Form of Work
E-booki
(63)
IBUK Libra
(63)
Artykuły
(54)
Publikacje naukowe
(30)
Książki
(9)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Author
zbiorowa Praca
(23)
Kozioł Leszek
(3)
Marcinkowska Monika
(3)
Nyczaj-Drąg Mirosława
(3)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(2)
Luty Zbigniew
(2)
Mikiewicz Piotr (1976- )
(2)
Mikuła Bogusz (1966- )
(2)
Zaremba-Warnke Sabina
(2)
Anielak-Sobczak Karolina
(1)
Bajan Bartłomiej
(1)
Bartczak Jowita
(1)
Bednarski Marek
(1)
Bereżnicka Joanna
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Brzozowski Tomasz
(1)
Brzęczek Tomasz
(1)
Bucholc Marta
(1)
Buchowicz Izabela (1970- )
(1)
Bąbka Jarosław
(1)
Błeszyńska Krystyna
(1)
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena
(1)
Chodyra Paulina
(1)
Cybal-Michalska Agnieszka (1973- )
(1)
Czapiewski Leszek
(1)
Czechowska Dorota Iwona
(1)
Czekaj Marta
(1)
Czubak Wawrzyniec
(1)
Dejna Dagna (1984- )
(1)
Domaradzka Aurelia
(1)
Drogosz-Zabłocka Elżbieta
(1)
Drzewiecka-Panak Olga
(1)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(1)
Durkalec Agnieszka Sokołowska-
(1)
Dziuba Radosław
(1)
Fazlagić Jan
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Friedman Barry A
(1)
Galas Barbara
(1)
Gandziarowska-Ziołecka Jagoda
(1)
Gaylord Michael
(1)
Glinkowska Beata
(1)
Gmerek Tomasz
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Gregorczyk Sylwester
(1)
Grzesiak Lena
(1)
Halamska Maria
(1)
Haromszeki Łukasz
(1)
Hoffmann Beata (1964- )
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Janicka Małgorzata
(1)
Jas Katarzyna
(1)
Jastrzębowska-Tyczkowska Agata
(1)
Jawor-Joniewicz Anna
(1)
Jemielniak Dariusz (1975- )
(1)
Jędruchniewicz Andrzej
(1)
Kaczmarski Marek
(1)
Kalinowski Sławomir
(1)
Kamińska-Juckiewicz Małgorzata
(1)
Kamiński Tomasz
(1)
Karpińska-Krakowiak Małgorzata
(1)
Kiersztyn Anna
(1)
Kieżun Witold (1922- )
(1)
Kokoszka Katarzyna
(1)
Kozar Łukasz Jarosław
(1)
Koźmiński Andrzej Krzysztof (1941- )
(1)
Kretek-Kamińska Agnieszka
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kulesza Marta (1979- )
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(1)
Kwieciński Zbigniew (1941- )
(1)
Kłakówna Zofia Agnieszka (1951- )
(1)
Kłoczko-Gajewska Anna
(1)
Lewenstein Barbara
(1)
Lipiński Czesław
(1)
Malinowska Joanna (pedagog)
(1)
Markiewicz Olga
(1)
Marzec-Holka Krystyna (1946-2023)
(1)
Matysiak Andrzej
(1)
Mazur Alicja
(1)
Melosik Zbyszko (1956- )
(1)
Mencel Marek
(1)
Mizerka Jacek
(1)
Motylewicz Lucyna
(1)
Mularska-Kucharek Monika
(1)
Musiał Wiesław
(1)
Nalaskowski Filip (1980- )
(1)
Noszczyk Anna
(1)
Nowak Marek (socjolog)
(1)
Odrakiewicz David
(1)
Odrakiewicz Piotr
(1)
Okraszewska Ewelina
(1)
Oleksiak Piotr
(1)
Ostrouch-Kamińska Joanna (1974- )
(1)
Paziewska Aleksandra
(1)
Pietruszka-Ortyl Anna
(1)
Pink Małgorzata
(1)
Piontek Wojciech (1972- )
(1)
Podkońska Aleksandra
(1)
Year
2020 - 2023
(24)
2010 - 2019
(95)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(32)
Country
Poland
(126)
Language
Polish
(118)
English
(7)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Doradcy zawodowi
(1)
Menedżerowie
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Subject
Kapitał społeczny
(40)
Kształcenie
(7)
Kapitał ludzki
(6)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(5)
Więź społeczna
(5)
Kapitał kulturowy
(4)
Polityka społeczna
(4)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(4)
Rynek pracy
(4)
Zarządzanie
(4)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rodzina
(3)
Siła robocza
(3)
Aktywizacja społeczna
(2)
Bilans Kapitału Ludzkiego (projekt badawczy)
(2)
Filologia polska
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kompetencje zawodowe
(2)
Kultura
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Nauczanie
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Opieka społeczna
(2)
Partycypacja społeczna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Praca
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Rozwój zawodowy
(2)
Społeczeństwo
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Teoria literatury
(2)
Uczniowie
(2)
Współdziałanie
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(2)
Zdolności
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa)
(1)
Animacja kultury
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Badania jakościowe
(1)
Badania porównawcze
(1)
Benchmarking
(1)
Bourdieu, Pierre (1930-2002)
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Chorzy z zespołem Downa
(1)
Comenius (program)
(1)
Czytanie
(1)
Decyzje edukacyjne
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja medialna
(1)
