Form of Work
E-booki
(169)
IBUK Libra
(169)
Książki
(52)
Publikacje naukowe
(9)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(50)
only on-site
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(51)
Czytelnia
(1)
Author
Szuścik Urszula
(18)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(14)
Malach Josef
(6)
Morze Nataliia
(6)
Noskova Tatiana
(6)
Smyrnova-Trybulska Eugenia
(6)
Grzywna Paweł
(5)
Iwanek Jan
(5)
Oelszlaeger-Kosturek Beata
(5)
Pazdan Maksymilian
(5)
Radek Robert
(5)
Reis Antonio Dos
(5)
Czerwiński Piotr
(4)
Barłowska Maria
(3)
Małczak Leszek
(3)
Michalska-Suchanek Mirosława
(3)
Mikołajczyk Marian
(3)
Pacukiewicz Marek
(3)
Przybyla Olga
(3)
Szawerna-Dyrszka Anna
(3)
Bolechowska Maria (1921-1993)
(2)
Charciarek Andrzej
(2)
Cudak Romuald
(2)
Dołęga Zofia
(2)
Dziadek Adam
(2)
Ecler-Nocoń Beata
(2)
Faliszek Krystyna
(2)
Gabryś-Barker Danuta
(2)
Glajcar Rafał
(2)
Gryksa Edyta
(2)
John-Borys Maria
(2)
Kalaga Wojciech
(2)
Kalamarz Ryszard
(2)
Kamińska-Berezowska Sławomira
(2)
Kapela Ewa
(2)
Krasoń Katarzyna
(2)
Krzyżyk Danuta
(2)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(2)
Maj Anna
(2)
Majdzik Katarzyna
(2)
Minczanowska Aleksandra
(2)
Nawrot Dariusz
(2)
Niesporek-Szamburska Bernadeta
(2)
Organiściak Wojciech
(2)
Pytasz Marian
(2)
Ratajewski Jerzy (1928-1999)
(2)
Rolnik Dariusz
(2)
Suchodolska Jolanta
(2)
Syrek Ewa
(2)
Szafrańska-Gajdzica Anna
(2)
Tałuć Katarzyna
(2)
Tramer Maciej
(2)
Tymieniecka-Suchanek Justyna
(2)
Uchyła-Zroski Jadwiga
(2)
Uniwersytet Śląski (Katowice)
(2)
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydawnictwo
(2)
Wilczek Wioletta
(2)
Wysocka Ewa
(2)
Wójcik-Dudek Małgorzata
(2)
Zagrodnik Jarosław
(2)
Zalewska-Bujak Małgorzata
(2)
Zgryzek Kazimierz
(2)
Zych Anna
(2)
Łapaj-Kucharska Justyna
(2)
(cuber) Marta Tomczok
(1)
(kałuzińska) Emilia Bańczyk
(1)
Abrasowicz Gabriela
(1)
Achtelik Aleksandra
(1)
Adamczykowa Zofia (1939- )
(1)
Altmann Christian Jakob
(1)
Atłas Karina
(1)
Bagić Krešimir
(1)
Balawajder Krystyna
(1)
Banaszek-Szapowałowa Aneta
(1)
Bangrowska Agnieszka
(1)
Banyś Wiesław
(1)
Baran Lidia
(1)
Barański Marek
(1)
Bańka-Orłowska Katarzyna
(1)
Berek Ewelina
(1)
Biały Paulina
(1)
Bielska Ewa
(1)
Biłas-Pleszak Ewa
(1)
Bobrowska-Nowak Wanda (1925-2003)
(1)
Boroch Robert
(1)
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(1)
Bońkowski Robert
(1)
Brol Michał
(1)
Brzoza-Kolorz Katarzyna
(1)
Budzik Jagoda
(1)
Bujnicki Tadeusz
(1)
Charko-Klekot Paulina
(1)
Czempka-Wewióra Maria
(1)
Czeranowska Olga
(1)
Czyż Anna
(1)
Dajewska Czesława
(1)
Dajewski Witold J
(1)
Dobosz Dagmara
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Drynda Adrian
(1)
Year
2020 - 2023
(68)
2010 - 2019
(98)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(8)
Time Period of Creation
2001-
(14)
Country
Poland
(208)
Language
Polish
(199)
English
(9)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Przedszkola
(1)
Subject
Nauczanie początkowe
(11)
Wychowanie przedszkolne
(11)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(4)
Edukacja międzykulturowa
(4)
Literatura polska
(4)
Nauczyciele
(4)
Dziecko
(3)
Nauczyciele przedszkoli
(3)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Dzieci
(2)
Dziecko zdolne
(2)
Edukacja regionalna
(2)
Metody nauczania
(2)
Myślenie twórcze
(2)
Młodzież
(2)
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
Psychologia
(2)
Psychologia wychowawcza
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Uczniowie klas początkowych
(2)
Wychowanie
(2)
Zwierzęta
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Arteterapia
(1)
Berent, Wacław (1873-1940)
(1)
Bezradność
(1)
Biblioteka
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biografie
(1)
Biografie indywidualne
(1)
Choroby ludzi
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Diagnoza
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dziecko z FAS
(1)
Dziecko z dysleksją
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziedzictwo kulturowe
(1)
Edukacja filmowa
(1)
