Form of Work
Książki
(71)
Artykuły
(31)
E-booki
(13)
IBUK Libra
(13)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(67)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(71)
Author
zbiorowa Praca
(4)
Brzeziński Jerzy
(3)
Jasiński Mikołaj
(3)
Domański Czesław
(2)
Ferguson George A (1914- )
(2)
Góralski Andrzej
(2)
Haman Jacek
(2)
Jastrzębska Lidia
(2)
Jędrzejczak Alina
(2)
Kassyk-Rokicka Helena
(2)
Krzysztofiak Mirosław
(2)
Lissowski Grzegorz
(2)
Luszniewicz Andrzej
(2)
Michalski Tomasz
(2)
Nauczyciele
(2)
Piwowarski Rafał
(2)
Puchalski Tadeusz
(2)
Rosset Edward
(2)
Stępniowski Ignacy
(2)
Takane Yoshio
(2)
Zagrodzki Michał
(2)
Benjamin Jack R
(1)
Bieńkowska-Lipińska Krystyna
(1)
Blalock Hubert
(1)
Boczarow M. K
(1)
Bożykowski Marek
(1)
Brandt Sigmund
(1)
Buckland William R
(1)
Buga Janusz
(1)
Bąk Janina
(1)
Clauss Günter
(1)
Clegg Frances
(1)
Cornell Carl A
(1)
Cybulski Radosław
(1)
Czarnowska Maria
(1)
Dziechciarz Józef
(1)
Dębicka Joanna
(1)
Ebnore Heinz
(1)
Falski Marian
(1)
Fisz Marek
(1)
Flakus Maria
(1)
Gmurman Vladimir Efimović
(1)
Grabowski Wiesław
(1)
Gregory Stanley
(1)
Greń Jerzy
(1)
Gumuła Teresa
(1)
Heilpern Stanisław
(1)
Hellwig Zdzisław
(1)
Iwanowski Wojciech
(1)
Iwasiewicz Andrzej
(1)
Jagiełło Dominik
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Jakubowski Maciej
(1)
Janusz Marcin
(1)
Jarosz Maria
(1)
Józefowicz Adam
(1)
Kanton Marian
(1)
Karaszewska Hanna (1955- )
(1)
Karwasz Grzegorz
(1)
Kassyk-Rokicka Helena (1939- )
(1)
Kendall Maurice George (1907-1983)
(1)
Kocimowski Kazimierz
(1)
Koronacki Jacek (1945- )
(1)
Kołodziej Wojciech
(1)
Krasuski Józef
(1)
Krygowski Tadeusz M przekł
(1)
Kuciarska-Ciesielska Marlena
(1)
Kwiatkowska Grażyna Ewa
(1)
Kądziołka Jan
(1)
Lewicki Czesław
(1)
Luszniewicz Andrzej red
(1)
Maj Rafał
(1)
Majewski Stanisław
(1)
Majkusiak Danuta
(1)
Marciniak Grażyna
(1)
Maryański Andrzej
(1)
Mclean Margaret M
(1)
Metodologia
(1)
Mielniczuk Jan
(1)
Mikrut Adam
(1)
Mikuła Bogusz (1966- )
(1)
Mitręga Marian
(1)
Niedokos Edward
(1)
Nowakowska Irena
(1)
Oktaba Wiktor
(1)
Olesiak Józef
(1)
Panek Tomasz (1953- )
(1)
Panz Julian
(1)
Paradysz Jan red
(1)
Paszek Zbigniew
(1)
Pawłowski Zbigniew
(1)
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
(1)
Podgórska-Jachnik Dorota
(1)
Pokropek Artur
(1)
Prucia Kamila
(1)
Rosłonek-Szefel Elżbieta
(1)
Rzewuski Wojciech
(1)
Sadowski Wiesław (1921-2010)
(1)
Siuta Jerzy
(1)
Smugaj Beata
(1)
Year
2020 - 2023
(4)
2010 - 2019
(39)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(16)
1980 - 1989
(6)
1970 - 1979
(26)
1960 - 1969
(3)
1940 - 1949
(1)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(115)
Language
Polish
(114)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Statystyka
(49)
Statystyka matematyczna
(18)
Ludność
(9)
Psychologia
(9)
Nauczanie
(7)
Pedagogika
(7)
Demografia
(6)
Oświata
(6)
Rachunek prawdopodobieństwa
(4)
Statystyka gospodarcza
(4)
Biblioteka
(3)
Polska
(3)
Szkolnictwo
(3)
Badania naukowe
(2)
Biblioteka szkolna
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Encyklopedie
(2)
Geografia
(2)
Geografia społeczna
(2)
Innowacje
(2)
Kariera
(2)
Nauczyciele
(2)
Samobójstwo
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Analiza danych
(1)
Biblioteka publiczna
(1)
Biblioteki fachowe
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Biografie
(1)
Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Czarnowska Maria
(1)
Czytelnictwo
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Eksperyment
(1)
Finansowanie
(1)
Geografia ludności
(1)
Gospodarka
(1)
Historia
(1)
Jakość życia
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Języki mniejszości
(1)
Kadry
(1)
Kompetencje informacyjne
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Komputeryzacja bibliotek
(1)
Konkurencyjność
(1)
Księgarstwo
(1)
Kształcenie
(1)
Matematyka
(1)
Metodologia
(1)
Metody statystyczne
(1)
Miasta
(1)
Mieszkania
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Modele matematyczne
(1)
Organizacja
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Otępienie
(1)
Ośrodek Rozwoju Edukacji
(1)
Pietrek, Kira (1983- )
(1)
Poezja polska
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Postawy
(1)
Potocki, Arkadiusz (1945- )
(1)
Potrzeby edukacyjne
(1)
Poznańskie województwo
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Płaca
(1)
Płeć kulturowa
(1)
Regionalna Izba Pamiątek Oświatowych
(1)
Regiony (administracja)
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
SPSS
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Socjologia
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sztuka
(1)
Ubóstwo
(1)
Urbanizacja
(1)
Usługi informacyjne
(1)
Wielkopolska
(1)
Wieś
(1)
Wydawnictwa
(1)
ZSRR
(1)
Zaburzenia świadomości
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: work
Statystyki
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Artykuł z czasopisma fachowego
(4)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Podręcznik
(4)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Opracowanie
(1)
Raport z badań
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Nauka i badania
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Literaturoznawstwo
(1)
Psychologia
(1)
115 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 04.09.2023
W 40 numerze czasopisma "Ekonometria" zamieszczono jedenaście artykułów. Trzy pierwsze opisują wyniki badań prowadzonych nad stanem szkolnictwa wyższego w Polsce i w krajach europejskich. W wymienionych opracowaniach wykorzystano metody analizy statystycznej. Kolejne artykuły dotyczą badań społeczno-ekonomicznych w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w ramach włączenia społecznego, migracji wewnętrznych oraz problemów bezrobocia. Artykuł A. Zięby prezentuje możliwości wykorzystania metod prognostycznych do analizy siły stresorów i zarządzania stresem. M. Pełka opisuje podejście wielomodelowe analizy danych symbolicznych w ocenie pozycji produktu na rynku. Kolejne trzy artykuły dotyczą teoretycznych aspektów wybranych metod ekonometrycznych i statystycznych. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.09.2023
Niniejszy zeszyt o numerze 8(14) zawiera cztery artykuły. Dwa z nich dotyczą zagadnień statystycznych związanych z województwem śląskim. Z. Mielecka-Kubień i M. Dziembała poruszyli problem przestrzennej autokorelacji przyczyn zgonów w tym województwie, a J. Czempas i R. Rduch – zagadnienie zadłużenia powiatów. Natomiast komercyjne ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy stanowią treść artykułu J. Dębickiej. Ostatni artykuł, autorstwa W. Ostasiewicza, poświęcony jest znaczeniu i roli statystyki w obecnych czasach. Tradycyjnie w numerze zamieszczone są rozszerzone streszczenia referatów z 20. Statystycznego Seminarium Naukowego „Marburg-Wrocław” oraz aktualne dane statystyczne dotyczące trzech województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Ponadto przedstawione jest sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji „Applications of Mathematics and Statistics in Economy”. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Książka przekazana do rąk Czytelników obejmuje dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny statystyków i demografów Uniwersytetu Łódzkiego. Można ją traktować jako kontynuację monografii pt. Łódzka statystyka akademicka, wydanej w 2020 roku. Celem tej monografii jest przedstawienie dorobku statystyków i demografów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym prekursorów, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój statystyki i demografii jako dyscyplin naukowych i ich szerokich zastosowań w wielu dziedzinach wiedzy. Okazją do wydania książki była 77 rocznica pierwszych wykładów ze statystyki, prowadzonych przez nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Łódzkim i w Łódzkim Oddziale Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawiona twórczość naukowa obejmuje okres ponad stu lat i przyczyniła się ona do dynamicznego rozwoju statystyki i demografii w łódzkich uczelniach wyższych, w tym głównie w Uniwersytecie Łódzkim. Środowisko łódzkie wspierało także inne wyższe uczelnie w Polsce poprzez promocję doktorów i doktorów habilitowanych, kierowanie projektami naukowymi a także organizację międzynarodowych konferencji naukowych, w tym m.in. konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, która w 2022 roku będzie miała 40 edycję. Książka ma charakter naukowy i popularno-naukowy. Wzbogaca ona informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym statystyków i demografów Uniwersytetu Łódzkiego na tle statystyki i demografii polskiej, a częściowo również światowej, w dotychczasowym procesie historycznego rozwoju. Na podstawie dokumentów i danych źródłowych pokazano osiągnięcia naukowe statystyków i demografów łódzkich, a także ich wkład do dydaktyki. Osiągnięcia te pokazano na tle dorobku polskiej myśli statystycznej i demograficznej, a także dorobku światowego, poprzez informacje o udziałach w międzynarodowych kongresach statystycznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
We present the latest, sixty-seventh, issue of “Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis”, starting the 24th year of the journal’s with publication. This issue contains six articles. Iwona Markowicz and Paweł Baran present the results of the examination of the dynamics of intra-Community trade in Poland and EU member states. They compared the results of selected literature studies with the results obtained on the basis of the analysis of the latest data (mainly 2017). The paper by Jadwiga Zaród concerns the classification of Polish cities with the use of discriminatory analysis. The author identified the diversity of environmental and communication conditions in Polish cities with ‘powiat’ (county) rights. The modification of calculation methods to correct reserves within the period of insurance, taking into account the current expectation of the future projected length was the main problem addressed in the article by Magdalena Homa. To achieve this purpose the author made calculations reserves which consider the extended actuarial risk and include the changing risk of longevity and its impact on their value. The next author, Mariusz Kubus, studied the evaluation of resampling methods in the class unbalance problem. The author attempted to compare simple random balancing methods with more sophisticated resampling methods that appeared in the literature and are available in R program, also explaining whether learning based on the original dataset and using a shifted threshold for classification is not more competitive. The paper by Grzegorz Migut shows the results of the assessment of the influence of dependent variable distribution on selected goodness of fit measures using the example of a customer churn model. The article presents not only the results of the assessments but also reviews the measures of predictive power. The final article, written by Justyna Brzezińska, concerns the use of classification methods for the analysis of the structure of university positions in Poland. The author used the methods of classification and segmentation methods categorical data in contingency tables.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
