jaki sposób ucieleśniona edukacja ułatwia regulację i zintegrowane poczucie siebie oraz w ten sposób przyczynia się do zdrowia i dobrego samopoczucia bardzo wrażliwych dzieci. Treść obszaru wrażliwości temperamentalnej dziecka i umiejętności wspierające go mogą wzmocnić działania profilaktyczne szkoły, zwłaszcza w profilaktyce uniwersalnej. W związku z tym projektowanie wsparcia dla bardzo wrażliwych dzieci nie polega na modyfikowaniu ich cech. Świadoma praca nie oznacza ingerowania w tę cechę, akceptowania jej jako trudności lub problemu, z którym trzeba się uporać, ale polega na zapewnieniu warunków, w których bardzo wrażliwe dzieci będą miały równe szanse rozwoju swojego potencjału.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Kolejny numer czasopisma Silesian Journal of Legal Studies stanowi kontynuację dyskursu prawniczego prowadzonego przez Autorów z całego świata. Numer 10 periodyku będąc doskonałą platformą wymiany myśli, poglądów oraz opinii środowisk akademickich, poświęcony jest rozważaniom z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka, prawa pracy oraz prawa Unii Europejskiej. Wśród artykułów znalazły się w głównej mierze opracowania poświęcone szeroko pojętym zagadnieniom ochrony praw człowieka, dla których punktem wyjścia są refleksje podkreślające znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz roli Trybunału Sprawiedliwości w wyznaczaniu powszechnie obowiązujących standardów ochrony praw człowieka. W dalszej części, przedmiot rozważań stanowią wybrane zagadnienia dotyczące dyskryminacji rasowej oraz etnicznej Romów w sektorze zatrudnienia, a także międzynarodowej ochrony praw dzieci, w tym udzielanej im pomocy humanitarnej, w sytuacji zagrożenia konfliktami zbrojnymi. Należy także zwrócić uwagę na artykuł dotyczący analizy ukraińskiego prawa pracy z punktu widzenia obowiązujących norm międzynarodowych. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
The book contains inspiring work on multiple innovative solutions focused on improving well-being of children and youth in the children­focused perspective with reflection in academic theory, research and publications, and social policy documents and tools. lt presents papers prepared by authors representing international academic institutions (i.e. Department of Applied Sociology and Social Work, University of Łódź), public policy entities (i.e. the European Commission, the Ministry of Family, Labour and Social Policy of the Republic of Poland) and non-governmental organizations (i.e. Eurochild, European Social Network). The book presents the discussion of such problems like: children’s rights, child poverty and social exclusion, early years care and education, children in alternative care, children’s health and family, parental and children support.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
On September 21-22, 2015, 6th International Scientific Conference “Quality of Life 2015. Human and Ecosystems Well-being” was held in Wrocław. The conference was a part of the cycle of the conferences on the topic of quality of life that have been organized by the Department of Statistics (Wrocław University of Economics) since 1999. The aim of the cycle is to participate in the still rising all over the word wave of scientific studies on quality of life: ethical background and definitions of quality of life, investigating (how to measure it), presenting the results of differences of quality of life over time and space, its interdependences with natural environment, mathematical methods useful for the methodology of measuring quality of life and finally – possible methods of improving it. The conferences are meant to integrate the Polish scientific community doing research on these topics as well as to make contacts with foreign scientists. This year our honorary guest was Professor Filomena Maggino, past President of International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS), who presented a plenary lecture. We hosted about 30 participants, among them scientists from Spain, Romania, Italy and Japan. We had 24 lectures on such a variety of topics as carbon footprint and mathematical properties of some estimators. The common background of all of them was to better comprehend, measure and possibly to improve the quality of humans’ life. The present volume contains the extended versions of some selected lectures presented during the conference. We wish to thank all of the participants of the conference for co-creating very inspiring character of this meeting, stimulating productive discussions and resulting in some potentially fruitful cooperation over new research problems. We wish also to thank the authors for their prolonged cooperation in preparing this volume, the reviewers for their hard work and for many valuable, although anonymous, suggestions that helped some of us to improve their works. Finally, we wish to thank the members of the Editorial Office of Wrocław University of Economics for their hard work while preparing the edition of this volume, continuous kindness and helpfulness exceeding their duties of the job. Katarzyna Ostasiewicz