Edukacja muzyczna
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Egoizm
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Informacja naukowa
(1)
Język polski
(1)
Język rosyjski
(1)
Katecheza
(1)
Kochanowski, Jan (1530-1584)
(1)
Konflikt
(1)
Kreatywność
(1)
Kształcenie
(1)
Literatura szwedzka
(1)
Lęk
(1)
Marketing
(1)
Muzyka
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Negocjacje
(1)
Neuroedukacja
(1)
Nieletni
(1)
Ocena estetyczna
(1)
Organizacja przedsiębiorstwa
(1)
Ortografia
(1)
Oświata
(1)
Państwo
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Personalizm
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Poeci polscy
(1)
Poezja polska
(1)
Praca
(1)
Praca umysłowa
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia medycyny
(1)
Psychologia rodziny
(1)
Psychologia zdrowia
(1)
Resocjalizacja nieletnich
(1)
Resocjalizacyjna pedagogika
(1)
Rodzice
(1)
Rozmowa
(1)
Ryzyko zachorowalności
(1)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Stres
(1)
Strindberg August
(1)
Słowniki biograficzne
(1)
Teoria literatury
(1)
Teoria poznania
(1)
Uczniowie
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(2)
1801-1900
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(7)
Podręcznik
(3)
Literatura
(1)
Publikacje
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(13)
Psychologia
(3)
Językoznawstwo
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
221 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2023
Publikacja stanowi propozycję teoretyczno-metodologicznego ujęcia diagnozy resocjalizacyjnej w perspektywie pozytywnej. Autorka przedstawia założenia teoretyczne diagnozy pozytywnej w resocjalizacji oraz konstruuje jej model metodologiczny. Wychodzi z założenia, że jednym z najważniejszych czynników warunkujących efektywność resocjalizacji jest prawidłowo realizowany proces diagnostyczny powiązany z procesem wychowania resocjalizującego. Wskazuje na to, że diagnoza jest podstawą projektowania działań resocjalizacyjnych. Zakłada się, że diagnoza negatywna i pozytywna stanowią diagnozę pełną wykorzystywaną do projektowania modelu działań interwencyjnych, opartych na działaniach dwukierunkowych: eliminujących deficyty i wzmacniających potencjały. Zasadę stanowi to, iż diagnoza pozytywna jest bardziej istotna dla procesu projektowania działań interwencyjnych niż diagnoza negatywna. Diagnoza pozytywna dotyczy wykorzystania w projektowaniu czynników bezpośrednio stymulujących rozwój, polega na odkrywaniu zasobów, potencjałów i zdolności. Negatywna zaś polega na eliminacji czynników hamujących ów rozwój. Praca składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym przedstawiono założenia teoretyczne diagnozy resocjalizacyjnej, a w drugim jej założenia metodologiczne. W prezentowanych przez autorkę modelach (tzw. ujęcie komplementarne) zakłada się priorytetowość diagnozy pozytywnej (potencjałów, zasobów) i jedynie uzupełniający charakter diagnozy negatywnej (deficytów, zaburzeń). Rozważania dotyczące modelu diagnozy resocjalizacyjnej kończą refleksje odnoszące się do wyznaczników i specyfiki etyki postępowania pedagoga resocjalizacyjnego, pełniącego funkcję zarówno diagnosty, jak i wychowawcy wspierającego proces wewnętrznej przemiany jednostki niedostosowanej społecznie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2023
Monografia pt. Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów jest adresowana do specjalistów zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami artykulacji, w szczególności zaś do logopedów. Zagadnienia podejmowane przez autorów tekstów z pewnością zainteresują także językoznawców, pedagogów, psychologów i lekarzy. Zaburzenia realizacji fonemów przedstawione są z różnych perspektyw, co czyni opracowanie tym bardziej cennym. Autorzy artykułów podejmują tematykę związaną z diagnozą systemu fonetyczno-fonologicznego, czynnikami warunkującymi jego rozwój, a także – co szczególnie istotne – z terapią logopedyczną. W monografii odnajdujemy również doniesienia odzwierciedlające wyniki najnowszych badań dotyczących zaburzeń systemu fonetyczno-fonologicznego. Autorami tekstów są znani w środowisku logopedycznym naukowcy i praktycy, logopedzi i lekarze. Opracowanie zawiera także recenzje najnowszych książek dotyczących zagadnień logopedycznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2023
W podręczniku zamieszczono opisy kilkunastu ćwiczeń z podstaw astrofizyki. Przedstawiono zagadnienia do rozwiązania z zastosowaniem obrotowej mapy nieba, odzwierciedlającej na sferze niebieskiej ruchy Ziemi – obrotowy i okołosłoneczny, i przyrządów do obserwacji wizualnych. Omówiono między innymi wyznaczanie odległości różnych skupisk materii we Wszechświecie – od Księżyca po odległe galaktyki. Elementy fizyki gwiazd zaprezentowano zgodnie z klasyfikacją widmową. Przytoczono także charakterystykę kilku przykładowych misji kosmicznych i nazewnictwo w Układzie Słonecznym oraz formacji powierzchniowych odkrytych w trakcie lotów próbników międzyplanetarnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2023
Tom zatytułowany Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji jest pokłosiem konferencji naukowej „Pożytki i szkody płynące z lektury” zorganizo­wanej w kwietniu 2010 roku w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uni­wersytetu Śląskiego. Publikacja zawierająca bogaty materiał, dokumentowany zwłaszcza źródłami wydawniczymi i prasowymi lat powojennych, okresu PRL-u aż po czas stanu wojennego i współczesność, zaprasza do refleksji nad trwałością oraz przemianami upodobań i zachowań lekturowych, warunkowanych procesami historycznymi, społecznymi i kulturowymi. Zebrane teksty ukazują zmiany wartościowania książki. W większości są to studia materiałowe obrazujące popularność wybranych fenomenów literackich czy prasowych. Uszeregowane w porządku diachronicznym dają możliwość dostrzeżenia prawidłowości sterujących procesami społecznych zachowań lekturowych zarówno w przeszłości, jak i współcześnie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2023
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat historii gier tradycyjnych, ich funkcji i znaczenia w dziejach rozwoju społeczeństw. Zbiera wiadomości dotyczące poszczególnych grup gier oraz szczegółowo prezentuje ich zasady. W pięciu rozdziałach zostały omówione zagadnienia związane z samymi pojęciami „gra” i „zabawa”, gry planszowe, karciane, hazardowe oraz domino i układanki. Niewątpliwym atutem książki jest bogaty materiał ilustracyjny.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2023
Tom szósty wydawnictwa wielotomowego Wartości w muzyce to cenny zbiór poglądów artystów, muzykologów, pedagogów muzyki, dotyczących wartości estetycznych sztuki muzycznej, która jest atrakcyjnym instrumentem wychowawczym, odpowiadającym aktualnym potrzebom i tendencjom edukacji aksjologicznej na różnych poziomach kształcenia. Wzorem poprzednich pięciu tomów publikacja ta zachowuje stały układ. Składa się z trzech części. Część I to zbiór rozważań teoretycznych, część II dotyczy doświadczenia sztuki, jej wymiaru praktycznego (na estradzie, w operze, teatrze, podczas eliminacji festiwalowych, konkursów muzycznych), z kolei część III ma wymiar edukacyjny. Omawiane w publikacji wartości w muzyce są próbą ukazania ich obecności we współczesnych dziełach muzyki, operze, sztukach teatralnych. Zbiór ten jest bogaty w treści poznawcze, w uwagi wykonawcze dotyczące muzyki współczesnej, ale także zawiera rozważania o muzyce poprzednich epok z perspektywy współczesności. Dotyka obecności muzyki w życiu człowieka zdrowego, jak również niepełnosprawnego. Trzyczęściowy układ tomu ujmuje następujące problemy: Studia i rozprawy o muzyce i mediach we współczesności , Praktyka wykonawcza w teorii i działaniach wykonawczych oraz Muzyka i teatr jako źródło wartości edukacji artystycznej . Niezaprzeczalną zaletą publikacji jest bogaty materiał ilustracyjny w postaci załączników nutowych, zdjęć, materiałów dokumentujących omawiane problemy badawcze. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników zainteresowanych aksjologią muzyczną, sztuką w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Odbiorcami publikacji mogą być: miłośnicy muzyki artystycznej opracowanej w nowych technologiach, muzyki ludowej, sztuki muzycznej i teatralnej uprawianej profesjonalnie i amatorsko. Może z pewnością zainteresować nauczycieli akademickich kierunków muzycznych, pedagogiczno-artystycznych, dyrygentów, instruktorów oraz działaczy ruchu amatorskiego, a także studentów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2023
