Form of Work
Artykuły
(13)
Publikacje naukowe
(13)
E-booki
(10)
IBUK Libra
(10)
Książki
(4)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
Lewicka Maria
(6)
Bukowski Marcin
(2)
Danieluk Barnaba
(2)
Parzuchowski Michał
(2)
Prokop Jacek
(2)
Aronson Elliot
(1)
Aronson Joshua
(1)
Bernasiewicz Maciej
(1)
Boniecka Barbara (1948- )
(1)
Czerwiec Karolina
(1)
Doliński Dariusz (1959- )
(1)
Gmitrowicz Agnieszka (1953- )
(1)
Granat Anna
(1)
Jegier Aneta
(1)
Juszczyk Aleksandra (psycholog)
(1)
Kossowska Małgorzata (1968- )
(1)
Kowal Stanisław
(1)
Michałowska Ewa
(1)
Mikołajczak Paweł
(1)
Obrębowski Andrzej
(1)
Olender Bernadetta
(1)
Ozimek Edward
(1)
Potyrała Katarzyna
(1)
Rajewicz Danuta
(1)
Rzadkowska Katarzyna
(1)
Ulaniecka Natalia
(1)
Wysocka-Pleczyk Małgorzata
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śmieja Magdalena
(1)
Śpiewak Sławomir (psychologia)
(1)
Żemigała Marcin
(1)
Year
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(16)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Wpływ społeczny
(10)
Wpływ na zdrowie
(4)
Psychologia społeczna
(3)
Badania naukowe
(2)
Dzieci
(2)
Telewizja
(2)
Wpływ i recepcja
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Biologia
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Czynniki ryzyka (medycyna)
(1)
Deepfake
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Język dziecka
(1)
Język polski
(1)
Kompetencje kulturowe
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kreatywność
(1)
Kryminologia
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Młodzież
(1)
Nastolatki
(1)
Nauczyciele
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Osoby samotne
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Patologia społeczna
(1)
Poczucie winy
(1)
Poglądy polityczne
(1)
Postawy
(1)
Poznanie
(1)
Program radiowy
(1)
Programy telewizyjne
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przestępczość
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samobójstwo
(1)
Samotność
(1)
Spostrzeganie społeczne
(1)
Stres
(1)
Telewizyjne programy informacyjne
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zaburzenia odżywania
(1)
Zarządzanie kompetencjami
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zdrowie fizyczne
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Zwalczanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1901- 2000
(1)
1945- 1989
(1)
1989- 2000
(1)
Subject: place
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(12)
Artykuł problemowy
(10)
Raport z badań
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Psychologia
(9)
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Media i komunikacja społeczna
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Nauka i badania
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Językoznawstwo
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
27 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Autor nakreśla ramy społecznej odpowiedzialności nauki, czyli procesów prowadzenia badań naukowych oraz odpowiedzialności badacza za ich wyniki, jako koncepcji zarządzania mającej zastosowanie w świecie nauki. W monografii przeanalizowano i oceniono również dorobek polskich badaczy na arenie międzynarodowej z uwzględnieniem potencjału generowania przez nich pozytywnych wpływów społecznych. Przedmiotem badań empirycznych jest zaś analiza i ocena zmian aktywności publikacyjnej (wyrażonej np. liczbą publikacji i cytowań), co posłużyło do oceny potencjalnych wpływów społecznych. […] monografia stanowi interesujące i oryginalne dzieło podejmujące zagadnienie społecznej odpowiedzialności nauki (SON) oraz jej wpływu społecznego. O ile problematyka społecznej odpowiedzialności organizacji (SOO) stanowi przedmiot rozważań wielu badaczy na świecie i w Polsce, to znacznie mniej opracowań dedykowanych jest społecznej