Forma i typ
Książki
(17)
Artykuły
(14)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Dostępność
dostępne
(17)
Placówka
Wypożyczalnia
(17)
Autor
Borowicz Joanna
(2)
Konopczyński Marek
(2)
Buczyńska Aleksandra
(1)
Chojnacka-Szawłowska Gabriela
(1)
Chomczyński Piotr
(1)
Czapów Czesław (1925-1980)
(1)
Gaś Zbigniew Bronisław (1952- )
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Jurczyk Marcin
(1)
Kalinowski Marian
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Lorek Jerzy
(1)
Michalak Marek
(1)
Nowak Anna
(1)
Opieka - Wychowanie - Terapia
(1)
Opora Robert
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata (1965- )
(1)
Pałka Krzysztof
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Suchan Piotr
(1)
Szałański Jan
(1)
Tyszka Zbigniew (1933-2003)
(1)
Urban Bronisław (1942-2014)
(1)
Zalewski Grzegorz
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(8)
1970 - 1979
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(33)
Język
polski
(33)
Temat
Resocjalizacja nieletnich
(22)
Resocjalizacja
(10)
Przestępczość nieletnich
(5)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(3)
Resocjalizacyjna pedagogika
(3)
Zakład poprawczy
(3)
Młodzież
(2)
Nieletni
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Prawo karne
(2)
Przestępczość
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Więźniowie
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Anonimowi alkoholicy
(1)
Chorzy
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Demoralizacja
(1)
Domy dziecka
(1)
Dyscyplina (socjologia)
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziewczęta
(1)
Dziewczęta nieletnie
(1)
Kurator sądowy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nieletni rodzice
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Patologia społeczna
(1)
Praca socjalna
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Profilaktyka wychowacza
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Psychoterapia
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rozwód
(1)
Samodzielność
(1)
Schronisko dla nieletnich
(1)
Socjoterapia
(1)
Więziennictwo
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanek
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych
(1)
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich (Zawiercie)
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
Gatunek
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
33 wyniki Filtruj
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
E-book
W koszyku
Data zmiany: 04.11.2023
W badaniach prowadzonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zdecydowałem się na zastosowanie podejścia jakościowego w projektowaniu, gromadzeniu i analizie materiału empirycznego. Innym, zdecydowanie ważniejszym, argumentem na rzecz przyjęcia tej metodologii, jak również związanych z nią technik jakościowych, jest sam temat badawczy, który koncentruje się wokół subtelnej i niełatwej do badania warstwy symbolicznej, związanej z zachodzącymi procesami grupowymi, wśród nich kwestią nabywania statusu, hierarchizacji, warunkującymi relacje między wychowankami, rytuałów degradacji i przejścia oraz wielu innych związanych z relacjami w małych grupach. Ten kierunek poszukiwań w naturalny sposób pozwolił mi oprzeć się także na nurcie interpretatywnym, zwłaszcza zaś na założeniach symbolicznego interakcjonizmu i teoriach naznaczania. Wynikające z tych podejść koncepcje dotyczące natury działań społecznych, wytwarzanych przez aktorów społecznych symboli, w toku zachodzących pomiędzy nimi interakcji, jak również sposobów ich definiowania i interpretowania, są niezwykle przydatne zarówno na etapie eksploracji, jak i wyjaśniania badanych zjawisk. Niniejsza książka kierowana jest, oprócz praktyków, także do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, których wiedza na temat badanych tutaj placówek może mieć charakter ogólnopoglądowy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Data zmiany: 03.10.2023
