Form of Work
E-booki
(67)
IBUK Libra
(67)
Artykuły
(53)
Publikacje naukowe
(28)
Książki
(8)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Author
zbiorowa Praca
(23)
Kozioł Leszek
(3)
Marcinkowska Monika
(3)
Nyczaj-Drąg Mirosława
(3)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(2)
Luty Zbigniew
(2)
Mikiewicz Piotr (1976- )
(2)
Mikuła Bogusz (1966- )
(2)
Zaremba-Warnke Sabina
(2)
Bajan Bartłomiej
(1)
Bartczak Jowita
(1)
Bednarski Marek
(1)
Bendyk Edwin
(1)
Bereżnicka Joanna
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Brzozowski Tomasz
(1)
Brzęczek Tomasz
(1)
Bucholc Marta
(1)
Buchowicz Izabela (1970- )
(1)
Bąbka Jarosław
(1)
Błeszyńska Krystyna
(1)
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena
(1)
Chodyra Paulina
(1)
Cybal-Michalska Agnieszka (1973- )
(1)
Czapiewski Leszek
(1)
Czapliński Przemysław
(1)
Czechowska Dorota Iwona
(1)
Czekaj Marta
(1)
Czubak Wawrzyniec
(1)
Dejna Dagna (1984- )
(1)
Domaradzka Aurelia
(1)
Drogosz-Zabłocka Elżbieta
(1)
Drzewiecka-Panak Olga
(1)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(1)
Durkalec Agnieszka Sokołowska-
(1)
Dziuba Radosław
(1)
Fajfer-Kruczek Ilona
(1)
Fazlagić Jan
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Friedman Barry A
(1)
Galas Barbara
(1)
Gandziarowska-Ziołecka Jagoda
(1)
Gaylord Michael
(1)
Giza Anna
(1)
Glinkowska Beata
(1)
Gmerek Tomasz
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Gregorczyk Sylwester
(1)
Grzesiak Lena
(1)
Halamska Maria
(1)
Haromszeki Łukasz
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Hoffmann Beata (1964- )
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Janicka Małgorzata
(1)
Jas Katarzyna
(1)
Jastrzębowska-Tyczkowska Agata
(1)
Jawor-Joniewicz Anna
(1)
Jemielniak Dariusz (1975- )
(1)
Jędruchniewicz Andrzej
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kaczmarski Marek
(1)
Kalinowski Sławomir
(1)
Kamińska-Juckiewicz Małgorzata
(1)
Kamiński Tomasz
(1)
Karpińska-Krakowiak Małgorzata
(1)
Kiersztyn Anna
(1)
Kieżun Witold (1922- )
(1)
Kokoszka Katarzyna
(1)
Kozar Łukasz Jarosław
(1)
Koźmiński Andrzej Krzysztof (1941- )
(1)
Kretek-Kamińska Agnieszka
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kulesza Marta (1979- )
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(1)
Kwieciński Zbigniew (1941- )
(1)
Kłakówna Zofia Agnieszka (1951- )
(1)
Kłoczko-Gajewska Anna
(1)
Lewenstein Barbara
(1)
Lipiński Czesław
(1)
Lipka Anna
(1)
Liszewska Agnieszka
(1)
Malinowska Joanna (pedagog)
(1)
Markiewicz Olga
(1)
Marzec-Holka Krystyna (1946-2023)
(1)
Matysiak Andrzej
(1)
Mazur Alicja
(1)
Melosik Zbyszko (1956- )
(1)
Mencel Marek
(1)
Mencwel Andrzej
(1)
Mizerka Jacek
(1)
Motylewicz Lucyna
(1)
Mularska-Kucharek Monika
(1)
Musiał Wiesław
(1)
Nalaskowski Filip (1980- )
(1)
Noszczyk Anna
(1)
Nowak Marek (socjolog)
(1)
Odrakiewicz David
(1)
Odrakiewicz Piotr
(1)
Year
2020 - 2023
(22)
2010 - 2019
(99)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(30)
Country
Poland
(128)
Language
Polish
(120)
English
(7)
Audience Group
Doradcy zawodowi
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Kapitał społeczny
(39)
Kształcenie
(6)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(5)
Kapitał ludzki
(5)
Więź społeczna
(5)
Kapitał kulturowy
(4)
Polityka społeczna
(4)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(4)
Rynek pracy
(4)
Zarządzanie
(4)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rodzina
(3)
Siła robocza
(3)
Aktywizacja społeczna
(2)
Bilans Kapitału Ludzkiego (projekt badawczy)
(2)
Filologia polska
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kompetencje zawodowe
(2)
Kultura
(2)
Nauczanie
(2)
Opieka społeczna
(2)
Partycypacja społeczna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Praca
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Społeczeństwo
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Teoria literatury
(2)
Uczniowie
(2)
Współdziałanie
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Zdolności
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa)
(1)
Animacja kultury
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Badania jakościowe
