Forma i typ
Artykuły
(10)
Książki
(9)
Publikacje popularnonaukowe
(6)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Dramat (rodzaj)
(1)
Proza
(1)
Dostępność
dostępne
(8)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Autor
Glugla Paweł
(7)
zbiorowa Praca
(2)
Buszko Józef (1925-2003)
(1)
Davies Norman (1939- )
(1)
Hrankowska Teresa
(1)
Jamrożek Wiesław
(1)
Klimecki Michał
(1)
Kosicka-Pajewska Aleksandra
(1)
Pietrzyk Bartłomiej
(1)
Rak Radosław (1987- )
(1)
Romantyczne
(1)
Samuś Paweł
(1)
Zapolska Gabriela (1857-1921)
(1)
Zawadzki Władysław (1824-1891)
(1)
Zieliński Andrzej
(1)
Łapot Mirosław
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(10)
1901-1914
(1)
1901-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(22)
Język
polski
(22)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(2)
Temat
Galicja
(6)
Szkolnictwo
(4)
Nauczyciele
(2)
Architektura sakralna
(1)
Borowski, Wacław (1885-1954)
(1)
Cmentarze wojenne
(1)
Dziecko głuchonieme
(1)
Dziecko niesłyszące
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Gimnazja
(1)
Ikony rosyjskie
(1)
Jaworski, Roman (1883-1944)
(1)
Karpaty
(1)
Konserwatyzm
(1)
Literatura
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Mieszczaństwo
(1)
Mitologia
(1)
Moda
(1)
Obłuda
(1)
Oświata
(1)
Oświata za granicą
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pisarze polscy
(1)
Podróżnictwo
(1)
Polityka
(1)
Poznań
(1)
Rada szkoły
(1)
Rodzina
(1)
Romantyzm
(1)
Szela, Jakub (1787-1860)
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Sztuka
(1)
Szymanowski, Wacław (1859-1930). Pochód na Wawel
(1)
Tatry
(1)
Uczestnicy rabacji galicyjskiej
(1)
Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939)
(1)
Zawadzki, Władysław (1824-1891)
(1)
Żydzi
(1)
Temat: czas
1801-1900
(9)
1901-2000
(3)
1701-1800
(2)
1901-1914
(1)
1914-1918
(1)
1918-1939
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Galicja (kraina historyczna)
(10)
Polska
(7)
Galicja
(1)
Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918)
(1)
Lwów (Ukraina ; okręg)
(1)
Nowa Galicja (1795-1803)
(1)
Gatunek
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(8)
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł monograficzny
(1)
Artykuł publicystyczny
(1)
Dramat (gatunek literacki)
(1)
Komedia
(1)
Opracowanie
(1)
Powieść
(1)
Dziedzina i ujęcie
Historia
(9)
Edukacja i pedagogika
(8)
22 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Data zmiany: 21.12.2023
Galicja / Norman Davies ; przekład Bartłomiej Pietrzyk. - Wydanie I. - Kraków : Znak Horyzont, 2023. - 846, [2] strony, [88] stron tablic : faksymilia, fotografie, ilustracje, mapy, portrety ; 25 cm.
Na okładce podtytuł: historia nie narodowa. Mapa na wyklejce.
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 48082 (1 egz.)
E-book
W koszyku
Data zmiany: 04.11.2023
Interdyscyplinarne czasopismo humanistyczne, istniejące od 1957 roku. Do 2014 roku ukazywało się jako dwumiesięcznik, od 2015 roku jest kwartalnikiem. Publikowane są w nim artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii i językoznawstwa. Zamieszczane są również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów oraz inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Data zmiany: 03.11.2023
Twórcami najbardziej rozpowszechnionego w nauce pojęcia kultury politycznej są wybitni politolodzy amerykańscy Gabriel A Almond, G. Bingham Powell, Sidney Verba. Według definicji przez nich wprowadzonej, kultura polityczna to całość indywidualnych postaw i orientacji wobec polityki osób uczestniczących w określonym systemie politycznym. Autorzy tak rozumianego pojęcia kultury politycznej wyróżniają jej trzy aspekty czy też składniki: a) orientację (postawę) poznawczą (wiedza i poglądy dotyczące idei, instytucji i zjawisk politycznych); b) zaangażowanie emocjonalne (poczucie związków, zaangażowania lub wyobcowania); c) ocenianie (opinie i kryteria oceny całości systemu politycznego, zjawisk politycznych). Procesy liberalizacji i demokratyzacji systemów politycznych zachodzące na świecie od lat dwudziestych XIX w. objęły również w drugiej połowie tego stulecia ziemie polskie. W epoce zaborów została zapoczątkowana demokratyzacja kultury politycznej społeczeństwa polskiego, w tym także robotników. Przełomowe znaczenie w tym procesie miały lata rewolucji 1905–1907, które w literaturze przedmiotu zostały nazwane „kolebką współczesnej kultury politycznej naszego społeczeństwa”. Symptomy coraz szybciej postępującej demokratyzacji były także widoczne w życiu politycznym pozostałych zaborów. Pod wpływem fal rewolucyjnych napływających zza kordonu nastąpiło przyspieszenie i wzmożenie procesów demokratyzacji ustroju państwowego Austro-Węgier i społeczeństwa autonomicznej Galicji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Data zmiany: 03.11.2023
Temat: Triumf słabszych ; Wiersz ; Cudowność ; Biografia ; Podmiot ; Bruno Schulz ; Historia teatru ; Katastrofizm ; Jerzy Ficowski ; Litwa ; Historia muzyki ; Antropologia literatury ; Galicja ; Talent ; Literatura polska XIX wieku ; Poezja ; Romantyzm ; Tożsamość ; Stefan Napierski ; „Dziennik Wileński” ; Grafomania ; Klasycy ; Parnas literacki ; Talent pisarski ; Twórczość przekładowa ; Uniwersytet Wileński ; Wierszomania ; Borkowski Leszek Dunin ; Idee ; Manifest romantyczny ; Prasa (XIX w.) ; Korespondencja literacka ; Improwizacja ; Paul Barz ; Peter Shaffer ; Spiró Gyōrgy ; Nadawca liryczny ; Pisanie o pisaniu ; Skrzypek Opętany ; Pierrot i Kolombina ; Dramat mimiczny ; Mitokrytyka ; Kazimierz Wyka ; Dwugłos o Schulzu ; Brud ; Kryształowy pałac ; Międzywojenna krytyka literacka ; Poczet królów polskich ; Wczesnonowożytna literatura szwedzka ; Etyka cnót ; Historia recepcji ; Bajki La Fontaine’a ; Bajki polskie ; Bajki romskie ; Uniwersalność ; Związki interetniczne ; Aleksander N. Afanasjew ; Myślenie ; Bolesław Leśmian ; Poezja polska XX wieku ; Zachodni nihilizm ; Ubiektywizacja ; Śmierć Boga ; Wojciech Mier ; Życie towarzyskie XVIII wieku ; Moralność kobiet ; Salony ; Opowiadania Sławomira Mrożka ; Karol Edmund Chojecki (Charles Edmond) ; Literatura francuska XIX wieku ; Emmanuel Desurvire ; Polonica zagraniczne ; Nota o książce ; Archiwum ; Egzystencjalizm ; Higiena ; Metapoezja ; Sławomir Mrożek ; Przekład ; Wilno ; Edycja ; Stanisław Kostka Potocki ; Baśń ; Krytyka literacka ; Dramat XX wieku ; Tekst ; Gilbert Durand ; Zdziwienie ; Atrybucja ; Zło ; Język ; Czystość
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa. Od blisko dwudziestu lat redakcja „Prac Polonistycznych” (najpierw pod kierunkiem Krystyny Poklewskiej, a od ponad dekady — Wiesława Pusza) nadaje tomom charakter monograficzny. Ukazały się roczniki poświęcone dorobkowi autorskiemu: Z. Herberta, J. Słowackiego, J. Tuwima, wydano tomy tematyczne: Przypomnienia i promocje; U zbiegów stuleci; Zaskoczenia; „Jakaż to nuża wisi nade mną”, czyli w okowach ciała i duszy; Romantycy — fantastyka — podróż; Tobie — teraz. W kręgu literackich ofiarowań; Z powodu okoliczności, pod wpływem chwili; Pory dnia, pory roku; Potomność i potomkowie. Zapisać się w pamięci, zapisać się w nazwisku; Jak literat z literatem. Słowem i czynem, na tak i na nie; Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia. W ostatnich latach pismo wzbogaciło się o nowe działy; do „Rozpraw i artykułów” doszły „Edycje”, „Na marginesach lektur” i „Przekłady”. W roku 2014 planowany jest tom: Talent i umiejętności w literackiej potrzebie. Wszystkie publikowane artykuły mają charakter naukowy. Każdy z publikowanych artykułów ma angielską wersję tytułu oraz streszczenie w języku angielskim. Od rocznika 2012 tomy zawierają indeks nazwisk.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Książka
W koszyku
Data zmiany: 24.10.2022
Moralność pani Dulskiej : komedia w trzech aktach / Gabriela Zapolska. - Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2021. - 145, [3] strony, [12] stron tablic : ilustracje ; 25 cm.
Na okładce: Narodowe Czytanie.
Książka wydana w okazji Ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie - edycja 2021
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46553 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46169 (1 egz.)
Brak okładki
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Data zmiany: 06.12.2016
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Data zmiany: 06.12.2016
Nie tylko c.k.... : szkolnictwo prywatne autonomicznej Galicji / Maria Stinia // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2010, nr 2, s. 13-17.
Książka
W koszyku
Data zmiany: 28.10.2016
(Pamiętniki i Wspomnienia. Seria 1 ISSN Pamiętniki Polskie)
Rys dziejów teatru lwowskiego
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 3530 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29816 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32927 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37314 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej