Form of Work
Artykuły
(7)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Książki
(2)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Kozioł Leszek
(2)
Czarnecki Paweł (teologia)
(1)
Ioakimidis Vasilios
(1)
Jabłoński Ryszard (pedagog)
(1)
Kanios Anna
(1)
Kruk Anna Monika
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa (1946- )
(1)
Nowotarski Włodzimierz
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Rymsza Marek (1966- )
(1)
Sookraj Dixon
(1)
Zgliczyńska Danuta
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(8)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Pracownicy socjalni
(6)
Opieka społeczna
(3)
Szkolenie zawodowe
(3)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Bezpieczna i przyjazna szkoła (program rządowy)
(1)
Dzieci
(1)
Filologia polska
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Podróże
(1)
Pracownicy biurowi
(1)
Pracownicy oświaty
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Prakseologia
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przewodnicy turystyczni
(1)
Rynek pracy
(1)
Samobójstwo
(1)
Start zawodowy
(1)
Szkolenie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sztuka pisania
(1)
Turystyka
(1)
Ubóstwo
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Raport z badań
(1)
Raport z czasopisma socjologicznego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Nauka i badania
(1)
Psychologia
(1)
11 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
Problematyka artykułów składających się na niniejszy zeszyt koncentruje się głównie wokół zagadnień dotyczących rozwoju naukowego zarządzania w minionych wiekach, oceny przemian gospodarczych i społecznych w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu, kultury bezpieczeństwa pracy i efektywności szkoleń pracowników z zakresu ergonomii i bhp, rozwoju nowych rodzajów turystyki w kraju i za granicą, znaczenia organizacji pozarządowych w rozwijaniu działalności turystycznej w jednostkach samorządu terytorialnego. W artykułach zaprezentowano również koncepcję oceny efektywności kontraktów menedżerskich w przedsiębiorstwach komunalnych, opisano technologie informatyczne wspomagające osoby z niepełnosprawnością ruchową w sterowaniu komputerem, w ostatnim artykule dokonano oceny przemian w zakresie warunków pracy i wypadkowości w polskich przedsiębiorstwach w latach 2011–2016, ze szczególnym uwzględnieniem wypadkowości kobiet.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.11.2023
Podstawę metodologiczną prezentowanych analiz stanowi podejście funkcjonalne, które w swej istocie polega na badaniu systemów wytwórczych czy systemów zarządzania z punktu widzenia spełnianych przez nie funkcji. W podejściu tym nadrzędne znaczenie mają zasady i normy użytkowe oraz miary sprawnego działania systemu. W większości zamieszczonych prac odnosi się je w szczególności do funkcji spełnianych w procesie zarządzania aktywami organizacji (J. Ząbek), nowych form organizacji pracy biurowej (A. Taczalska), do czynności składających się na specyficzny rodzaj usług przeładunkowych, jakim jest przeładunek kontenerów (A. Lewiński, R. Sterniński), jak również do modelu systemu finansów oświatowych w Polsce (I. Kowalska). W pozostałych opracowaniach dominują aspekty ergonomiczne. Przedstawiono interesującą refleksję nad funkcjonalnością współczesnej architektury, wskazując przy tym na nieprawidłowości obiektów użyteczności publicznej w oświacie, kulturze czy handlu (K. Krause-Brykalska), dokonano także oceny funkcjonalności aspektu estetycznego w odniesieniu do budownictwa biurowego (M. Złowodzki). Jasne jest przy tym, że podejście funkcjonalne można zastosować do obiektów statycznych, ale też do obiektów dynamicznych, a więc do procesów, procedur, metod i technik, przyjętych sposobów postępowania, działań. W nurcie tym mieszczą się opracowania zawierające wyniki badań nad monitorowaniem transportu drogowego towarów niebezpiecznych (S. Bęczkowska, I. Grabarek), funkcjonalnością warunków pracy personelu pielęgniarskiego w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej (E. Kułagowska, M. Kosińska, I. Karolak), oceną funkcjonalności użytkowania rękawic ochronnych i jej wpływu na sposób wykonywania pracy przy rozbiorze mięsa (T. Tokarski, E. Irzmańska), jak również oceną funkcjonalności warunków pracy w przemyśle motoryzacyjnym (K. Wegner, A. Błaszczyk, M. Zygmańska, M.B. Ogurkowska). Na szczególną uwagę zasługują badania nad oceną funkcjonalności edukacji z zakresu bezpiecznych warunków pracy w kształtowaniu dobrostanu pracowniczego (J.S. Marcinkowski). Rezultaty tych badań pokazują, jak nieprzestrzeganie zasad ergonomii zwiększa ryzyko wypadków i chorób zawodowych, przyczynia się do zmniejszenia dobrostanu pracowniczego, a w ostatecznym rachunku prowadzi do marnotrawienia siły roboczej. W konkluzji wspomnianych prac wskazano kierunki i sposoby niwelowania badanych dysfunkcji.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Praca socjalna / Paweł Stanisław Czarnecki. - Warszawa : Difin, 2013. - 262 s. ; 24 cm.
(Engram)
Bibliogr. s. 253-261.
Streszczenie: Dla osób rozpoczynających formalne przygotowanie do pracy socjalnej lub planujących wybór zawodu pracownika socjalnego w przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43034 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40759, 39908 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again