Form of Work
Artykuły
(36)
Publikacje naukowe
(18)
Publikacje fachowe
(9)
Książki
(6)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(2)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
Bilewicz-Kuźnia Barbara
(4)
Gajek Józef (1907-1987)
(2)
Kolberg Oskar (1814-1890)
(2)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie
(2)
Krzyżanowski Julian (1892-1976)
(2)
Sobieski Marian (1908-1967)
(2)
Wijatkowska Beata
(2)
Wrótniak Joanna
(2)
Andrzejewska Jolanta
(1)
Bednarczyk Helena
(1)
Biegalska Anna
(1)
Bujnowska Dorota
(1)
Bylica Urszula
(1)
Błaszczak Anna (psycholog)
(1)
Centner-Guz Małgorzata
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Czajkowska Ewelina
(1)
Domański Bolesław
(1)
Dymmel Anna
(1)
Frańczyk Ewelina
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Granat Anna
(1)
Górecki Tomasz
(1)
Janicka Izabela
(1)
Kapek Katarzyna
(1)
Kazanowski Zdzisław (1966- )
(1)
Kazimierowicz Marek
(1)
Kubińska Zofia
(1)
Kurasz Anna
(1)
Lada Anna
(1)
Lewartowicz Urszula
(1)
Madej Małgorzata
(1)
Maleszyk Piotr
(1)
Milczarek-Andrzejewska Dominika
(1)
Molisak Alina
(1)
Niebylski Michał
(1)
Nowak Maciej J
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Podstawka Anna
(1)
Pokrzycka Lidia
(1)
Pyka Robert
(1)
Sadura Grażyna
(1)
Sosnowska Danuta
(1)
Staniak Agnieszka
(1)
Stępień Ewa (bibliotekarz)
(1)
Szaro Marta
(1)
Szluz Beata
(1)
Trafiałek Elżbieta (1951- )
(1)
Turska Dorota
(1)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin )
(1)
Wierzejska Jagoda
(1)
Ziomek-Michalak Katarzyna
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łaźniewska Ewa
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Żardecki Wiesław
(1)
Żuraw-Łopata Anna
(1)
Year
2020 - 2023
(13)
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(3)
1960 - 1969
(2)
Time Period of Creation
2001-
(28)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(43)
English
(2)
Audience Group
Bibliotekarze
(3)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Subject
Biblioteki pedagogiczne
(3)
Biblioteki publiczne
(3)
Dziecko zdolne
(3)
Lublin
(3)
Lublin (woj. lubelskie)
(3)
Metody nauczania
(3)
Studenci
(3)
Wychowanie przedszkolne
(3)
Bibliotekarze
(2)
Biblioteki wojewódzkie
(2)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Folklor
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej (Lublin)
(2)
Innowacje pedagogiczne
(2)
Jakość życia
(2)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(2)
Metoda projektów
(2)
Nauczanie
(2)
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej (Lublin)
(2)
Praca kulturalno-oświatowa
(2)
Promocja czytelnictwa
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Samotność
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Uczniowie
(2)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(1)
Aktywizacja społeczna
(1)
Animacja kultury
(1)
Badania naukowe
(1)
Bibliologia
(1)
Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki (budynki)
(1)
Biblioteki miejskie
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Brodzik, Iwona
(1)
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" (Lublin)
(1)
Czytelnictwo
(1)
Czytelnictwo dzieci
(1)
Czytelnictwo dziecięce
(1)
Dahle, Gro (1962- )
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dobre praktyki
(1)
Doktorzy honoris causa
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Emeryci i renciści
(1)
Etyka
(1)
Filia w Janowie Lubelskim (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej ; Lublin)
(1)
Fröbel, Friedrich (1782-1852)
(1)
Fundacja
(1)
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo (Lublin)
(1)
Gimnazjum nr 5 (Lublin)
(1)
Grafika książkowa
(1)
Gry i zabawy dziecięce
(1)
Gry i zabawy ludowe
(1)
Imprezy kulturalne
(1)
Instytut Pedagogiki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Język dziecka
(1)
Języki
(1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. Klub Promocji Talentów Dzieci Wiejskich
(1)
Kobieta
(1)
Kompetencje informacyjne
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Kreatywność
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Kształcenie podyplomowe
(1)
Kultura
(1)
Matura międzynarodowa
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Migracje edukacyjne (Lublin, 2014)
(1)
Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski (Lublin)
(1)
Muzyka
(1)
Myślenie matematyczne
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Nagroda im. Anny Platto
(1)
Nagrody
(1)
Nagrody kulturalne
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Noc Bibliotek
(1)
Oceny szkolne
(1)
Ojcostwo
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Subject: time
2001-
(29)
1801-1900
(2)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1801-
(1)
Subject: place
Lublin (woj. lubelskie)
(22)
Lublin (woj. lubelskie ; okolice)
(4)
Województwo lubelskie (1999- )
(2)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(1)
Janów Lubelski (woj. lubelskie)
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Lublin (województwo lubelskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(13)
Artykuł z czasopisma naukowego
(12)
Artykuł z czasopisma fachowego
(9)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(9)
Raport z badań
(9)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(8)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Artykuł fachowy
(3)
Relacja z wydarzenia
(3)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(2)
Pieśń ludowa polska
(2)
Recenzja
(2)
Case study (studium przypadku)
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Program autorski (pedagogika)
(1)
Relacja
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Teatr dla dzieci
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(17)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(10)
Socjologia i społeczeństwo
(8)
Kultura i sztuka
(6)
Etnologia i antropologia kulturowa
(2)
Matematyka
(2)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Nauka i badania
(2)
Psychologia
(2)
Językoznawstwo