odpowiedzialności uczelni (SOU), a jeszcze mniej społecznej odpowiedzialności nauki (SON). […] społeczna odpowiedzialność nauki będąca przedmiotem rozważań w monografii postrzegana jest […] jako instytucje, ludzi nauki jak i gromadzoną i upowszechnianą wiedzę przyczyniającą się do rozwoju społecznego. […] Autor […]. Traktuje naukę jako sferę wymagającą określonej odpowiedzialności, która powinna podlegać świadomemu zarządzaniu w myśl modeli społecznej odpowiedzialności oraz kreowania wartości. […] oceniana publikacja ma charakter unikatowy ponieważ Autor raczej rozważają jaką rolę pełnią uczelnie w społeczeństwie i na czym polega ich społeczna odpowiedzialność […] […] publikacja pokazuje na tle historycznym jak kształtował się przyrost wiedzy polskiej nauki. […] ma charakter raczej poznawczy , ale wnioski i rekomendacje trafnie zwracają uwagę czytelnika na kierunki rozwoju polskiej nauki. Monografia przybliża zatem wiedzę na temat SON oraz jej wpływu społecznego, co sprawia, że może być cennym źródłem wiedzy o stanie polskiej nauki dla twórców polityki rozwoju nauki w Polsce oraz badaczy osiągnięć nauki na tle międzynarodowym. Może posłużyć również dla wyznaczania kierunków i inwestowania w badania naukowe, które są realizowane na polskich uczelniach i postrzegane jako szczególnie wartościowe dla rozwoju i popularyzacji wiedzy, a przez to właśnie wywieranie pozytywnego wpływu społecznego oraz poprawiania jakości życia społeczeństwa. (Dr hab. Magdalena Stefańska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Instytut Marketingu, Katedra Strategii Marketingowych) Wiedza naukowa staje się jednym z kluczowych zasobów XXI wieku determinujących postęp społeczno-kulturowy i techniczny oraz konkurencyjność gospodarek krajowych i regionalnych. […] rozwój tej wiedzy wymaga stosowania odpowiednich metod i koncepcji zarządzania nastwionych na skuteczność i sprawność procesów naukowo- badawczych. […] Tej właśnie problematyce poświęcono recenzowaną monografię. […] Na tle innych publikacji o podobnej tematyce, książka wyróżnia się systemowym podejściem do konceptualizacji społecznej odpowiedzialności nauki opartym na solidnym przeglądzie literatury. […] Sformułowane przez Autora podstawy koncepcji społecznej odpowiedzialności nauki mogą być z powodzeniem wykorzystane do dalszych prac eksploracyjnych, […] badania empiryczne mają natomiast duży potencjał promocyjny dla liderów polskiej nauki na rynku krajowym i zagranicznym. […] Po przeprowadzonych analizach Autor formułuje ponadto interesujące, dalsze kierunki badań w obszarze eksplorowanej problematyki. […] monografia powinna być skierowana przed wszystkim dla pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami społecznej odpowiedzialności nauki oraz zarządzania nauką, badaczy planujących zwiększenie zakresu umiędzynarodowienia i wpływu społecznego prowadzonych przez siebie badań. Może być także polecana studentom oraz słuchaczom studiów podyplomowych i szkół doktorskich na przedmiotach związanych z kształceniem w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji oraz medyki badań naukowych. (Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Przedsiębiorczości i P (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Pierwsze wydanie książki Elliota Aronsona powstało w 1970 roku. Od tamtej pory stale aktualizowany podręcznik Człowiek istota społeczna jest jedną z najważniejszych publikacji wprowadzających w obszar psychologii społecznej. Elliot Aronson i Joshua Aronson prowadzą czytelnika przez najważniejsze zagadnienia psychologii społecznej. Definiują tę dyscyplinę jako naukowe badanie wpływu rzeczywistej, wyobrażonej lub założonej obecności innych na nasze myśli, emocje, przekonania i zachowania – oraz tego, w jaki sposób my wywieramy wpływ na innych. Przybliżają zagadnienia poznania społecznego, uzasadniania