W pracy resocjalizacyjnej pedagog nie tylko posługuje się posiadaną wiedzą i zdobytymi kompetencjami, lecz także wyciska na podopiecznym piętno własnej osobowości i stylu funkcjonowania, żeby pomóc mu zmienić swoje życie. Zadaniem wychowawcy jest dopasowanie posiadanej wiedzy i wykorzystywanych technik pracy z osobowością własną i podopiecznego. W niniejszej książce omówiono głównie kluczowe umiejętności i techniki stosowane w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi. Opisane umiejętności mogą być wykorzystywane zarówno w warunkach środowiska otwartego, placówkach resocjalizacyjnych pobytu dziennego, jak i ośrodkach całodobowych. Przedstawiona propozycja jest wynikiem przemyśleń i doświadczeń autora zdobytych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Autor uważa, iż teorie poznawczo-behawioralne są godne uwagi w pedagogice resocjalizacyjnej. Wskazują na nieadekwatne treści poznawcze osób niedostosowanych społecznie, zalecają określone strategie zaradcze oraz uczą specyficznych sposobów rozwiązywania problemów wykorzystując instrukcje, modelowanie, ukierunkowane ćwiczenia i informacje zwrotne. Dla pełniejszego zilustrowania problemu oraz ze względu na poruszany obszar i cel opracowania w książce zostały podane przykłady zaczerpnięte z doświadczenia zawodowego autora. W książce autor chce pokazać Czytelnikom możliwości wykorzystania w pracy resocjalizacyjnej empatii, autorytetu, asertywności, sposoby motywowania wychowanków oraz rozwiązywania problemów. Oddana do ich rąk książka opisuje między innymi, jak kształtować prospołeczne umiejętności u nieletnich niedostosowanych społecznie. Uwzględnia wiele technik i umiejętności psychokorekcyjnych, takie jak: aktywne słuchanie, odzwierciedlanie, rozmowy motywacyjne czy praca zorientowana na rozwiązanie problemu. Zdolność do kształtowania prospołecznych umiejętności u nieletnich niedostosowanych społecznie jest jedną z kluczowych kompetencji pedagoga resocjalizacyjnego, która determinuje efektywność podejmowanych przez niego oddziaływań. Im więcej będzie się o tym mówiło, pisało i uczyło, tym większe korzyści będą odnosiły osoby niedostosowane społecznie, praktycy oraz społeczeństwo. Książka ta będzie pomocna zarówno dla teoretyków, jak i praktyków. Ponieważ uwzględnia zarówno teoretyczny, jak i praktyczny aspekt resocjalizacji, jest ona skierowana do szerokiego grona odbiorców. Polecamy studentom, badaczom, pedagogom resocjalizacyjnym, psychologom i socjologom zainteresowanym tą tematyką. Dla badaczy może być inspiracją do rozwijania teorii i prowadzenia studiów nad skutecznością interwencji psychokorekcyjnych, a dla praktyków – do pewnych rozważań porządkujących ich warsztat pracy. Książka jest zaadresowana przede wszystkim do tych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności wychowawcze potrzebne w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Data zmiany: 22.05.2021
Wychowanie duchowe w resocjalizacji nieletnich / Wiesław Nynca // OPIEKA-WYCHOWANIE-TERAPIA. - 2007, nr 3-4, s.30-31.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Data zmiany: 22.05.2021
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Data zmiany: 06.12.2016
Kilka refleksji o resocjalizacji nieletnich : analiza krytyczna / Wiesław Nynca // OPIEKA-WYCHOWANIE-TERAPIA. - 2008, nr 3-4, s.43-46.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Data zmiany: 06.12.2016
IPR w placówce resocjalizacyjnej / Iwona Latańska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2005, 2, s.16-18.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41176 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 40370 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Data zmiany: 28.10.2016
Bibliogr. przy prac.
Streszczenie: Pokłosie jublileuszowej konferencji z okazji 30-lecia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zbiór prac dot. problemów klinicznych oraz sądowo-penitencjarnych funkcjonowania człowieka. Zagadnienia te wpisują się w dziedzinę psychologii stosowanej, która zajmuje się różnymi formami zaburzeń i uwarunkowań zdrowia (psychologiczne aspekty chorób somatycznych, gineokologii i położnictwa, neuropsychologiczne mechanizmy zachowania, psychospołeczne uwarunkowania zagrożeń zdrowia, psychoterapia w praktyce klinicznej). Druga część koncentruje się na psychologii sądowej, związana jest z funkcjonowaniem człowieka w obliczu wymiaru sprawiedliwości. Punkt ciężkości rozważań skupił się na osobie sprawcy przestępstwa, zmierzając do znalezienia odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek (Od profilu ofiary do profilu sprawcy). Analizowane jest też wykluczenie społeczne w kontekście izolacji penitencjarnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 40314 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Data zmiany: 28.10.2016
(Resocjalizacja)
Bibliogr. s. : 385-398 ; Indeksy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39687 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej