Form of Work
Artykuły
(49)
Publikacje naukowe
(23)
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(5)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Poradniki i przewodniki
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje informacyjne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(5)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Dolata Roman
(2)
Adaszek Elwira
(1)
Bilska Anna (psycholog)
(1)
Bochenek Marta
(1)
Breguła Izabela
(1)
Bąk Angelika
(1)
Błaszczak Anna
(1)
Ciżkowicz Barbara
(1)
Czarnocka Marzenna
(1)
Domański Henryk (1952- )
(1)
Flakus Maria
(1)
Foryś Maria
(1)
Goddard Sally (1957- )
(1)
Gołyszny Miłosz
(1)
Grygiel Paweł
(1)
Gwiazdowska-Stańczak Sylwia
(1)
Hawrot Anna
(1)
Humenny Grzegorz
(1)
Jodłowska Bogusława
(1)
Józefacka Natalia
(1)
Katra Grażyna
(1)
Kloskowska Adriana
(1)
Koniewski Maciej
(1)
Kubiczek Bożena
(1)
Kwieciński Zbigniew (1941- )
(1)
Leinberger Anna
(1)
Lorens Artur
(1)
Marszałek Dawid
(1)
Mazelanik Robert (1974- )
(1)
Modzelewski Michał (pedagog)
(1)
Murawska Barbara (pedagog)
(1)
Napora Elżbieta
(1)
Niemierko Bolesław (1935- )
(1)
Obrycka Anita
(1)
Oszwa Urszula
(1)
Paszkiewicz Aneta
(1)
Polińska Barbara
(1)
Połom Magdalena
(1)
Putkiewicz-Aleksandrowicz Joanna
(1)
Rędzio Anna M
(1)
Schulte-Markwort Michael (1956- )
(1)
Skarżyński Henryk (1954- )
(1)
Skórska Paulina
(1)
Smulczyk Marek
(1)
Tracy Brian (1944- )
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Truś Kinga
(1)
Turska Dorota
(1)
Uszyńska-Jarmoc Janina
(1)
Walczak Bartłomiej (1977- )
(1)
Walęcka-Matyja Katarzyna
(1)
Waszkiewicz Marian J
(1)
Winiarczyk Anna
(1)
Zgoda Małgorzata
(1)
Łoskot Małgorzata
(1)
Świst Karolina
(1)
Year
2020 - 2023
(10)
2010 - 2019
(45)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(33)
Country
Poland
(59)
Sweden
(1)
Language
Polish
(56)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(7)
14-17 lat
(1)
Bibliotekarze
(1)
Klasa 7.
(1)
Klasa 8.
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Rodzice
(1)
Studenci
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Subject
Osiągnięcia szkolne
(51)
Uczniowie
(15)
Ocena szkolna
(6)
Uczenie się
(6)
Niepowodzenia szkolne
(4)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(4)
Dziecko zdolne
(3)
Gimnazja
(3)
Motywacja osiągnięć
(3)
Motywacja uczenia się
(3)
Nauczyciele
(3)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(3)
Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Dzieci
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(2)
Efektywność nauczania
(2)
Gender
(2)
Inteligencja (psychologia)
(2)
Kształcenie
(2)
Liceum
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Osobowość
(2)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(2)
Rodzina
(2)
Szkolnictwo średnie
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Szkoły ponadgimnazjalne
(2)
Uczeń
(2)
Uczniowie klas początkowych
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Badania longitudinalne
(1)
Bezradność intelektualna
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Chemia
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Diagnoza
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Efektywna szkoła
(1)
Fizyka
(1)
Funkcje poznawcze
(1)
Implanty ślimakowe
(1)
Jakość szkoły
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kierowanie szkołą
(1)
Korepetycje
(1)
Licea
(1)
Lockdown
(1)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(1)
Matura
(1)
Matura (2005- )
(1)
Maturzyści
(1)
Mentoring
(1)
Metody nauczania
(1)
Motoryka mała
(1)
Motywacja
(1)
Mowa
(1)
Młodociani rodzice
(1)
Młodzież
(1)
Nastolatki
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele matematyki
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Nauka pisania
(1)
Niedojrzałość psychiczna
(1)
Niedosłuch
(1)
Nierówności edukacyjne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ocena opisowa
(1)
Ocenianie
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Odruchy pierwotne
(1)
Organizacja pracy
(1)
Oświata
(1)
Oświata za granicą
(1)
Percepcja wzrokowa
(1)
Poczucie umiejscowienia kontroli
(1)
Poczucie własnej skuteczności
(1)
Polacy za granicą
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Prawa dziecka
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przekonania
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Przywództwo
(1)
Późne rodzicielstwo
(1)
Płeć
(1)
Rada pedagogiczna
(1)
Recenzje
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzice
(1)
Subject: work
Young power!