własnego postępowania, konformizmu, wpływu mediów oraz zjawiska zachodzące w relacjach międzyludzkich: agresję, uprzedzenia, sympatię i miłość. Przedstawiają klasyczne eksperymenty i najważniejsze odkrycia. Podręcznik wieńczy rozdział Psychologia społeczna jako nauka, w którym autorzy pokazują, w jaki sposób pytania o społeczne funkcjonowanie człowieka można przełożyć na język nauki i jak szukać na nie wiarygodnych odpowiedzi. Czym różni się to wydanie od poprzednich? Joshua i ja od nowa przejrzeliśmy każdy rozdział, usuwając część badań i teorii, które były na topie parę lat wstecz, ale nie wytrzymały próby czasu i replikacji. Przeorganizowaliśmy i wygładziliśmy każdy rozdział, by po włączeniu nowego materiału jego narracja była przejrzysta. Stare badania zastąpiliśmy nowymi, które pozwalają nam rozumieć bieżące wydarzenia – na przykład to, jaki korzystny i niekorzystny wpływ na procesy decyzyjne wywiera internet, jak pojawienie się baniek informacyjnych i samopotwierdzających źródeł medialnych kształtuje spolaryzowane poglądy i zachowania naszych społeczeństw, jak wygląda emocjonalna ciemna strona nieustannych porównań społecznych możliwych dzięki Facebookowi i jak powstają grupy terrorystyczne typu ISIS. Jestem głęboko przekonany, że uaktualnianie książki nie oznacza potrzeby usuwania ikonicznych historii o błędach naszego rządu w Wietnamie i Iraku czy informacji o tragediach w Jonestown, Columbine i Heaven’s Gate. Daty tych wydarzeń są odległe, ale społeczno-psychologiczne lekcje, które z nich płyną, nie mają terminu ważności. Chcę, żeby studenci zrozumieli, iż to, co wydarzyło się wtedy, ma potężne odniesienie do tego, co dzieje się teraz. Z tekstu
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Pionierska monografia z zakresu teorii finansowania przedsiębiorstw społecznych, zawierająca również wnioski praktyczne i zalecenia dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw społecznych. Łączy perspektywę polską z europejską i globalną. Publikacja ma na celu identyfikację dotychczasowych i przewidywanych źródeł oraz instrumentów zasilania kapitałowego przedsiębiorstw społecznych stanowiących podstawową determinantę rozwoju ich potencjału ekonomiczno-społecznego. Autor rozważa typologię przedsiębiorstw społecznych, bogactwo form ich działalności, różnorodności zasad i instrumentów finansowania. Przedstawia też doświadczenia innych krajów w zakresie wspierania przedsiębiorstw społecznych. Wypracowuje własną koncepcję struktury organizacyjnej procesu emisji obligacji wpływu społecznego (SIB) i model cyklu obiegu kapitału na rynku obligacji wpływu społecznego. Podstawą są tu przeprowadzone przez autora badania empiryczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Spis treści [Contents] Artykuły [Articles] Janusz Reykowski: Przemoc a realizacja celów grupowych: perspektywa makropsychologiczna [Violence as the recurring means of reaction in group conflicts: Societal perspective], doi 10.7366/1896180020174101, s. 112–129; Paulina Szostek: Zazdrość romantyczna: kluczowe koncepcje teoretyczne i narzędzia pomiaru [Romantic jealousy: Main theoretical conceptions and measurement instruments], doi 10.7366/1896180020174102, s. 130–141; Robert Balas, Joanna Sweklej: Rola procesów asocjacyjnych i formułowania sądów w nabywaniu i ekspresji postaw [The role of associative and propositional processes in attitude acquisition and expression], doi 10.7366/1896180020174103, s. 142–155; Andrzej Falkowski, Maria Sidoruk-Błach: Siła cech negatywnych w kształtowaniu się podobieństwa: implikacje dla budowania wizerunku marki miasta [The strength of negative features in shaping similarity: Implications for creating the brand image of a city], doi 10.7366/1896180020174104, s. 156–165; Aleksandra Pilarska, Anna Suchańska: Problem adaptacyjnej wartości