(1)
Badania porównawcze
(1)
Benchmarking
(1)
Bourdieu, Pierre (1930-2002)
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Chorzy z zespołem Downa
(1)
Comenius (program)
(1)
Czytanie
(1)
Decyzje edukacyjne
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja medialna
(1)
Egzaminy gimnazjalne
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Ewaluacja
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Finansowanie
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Hipertekst i hipermedia
(1)
Informacja
(1)
Innowacje
(1)
Kapitał edukacyjny
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Kapitał początkowy (ubezpieczenia)
(1)
Klasa średnia
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konstruktywizm społeczny
(1)
Koszt kapitału
(1)
Kotarbiński, Tadeusz (1886-1981)
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Luka kompetencyjna
(1)
Menedżer
(1)
Multimedia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nierówności edukacyjne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Obywatelstwo
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Partycypacja polityczna
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Praca socjalna
(1)
Prakseologia
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo międzynarodowe
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój zawodowy
(1)
Subject: time
2001-
(20)
1901-2000
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(10)
Europa
(1)
Niemcy
(1)
RPA
(1)
Turcja
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wielkopolska
(1)
Śląsk Cieszyński
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(19)
Artykuł problemowy
(17)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Raport z badań
(3)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Dane statystyczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Publikacje
(1)
Raport z badImpact of Information Provision on Investments in Human Capital. Review of Experimental Studies
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(19)
Socjologia i społeczeństwo
(17)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
Zarządzanie i marketing
(4)
Nauka i badania
(3)
Historia
(2)
Literaturoznawstwo
(2)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Psychologia
(1)
128 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 04.09.2023
Kultura i rozwój. Ta koniunkcja jednoznacznie wyraża istotę naszego projektu. Składające się na nią pojęcia tworzą nierozerwalny związek, myślenie o jednym z nich bez świadomości jego uwikłania w drugie jest ułomne. O ile bowiem każdy opis rzeczywistości polega na redukcji jej złożoności za pomocą ram pojęciowych i teorii, to opis, w którym podczas owej redukcji złożoności następuje rozerwanie tytułowej koniunkcji, jest z gruntu fałszywy. W rezultacie wieść może do błędnych interpretacji zjawisk zachodzących w przestrzeni społecznej. Konsekwencją są, lub mogą być, nieskuteczne, a nawet szkodliwe polityki publiczne, irracjonalne zachowania zbiorowe i indywidualne, niezdolność do tworzenia właściwych strategii, w końcu obniżony poziom systemowej efektywności adaptacyjnej grożący załamaniem możliwości rozwoju. Czym jednak jest kultura? I czym jest rozwój? Odpowiadając na te pytania zmierzyć się musimy z paradoksem. O ile bowiem związek wyrażony w koniunkcji „kultura i rozwój” ma charakter uniwersalny, o tyle pojęcia go opisujące odnoszą się do zjawisk podlegających nieustannej zmianie, mających żywy, emergentny charakter. To właśnie ten charakter decyduje o potencjale twórczym, a więc zdolności do tworzenia nowych idei i dzieł, poprzez innowacyjne impulsy inicjujące zmianę społeczną, technologiczną i polityczną. Zmiana, czyli nieciągłość w funkcjonowaniu i reprodukcji systemu umożliwiająca jego przejście do nowego stanu, jest istotą rozwoju. Periodyk wydawany we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytetem Warszawskim. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.09.2023