Celem monografii jest scharakteryzowanie wybranych zagadnień związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań jakościowych w naukach społecznych, dlatego opisano ich podstawy teoretyczne oraz omówiono najważniejsze metody i techniki badawcze. Wśród wielu typów metod jakościowych scharakteryzowano m.in. etnografię, etnometodologię, wiele rodzajów wywiadów, analizę konwersacyjną, analizę rysunku, badania fenomenograficzne, badania w działaniu, teorię ugruntowaną, badania integralno-kulturowe oraz przedstawiono sposoby analizowania danych jakościowych. Zwrócono uwagę na dyskurs i krytykę naukową jako podstawowe paradygmaty działalności naukowo-badawczej. Dokonano porównań wielu aspektów badań ilościowych i badań jakościowych. Wzrost zainteresowania badaniami jakościowymi zaobserwowano w pedagogice, socjologii, psychologii i naukach o zdrowiu. Badania te stają się przedmiotem analiz badaczy, wykładowców, studentów i praktyków. Stają się coraz bardziej widoczne w pracach awansowych oraz są przeprowadzane na zamówienie osoby prawnej czy fizycznej, zlecającej dokonanie badań jakościowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.09.2023
Seria: Nowa Edukacja (1), ISSN 2720-1112 To esej kulturowy o podróży, jaką jest kształcenie (się) i o tym, jak bardzo o tym zapomnieliśmy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.09.2023
Różnice indywidualne w zakresie gotowości do korzystania z technologii mają obecnie niebagatelny wpływ na nasze życie prywatne i pracę zawodową. Celem monografii jest przybliżenie Czytelnikowi pojęcia gotowości wobec technologii z perspektywy psychologicznej. Gotowość omawiana jest w szerokim kontekście specyfiki technologii i jej wpływu na społeczeństwo, rozwoju dziedzin takich jak: HCI czy cyberpsychologia oraz przeglądu najnowszych doniesień badawczych w obszarze gotowości technologicznej w Polsce i za granicą. Celem publikacji jest również przedstawienie możliwości wykorzystania skali do pomiaru gotowości w badaniach naukowych, a także praktyce ZZL czy UX.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.09.2023
Polityka jest dzisiaj terminem wszechobecnym. W publikacji "Polityka – edukacja – płeć kulturowa. Z perspektywy antropogiki społecznej" autorka, reprezentantka pedagogiki (antropogiki) społecznej, analizuje różne ujęcia polityki, skupia się na polityce społecznej i edukacyjnej, poszukując miejsca dla polityki płci. Dokonuje krytycznego wglądu w politykę edukacyjną w Polsce po transformacji ustrojowej 1989 roku. Edukacja jest tu z jednej strony ujmowana szeroko, także poza szkołą, w przestrzeni publicznej, skąd płyną przekazy o wymiarze wychowawczym. Z drugiej strony, rozważania ukierunkowane są na wybrane, newralgiczne dla rozwoju dziewcząt i kobiet aspekty polityki płci i edukacji, przede wszystkim edukację seksualną, prawa reprodukcyjne. Zakończenie pisania pracy zbiegło się z wybuchem Rewolucji Kobiet (jesień 2020) upominających się o demokrację i swoje obywatelskie prawa. Publikacja może pomóc w zrozumieniu, dlaczego do tego doszło.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.09.2023