empatii w kontekście jej związków z poziomem organizacji osobowości [The adaptive value of empathy in the context of its relation to the personality organization level], doi 10.7366/1896180020174105, s. 166–174; Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk: Rola zasobów osobistych i społecznych w kształtowaniu poczucia jakości życia u nastolatków – wychowanków domów dziecka [The role of personal and social resources in the development of a sense of the quality of life in adolescents-children’s homes], doi 10.7366/1896180020174106, s. 175–184. Metody [Methods] Alan Mandal, Marcin Moroń: Skala typów przywiązania do miejsca według typologii Davida M. Hummona (1992): ustrukturyzowana jakościowa metoda badania przywiązania do miejsca zamieszkania [Type of Place Attachment Scale based on Hummon’s (1992) typology: A structured qualitative method of place attachment measurement], doi 10.7366/1896180020174107, s. 185–204; Gabriela Czarnek, Piotr Dragon, Paulina Szwed, Bogdan Wojciszke: Kwestionariusz przekonań politycznych: własności psychometryczne [Political Beliefs Questionnaire: Psychometric properties], doi 10.7366/1896180020174108, s. 205–222; Anita Zbieg, Aleksandra Słowińska, Błażej Żak: Siła relacji interpersonalnej: wstępna weryfikacja koncepcji i metody pomiarowej [Strength of interpersonal relations: Introductory verification of the concept and measurement method], doi 10.7366/1896180020174109, s. 223–239.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Numer specjalny: Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym: perspektywa empiryczna [Special issue: Current trends in social influence research:Empirical perspective] Redaktorzy numeru [Issue editors]: Sławomir Śpiewak, Tomasz Grzyb, Dariusz Doliński Dr Monika Grzesiak-Feldman – wspomnienie [Monika Grzesiak-Feldman – in memoriam], s. 8. W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Sławomir Śpiewak, Tomasz Grzyb, Dariusz Doliński: Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym: perspektywa empiryczna [Current trends in social influence research: Empirical perspective], doi 10.7366/1896180020174001, s. 9–13; Małgorzata Gamian-Wilk: Autopercepcja warunkiem efektywności techniki „stopa w drzwiach” [Self-perception as a precondition of effectiveness of the foot-in-the-door technique], doi 10.7366/1896180020174002, s. 14–20; Ada Maksim, Sławomir Śpiewak: Związek pomiędzy wiekiem, preferencją spójności i skutecznością techniki wpływu społecznego „stopa w drzwiach” [The relationship between the age, preference for consistency and the effectiveness of the foot-in-the-door compliance technique], doi 10.7366/1896180020174003, s. 21–29; Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk: Efekt dezinformacji z perspektywy psychologii społecznej: natura i uodparnianie [Misinformation effect from the perspective of social psychology: Its nature and inducing resistance to it, doi 10.7366/1896180020174004, s. 30–41; Józef Maciuszek, Joanna Garlicka: Refleksyjność jako czynnik odporności na zawarte w pytaniu presupozycje [Mindfulness as a factor of resistance to presuppositions included in questions], doi 10.7366/1896180020174005, s. 42–55; Wojciech Kulesza: Wpływowy kameleon: przegląd badań z zakresu mimikry w kontekście technik wpływu społecznego [The powerful chameleon: The review of the chameleon effect studies in the scope of social influence techniques], doi 10.7366/1896180020174006, s. 56–73; Michał Parzuchowski, Olga Białobrzeska, Małgorzata Osowiecka, Natalia Frankowska, Aleksandra Szymków: Szczerość na wyciągnięcie ręki: niewerbalny przejaw szczerości intencji proszącego wzbudza uległość [One can handle the truth: Nonverbal sign of honesty influence the level of obedience], doi 10.7366/1896180020174007, s. 74–88; Wiesław Łukaszewski: Tak, ale: etyczne problemy w badaniach nad wpływem społecznym [Ethical dilemmas in research on social influence], doi 10.7366/1896180020174008, s. 89–96; Zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego Psychologii Społecznej oraz składu Redakcji [Change of Editors], s. 97.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Spis treści [Contents] Artykuły [Articles] Anna Jaklik, Mariola Łaguna: Zaufanie w organizacji. Analiza sposobów ujęcia i modeli teoretycznych [Organizational trust: An analysis of approaches and theoretical models], doi: 10.7366/ 1896180020153501, s. 369–382; Marzena Cypryańska, Aleksandra Jaskółowska: Humanizacja Ja – nowe ujęcie w kontekście analizy zniekształceń w bezpośrednich sądach porównawczych [Self-humanizing – A new view in the context of the biases in direct comparative judgments], doi: 10.7366/ 1896180020153502, s. 383–395; Ewa Gurba, Dorota Czyżowska, Arkadiusz Białek: Religijność młodych wchodzących w dorosłość a rozwój ich tożsamości i dobrostan psychiczny [The religiosity of young people entering adulthood, development of their identity and psychological well-being], doi: 10.7366/ 1896180020153503, s. 396–408; Katarzyna Adamczyk, Monika Wysota: An investigation of the predictive role of identity dimensions for young adults’ marital beliefs [Wymiary tożsamości jako predyktory przekonań młodych dorosłych na temat małżeństwa], doi: 10.7366/ 1896180020153504, s. 409–418; Łukasz Budzicz: Postscriptum do oszustwa Stapela: niepokojące dane, początek zmian? [Aftermath of the Stapel case: More alarming data, the beggining of change?], doi: 10.7366/ 1896180020153505, s. 419–434. Metody [Methods] Irena Pilch, Elżbieta Sanecka, Magdalena Hyla, Karina Atłas: Polska adaptacja skali TriPM do badania psychopatii w ujęciu triarchicznym [The Polish adaptation of the TriPM scale measuring psychopathy], doi: 10.7366/ 1896180020153506, s. 435–454; Eugenia Mandal, Marcin Moroń: Kwestionariusz sekwencyjnych technik wywierania wpływu w romantycznych związkach [Questionnaire of Sequential Influence Techniques in Romantic Relationships], doi: 10.7366/ 1896180020153507, s. 455–477; Katarzyna Adamczyk: Development and validation of the Polish-language version of the Dating Anxiety Scale in a sample of young adults [Opracowanie i walidacja polskiej wersji językowej kwestionariusza na próbie młodych dorosłych], doi: 10.7366/ 1896180020153508, s. 478–488.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Spis treści [Contents] Dorota Rutkowska, Krzysztof Przybyszewski: Efekt sformułowania (framing effect): zaangażowanie poznawczego wysiłku a wpływ kontekstualnych informacji o zysku lub stracie na podejmowanie decyzji [Framing effect: Cognitive effort and influence of contextual cues about gains and losses on decision making], doi: 10.7366/1896180020153401, s. 248–265; Oleg Gorbaniuk, Ewelina Włodarska: Markery Wielkiej Szóstki polskiego leksykonu osobowości w badaniach samoopisowych, [Adjective markers of Polish indigenous lexical personality factors: A self-rating study], doi: 10.7366/1896180020153402, s. 266–282; Tomasz Besta, Maria Kaźmierczak, Magdalena Błażek: Przynależność grupowa i poczucie osobistego sprawstwa: rola fuzji tożsamości i klarowności Ja, [Group adherence and personal agency: The role of identity fusion and self-concept clarity], doi: 10.7366/1896180020153403, s. 283–295; Andrzej Nowak, Karolina Ziembowicz, Agata Zabłocka-Bursa, Wiesław Bartkowski: Wpływ społeczny z perspektywy obiektu wpływu: teoria i modele symulacyjne [Social influence from the ‘object of impact’ perspective: Theory and a simulation model], doi: 10.7366/1896180020153404, s. 296–309; Anna Filip, Marta Białecka-Pikul: Rozumienie autoprezentacji przez dzieci: rola teorii umysłu i trafności wiedzy matek o myśleniu ich dzieci, [Understanding self-presentation by children: The role