Temat: Nadzór korporacyjny ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Wynalazek ; Prawo międzynarodowe ; Geopolityka ; Agregaty pieniężne ; Zamiana kary pozbawienia wolności ; Komunikacja ; Kapitał społeczny ; Gwarancja inwestycji ; Koszty uzyskania przychodów ; Innowacje ; Model Blacka-Scholesa-Mertona ; Rozwój regionalny ; Model ekonometryczny ; Teoria opcji ; Orzeczenie w trybie prejudycjalnym ; Patenty ; Art. 58 § 4 k.k ; Rynek pracy ; Dyrektywy wymiaru kary ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Działalność kulturalna i oświatowa ; Liga Morska i Rzeczna ; Wykładnia prawa UE ; TSUE ; Prawo Unii europejskiej ; Bundesverfassungsgericht ; Ochrona prawno-autorska ; Fundusze emerytalne ; Zaskarżalność ; Europa Wschodnia ; Litewski Kodeks Karny ; Sądownictwo wojskowe ; Utwór ; Rewolucja przestrzenna ; Prawo wojny ; Interpretacja indywidualna ; Przekształcenie spółki kapitałowej ; Sukcesja uniwersalna ; Kurs walutowy ; Model Frenkela-Bilsona ; Działalność B R ; Produkty unit-linked ; Innowacja ; Kryzys ekonomiczny ; Prawo rosyjskie ; Cena równowagi rynkowej ; Reguły fiskalne narodowe i ponadnarodowe ; Indeks reguł fiskalnych ; Prace badawczo-rozwojowe ; Prywatna ; Publiczna opieka zdrowotna ; Inwestorzy instytucjonalni ; Luka innowacyjna ; Efekty transformacji systemowej ; Spójność społeczna ; Racujący ; Wskaźniki zatrudnienia ; Pracujący w sektorach własności ; Pracujący według sektorów ekonomicznych ; Przekazywanie informacji ; Zaangażowanie akcjonariuszy ; Prawo wojskowe ; Prawo procesowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Nauczyciele akademiccy ; Kolonializm ; Segregacja zawodowa ; Polityka fiskalna ; Przychody z praw autorskich ; Art. 37a k.k ; Tożsamość narodowa ; Płeć ; Prawo karne ; II Rzeczypospolita ; Ustawowe zagrożenie ; Kobiety
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowanie zawierające analizy teoretycznych i praktycznych aspektów międzynarodowych przepływów inwestycji na tle rozwoju międzynarodowego systemu walutowego. Czas, w którym została ukończona, stanowi prawdopodobnie początek wykształcania się nowej globalnej architektury finansowej. Autorka w monografii nawiązała do toczącej się od lat dyskusji dotyczącej kierunków przepływu inwestycji w gospodarce światowej w odniesieniu do tzw. paradoksu Lucasa, definiowanego najczęściej w kontekście nieadekwatności modelu neoklasycznego do objaśniania kierunku przepływu kapitału inwestycyjnego w skali globalnej. Celem publikacji jest zapoznanie czytelnika z różnymi teoriami. poglądami i danymi dotyczącymi międzynarodowych przepływów inwestycji na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. W zglobalizowanej gospodarce transgraniczne przepływy środków finansowych stanowią istotną część zachodzących procesów gospodarczych i są ważną determinantą zmienności parametrów makroekonomicznych. Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników nauki, przedstawicieli biznesu oraz wszystkich zainteresowanych przedstawianą tematyką.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Celem niniejszej książki jest przedstawienie skutków pandemii COVID-19 dla wybranych sektorów gospodarki światowej oraz gospodarki Unii Europejskiej, takich jak handel międzynarodowy, przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, gospodarka żywnościowa, sektor usług turystycznych oraz przemysł tekstylno-odzieżowy. Przedłożona Czytelnikom publikacja jest adresowana przede wszystkim do pracowników naukowych, studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych uniwersytetów oraz wyższych szkół ekonomicznych, a także słuchaczy szkół menedżerskich.