Współcześnie psycholodzy skłaniają się ku postrzeganiu inteligencji zaledwie jako jednego z czynników znaczących dla osiągnieć szkolnych, nie wyczerpującego jednak puli możliwości do poszukiwania potencjalnych determinantów osiągnięć szkolnych. Myśląc o podobnych czynnikach pozazdolnościowych powiązanych z ocenami, badacze zwracali się w stronę wielu obszarów stanowiących tradycyjne przedmioty zainteresowania psychologii, w tym – cech osobowości. Na możliwość powiązania obszaru funkcjonowania osobowościowego i intelektualnego zwracają uwagę tak badania naukowe, jak i niektóre teorie inteligencji, w tym – teorie inwestycji, analizujące rozwój intelektualny aktywności przejawianej w tym obszarze z poziomu kilku grup czynników, w tym również osobowości.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Problematyka podejmowana w kolejnych rozdziałach monografii odzwierciedla różnorodność perspektyw badawczych we współczesnym językoznawstwie slawistycznym, z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak i nowych ujęć metodologicznych. W centrum uwagi autorów znalazły się zagadnienia opisu jednostek języka polskiego, rosyjskiego, czeskiego, słowackiego i macedońskiego na jego poszczególnych poziomach. Jednostki językowe badane są nie tylko jako elementy systemu, lecz także jako komponenty zróżnicowanych gatunkowo tekstów dawnych i współczesnych. Oprócz analiz czerpiących z tradycji strukturalistycznej zaprezentowano również takie, w których zjawiska językowe zostały opisane z perspektywy socjolingwistycznej, pragmalingwistycznej, kognitywistycznej, leksykograficznej czy mediolingwistycznej. W monografii znajdziemy opracowania dotyczące jednego języka oraz studia porównawcze: polsko-rosyjskie, polsko-słowackie, czesko-rosyjskie, polsko-macedońskie. Nie zabrakło też rozdziałów poświęconych kwestiom translatologicznym, terminologicznym i nauczaniu języka.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Seria: Nowa Edukacja (3), ISSN 2720‑1112 Autorzy tekstów zamieszczonych w monografii "Nauczyciele – nauczycielom. Przestrzenie edukacji" podejmują różne wątki w ramie pojęciowej wyznaczanej kategorią szeroko pojętej edukacji. Przyglądają się edukacji, szkole i nauczaniu z różnych perspektyw, przyjmując spojrzenie w skali makro lub mikro. Treść książki ukazuje wielowymiarową specyfikę współczesnej szkoły, przywództwa edukacyjnego i różnych aspektów nauczania. Ten przekaz, skierowany do środowiska akademickiego i studentów, ale też dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i osób związanych z szeroko rozumianą edukacją, obejmuje wskazania dotyczące większej troski o współczesny wymiar edukacji. W zbiorze znajdują się artykuły poświęcone współczesnej szkole i edukacji, a także teksty koncentrujące się na poszczególnych zagadnieniach związanych z nauczaniem przedmiotowym, takich jak neuronauki w edukacji, sztuczna inteligencja, nauczanie matematyczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Seria: Czytaj po polsku (15), ISSN 2720-5800 Ukazujące się w serii "Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego" utwory Sławomira Mrożka: jednoaktówka "Na pełnym morzu" oraz opowiadanie "List w butelce", opracowane przez Marię Wacławek, skierowane są do osób uczących się języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1–B2). Utwory są przytoczone w oryginale, przy czym dla celów glottodydaktycznych jednoaktówka została lekko skrócona. Opracowane zadania opierają się na materiale gramatycznym i leksykalnym użytym w obu tekstach. Z publikacji mogą korzystać studenci uczący się języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego, chcący samodzielnie doskonalić język, nauczyciele podczas pracy z grupą lektoratową, a także polscy odbiorcy, zainteresowani współczesną literaturą polską, którzy chcą kształtować kompetencje językowo-kulturowe w zakresie języka i kultury polskiej. Książkę przygotowano z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Zamieszczone w niniejszym tomie materiały stanowią pokłosie sesji naukowej: "Rzeźba na Śląsku w 2. połowie XVII w." zorganizowanej 20.01.2017. w Muzeum Miedzi w Legnicy. Przedsięwzięcie to miało szczególny charakter, bowiem rzeźba barokowa - potraktowana jako temat przewodni - rzadko staje się obiektem zainteresowań