W skład niniejszego numeru czasopisma „Śląski Przegląd Statystyczny” weszły głównie opracowania dotyczące statystyki aktuarialnej i jej zastosowań, wcześniej zaprezentowane we Wrocławiu na 11. Ogólnopolskiej Konferencji Aktuarialnej „Zagadnienia Aktuarialne – teoria i praktyka”. W słowie do uczestników konferencji Profesor Walenty Ostasiewicz napisał, że „ubezpieczenia stanowią obecnie niezwykle ważny sektor gospodarki każdego kraju, z drugiej strony, jest to także niezwykle fascynująca dyscyplina naukowa. Nie ma żadnej innej, w której τεορια i εμπιρια tak zgodnie karmią się nawzajem”. Tego-roczne spotkanie było wyjątkowe, gdyż dedykowane zostało Profesorowi Tomaszowi Rolskiemu – z okazji siedemdziesiątej rocznicy jego urodzin. W drugiej części zeszytu zamieszczone zostały artykuły omawiające zagadnienia społeczno-gospodarcze, stanowiące interesującą kontynuację podjętej w poprzednich numerach czasopisma dyskusji dotyczącej jakości życia i dobrobytu. Tradycją każdego zeszytu jest kącik historyczny. W niniejszej publikacji jest on bardzo bogaty, gdyż zawiera aż trzy zaskakujące artykuły dotyczące naukowców, którzy nie zawsze kojarzeni są ze statystyką. Ten numer „Śląskiego Przeglądu Statystycznego”, jak każdy dotychczasowy, zakończono publikacją danych statystycznych charakteryzujących poziom życia mieszkańców oraz stan gospodarki i środowiska naturalnego województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Przekazujemy w Państwa ręce kolejny zbiór artykułów zaprezentowanych podczas corocznej Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce” organizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Stanowią one wkład w proces wzbogacania wiedzy na temat procesów rozwoju lokalnego, które są współcześnie przedmiotem żywego zainteresowania środowiska nauki, władz publicznych wszystkich szczebli, sfer biznesowych, a także szerokich kręgów społecznych. Artykuły te zawierają szereg cennych informacji o stanie, uwarunkowaniach, mechanizmach i efektach owych procesów oraz o najbardziej prawdopodobnych ich przyszłych ścieżkach. Mogą i powinny być wykorzystane w trakcie projektowania i aplikacji lokalnych oraz ponadlokalnych polityk rozwoju lokalnego, dla których dobre podstawy informacyjne są warunkiem ich powodzenia. Przyczynią się w ten sposób do dynamizacji proce-sów rozwoju lokalnego, a przez to nie tylko do wzrostu jakości życia w lokalnych układach terytorialnych, ale również, poprzez transformację tych procesów i ich produktów w procesy i produkty ponadlokalne, do wzrostu jakości życia w kraju i jego poszczególnych regionach. Jesteśmy przekonani, że omawiane artykuły tworzą również interesującą płaszczyznę dialogu dla środowisk naukowych i samorządowych władz publicznych. Stanowią bowiem głos w dyskusji na temat pożądanych modyfikacji polskiego systemu samorządowego, która odbywa się współcześnie na wielu różnych forach. Zawierają argumenty za takim jego doskonaleniem, które – w ramach wielopoziomowego, zintegrowanego systemu zarządzania państwem – zwiększy podmiotowość samorządów lokalnych i regionalnych w prowadzeniu polityki rozwoju, zapewniając im jednocześnie wysoką zdolność do kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Podsumowując, oddajemy te artykuły w Państwa ręce z przekonaniem, że okażą się przydatne zarówno w dociekaniach naukowych, jak i w praktyce zarządzania rozwojem lokalnym. Ryszard Brol, Beata Bal-Domańska, Andrzej Sztando
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
W czterdziestym ósmym numerze czasopisma „Ekonometria” opublikowano dzie¬sięć artykułów. Pierwsza praca, autorstwa Macieja Beręsewicza i Marcina Szymko¬wiaka, dotyczy możliwości wykorzystania big data w statystyce publicznej. Artykuł Łukasza Skowrona obrazuje wpływ szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżkowego. Tomasz Bartłomowicz prezentuje wpływ układu badania na pomiar preferencji konsumentów z wykorzystaniem metody Maximum Difference Scaling. Wykorzystanie regresji logistycznej w analizie danych symbolicznych interwało¬wych jest tematem pracy Marcina Pełki. Kolejna autorka, Alicja Grześkowiak, anali¬zuje, z wykorzystaniem technik wizualizacji, opinie polskich pracodawców o umie-jętnościach absolwentów. Artur Wołkowicz prezentuje propozycję wykorzystania modeli ekonometrycznych do sterowania procesami technologicznymi. W swoim artykule Maciej Oesterreich przeprowadził statystyczną analizę wpływu rozmiesz-czenia luk niesystematycznych na poziom błędów prognoz w szeregach czasowych z wahaniami sezonowymi. Analizę rynku ubezpieczeń na podstawie scoringu z wy-korzystaniem metody ważonych k najbliższych sąsiadów oraz wielowymiarowym kryterium doboru zmiennych zaprezentował Mariusz Kubus. Praca Anny Czapkie¬wicz i Pawła Jamera dotyczy dynamiki zależności Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi. Ostatni artykuł, Pawła Kowalika, zawiera ocenę poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań z zagranicą krajów na przykładzie członków NAFTA. Józef Dziechciarz