Egzaminy gimnazjalne
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Ewaluacja
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Finansowanie
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Hipertekst i hipermedia
(1)
Informacja
(1)
Innowacje
(1)
Kapitał edukacyjny
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Kapitał początkowy (ubezpieczenia)
(1)
Klasa średnia
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konstruktywizm społeczny
(1)
Koszt kapitału
(1)
Kotarbiński, Tadeusz (1886-1981)
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Luka kompetencyjna
(1)
Menedżer
(1)
Multimedia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nierówności edukacyjne
(1)
Obywatelstwo
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Partycypacja polityczna
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Praca socjalna
(1)
Prakseologia
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo międzynarodowe
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rodzice
(1)
Subject: time
2001-
(21)
1901-2000
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(10)
Europa
(1)
Niemcy
(1)
RPA
(1)
Turcja
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wielkopolska
(1)
Śląsk Cieszyński
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(20)
Artykuł problemowy
(18)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Raport z badań
(3)
Podręcznik
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Dane statystyczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Publikacje
(1)
Raport z badImpact of Information Provision on Investments in Human Capital. Review of Experimental Studies
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(20)
Socjologia i społeczeństwo
(17)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
Zarządzanie i marketing
(5)
Nauka i badania
(3)
Historia
(2)
Literaturoznawstwo
(2)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Psychologia
(1)
126 results Filter
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 24.11.2023
Sektor bankowy jest uznawany za specyficzną dziedzinę gospodarki, ponieważ wystawiony na zbyt wysoki poziom konkurencji może zwiększać ryzyko dla innych sektorów lub powodować kryzys. Banki jako instytucje zaufania publicznego nie mogą sobie pozwolić na psucie wizerunku i doprowadzanie do upadku słabszych jednostek. W monografii przedstawiono determinanty, specyfikę budowania oraz oceny konkurencyjności współczesnych banków. Publikacja zawiera wyniki badań odnoszących się przede wszystkim do kondycji finansowej, polityki regulacyjnej, stóp procentowych, rynku kredytowo-depozytowego, konsolidacji sektora bankowego oraz współczesnych modeli biznesowych banków. Autorka skupiła się na genezie, identyfikacji i strukturze kapitału intelektualnego banków, a także przedstawiła koncepcję jego podziału na: kapitał organizacyjny (KORG), kapitał innowacyjny (KINN) oraz kapitał instytucjonalny (KINS). Ponadto wykorzystała wielowymiarową analizę statystyczną, w ramach której skonstruowała autorski miernik syntetyczny konkurencyjności banków, obliczony na podstawie dwudziestu sześciu wskaźników diagnostycznych związanych z oceną kapitału intelektualnego i ekonomicznego, które według niej najbardziej wpływają na konkurencyjność. Dzięki temu stworzyła rankingi pod względem ich konkurencyjności dla grupy dziesięciu giełdowych banków komercyjnych w Polsce w latach 2009-2020.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowanie zawierające analizy teoretycznych i praktycznych aspektów międzynarodowych przepływów inwestycji na tle rozwoju międzynarodowego systemu walutowego. Czas, w którym została ukończona, stanowi prawdopodobnie początek wykształcania się nowej globalnej architektury finansowej. Autorka w monografii nawiązała do toczącej się od lat dyskusji dotyczącej kierunków przepływu inwestycji w gospodarce światowej w odniesieniu do tzw. paradoksu Lucasa, definiowanego najczęściej w kontekście nieadekwatności modelu neoklasycznego do objaśniania kierunku przepływu kapitału inwestycyjnego w skali globalnej. Celem publikacji jest zapoznanie czytelnika z różnymi teoriami. poglądami i danymi dotyczącymi międzynarodowych przepływów inwestycji na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. W zglobalizowanej gospodarce transgraniczne przepływy środków finansowych stanowią istotną część zachodzących procesów gospodarczych i są ważną determinantą zmienności parametrów makroekonomicznych. Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników nauki, przedstawicieli biznesu oraz wszystkich zainteresowanych przedstawianą tematyką.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
