Form of Work
Artykuły
(18)
Publikacje naukowe
(9)
Książki
(8)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Author
Bobik Bogumiła
(1)
Bogusz Lidia
(1)
Brearley Gill
(1)
Czepczarz Jarosław
(1)
Dońska-Olszko Małgorzata
(1)
Durek Iwona
(1)
Godawa Joanna (pedagogika)
(1)
Gorczycka Ewa
(1)
Grycman Magdalena (1961- )
(1)
Kaczmarek Bogusława
(1)
Kaczmarek Bogusława Beata
(1)
Klinik Anna
(1)
Necel Ryszard
(1)
Niemiec Marta
(1)
Piotrowska-Madej Klaudia
(1)
Ploch Leszek
(1)
Rakowska Jadwiga Małgorzata
(1)
Rel Małgorzata (1965- )
(1)
Rottermund Jerzy
(1)
Rusaczyk Janusz
(1)
Sobiak Magdalena
(1)
Stawikowska Zuzanna
(1)
Steliga Anna
(1)
Suszek Maria
(1)
Walczowska-Dutka Maria
(1)
Zielińska Jolanta (1956- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Żemła Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(13)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Rehabilitacja społeczna
(11)
Integracja społeczna
(9)
Niepełnosprawni
(6)
Wsparcie społeczne
(6)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(5)
Komunikacja wspomagająca
(4)
Osoby z niepełnosprawnością
(4)
Rehabilitacja medyczna
(4)
Dziecko niepełnosprawne
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(3)
Rehabilitacja (med.)
(3)
Terapia zajęciowa
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(2)
Dziecko niepełnosprawne fizycznie
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Artyści
(1)
Czas wolny
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dorosłość
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko niepełnosprawne ruchowo
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z porażeniem mózgowym
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Fizykoterapia
(1)
Geragogika
(1)
Goczałkowice-Zdrój (woj. śląskie)
(1)
Instytucja społeczna
(1)
Język migowy
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Ludzie starzy
(1)
Malarze amatorzy
(1)
Mowa
(1)
Neurologia dziecięca
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepełnosprawności sprzężone
(1)
Odpoczynek
(1)
Osoby z zespołem Downa
(1)
PCS (system symboli)
(1)
Pogotowie terapeutyczne
(1)
Programy nauczania
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rehabilitacja
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samodzielność
(1)
Sanatoria dziecięce
(1)
Socjalizacja
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Sztuka dziecka
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wczesna interwencja
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 (Sosnowiec)
(1)
Zespół Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo (Goczałkowice-Zdrój)
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Żarski, Henryk
(1)
Subject: time
2001-
(10)
Subject: place
Polska
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Tychy (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(9)
Artykuł z pracy zbiorowej
(8)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Prace zebrane [Typ publikacji]
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(10)
Edukacja i pedagogika
(8)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Kultura i sztuka
(1)
28 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 03.11.2023
Temat: Zdolność sądowa ; Płaca minimalna ; Rehabilitacja ; Spór o Wilno ; Prasa litewska ; Niezdolność do pracy ; Niezdolność do wypełniania ról społecznych ; Migracje zarobkowe ; Akcje protestacyjne ; Wolność zrzeszania się ; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Obywatela ; Wojna święta ; Starożytny Izrael ; Decentralizacja ; Standardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Pomoc prawna ; Szacunki kosztów ; Popyt i podaż na pomoc prawną ; Małżeństwo ; Aktywizacja ; Sytuacja mieszkaniowa ; Praca nieformalna ; Światowe Forum Gospodarcze ; Progowe modele korekty błędem ; Asymetryczność reakcji ; Podmiotowe kryteria dostępu ; Zasiłek dla bezrobotnych ; Polityka pieniężna ; Kryzys finansowy ; Badania ankietowe ; Migracje kobiet ; Polskie inwestycje bezpośrednie ; Instrumenty wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich ; Rynek pracy ; Samorząd zawodowy ; Polityka gospodarcza ; Kraje bałtyckie ; Niepewność dochodów ; Legitymacja procesowa ; Inteligentna i zrównoważona gospodarka ; Prawo do strajku ; Mieszkanie ; Kapitał ludzki ; Konkurencyjność gospodarki ; Inwestycje w kapitał ludzki ; Rehabilitacja społeczna ; Postępowanie nieprocesowe ; Warunki życia ; Niepełnosprawność ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Aktywna polityka społeczna ; Stopy procentowe ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Szkolnictwo wyższe ; Szara strefa ; Bezrobocie ; Strony ; Rehabilitacja zawodowa ; Analizy symulacyjne
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 18.02.2023