(1)
45 results Filter
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
ARTYKUŁY: Robert Pyka, „Business Tourism as an Instrument for Changing the Image and Sustainable Metropolisation of Postindustrial Cities as Exemplified by the City of Katowice in Poland” [Turystyka biznesowa jako narzędzie zmiany wizerunku i zrównoważonej metropolizacji miast poprzemysłowych na przykładzie Katowic], doi: 10.7366/1509499528401, s.7-24 Ewa Łaźniewska, Izabela Janicka, Tomasz Górecki, „Aktywność ekologiczna gmin z perspektywy transgranicznej na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego” [Ecological Activity of Municipalities from the Cross-border Perspective. The Example of Municipalities at the Polish‑German Border], doi: 10.7366/1509499528402, s.25-41 Piotr Maleszyk, „Migracje edukacyjne absolwentów szkół średnich. Przykład Lublina” [Educational Migration of Secondary School-leavers. The Example of Lublin], doi: 10.7366/1509499528403, s.42-57 Michał Niebylski, „Partnerzy bez partnerstwa? Realizacja zasady partnerstwa w procesie wdrażania regionalnych programów operacyjnych w Polsce w perspektywie finansowej 2014–2020” [Partners without Partnership? Application of the Partnership Principle in the Process of Implementing Regional Operational Programmes in Poland in the 2014–2020 Financial Perspective], doi: 10.7366/1509499528404, s.58 -74 Maciej J. Nowak, Przemysław Śleszyński, Anna Ostrowska, ” Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Perspektywa polityki publicznej i geograficzna”[ Rulings of Administrative Courts Concerning Studies of Conditions and Directions of Spatial Development of Communes. Public Policy and Geographical Perspective], doi: 10.7366/1509499528405, s.75-92 Małgorzata Madej, ”Jednostki pomocnicze i ich rola w miastach na prawach powiatu na przykładzie Wrocławia” [Ancillary Units and Their Role in Cities with District Rights – the Example of Wrocław], doi: 10.7366/1509499528406, s.93-18 POLEMIKI Bolesław Domański, „Sprawiedliwość społeczna a przestrzenne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – kilka refleksji dyskusyjnych” [Social Justice and Spatial Differentiation of Socio-economic Development of Poland – Some Reflections], doi: 10.7366/1509499528407, s.109-116 Grzegorz Gorzelak, „Różnice regionalne – preferencje polityczne – sprawiedliwość społeczna” [Regional Disparities – Political Preferences – Social Justice], doi: 10.7366/1509499528408, s.117-128 RECENZJE Dominika Milczarek-Andrzejewska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, „Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus municipium reciprocans”, doi: 10.7366/1509499528409, s.131-133
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
First part of the issue investigates the various presentations of space and its entanglement with ideology. The authors of the articles focus on the cultural representations of space, how they influence social emotions, and how they create and affect social imaginaria and national identifications. An international researchers discuss the directions of changes and the character of processes that mostly occur in Central, Eastern, and South-Eastern Europe in the twentieth and twenty-first century and address symbolic disputes over space or antagonized forms of space representation associated with old and new national conflicts. Pierwsza część rocznika poświęcona jest badaniom różnych konstruktów przestrzeni i ich uwikłania w ideologię. Autorzy poszczególnych artykułów koncentrują się przede wszystkim na kulturowych reprezentacjach przestrzeni, na tym, jak wpływają one na emocje społeczne, jak tworzą i wpływają na społeczne wyobrażenia i narodowe identyfikacje. Międzynarodowe grono badaczy omawia kierunki zmian i charakter procesów występujących w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w XX i XXI wieku, a także odnosi się do symbolicznych sporów o przestrzeń lub sprzecznych wyobrażeń o niej wynikających z dawnych i nowych konfliktów narodowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 25.07.2022
(Recepcja Mediów, ISSN 2450-4378 ; 4)
Na okładce: Edukacja medialna : scenariusze lekcji : przedszkole.
Bibliografia, netografia na stronach 243-246.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46943 (1 egz.)
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Zawiera rec. książki: Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej. - Lublin, 2014.
Book
In basket
Date of change: 13.05.2021
Lubelskie. Cz. 2 / Oskar Kolberg ; [red. Józef Gajek i Marian Sobieski] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wrocław ; Kraków : Polskie Tow. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962 (Kraków : Druk. Pracownia Poligraf. PTM). - [4], V, [3], 243, [1] s., [1] k. tabl. : 21 cm.
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; [przewodn. kom. red. Julian Krzyżanowski] ; t. 17)
Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk z funduszu Komitetu Obchodu 1000-lecia Państwa Polskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4081 P (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 13.05.2021
Lubelskie. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; [red. Józef Gajek i Marian Sobieski] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wrocław ; Kraków : Polskie Tow. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962 (Kraków : Druk. Pracownia Poligraf. PWM). - [6], IV, 328, [2] s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; [przewodn. kom. red. Julian Krzyżanowski] ; t. 16)
Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk z funduszu Komitetu Obchodu 1000-lecia Państwa Polskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4075 P (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 03.09.2020
Bibliografia, netografia na stronach 77-79.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46098 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again