Monografia poświęcona wybranym zagadnieniom należącym do dwóch kluczowych subdyscyplin w zakresie ekonomicznych aspektów nauk o zarządzaniu – zarządzaniu finansami przedsiębiorstw oraz rachunkowości. Opracowania tworzące monografię omawiają badania naukowe i analizy dotyczące m.in. organizacyjno-prawnego funkcjonowania funduszy gwarancyjnych w biurach turystycznych, pomiaru i wartościowania kapitału ludzkiego w organizacjach gospodarczych, finansowania działań proeksportowych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu środków zewnętrznych czy wreszcie roli narracji w rachunkowości w kontekście sprawozdawczości finansowej spółek rynku kapitałowego. Wyniki badań naukowych będących konkluzją poszczególnych tekstów w ramach monografii mogą być podstawą do dalszych dyskusji i badań związanych z mikrofinansami przedsiębiorstw i z rachunkowością. Waga i aktualność poruszanych problemów sprawia, że monografia jest kierowana do szerokiego grona odbiorców: pracowników naukowych, doktorantów i studentów na kierunkach związanych z finansami i rachunkowością, a także podążających za zmianami menedżerów, księgowych, rzeczoznawców i urzędników. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Wyzwania stojące przed rachunkowością i finansami przedsiębiorstw są ciągle pod wpływem szybkich zmian cywilizacyjnych i globalnych powiązań gospodarczych. Tematyka ta jest tak szeroka, że nie sposób ją ogarnąć w jednym opracowaniu. Dotychczasowe skupiają cię zwykle na wybranych jej aspektach, np. ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu, cyfryzacji, kapitału intelektualnego, zrównoważonego rozwoju. Recenzowana praca także nie rości sobie pretensji do opracowania kompleksowego, jest zbiorem czterech tekstów na temat wybranych problemów aktualnie stojących przed jednostkami gospodarczymi, a mianowicie: ryzyka działalności turystycznej w sytuacji dramatycznego spadku popytu na usługi spowodowanego przez Covid-19, pomiaru kapitału intelektualnego, równomiernego rozwoju przedsiębiorstw współfinansowanego funduszami unijnymi, jakości sprawozdań zarządu spółek giełdowych. (Z recenzji prof. dr. hab. Sławomira Sojaka, Katedra Rachunkowości Finansowej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Przedstawiona w recenzji monografia, pomimo niewielkiej objętości, obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczny, uwzględniający zarówno zagadnienia z zakresu finansów, jak i rachunkowości. W konsekwencji trudno jest uniknąć zarzutu, że dzieło ma charakter przyczynkarski. Jednak waga i aktualność poruszanych problemów sprawiają, że trudno odmówić recenzowanej publikacji waloru naukowego. Poruszane problemy są aktualne i jednocześnie stosunkowo rzadko analizowane, a wręcz niszowe. Poszczególne rozdziały pracy są dość luźno ze sobą związane. Różna jest też jakość kolejnych części opracowania, w tym kompletność ujęcia podjętych zagadnień. W związku z tym każdy z rozdziałów opracowania zostanie oceniony z osobna. (Z recenzji Dr. hab., prof. US Adama Adamczyka, Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński) ********* Challenges of Contemporary Accounting and Finance in the Enterprise A monograph devoted to selected issues belonging to two key sub-disciplines within the economic aspects of management science: corporate financial management and accounting. The studies composing the monograph discuss scientific research and analyses concerning, among others, organisational and legal functioning of guarantee funds in the case of tour operators, measurement and valuation of human capital in economic organisations, financing pro-export activities of enterprises using external funds and, finally, the role of narrative in accounting in the context of financial reporting of capital market companies. The results of scientific research being the conclusion of individual texts within the monograph may be the basis for further discussions and research related to microfinance of enterpri (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