of theory of mind and accuracy of mothers’ knowledge about their children’s thinking], doi: 10.7366/1896180020153405, s. 310–323; Elżbieta Stojanowska: Wpływ rodzaju wzbudzonego Ja na efektywność autopromocji i ingracjacji osób o różnej płci psychologicznej [Influence of self – construal priming on effectiveness of self: Promotion and ingratiation in people differing in psychological gender], doi: 10.7366/1896180020153406, s. 324–334; Anita Zbieg, Aleksandra Słowińska, Błażej Żak: Siła relacji interpersonalnej: wstępna weryfikacja koncepcji i metody pomiarowej [Strength of interpersonal relationships: Initial test of the theory and method], doi: 10.7366/1896180020153407, s. 335–351.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
W numerze [Contents] Katarzyna Jaśko, Marta Szastok: Źródła nierównych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn [Sources of pay inequality among women and men], doi 10.7366/1896180020153301, s. 128–140; Michał Olszanowski, Piotr Winkielman: Rola płynności przetwarzania w procesach wnioskowania społecznego z ekspresji mimicznej twarzy [The role of perceptual fluency in social inferences from facial expressions], doi 10.7366/1896180020153302, s. 141–148; Olga Białobrzeska, Konrad Bocian, Michał Parzuchowski, Natalia Frankowska, Bogdan Wojciszke: To nie fair (bo mi szkodzi): zaangażowanie interesu własnego zniekształca ocenę sprawiedliwości dystrybutywnej [It’s not fair if I don’t gain from it: Engaging self-interest distorts the assessment of distributive justice], doi 10.7366/1896180020153303, s. 149–162; Marek Błażewicz: Wpływ orientacji na dominację społeczną i prawicowego autorytaryzmu na wnioskowanie o cechach wspólnotowych i kompetencyjnych [Influence of social dominance orientation and right-wing authoritarianism on inference of communion and competence traits], doi 10.7366/1896180020153304, s. 163–173; Kinga Piber, Małgorzata Kossowska: Wpływ motywowania do tłumienia stereotypowych myśli na poziom wyczerpania wolicjonalnego [uppression of prejudice and depletion of limited resources: The role of motivational intervention], doi 10.7366/1896180020153305, s. 174–191; Eugenia Mandal, Marcin Moroń, Anna Latusek: Wzbudzanie zazdrości jako metoda wywierania wpływu w bliskich związkach [Jealousy induction as influence strategy in close relationships], doi 10.7366/1896180020153306, s. 192–209; Damian Grabowski, Agata Chudzicka-Czupała: Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile [Psychometric validation of the Polish version of the Multidimensional Work Ethic Profile], doi 10.7366/1896180020153307, s. 210–230.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Tomasz Rowiński: Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu – przegląd badań [Dysfunctional Internet use – Review of research], doi: 10.7366/1896180020143101, s. 378–395; Anna Studzińska, Bogdan Wojciszke: Przekonania o genezie różnic płci a legitymizacja nierówności kobiet i mężczyzn [Beliefs in origins of sex differences and legitimization of inequality of men and women], doi: 10.7366/1896180020143102, s. 396–408; Edyta Biełous, Jerzy Trzebiński: Nadzieja podstawowa a wizje świata społecznego [Basic trust and beliefs about social world], doi: 10.7366/1896180020143103, s. 409–421; Klara Królewiak, Monika Wróbel: Poczuję to, co ty, jeśli cię polubię? Wpływ atrakcyjności interpersonalnej na zarażanie afektywne [Will I feel the way you do, because I like you? The influence of interpersonal attraction on affect contagion], doi: 10.7366/1896180020143104, s. 422–436; Joanna Barlińska, Piotr Szarota: Światopogląd a style randkowania [Worldview and dating styles], doi: 10.7366/1896180020143105, s. 437–444; Małgorzata Niesiobędzka: Jak wzmocnić dyscyplinę podatkową? Wpływ charakteru komunikatu perswazyjnego i moralności podatkowej na zachowanie podatników [How to enhance fiscal discipline? The impact of nature of persuasive message and tax morale on taxpayers’ behavior], doi: 10.7366/1896180020143106, s. 445–454; Kamil Imbir, Magdalena Rutniewska: Rola emocji (automatycznych vs. refleksyjnych) w procesach intuicyjnych ocen społecznych [The role of automatic vs. reflective emotions in intuitive social judgents], doi: 10.7366/1896180020143107, s. 455–465.