(1)
Subject: time
2001-
(25)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
1945-1989
(2)
Subject: place
Polska
(14)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Sokółka (woj. podlaskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(18)
Artykuł z czasopisma naukowego
(11)
Raport z badań
(10)
Artykuł problemowy
(9)
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Artykuł przeglądowy
(4)
Poradnik
(3)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Bibliografia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Przegląd literatury
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(31)
Psychologia
(10)
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Językoznawstwo
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Matematyka
(1)
Rozwój osobisty
(1)
59 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43704 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42297 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 18.10.2023
Celem badań było ustalenie znaczenia rodzinnych i osobowych uwarunkowań osiągnięć szkolnych za wskaźnik których, przyjęto oceny szkolne uczniów. Oczekiwano odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki objaśniają osiągnięcia szkolne dorastających uczniów. Oczekiwano, że prężność uczniów, spostrzegane i otrzymywane wsparcie, komunikowanie się otwarte i komunikowanie się z trudnościami z rówieśnikami będą w odmienny sposób, w grupach wyróżnionych ze względu na płeć, współdecydować o osiągnięciach szkolnych młodzieży. Podjęcie problemu wydaje się ważne dla rozwoju teorii psychologii społecznej edukacji, jak i pedagogiki. W pracy starano się pokazać, że zmiany związane ze wsparciem od dziadków i z odpornością psychiczną mogą pozytywnie oddziaływać na wyniki młodzieży w nauce. Badania przeprowadzone za pomocą Skali Pomiaru Prężności (SPP-18) (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2011), Berlińskich Skal Wsparcia Społecznego (BSSS) (Łuszczyńska, Kowalska, Mazurkiewicz, Schwarzer, 2002) oraz Skali Komunikowania się Adolescentów z Rówieśnikami (SKAR) (Napora, 2019) na próbie 190 uczniów pokazały, że dziewczęta uzyskały istotnie statystycznie wyższą średnią ocen szkolnych, niż chłopcy. Ponadto, uchwycono znaczące związki pomiędzy średnią ocen, a prężnością oraz spostrzeganym wsparciem i z otrzymywanym wsparciem od dziadków. W rezultacie można stwierdzić, że wiek, płeć i prężność pozwalają w znaczący sposób wyjaśnić zmienność w zakresie osiągnięć szkolnych dorastających uczniów. Uzyskane wyniki mogą stanowić bazę naukową do wypracowywania optymalnych metod pomocy uczniowi zapobiegających jego marginalizacji społecznej. Rezultaty mogą stanowić ważne zalecenie dla specjalistów zajmujących się zarówno rodzinami, jak i środowiskiem szkolnym, a współpraca pomiędzy tymi środowiskami, może być kluczem do sukcesu ucznia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.09.2023
Współcześnie psycholodzy skłaniają się ku postrzeganiu inteligencji zaledwie jako jednego z czynników znaczących dla osiągnieć szkolnych, nie wyczerpującego jednak puli możliwości do poszukiwania potencjalnych determinantów osiągnięć szkolnych. Myśląc o podobnych czynnikach pozazdolnościowych powiązanych z ocenami, badacze zwracali się w stronę wielu obszarów stanowiących tradycyjne przedmioty zainteresowania psychologii, w tym – cech osobowości. Na możliwość powiązania obszaru funkcjonowania osobowościowego i intelektualnego zwracają uwagę tak badania naukowe, jak i niektóre teorie inteligencji, w tym – teorie inwestycji, analizujące rozwój intelektualny aktywności przejawianej w tym obszarze z poziomu kilku grup czynników, w tym również osobowości.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 27.04.2023
Zjedz tę żabę! : dla uczniów i studentów / Brian Tracy, Anna Leinberger ; przekład Marian J. Waszkiewicz. - [Warszawa] : MT Biznes ; Göteborg ; [Poznań] : Wamex, copyright 2022. - 168, [7] stron ; 22 cm.
Na okładce podtytuł: 22 metody, by niczego nie odkładać na później i osiągać świetne wyniki w nauce. Nazwa pierwszego autora wyróżniona typograficznie. Pierwsze miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN, trzecie miejsce wydania na podstawie strony internetowej wydawcy.
Bibliografia, netografia na stronach 165-168.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 47598 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39973 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 17.11.2021
Dziecko w kręgu wychowania / Bogusława Jodłowska redakcja. - Kraków : "Impuls", 2002. - 271, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
Materiały z konferencji, Gliwice listopad 2000 r.
Bibliografia przy referatach.
Cz. I materiałów z konferencji (listopad 2000). Referaty dot. m.in.: przemocy w wychowaniu, poczucia osamotnienia u młodzieży, roli rodziców w profilaktyce samobójstw, koncepcji pedagogiki majeutycznej (narodzin do podmiotowości), przywiązania, agresji w sytuacji trudnej, problemów emocjonalnych dzieci dyslektycznych, syndromu nieadekwatnych osiągnięć uczniów wg Rimmm, projektu środowiskowego programu profilaktyki demoralizacji, kar i nagród w kl. I-III, oceny opisowej w kl. I-III, postaw studentów wobec miłości i seksu, używania środków uzależniających przez młodzież, praw dziecka, pedagogiki czasu wolnego, wykorzystywania czasu wolnego przez uczniów szkoły specjalnej i masowej, wartości w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Informacje o Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37126 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again