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Oddając tę książkę do rąk czytelników, autorzy mają nadzieję, że zainteresuje ona środowisko statystyków, a także ożywi pamięć i pragnienie utrwalania wiedzy o ludziach i instytucjach tworzących łódzką myśl statystyczną. Publikacja jako pierwsza obejmuje charakterystykę działalności różnych organizacji i instytucji, a przede wszystkim statystyków, którzy działali w Łodzi na przestrzeni blisko 200 lat.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
W dniach 8-10 września 2014 roku w Hotelu Aurora w Międzyzdrojach odbyła się XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVIII Konferencja Taksonomiczna) nt. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, zorganizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Instytut Ekonometrii i Statystyki i Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego konferencji byli prof. dr hab. Waldemar Tarczyński oraz prof. US dr hab. Jacek Batóg, sekretarzem naukowym dr hab. Iwona Markowicz, a sekretarzami organizacyjnymi dr Beata Bieszk-Stolorz, dr Barbara Batóg i dr Monika Rozkrut. Konferencja naukowa została dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego. Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia, które można podzielić na 2 grupy: a) teoria (taksonomia, analiza dyskryminacyjna, metody porządkowania linio-wego, metody statystycznej analizy wielowymiarowej, metody analizy zmiennych ciągłych, metody analizy zmiennych dyskretnych, metody analizy danych symbo-licznych, metody graficzne), b) zastosowania (analiza danych finansowych, analiza danych marketingowych, analiza danych przestrzennych, inne zastosowania analizy danych – medycyna, psychologia, archeologia itd., aplikacje komputerowe metod statystycznych). Zasadniczym celem konferencji SKAD była prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Konferencja stanowi coroczne forum służące podsumowaniu obecne-go stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji dokonań nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów kierunku towaroznawstwa, może być również użyteczny dla studentów innych kierunków studiów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie statystycznych metod analizy danych i monitorowania procesów. Rozdział 1 jest swego rodzaju repetytorium z rachunku prawdopodobieństwa i razem z rozdziałem 2, w którym zarysowano podstawowe problemy metodologii badań statystycznych, stanowi podstawę rozważań przedstawionych w dalszych częściach pracy. W rozdziale 3 omówiono podstawowe problemy i metody statystyki opisowej, a w kolejnych rozdziałach zagadnienia dotyczące statystyki matematycznej. Ostatni rozdział poświęcony jest analizie szeregów czasowych. W końcowej części pracy zamieszczono aneks zawierający tablice statystyczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Kolejny numer naszego czasopisma wydajemy z mieszanymi uczuciami. Bardzo cieszy nas, że „Śląski Przegląd Statystyczny”, mający na początku charakter lokalny, przekształcił się w czasopismo ogólnokrajowe, cieszące się uznaniem międzynarodowym. Jego profil naukowy pomagają nam kształtować eksperci zagraniczni, znani w świecie statystycy i ekonometrycy, którzy zgodzili się wziąć udział w Radzie Programowej. Autorami prac zgłaszanych do naszego czasopisma są znane osobistości nauki polskiej i światowej. „Śląski Przegląd Statystyczny” stał się trzecim, obok „Przeglądu