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat aktualnych procesów i zjawisk związanych z wdrażaniem w organizacjach idei zrównoważonego rozwoju. Autorzy podkreślają, iż w kontekście zrównoważonego rozwoju organizacji dochodzi na gruncie naukowym do ścierania się licznych poglądów oraz powstawania nowych teorii. Książkę należy więc traktować nie jako wyczerpującą analizę omawianych aspektów, lecz przyczynek do dyskusji dotyczącej problematyki zmian we współczesnych organizacjach wobec stawianych przed nimi wyzwań zrównoważonego rozwoju. Podstawowym celem publikacji jest identyfikacja rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ukierunkowanych na wspieranie zrównoważonego rozwoju organizacji. Na podstawie przeanalizowanych wybranych zagadnień przedstawiono, jakie zmiany dokonywać może współczesna organizacja, chcąc wejść na drogę zrównoważonego rozwoju. Istotne miejsce w podjętych rozważaniach zostało poświęcone problematyce zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy zwracają uwagę, iż transformacja organizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju jest niemożliwa bez zaangażowania w ten proces jej pracowników. Osoby zarządzające organizacjami powinny swoją uwagę ukierunkować na kreowanie zielonych kompetencji pracowników.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Monografia poświęcona wybranym zagadnieniom należącym do dwóch kluczowych subdyscyplin w zakresie ekonomicznych aspektów nauk o zarządzaniu – zarządzaniu finansami przedsiębiorstw oraz rachunkowości. Opracowania tworzące monografię omawiają badania naukowe i analizy dotyczące m.in. organizacyjno-prawnego funkcjonowania funduszy gwarancyjnych w biurach turystycznych, pomiaru i wartościowania kapitału ludzkiego w organizacjach gospodarczych, finansowania działań proeksportowych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu środków zewnętrznych czy wreszcie roli narracji w rachunkowości w kontekście sprawozdawczości finansowej spółek rynku kapitałowego. Wyniki badań naukowych będących konkluzją poszczególnych tekstów w ramach monografii mogą być podstawą do dalszych dyskusji i badań związanych z mikrofinansami przedsiębiorstw i z rachunkowością. Waga i aktualność poruszanych problemów sprawia, że monografia jest kierowana do szerokiego grona odbiorców: pracowników naukowych, doktorantów i studentów na kierunkach związanych z finansami i rachunkowością, a także podążających za zmianami menedżerów, księgowych, rzeczoznawców i urzędników. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Wyzwania stojące przed rachunkowością i finansami przedsiębiorstw są ciągle pod wpływem szybkich zmian cywilizacyjnych i globalnych powiązań gospodarczych. Tematyka ta jest tak szeroka, że nie sposób ją ogarnąć w jednym opracowaniu. Dotychczasowe skupiają cię zwykle na wybranych jej aspektach, np. ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu, cyfryzacji, kapitału intelektualnego, zrównoważonego rozwoju. Recenzowana praca także nie rości sobie pretensji do opracowania kompleksowego, jest zbiorem czterech tekstów na temat wybranych problemów aktualnie stojących przed jednostkami gospodarczymi, a mianowicie: ryzyka działalności turystycznej w sytuacji dramatycznego spadku popytu na usługi spowodowanego przez Covid-19, pomiaru kapitału intelektualnego, równomiernego rozwoju przedsiębiorstw współfinansowanego funduszami unijnymi, jakości sprawozdań zarządu spółek giełdowych. (Z recenzji prof. dr. hab. Sławomira Sojaka, Katedra Rachunkowości Finansowej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Przedstawiona w recenzji monografia, pomimo niewielkiej objętości, obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczny, uwzględniający zarówno zagadnienia z zakresu finansów, jak i rachunkowości. W konsekwencji trudno jest uniknąć zarzutu, że dzieło ma charakter przyczynkarski. Jednak waga i aktualność poruszanych problemów sprawiają, że trudno odmówić recenzowanej publikacji waloru naukowego. Poruszane problemy są aktualne i jednocześnie stosunkowo rzadko analizowane, a wręcz niszowe. Poszczególne rozdziały pracy są dość luźno ze sobą związane. Różna jest też jakość kolejnych części opracowania, w tym kompletność ujęcia podjętych zagadnień. W związku z tym każdy z rozdziałów opracowania zostanie oceniony z osobna. (Z recenzji Dr. hab., prof. US Adama Adamczyka, Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński) ********* Challenges of Contemporary Accounting and Finance in the Enterprise A monograph devoted to selected issues belonging to two key sub-disciplines within the economic aspects of management science: corporate financial management and accounting. The studies composing the monograph discuss scientific research and analyses concerning, among others, organisational and legal functioning of guarantee funds in the case of tour operators, measurement and valuation of human capital in economic organisations, financing pro-export activities of enterprises using external funds and, finally, the role of narrative in accounting in the context of financial reporting of capital market companies. The results of scientific research being the conclusion of individual texts within the monograph may be the basis for further discussions and research related to microfinance of enterpri (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Dlaczego audyt wewnętrzny nie zawsze osiąga swoje cele? Czy jedynym powodem może być niechęć audytowanych? A może skuteczność audytu wewnętrznego zależy także od wiedzy oraz umiejętności audytowanych i zarządzających organizacją? Jak audytowani reagują na audyt wewnętrzny? Jakie oczekiwania mają audytorzy wewnętrzni? Na te i inne pytania odpowiedzi można znaleźć w monografii. Przyjmując za motto frazę „audyt wewnętrzny tworzą ludzie”, Autorka analizuje kwestię skuteczności audytu wewnętrznego i uwzględnia jego społeczny kontekst. Podstawą analizy są jakościowe badania empiryczne wykorzystujące różne techniki gromadzenia danych, przede wszystkim wywiady z65 audytorami wewnętrznymi, audytowanymi oraz zarządzającymi organizacjami z sektorów publicznego i prywatnego. W prezentowanej monografii Autorka charakteryzuje wiedzę, umiejętności, postawy oraz oczekiwania audytorów wewnętrznych, audytowanych i zarządzających organizacjami z punktu widzenia skuteczności audytu wewnętrznego. Przedstawia wyniki badań, z których wynika, że ważnymi czynnikami skuteczności audytu wewnętrznego są: wsparcie zarządzających (materialne i niematerialne) dla audytu wewnętrznego, rozumienie audytu wewnętrznego, a także relacje między grupami uczestniczącymi w audycie wewnętrznym. Podsumowaniem publikacji może być wypowiedź jednego z badanych audytorów wewnętrznych: „skuteczny audyt wewnętrzny to są ludzie [...]. To stwierdzenie tak oczywiste, że często [...] zapominane przez większość zainteresowanych”.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Publikacja ma charakter monografii opisującej kompleksowo kwestię obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego i ich konsekwencje dla poziomu kredytowania w perspektywie czasowej – przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania. Stanowi kompendium wiedzy z dziedziny szeroko pojętych finansów, o istocie i mechanizmach funkcjonowania zewnętrznych obciążeń sektora bankowego oraz wiążących się z nimi problemach. Autorzy podejmują próbę ukazania tego typu regulacji w kontekście bezpieczeństwa i stabilności finansowej systemu bankowego, a także w szerszym ujęciu systemu finansowego. Przedstawiają aktualny (na 2021 rok) stan obciążeń, zwracając uwagę na określone instrumenty polityki fiskalnej i regulacyjnej. Za pomocą modelu ekonometrycznego dokonują operacjonalizacji głównego celu opracowania, którym jest określenie i analiza wpływu obciążeń zewnętrznych na potencjał udzielania kredytów przez sektor bankowy, a także próba wskazania scenariuszy bazowych. W dotychczasowych badaniach rzadko podejmowano próby łączenia wymagań regulacyjnych i fiskalnych w kontekście m.in. pogłębionej analizy wymagań w zakresie należności nieobsługiwanych – Non-Performing Loans. Przeważały publikacje monotematyczne, skoncentrowane na wąskim ujęciu tego typu obciążeń zewnętrznych. Oryginalne w tej publikacji jest zebranie informacji na temat wymagań regulacyjnych i fiskalnych wobec sektora bankowego, a zwłaszcza przedstawienie tego zagadnienia w czasie pandemii COVID-19. Jest to jedna z pierwszych pozycji ujmujących w sposób tak kompleksowy i wieloaspektowy tego typu problematykę. * „Recenzowane opracowanie jest napisane poprawnie, bez jakichkolwiek błędów, co potwierdza gruntowną wiedzę i rozpoznanie Autorów w podjętej tematyce. Jest wzorcowym przykładem połączenia teorii i empirii w odniesieniu do oceny zachowań instytucji finansowych w obliczu nietypowych warunków występujących na rynku, a spowodowanych pandemią COVID-19. Do głównych zalet monografii należy zaliczyć: – bardzo dobre rozpoznanie literatury w zakresie bankowości i regulacji finansowych, – umiejętność korzystania z publikowanych zasobów informacyjnych, – stworzenie modelu ekonometrycznego oraz przeprowadzenie badań empirycznych i prognozowania przyszłych zachowań w postaci scenariuszy, – ocena opracowanych scenariuszy pod względem ich potencjalnego wystąpienia w praktyce, – poprawność formalna opracowania, w praktyce, – dobry styl, właściwa terminologia, solidne przygotowanie tekstu. Podsumowując, jest to wartościowa, aktualna pozycja potwierdzająca dobre przygotowanie merytoryczne badaczy oraz ich wrażliwość na zmianę warunków i czynników na rynku”. Z recenzji prof. K. Brzozowskiej
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym i źródło wiedzy dla każdego zainteresowanego tytułową tematyką. Zawiera podstawy teoretyczne, przykłady i zadania dotyczące: zarządzania ryzykiem kredytowym, modelu podejmowania decyzji kredytowych, wykorzystania coachingu w oddziale banku detalicznego, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie niefinansowym, wartości pieniądza w czasie, rynku kapitałowego, roli obligacji w ograniczaniu ryzyka, analizy akcji, teorii portfela papierów wartościowych, instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, kosztu kapitału i dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie, oceny opłacalności inwestycji rzeczowych oraz opcji rzeczowych. Zespół autorski tworzą badacze i dydaktycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktycy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Współczesna gospodarka zmienia się w dotychczas niespotykanym tempie, wyznaczanym przez dwa wzajemnie napędzające się zjawiska – usieciowienie i cyfryzację. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem w warunkach cyfrowej gospodarki sieciowej stanowi ogromne wyzwanie dla menedżerów, bowiem wymaga od nich m.in. nowego sposobu myślenia, dostępu do specyficznych zasobów i umiejętności oraz innego postrzegania potencjału strategicznego przedsiębiorstwa w „zdigitalizowanym” świecie. Prezentowana monografia jest próbą przybliżenia czytelnikowi uwarunkowań i mechanizmów zarządzania strategicznego w nowej rzeczywistości współczesnego świata. Obok rozważań teoretycznych przedstawiono w niej wiele praktycznych przykładów cyfrowego myślenia strategicznego, także w organizacjach typu non-profit.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
W rozprawie przedstawiono instytucję banku z perspektywy holistycznej, ukazując sieć relacji, kontraktów i interakcji z interesariuszami zaangażowanymi w jego funkcjonowanie. Obraz banku nakreślono tu zatem z niestandardowej perspektywy: podkreślono obowiązki instytucji wobec różnych interesariuszy i zaakcentowano wpływ zainteresowanych stron na jej wyniki i wartość. W pierwszym tomie rozprawy scharakteryzowano istotę kapitału relacyjnego banku oraz zaprezentowano zagadnienia dotyczące procesu zarządzania relacjami instytucji z interesariuszami. W drugim tomie przedstawiono funkcjonowanie banku z perspektywy relacji z kluczowymi interesariuszami: nadzorem, właścicielami, kierownictwem, pracownikami, klientami, wierzycielami, konkurentami (kooperentami), kooperantami (dostawcami i partnerami), państwem i społeczeństwem. Z kolei ostatni tom poświęcono zagadnieniu oceny kapitału relacyjnego banku, czyli analizy relacji banku z jego interesariuszami.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