Publikacja ma charakter monografii opisującej kompleksowo kwestię obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego i ich konsekwencje dla poziomu kredytowania w perspektywie czasowej – przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania. Stanowi kompendium wiedzy z dziedziny szeroko pojętych finansów, o istocie i mechanizmach funkcjonowania zewnętrznych obciążeń sektora bankowego oraz wiążących się z nimi problemach. Autorzy podejmują próbę ukazania tego typu regulacji w kontekście bezpieczeństwa i stabilności finansowej systemu bankowego, a także w szerszym ujęciu systemu finansowego. Przedstawiają aktualny (na 2021 rok) stan obciążeń, zwracając uwagę na określone instrumenty polityki fiskalnej i regulacyjnej. Za pomocą modelu ekonometrycznego dokonują operacjonalizacji głównego celu opracowania, którym jest określenie i analiza wpływu obciążeń zewnętrznych na potencjał udzielania kredytów przez sektor bankowy, a także próba wskazania scenariuszy bazowych. W dotychczasowych badaniach rzadko podejmowano próby łączenia wymagań regulacyjnych i fiskalnych w kontekście m.in. pogłębionej analizy wymagań w zakresie należności nieobsługiwanych – Non-Performing Loans. Przeważały publikacje monotematyczne, skoncentrowane na wąskim ujęciu tego typu obciążeń zewnętrznych. Oryginalne w tej publikacji jest zebranie informacji na temat wymagań regulacyjnych i fiskalnych wobec sektora bankowego, a zwłaszcza przedstawienie tego zagadnienia w czasie pandemii COVID-19. Jest to jedna z pierwszych pozycji ujmujących w sposób tak kompleksowy i wieloaspektowy tego typu problematykę. * „Recenzowane opracowanie jest napisane poprawnie, bez jakichkolwiek błędów, co potwierdza gruntowną wiedzę i rozpoznanie Autorów w podjętej tematyce. Jest wzorcowym przykładem połączenia teorii i empirii w odniesieniu do oceny zachowań instytucji finansowych w obliczu nietypowych warunków występujących na rynku, a spowodowanych pandemią COVID-19. Do głównych zalet monografii należy zaliczyć: – bardzo dobre rozpoznanie literatury w zakresie bankowości i regulacji finansowych, – umiejętność korzystania z publikowanych zasobów informacyjnych, – stworzenie modelu ekonometrycznego oraz przeprowadzenie badań empirycznych i prognozowania przyszłych zachowań w postaci scenariuszy, – ocena opracowanych scenariuszy pod względem ich potencjalnego wystąpienia w praktyce, – poprawność formalna opracowania, w praktyce, – dobry styl, właściwa terminologia, solidne przygotowanie tekstu. Podsumowując, jest to wartościowa, aktualna pozycja potwierdzająca dobre przygotowanie merytoryczne badaczy oraz ich wrażliwość na zmianę warunków i czynników na rynku”. Z recenzji prof. K. Brzozowskiej
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
The issue consists of articles containing a great deal of cognitively and practically interesting information. For the most part, they regard: methods of estimation of human capital as well as productivity of work, survey on absenteeism from work and arduousness in work, research on digital capital of the websites of local governments, methods of advancement in international accounting systems, forming of principles of fair value as a measure of value of financial instruments. The content of subsequent papers allows perceiving strategic aspects of the management process, among which: management through creating values for the customer in a local tourist economy, strategic planning of rural tourism development, and strategies of the decision making process by representatives of trade unions as well as other social organizations.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
W rozprawie przedstawiono instytucję banku z perspektywy holistycznej, ukazując sieć relacji, kontraktów i interakcji z interesariuszami zaangażowanymi w jego funkcjonowanie. Obraz banku nakreślono tu zatem z niestandardowej perspektywy: podkreślono obowiązki instytucji wobec różnych interesariuszy i zaakcentowano wpływ zainteresowanych stron na jej wyniki i wartość. W pierwszym tomie rozprawy scharakteryzowano istotę kapitału relacyjnego banku oraz zaprezentowano zagadnienia dotyczące procesu zarządzania relacjami instytucji z interesariuszami. W drugim tomie przedstawiono funkcjonowanie banku z perspektywy relacji z kluczowymi interesariuszami: nadzorem, właścicielami, kierownictwem, pracownikami, klientami, wierzycielami, konkurentami (kooperentami), kooperantami (dostawcami i partnerami), państwem i społeczeństwem. Z kolei ostatni tom poświęcono zagadnieniu oceny kapitału relacyjnego banku, czyli analizy relacji banku z jego interesariuszami.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