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra Słowo wstępne ........5 Marcin S. Przybyła Społeczne hierarchie i archeologiczne rankingi grobów. Dyskusja w oparciu o analizy dwóch cmentarzysk z końca epoki brązu w Polsce południowej .....7 Jacek Woźny Przestrzeń cmentarzysk pradziejowych w teorii i praktyce archeologicznej ...............29 Katarzyna Czarnecka W środku paradnej tarczy. Ciekawy grób z cmentarzyska kultury przeworskiej w Czersku, pow. piaseczyński ...................35 Kalina Skóra Trup nieobecny?... czyli o brakujących szczątkach kostnych w grobach kultury wielbarskiej ........45 Joanna Zagórska-Telega, Jacek Pikulski Uwagi na temat rozplanowania przestrzennego cmentarzyska w Michałowicach. Możliwości interpretacji funkcji obiektów rowkowych .................69 Elżbieta Dąbrowska W kościele czy poza kościołem – lokalizacja pochówków w Polsce piastowskiej .............81 Michał Dzik Uwagi o funkcji i symbolice konstrukcji wczesnośredniowiecznych grobów w obudowach kamiennych .............87 Leszek Gardeła, Kamil Kajkowski Groby podwójne w Polsce wczesnośredniowiecznej. Próba rewaluacji ..................103 Andrzej Janowski Przestrzeń rozświetlona. Znaleziska świec i wosku w grobach komorowych na terenie Europy Środkowowschodniej.........................121 Joanna Kalaga Groby z płytami na cmentarzysku przy kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Wiślicy. Aspekt archeologiczny i społeczny ..............131 Andrzej Krzyszowski Naczynia ceramiczne i wiaderka klepkowe z wczesnopiastowskiego cmentarzyska w Sowinkach k. Poznania ..............137 Tomasz Kurasiński Grotem w dół, grotem w górę. Deponowanie włóczni w grobach wczesnośredniowiecznych na ziemiach polskich .....................159 Marian Rębkowski Cmentarz w chrześcijańskiej przestrzeni średniowiecza........................191 Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński Kto się nie leni, zrobi złoto z kamieni – osełki w grobach wczesnego średniowiecza ......................197 Paweł Duma Groby przestępców na Śląsku w świetle najnowszych badań archeologicznych ..............225
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 09.11.2022
Oblicza izolacji społecznej / Małgorzata Wysocka-Pleczyk (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). W: Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej S. 221-244. - 2021.
Bibliografia, netografia na stronach 239-243.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46942 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 24.03.2022
Bibliografia przy rozdziałach. Indeksy.
Założeniem pracy jest ukazanie roli, jaką w wyjaśnianiu złożonych zjawisk społecznych odgrywa wiedza o poznawczym funkcjonowaniu człowieka. Autorzy poszczególnych rozdziałów koncentują się na opisie analizowanego zjawiska i jego wyjaśnieniu w świetle współczesnych teorii psychologicznych, zamieszczono też komentarz eksperta. Przedstawiono teoretyczne podstawy poznawczej psychologii społecznej. Omówiono: stereotypy, poznawcze uwarunkowania postaw politycznych i poznawcze mechanizmy decyzji wyborczych, różnice kulturowe i różnice indywidualne w poznaniu społecznym, wpływ społeczny, wpływ sondaży przedwyborczych na wynik wyborów, uwarunkowania skuteczności reklamy wizualnej, badanie poznania społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39258 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again