The issue consists of articles containing a great deal of cognitively and practically interesting information. For the most part, they regard: methods of estimation of human capital as well as productivity of work, survey on absenteeism from work and arduousness in work, research on digital capital of the websites of local governments, methods of advancement in international accounting systems, forming of principles of fair value as a measure of value of financial instruments. The content of subsequent papers allows perceiving strategic aspects of the management process, among which: management through creating values for the customer in a local tourist economy, strategic planning of rural tourism development, and strategies of the decision making process by representatives of trade unions as well as other social organizations.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Rozważania zawarte w monografii potwierdzają, jak trudne i wymagające, ale zarazem pełne możliwości i inspirujące jest zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Choć termin ten nie pojawia się expressis verbis w tytułach, to odwołania do niego stanowią istotę każdego omawianego aspektu we wszystkich rozdziałach. Czym jest bowiem na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą w organizacjach międzynarodowych, postawy menedżerów w zespołach zróżnicowanych kulturowo i ich świadomość różnorodności, społeczna odpowiedzialność biznesu i psychologiczna mobilność pracowników, jak nie inwestycją w ludzi – pracowników różnych obszarów organizacji i menedżerów różnych szczebli.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
W swoich założeniach Przemysł 4.0 integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi. Z perspektywy zarządzania kapitałem ludzkim celem podejmowanych działań nie ma być zastępowanie ludzi przez roboty, ale tworzenie lepszych miejsc pracy, w których pracownikom dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym oferowane są bardziej elastyczne warunki pracy, większe wsparcie organizacyjne i lepsze możliwości rozwojowe. Głównym celem monografii jest zidentyfikowanie – z perspektywy menedżerskiej – zasadniczych wyzwań, jakie pojawiają się w zarządzaniu kapitałem ludzkim 4.0 w zakresie jego poszczególnych subfunkcji oraz szeroko rozumianych kompetencji pracowników. Dodatkowym zamierzeniem autorów jest zaprezentowanie wyników badań teoretycznych i empirycznych oraz podzielenie się zgromadzonymi doświadczeniami.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Monografia prezentuje wyniki badań dotyczących wybranych problemów zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji, w szczególności zarządzania informacją, wiedzą i kapitałem intelektualnym, z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ważną rolę w tym opracowaniu odgrywają wielowymiarowe dociekania autorów dotyczące jakości życia różnych podmiotów (mieszkańców, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) i jej aspektów, takich jak praca, dochody i ich rozdysponowanie czy poziom zaspokojenia potrzeb oraz ryzyko działalności gospodarczej. Rozdziały, opracowane przez przedstawicieli najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych, mają charakter teoriopoznawczy oraz empiryczny. Książka kierowana jest zarówno do przedstawicieli środowisk naukowych, studentów, jak i praktyków zarządzania zainteresowanych rozwojową problematyką zarządzania niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
The papers, being the effect of scientific work conducted within basic and implementation research, provide a lot of interesting information in terms of cognition and application. The problems of the articles making up this Journal concentrate mainly around the issues of human capital management, ergonomics, as well as entrepreneurship and innovativeness of organizations. In the collected articles, the Reader will find a lot of theoretical approaches concerning: innovation process and the method of studying the innovative ability of an enterprise, intellectual capital management, the methods of studying and improving the quality assurance system in an organization, the application of ergonomics principles in office work and teaching students, or tourism entrepreneurship. The Journal can be an interesting and useful reference for organization and management, tourism and pedagogics theoreticians, as well as students and practicians.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