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
This issue of Sociological Review commemorates the 25th anniversary of the adoption by the UN General Assembly of The Convention on the Rights of the Child on November 20, 1989. It should be recalled that the beginnings of children’s studies and the sociology of childhood coincided in time with the introduction of this treaty, which established international standards for children’s protection and development. The Convention aims at safeguarding the youngest society members from different forms of abuse, exploitation and violence, as well as at promoting their rights to a decent standard of living and to broad social participation. The authors of the articles presented herein, representing the current sociological attitude towards children and youth, follow these assumptions. The articles thus mirror some important attributes of contemporary children’s studies – its cognitive multidimensionality, differentiated quantitative and qualitative methodologies, the shift from “research on children” to “research with children”, scholars’ interest in the results of comparative studies (especially the results of natural sciences), and the concern about the practical implementation of research outcomes. The main topics tackled in this collection of texts are children’s poverty and social inequalities rooted in the first phase of their life cycle, suffering and various risks experienced by children and teenagers, framed in both the national and international contexts, as well as children’s quality of life, youngsters’ well-being, youth participation, civic engagement and the new concept of investing in children. Children, considered as equal social actors and citizens – although still most vulnerable to abuse, discrimination and social exclusion – are presented in the framework of their complicated networks of relationships with peers, adults, collectivities and societies, the welfare state, social policy institutions and other organizations, with the notion to important factors decisive for their present life and their future.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Temat: Intergenerational relations ; Społeczeństwo postindustrialne ; Teoria społeczeństwa ryzyka ; Zmiany kulturowe ; Transformation of class structure ; The ‘death of class’ ; The new forms of inequality ; Transformacja struktury klasowej ; „śmierć klasy” ; Nowe formy nierówności ; Post-komunistyczna transformacja ; Prorynkowe postawy ; Prodemokratyczne postawy ; Polskie Badanie Panelowe ; Social classes ; Post-communist transformation ; Pro-market attitudes ; Jakość życia ; Polish Panel Survey ; Pozycja stratyfikacyjna ; Subiektywna ocena położenia społecznego ; Położenie społeczne ; Position stratification ; Subjective evaluation of social position ; Measurement scales ; Social position ; Gender inequality ; Gender segregation ; Gender status ; Occupation attainment ; Estonian labour market ; Nierówności płci ; Segregacja ze względu na płeć ; Status płci ; Osiąganie pozycji zawodowej ; Estoński rynek pracy ; Wieś i rolnictwo ; Struktura agrarna ; Różnorodność i zróżnicowanie ; Trzy dynamiki rozwoju wiejskiego ; Agriculture and countryside ; Systemic change ; Agrarian change ; Diversity and differentiation ; Zaburzenia psychiczne ; Strukturalna koncepcja dzieciństwa ; Relacje międzygeneracyjne ; Zagrożenie biedą ; Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz dzieci ; Structural concept of childhood ; Pro-democratic attitudes ; Risk of poverty ; EU initiatives for children ; Tatus społeczno –ekonomiczny ; Klasy społeczne ; Quality of life ; Subjective quality of life ; Nowa gospodarka ; Subiektywna jakość życia ; The three competing rural development dynamics ; Samobójstwa ; Zmiana systemowa ; Skale pomiarowe
Tom poświęcony jest problematyce podziałów społecznych, ich przeobrażeń, uwarunkowań i konsekwencji. Główne wątki analiz prezentowane w tomie odnoszą się do przemian, jakim podlegają struktury współczesnych społeczeństw w pierwszej dekadzie XXI wieku, poddane oddziaływaniu procesów globalizacyjnych i transformacyjnych. Większość artykułów zamieszczonych w tomie charakteryzuje klasyczne podejście do analiz struktury społecznej oparte na próbach dobranych metodą losową. Analizy te dokumentują, iż współczesne społeczeństwa nadal mają strukturę warstwową, a teorie klasowe wciąż pozwalają nam wyjaśnić sposób, w jaki nierówności związane z produkcją i rynkiem, dostępem do edukacji i zasobów organizacyjnych, utrwalają stare i nowe nierówności w czasie. Procesy klasowe nie są jednak jedynymi czynnikami przyczyniającymi się do utrzymania i reprodukcji nierówności. Stąd badanie strukturalnych nierówności społecznych pozostaje wyzwaniem i jednym z głównych celów socjologicznych eksploracji. Teksty zamieszczone w tomie ilustrują różne podejścia stosowane przez badaczy dla wyjaśniania strukturalnych nierówności społecznych wraz z towarzyszącymi im wzorami przekonań i działań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44415 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again