Kompleksowy przegląd aktualnego stanu badań skuteczności interwencji psychoterapeutycznych w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym i ich leczeniu oraz użyteczności płynących z nich wniosków w praktyce klinicznej. Autorka analizuje metody wykorzystywane u dorosłych, dzieci i młodzieży wraz z interpersonalnymi uwarunkowaniami skuteczności takich interwencji i podaje rekomendacje dotyczące wdrażania rezultatów tych badań w praktyce klinicznej. Publikacja dostarcza klinicystom informacji użytecznych w prowadzeniu praktyki według wskazań modelu praktyki klinicznej opartej na dowodach empirycznych. Książka wpisuje się w nurt literatury wspierający powszechnie uznawany przez różne specjalizacje kliniczne model uprawiania praktyki, zwany praktyką kliniczną opartą na dowodach empirycznych, który akcentuje potrzebę korzystania z wyników badań. Publikacja wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym i wychodzi naprzeciw potrzebom profesjonalistów udzielających pomocy psychologicznej. Czytelnik znajdzie w niej wnioski z badań dotyczące skuteczności, opartych na różnych podejściach teoretycznych, interwencji psychoterapeutycznych (realizowanych w osobistym kontakcie z klinicystą oraz za pośrednictwem techniki cyfrowej – internetu, wideokonferencji, programów komputerowych, telefonu) w zapobieganiu powszechnie spotykanym w praktyce klinicznej zaburzeniom psychicznym i w ich leczeniu u dorosłych, dzieci i młodzieży oraz wynikające z tych wniosków rekomendacje do stosowania badanych interwencji w praktyce klinicznej. Zapozna się także z wnioskami z badań dotyczącymi relacyjnych uwarunkowań skuteczności badanych interwencji psychoterapeutycznych u dorosłych, dzieci i młodzieży, jak również z wynikającymi z nich rekomendacjami do podejmowania określonych działań korektywnych, gdy występują trudności w realizacji zadań terapeutycznych podczas stosowania interwencji. Zaznajomi się ponadto z ograniczeniami towarzyszącymi wdrażaniu wniosków z badań w praktyce klinicznej, a także z sugerowanymi przez badania sposobami wyrównywania ograniczeń. […] książka może się stać „podręcznikiem na biurko” służącym do sprawdzania słuszności podejmowanych decyzji – zarówno tych podejmowanych w terapii, jak i w planowaniu strategii społecznych (tu ważne jest również zwrócenie uwagi na ekonomiczną stronę stosowania określonych strategii terapeutycznych). […] Bardzo istotna […] jest ostatnia, czwarta część książki, która stanowi krytyczne podsumowane badań klinicznych kontrolowanych jako źródła inspiracji dla terapeutów i badaczy. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi praktyków na ich własny sposób myślenia i konieczność integracji wyników badań światowych i płynących z nich, a sformułowanych wcześniej przez Autorkę implikacji praktycznych, z własnym doświadczeniem i konkretną sytuacją kliniczną. (Z recenzji prof. dr hab. med. Marii Siwiak-Kobayashi) Przedstawione przez Autorkę w pracy wyniki badań oraz ich omówienie są rzetelną dokumentacją Jej bogatej wiedzy specjalistycznej i oferują usystematyzowany wgląd w ważną i skomplikowaną problematykę prewencji zaburzeń psychicznych. Stanowi cenny materiał dla psychologów i studentów psychologii. Może być traktowana, jako podręcznik dotyczący skuteczności zapobiegania i leczenia wybranych zaburzeń psychicznych oraz inspiracja dla rozumienia mechanizmów uwikłanych w powstawanie i utrzymywanie się zaburzeń. (Z recenzji dr hab. Joanny Radoszewskiej) Jadwiga Małgorzata Rakowska - psycholog z wieloletnim doświadczeniem w zakresie: 1) prowadzeniu badań nad skutecznością psychoterapii, które zaowocowało publikacjami książkowymi, np. "Sukces i porażka terapii krótkoterminowej" (2006), oraz artykułami, w tym o zasięgu międzynarodowym, np. "Brief strategic therapy in patients with social phobia with or without personality disorder" (2011), 2) prowadzeniu psychoterapii pacjentów w akademickich ośrodkach psychoterapeutycznych - Przychodni Akademickiej w Lublinie i Akademickiego Ośrodka Psychoterapii w Warszawie - opartym na kompetencjach nabytych podczas półtorarocznego stażu w terapii strategicznej u jej twórców w Mental R (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 01.06.2022
Bibliografia przy pracach.
Praca omawia problemy biologiczne (m.in. choroba Alzheimera), psychologiczne (tożsamość, zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania, rodzice a dorosłość osób z zespołem Downa, miłość, śmierć), edukacyjne (szkoła integracyjna, szkoła specjalna, wychowanie religijne, wychowanie seksualne, dogoterapia, umiejętności językowe i komunikacyjne, kultura fizyczna, aktywność twórcza, szkoły przysposabiające do pracy) i społeczno-zawodowe (aktywizacja zawodowa, system wsparcia w Norwegii) związane z osiągnięciem przez osoby z zespołem Downa dorosłości. Autorzy przedstawiają także refleksje rodzeństwa osób z zespołem Downa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41181 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: W treści : badania podjęte w ramach organizacji czasu wolnego osób z niepełnosprawnością uzdolnionych artystycznie oraz program włączania społecznego artystów z niepełnosprawnością.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 26.06.2020
(W Przestrzeni Niepełnosprawności ; t. 2)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46097 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 15.11.2018
(Problemy Edukacji. 7 ISSN Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych t. 7)
Bibliografia przy pracach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42116 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 15.11.2018
(Problemy Edukacji. 10 ISSN Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych t. 10)
Bibliografia przy pracach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41974 (1 egz.)
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again