The collection of the articles constituting the fourth issue of the quarterly includes some information interesting from the cognitive and application point of view. It concerns the problems of managing work relationships and conditions, with special attention paid to the proces and instrumental aspect of managing absenteeism in a firm; improving the occupational health and safety management system as a result of the development of internal communication in this respect, or the questions of designing and managing the content of websites of local government units, with special regard to their clarity, the network of relationships, human capital, social and environmental responsibility—the issues emphasized in intellectual capital theories and knowledge management theories. In this thematic groups there are papers devoted to teaching professional ethics in schools of higher education in Portugal, which is a response to frequently occurring events arising from improper conduct of various decision-makers. The Reader may also be interested in the findings of the research into financing and organizing a large-scale project of the European Union EU-Great!, concerning socio-economic development and innovations. The articles concerning tourism discuss the principles and methods of strategic and marketing management of the tourism destination of Karlovac municipality (Croatia) and tourism cluster management, illustrated with an example of the Bieszczady Cross-Border Tourism Cluster. This view of the strategic aspects of cluster and tourism destination management shows clearly that we deal with complex organizations the recognition of which requires to consider various points of view. In addition to the diagnosis of the studied organizations, the papers also contain fragments devoted to forecasts for the development of the local labour market and the scenarios of the sustainable development of agricultural farms and rural areas located at the mentioned areas of tourism development.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
The papers, being the effect of scientific work conducted within basic and implementation research, provide a lot of interesting information in terms of cognition and application. The problems of the articles making up this Journal concentrate mainly around the issues of human capital management, ergonomics, as well as entrepreneurship and innovativeness of organizations. In the collected articles, the Reader will find a lot of theoretical approaches concerning: innovation process and the method of studying the innovative ability of an enterprise, intellectual capital management, the methods of studying and improving the quality assurance system in an organization, the application of ergonomics principles in office work and teaching students, or tourism entrepreneurship. The Journal can be an interesting and useful reference for organization and management, tourism and pedagogics theoreticians, as well as students and practicians.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
A compelling case for the importance of entrepreneurship was made by the World Economic Forum (2018): 'entrepreneurs are key drivers of economic and social progress. Rapidly growing entrepreneurial enterprises are often viewed as important sources of innovation, productivity growth and employment (small and medium-sized enterprises account for 97% of all jobs in emerging economies). Many governments are therefore trying to actively promote entrepreneurship through various forms of support.' Given its significance, we sought to better understand current entrepreneurship trends. In the Spring of 2019, we invited academicians, scientists and practitioners to submit papers that addressed current thinking about entrepreneurial concepts, models, methods and practices. This Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection special issue is the result of a competitive double blind review process. The special issue contains three themes: young entrepreneurs, corporate social responsibility and sustainability, and the technical aspects of entrepreneurship (...).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
We współczesnych organizacjach spotykają się cztery pokolenia pracowników. Każde z nich ukształtowały różne warunki społeczne, gospodarcze, historyczne, etyczne i kulturowe. Generacje posiadają odmienne systemy wartości, potrzeby i oczekiwania, różne nawyki oraz przyzwyczajenia. Efektywne zarządzanie tak różnorodnym kapitałem ludzkim jest wyzwaniem dla menedżerów. Kluczowe jest skoncentrowanie się na potencjale drzemiącym w każdym pokoleniu, nie zaś na barierach wynikających z różnic między nimi. Takie podejście umożliwia zarządzającym czerpanie korzyści z różnorodności w miejscu pracy. Książka łączy walory monografii naukowej i praktycznego przewodnika. Wskazując rozwiązania przydatne w procesie zarządzania zróżnicowanym wiekowo kapitałem ludzkim, może stanowić inspirację dla menedżerów personalnych oraz właścicieli przedsiębiorstw a także dla badaczy i studentów podejmujących tematykę zarządzania multigeneracyjnego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
W najbliższych latach model rozwojowy polskiej gospodarki musi się radykalnie zmienić. Zmiany demograficzne, niestabilna sytuacja w otoczeniu międzynarodowym oraz zmiany w gospodarce (przemysł 4.0) sprawiają, że czynniki decydujące o przewadze konkurencyjnej polskich samorządów także będą się zmieniać. Spadek finansowania z funduszy unijnych będzie miał niebagatelny wpływ na budżety i strategie polskich samorządów. Rola szeroko rozumianych czynników niematerialnych, określanych w niniejszej pracy jako "kapitał intelektualny" jest nie do przecenienia. W literaturze przedmiotu dotychczas niewiele miejsca poświęcano analizowaniu i pomiarowi kapitału intelektualnego na poziomie powiatu (w tym miasta). Większość opracowań koncentrowała się na obszarach większych niż powiat (na regionie, kraju) lub mniejszych (na organizacji, przedsiębiorstwie, instytucji). Niniejsza praca ma na celu wypełnienie tej luki. W sposób kompleksowy bierze pod uwagę czynniki niematerialne jako determinanty wzrostu w ujęciu regionalnym. Dostarczono w niej czytelnikowi kompleksowej wiedzy o tym, czym jest kapitał intelektualny powiatu (w tym miasta), jakie są jego składniki, jak go mierzyć itp. Zawarto też wyniki wielu badań własnych dotyczących kapitału intelektualnego polskich powiatów. Praca powinna zainteresować nie tylko naukowców, ale także samorządowców.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
Spis treści [Contents] Artykuły [Articles] Michał Soliwoda, Jacek Kulawik, Barbara Wieliczko: Instrumenty finansowe a polityki wspólnotowe UE [Financial Instruments Versus Common EU Policies], doi 10.7366/wir032018/01, s. 9–34; Przemysław Śleszyński: Identyfikacja i ocena procesów demograficznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wsi [Identification and Evaluation of Demographic Processes in Poland with Special Regard to the Rural Areas], doi 10.7366/wir032018/02, s. 35–68; Maria Halamska: Wspierać czy zalesiać? Dylematy rozwoju wiejskich obszarów problemowych [Supporting or Afforesting? Dilemmas in the Development of Rural Problem Areas in Poland], doi 10.7366/wir032018/03, s. 69–92; Sławomir Kalinowski: Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju [The Problem of Poverty and Social Exclusion in the European Union Member States in the Context of Sustainable Development], doi 10.7366/wir032018/04, s. 93–112; Joanna Bereżnicka: Dopłaty do działalności operacyjnej a stabilność finansowa gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej [Operational Subsidies and Financial Stability of Farms in the European Union], doi 10.7366/wir032018/05, s. 113–136; Andrzej Jędruchniewicz: Negatywne skutki regulowania cen rolnych [Negative Effects of Agricultural Price Regulation], doi 10.7366/wir032018/06, s. 137–154; Katarzyna Kokoszka, Małgorzata Pink: Instytucjonalne uwarunkowania sprzedaży bezpośredniej żywności w Polsce [Institutional Preconditions of Direct Sales of Food Products in Poland], doi 10.7366/wir032018/07, s. 155–174; Tomasz Wojewodzic, Wiesław Musiał: Trwanie i upadek drobnych gospodarstw rolnych – zastosowanie analogii w naukach przyrodniczych i społecznych [The Decadence and Decline of Small Farms – Application Analogies to Natural and Social Sciences], doi 10.7366/wir032018/08, s. 175–192; Anna Kłoczko-Gajewska, Olga Markiewicz: Mechanizm rozprzestrzeniania się wiosek tematycznych w Polsce [The Spread of Thematic Village Idea in Poland], doi 10.7366/wir032018/09, s. 193–210; Marta Czekaj: Plan sukcesji w gospodarstwie rolnym [Succession Planning in Family Farms], doi 10.7366/wir032018/10, s. 211–228; Bartłomiej Bajan, Wawrzyniec Czubak: Korzyści płynące z integracji poziomej w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych [The Benefits of Horizontal Integration in Polish Agriculture Exampled by Agricultural Producer Groups], doi 10.7366/wir032018/11, s. 229–242. Recenzje i omówienia Bogdan Klepacki: Recenzja książki Krystyny Krzyżanowskiej, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie [Book review: Economic and Social Determinants of Innovation in Teamwork in Agriculture by Krystyna Krzyżanowska], doi 10.7366/wir032018/12, s. 243–248; Marcin Makowiecki: Z biegiem lat i wydarzeń. Recenzja książki: Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń, Patrząc na wieś. Sto lat rozwoju polskiej wsi [Book review: Glimpses of the Countryside. One Hundred Years of Polish Countryside by Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń], doi 10.7366/wir032018/13, s. 249–252. Sto lat rozwoju polskiej wsi Włodzimierz Dzun: Zmiany strukturalne w gospodarstwach rolnych na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości [Farm Structure Change in Polish Lands Before the Independence Recovery], doi 10.7366/wir032018/14, s. 253–279. Uwagi: red. naczelny – Mirosław Drygas periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