Statystycznego” i „Wiadomości Statystycznych”, głównym polskim czasopismem poświęconym problematyce statystycznej, kształtując przy tym swój własny odmienny profil. Systematycznie realizujemy misję popularyzacji statystyki jako zarówno samodzielnej dyscypliny naukowej, jak i podstawy metodologicznej badań społecznych w zakresie rozwoju społecznego, jakości życia i ochrony środowiska. W czasie, kiedy uzyskaliśmy tak ważne wsparcie międzynarodowe środowiska naukowego, spotkały nas kłopoty administracyjno-urzędnicze ze strony różnych komisji macierzystej uczelni. Nasze czasopismo jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddział we Wrocławiu, Oficyną Wydawniczą jest zaś Wydawnictwo naszej uczelni. Według ustaleń Komisji Senackiej redaktorem naczelnym wszystkich czasopism wydawanych przez oficynę uczelnianą może być tylko aktualny pracownik uczelni i jest on powoływany przez Komisję zgodnie z kadencją rektorską. Uczyniliśmy zadość takim wymaganiom. Czasopismo nasze nie zostało jednak uznane za czasopismo uczelniane, nie może też być finansowane ze środków uczelni... Stanęliśmy więc przed groźbą jego likwidacji. Z wielką wdzięcznością odnotowujemy niezwykle miłą współpracę z Wydawnictwem. Dzięki życzliwości jego pracowników niniejszy numer wydajemy przed zakończeniem obchodów rocznicowych związanych z Międzynarodowym Rokiem Statystyki. Traktujemy go jako nasz wspólny wkład do tych obchodów. Wdzięczni jesteśmy wszystkim Autorom, którzy wsparli nas swymi pracami, a także Recenzentom za ich mało widoczny, ale istotny wkład w przygotowanie tego świątecznego wydania. Powodem świętowania jest 300 letnia rocznica opublikowania dzieła Ars conjectandi .
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Na zawartość niniejszego zeszytu składa się osiem artykułów naukowych z zakresu statystyki i ryzyka. Tematyka trzech z nich dotyczy bardziej statystycznych metod. Pięć pozostałych tekstów odnosi się do tematyki ryzyka w jego szerokim rozumieniu. Pomysłodawcą i inicjatorem serii wydawniczej Statystyka i Ryzyko jest Profesor Walenty Ostasiewicz. Dzięki Jego zaangażowaniu tradycją zeszytów naukowych tej serii stało się prezentowanie oryginalnych wyników, analiz i monografii z zakresu szeroko rozumianych nauk aktuarialnych. Pan Profesor okazał wiele życzliwości i pomocy również podczas przygotowania tego zeszytu, za co z serca bardzo dziękuję. Wierzę, że Pan Profesor nadal będzie mentorem i dobrym duchem serii Statystyka i Ryzyko.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka jest podręcznikiem wykorzystywanym w toku studiowania przedmiotów kierunkowych na studiach technicznych realizowanych metodą kształcenia na odległość. Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się badaniem i wykrywaniem prawidłowości w zjawiskach, na które działają czynniki losowe oraz budowaniem modeli matematycznych tych zjawisk. Statystyka matematyczna zajmuje się natomiast metodami wnioskowania o całej zbiorowości danych na podstawie zbadania pewnej jej części zwanej próbką. Czynniki losowe występują w wielu dziedzinach: w teorii sterowania, miernictwie, kontroli jakości a także w organizacji i zarządzaniu w ekonomii. W podręczniku umieszczone są definicje i twierdzenia bez dowodów. Wykorzystanie teorii ilustrowane jest przykładami. W zadaniach wymagających żmudnych obliczeń podawany jest jedynie algorytm ułatwiający uzyskanie wyniku oraz wynik końcowy. Ważny jest bowiem sposób uzyskania rozwiązania i interpretacja otrzymanego rezultatu. Pobierz wersję multimedialną podręcznika
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46606 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Ukazano demograficzne czynniki potrzeb mieszkaniowych; budownictwo mieszkaniowe w Polsce, w woj. warmińsko-mazurskim oraz w powiatach grodzkich Warmii i Mazur; warunki mieszkaniowe w mieszkaniach oddanych do użytku w latach 2005-2008.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again