The collection of the articles constituting the fourth issue of the quarterly includes some information interesting from the cognitive and application point of view. It concerns the problems of managing work relationships and conditions, with special attention paid to the proces and instrumental aspect of managing absenteeism in a firm; improving the occupational health and safety management system as a result of the development of internal communication in this respect, or the questions of designing and managing the content of websites of local government units, with special regard to their clarity, the network of relationships, human capital, social and environmental responsibility—the issues emphasized in intellectual capital theories and knowledge management theories. In this thematic groups there are papers devoted to teaching professional ethics in schools of higher education in Portugal, which is a response to frequently occurring events arising from improper conduct of various decision-makers. The Reader may also be interested in the findings of the research into financing and organizing a large-scale project of the European Union EU-Great!, concerning socio-economic development and innovations. The articles concerning tourism discuss the principles and methods of strategic and marketing management of the tourism destination of Karlovac municipality (Croatia) and tourism cluster management, illustrated with an example of the Bieszczady Cross-Border Tourism Cluster. This view of the strategic aspects of cluster and tourism destination management shows clearly that we deal with complex organizations the recognition of which requires to consider various points of view. In addition to the diagnosis of the studied organizations, the papers also contain fragments devoted to forecasts for the development of the local labour market and the scenarios of the sustainable development of agricultural farms and rural areas located at the mentioned areas of tourism development.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
A compelling case for the importance of entrepreneurship was made by the World Economic Forum (2018): 'entrepreneurs are key drivers of economic and social progress. Rapidly growing entrepreneurial enterprises are often viewed as important sources of innovation, productivity growth and employment (small and medium-sized enterprises account for 97% of all jobs in emerging economies). Many governments are therefore trying to actively promote entrepreneurship through various forms of support.' Given its significance, we sought to better understand current entrepreneurship trends. In the Spring of 2019, we invited academicians, scientists and practitioners to submit papers that addressed current thinking about entrepreneurial concepts, models, methods and practices. This Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection special issue is the result of a competitive double blind review process. The special issue contains three themes: young entrepreneurs, corporate social responsibility and sustainability, and the technical aspects of entrepreneurship (...).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
We współczesnych organizacjach spotykają się cztery pokolenia pracowników. Każde z nich ukształtowały różne warunki społeczne, gospodarcze, historyczne, etyczne i kulturowe. Generacje posiadają odmienne systemy wartości, potrzeby i oczekiwania, różne nawyki oraz przyzwyczajenia. Efektywne zarządzanie tak różnorodnym kapitałem ludzkim jest wyzwaniem dla menedżerów. Kluczowe jest skoncentrowanie się na potencjale drzemiącym w każdym pokoleniu, nie zaś na barierach wynikających z różnic między nimi. Takie podejście umożliwia zarządzającym czerpanie korzyści z różnorodności w miejscu pracy. Książka łączy walory monografii naukowej i praktycznego przewodnika. Wskazując rozwiązania przydatne w procesie zarządzania zróżnicowanym wiekowo kapitałem ludzkim, może stanowić inspirację dla menedżerów personalnych oraz właścicieli przedsiębiorstw a także dla badaczy i studentów podejmujących tematykę zarządzania multigeneracyjnego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again