W artykule przedstawiono wybrane charakterystyki kapitału ludzkiego związane z poziomem wykształcenia, rynkiem pracy, zasobami kompetencji kluczowych oraz uczestnictwem w kształceniu przez całe życie. Wykorzystano różne źródła danych: informacje ze statystyki publicznej oraz dane pochodzące z ogólnopolskich badań sondażowych – Diagnozy Społecznej i Bilansu Kapitału Ludzkiego. Zaprezentowano kształtowanie się wskaźników, stosując podejście porównawcze – duże miasta Polski w odniesieniu do pozostałych obszarów. Oceniono zachodzące zmiany, wykorzystując miary dynamiki. Przeprowadzona analiza pozwala wskazać zasadnicze prawidłowości. Po pierwsze, duże miasta odznaczają się wyższymi wartościami wszystkich rozpatrywanych charakterystyk, przy czym występuje wyraźna przewaga pięciu największych ośrodków. Po drugie, zachodzą pozytywne zmiany w zakresie wszystkich rozpatrywanych aspektów kapitału ludzkiego, ale nie według jednolitego wzorca.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
Kapitał jest podstawową kategorią ekonomiczną związaną z działalnością każdej jednostki gospodarczej zarówno na etapie jej rozpoczęcia, jak i dalszego prowadzenia. Może on pochodzić z różnych źródeł, co wiąże się z różnymi warunkami jego pozyskania, jak również odmiennymi konsekwencjami. Kapitały własne, niezależnie od formy prawnej jednostki gospodarczej, pełnią wiele funkcji. Stanowią zabezpieczenie kontynuowania działalności, są podstawą oceny sytuacji majątkowej i finansowej, świadczą o wiarygodności i stabilności przedsiębiorstwa, a także odgrywają rolę gwarancyjną dla wierzycieli. Informacja na temat struktury i wartości kapitałów własnych jest więc niezbędna przy podejmowaniu decyzji tak kierownictwu, jak i innym interesariuszom. Jednakże z tworzeniem tej informacji wiąże się wiele problemów i wątpliwości natury zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Dotyczą one w szczególności definiowania i klasyfikacji kapitałów, podwyższania i obniżania ich wartości, wyceny aportów, prezentacji kapitałów w sprawozdaniu finansowym, jak również kosztów ich pozyskiwania. W niniejszej publikacji znalazły się opracowania dotyczące każdego z tych zagadnień. Uwaga autorów została skupiona m.in. na funkcjach kapitału, a w szczególności jego znaczeniu dla bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, a także dla zachowania kontynuacji działalności. Analizowano problemy dotyczące struktury kapitałowej przedsiębiorstw oraz zagadnienia związane z ustalaniem wartości kapitałów. Rozpatrywano również aspekty podatkowe wnoszenia aportów, łączenia lub podziału spółek czy umorzenia akcji. W kręgu zainteresowań wielu autorów znalazły się też problemy dotyczące sposobu prezentowania kapitałów w sprawozdaniu finansowym oraz zakresu ujawnianych informacji. Zagadnienia te zostały przedstawione z różnych punktów widzenia: w ujęciu historycznym, w zależności od wielkości jednostki gospodarczej, a także w przekroju różnych form prawnych. Problematyka kapitałów własnych w sprawozdaniach finansowych jest również aktualna w krajach Europy Wschodniej, w tym na Białorusi. W niniejszym opracowaniu znalazły się artykuły opisujące problemy wyceny i prezentacji kapitałów w sprawozdaniu finansowym białoruskich przedsiębiorstw i zakładów ubezpieczeniowych. Redaktorzy dziękują autorom za interesującą prezentację poglądów naukowych i wyników badań, a recenzentom za istotne uwagi i opinie. Życzymy czytelnikom wzbogacającej wiedzę lektury. Zbigniew Luty, Alicja Mazur
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
Na niniejsze wydanie „Ekonomii XXI Wieku” składa się osiem artykułów. Dotyczą one zróżnicowanych zagadnień ekonomicznych o wielorakim stopniu ogólności, związanych z takimi obszarami badawczymi, jak paradygmaty nauk o zarządzaniu, globalizacja, integracja europejska, kapitał zagraniczny, inwestycje portfolio, stopy procentowe czy kurs walutowy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
W pięćdziesiątym szóstym numerze czasopisma „Ekonometria” opublikowano 8 artykułów. Grażyna Trzpiot i Jacek Szołtysek podjęli w swoim artykule dyskusję w obszarze pomiaru kapitału społecznego oraz przedstawili wyniki analiz prowadzonych z wykorzystaniem prognozy ludności GUS do 2050 r. Artykuł Iwony Olejnik dotyczy zamiaru kontynuacji pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego i jego determinant. Marcin Pełka zaprezentował możliwości wykorzystania klasyfikacji wielomodelowej danych symbolicznych w badaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej. Anna Baraniecka zamieściła z kolei w swoim opracowaniu opis źródeł, konsekwencji i sposobów eliminowania efektu Forrestera w globalnych łańcuchach dostaw. Autorki następnego artykułu, Magdalena Mosionek-Schweda, Urszula Mrzygłód i Sabina Nowak, analizują zjawisko wygładzania dywidend na wybranych giełdowych rynkach Ameryki Łacińskiej. Grzegorz Urbanek przedstawił rezultaty badań związków pomiędzy siłą marki a wynikami finansowymi przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tematyka pomiaru efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych została poruszona w artykule Doroty Żebrowskiej-Suchodolskiej. W ostatnim tekście Eliza Khemissi opisała i udowodniła dodatkowy aksjomat w pomiarze ryzyka
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
Pieniądze zawsze miały znaczenie w polityce zagranicznej, ale bodaj nigdy państwa nie miały ich w swoich rękach w takich ilościach. Wzrost wielkości kapitału kontrolowanego przez kraje sprawił, że coraz częściej wykorzystują one instrumenty ekonomiczne do osiągania swoich celów na arenie międzynarodowej. Jednym z przejawów tego zjawiska jest szybki rozwój tzw. państwowych funduszy majątkowych, czyli rządowych lub kontrolowanych przez rząd funduszy inwestycyjnych. Oficjalnie mają one służyć efektywnemu pomnażaniu zgromadzonych w nich środków, ale... nie jest to cała prawda o ich działalności. Na podstawie licznych przykładów autor prezentowanej publikacji ukazuje zastosowanie państwowych funduszy majątkowych w polityce zagranicznej. Analizuje zarówno formy ich politycznego użycia, jak i warunki, które muszą być spełnione, żeby było to możliwe. Udowadnia, iż zagrożenia związane z politycznym wykorzystywaniem kapitału państwowego są bardzo realne, co powinno spotkać się z adekwatną odpowiedzią społeczności międzynarodowej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.11.2023
Temat: Nadzór korporacyjny ; Popyt na pracę ; Prawo publiczne ; Prawo europejskie ; Cudzoziemcy ; Nadzór właścicielski ; Skarb Państwa ; Nowa ekonomia instytucjonalna ; Prawo prywatne ; Postępowanie cywilne ; Inwestor instytucjonalny ; Swobodny przepływ towarów ; Rynek regulowany ; Instytucje rynku pracy ; Fundusz emerytalny ; Model wzrostu Solowa ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Finansowanie ; Kredyt konsumencki ; Ochrona praw podmiotowych ; Prawo rynku finansowego ; Wzorce umowne ; Interes konsumentów ; Zasada swobody działalności gospodarczej ; Gospodarka wolnorynkowa ; Import równoległy ; Produkt leczniczy ; Przedsiębiorstwo farmaceutyczne ; Towarowa Giełda Energii ; Obowiązek publicznoprawny ; Obrót energią ; Summa divisio ; Przyczyny powstania podziału ; System prawa krajowego ; Charakter prawa publicznego w stosunku do prawa prywatnego ; Ustawowe prawo pierwokupu ; Uprawnienie prawo kształtujące ; Państwowa jednostka organizacyjna ; Czynność prawna ; Przedstawiciel ustawowy ; Zawieszenie postępowania rejestrowego ; Organizacja pozarządowa ; Papier wartościowy ; Instrument finansowy ; Prawa pochodne ; Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE ; Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych ; Naruszenie prawa konkurencji ; Wskazania terapeutyczne ; Pozwolenie na obrót produktem leczniczym ; Przedterminowa spłata kredytu ; Całkowity koszt kredytu konsumenckiego ; Obniżka kosztów kredytu ; Ochrona konsumenta kredytobiorcy ; Mechanizmy nadzorcze ; Cykliczne inwestycje ; Ścieżka wzrostu produktu oraz kapitału na pracującego ; Siły Zbrojne RP ; Żołnierz zawodowy ; Rekonwersja kadr ; Weterani ; Ekonomia regulacji ; Efektywność prawa ; Polityka narkotykowa ; Tworzenie wartości w sieci przedsiębiorstw ; Zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjne ; Publiczne szkolnictwo wyższe ; Oligarchia akademicka ; Ład akademicki ; Prawna ochrona pracowników ; Zawody deficytowe ; Zawody nadwyżkowe ; Problem agencji ; Wzrost ; Teoria agencji ; Klauzule abuzywne ; Postępowanie egzekucyjne ; Firmy rodzinne ; Jednostka samorządu terytorialnego ; Metody taksonomiczne ; Wynagrodzenie ; Prawo farmaceutyczne ; Organizacja społeczna ; Zatrudnienie ; Działalność gospodarcza ; Innowacyjność
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again