badawczych. Niniejsza książka nie pretenduje do prezentacji kompleksowych dziejów rzeźby na Śląsku na przestrzeni 2. połowy XVII w. Omawiane przez autorów zagadnienia dotyczą jednak obiektów, artystów, lub problemów pomijanych do tej pory, bądź słabo rozpoznanych, w istotnym stopniu uzupełniając i korygując stan badań, zawarty przede wszystkim w w wydanej przed ponad trzema dekadami syntezie rzeźby barokowej na Śląsku pióra prof. Konstantego Kalinowskiego. Śląsk - który w tym czasie wchodził w skład Monarchii Habsburskiej - pomimo peryferyjnego położenia względem Wiednia oraz Pragi poszczycić się może zabytkami rzeźby stojącymi na wysokim poziomie wykonania, łączącymi różnorodne inspiracje. Oprócz związków artystycznych z Czechami oraz Austrią działali tu również rzeźbiarze pochodzący, bądź posługujący się formami charakterystycznymi dla rzeźby południowoniemieckiej, morawskiej, flamandzkiej, czy francuskiej, czego owocem jest bogata mozaika artystyczna o szerokim spektrum stylowym. Znalazło się w niej miejsce dla nurtów klasycyzujących oraz dzieł antyklasycznych, w tym tzw. śląskiej maniery barokowej, silnie eksponującej walory ekspresyjne i zrośniętej z miejscową tradycją sztuki. Zjawiska artystyczne zapoczątkowane w rzeźbie śląskiej pomiędzy 1650, a 1700 r. miały swoją wspaniałą kulminację w 1. połowie XVIII w. Dokładniejsze rozpoznanie rzeźby siedemnastowiecznej - czemu służy także i ta publikacja - pozwala pełniej nakreślić kontekst dla erupcji ilościowej oraz jakościowej rzeźby, jakie miały miejsce na Śląsku około 1700 r.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Poszczególne szkice, dotycząc twórców tak różnych jak Banksy i Bruno Schulz, Bruno Jasieński i Roman Dmowski, Vishal Bhardwaj i Mieczysław Berman, czy też Wacław Nałkowski i Alfred Döblin, ukazują to, co ich łączy – „obrazy nieobojętności” wobec spraw społecznych. Humanistyczna, wielowątkowa analiza tych obrazów dowodzi, że literatura, film, fotografia, reportaż, fotomontaż, teatr, sztuka uliczna bez względu na czas i przestrzeń, w jakich powstają, zawsze pozostają zaangażowane.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Seria: Czytaj po polsku (14), ISSN 2720-5800 Ukazujący się w serii "Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego" fragment powieści "Tylko martwi nie kłamią" Katarzyny Bondy, opracowany przez Tomasza Gęsinę, skierowany jest do osób uczących się języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1–B2). Fragment powieści kryminalnej został wykorzystany dwukrotnie – dla poziomu B1 tekst zaadaptowano w przystępny sposób, dla poziomu B2 wykorzystano oryginalny tekst. Wszystkie zadania opierają się na materiale gramatycznym i leksykalnym użytym w obu tekstach. Z publikacji mogą korzystać zarówno studenci, chcący samodzielnie doskonalić swój język, jak i nauczyciele podczas pracy z grupą lektoratową, a także polscy odbiorcy, zainteresowani współczesną literaturą polską, którzy chcą kształtować kompetencje językowo-kulturowe w zakresie języka i kultury polskiej. Książka została opracowana z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Na materiale rosyjskich ludowych wróżb i podań związanych z cyklem narodzin zaprezentowano czynności, role uczestników i ich znaczenie zarówno podczas przeżywanych w teraźniejszości stanów, jak i w perspektywie możliwych w przyszłości. Scharakteryzowano obraz położnicy jako głównej postaci z punktu widzenia jej znaczeń w etapach poprzedzających narodziny człowieka. Świat przedmiotów przedstawiono jako szczególny wobec realnej rzeczywistości, oddziałujący na ludzi oraz poddający się wpływom z ich strony. Na podstawie materiału autor proponuje szereg podejść do potencjalnych typologii wirtualnych znaczeń jednostek paradygmatycznych. Przedstawiono tu również ich budowę oraz pozycję w ogólnej semantyce.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Choć interpretacja przepisów prawa ma bezpośrednie przełożenie na treść orzeczeń sądowych, prawo interpretacyjne nie było do tej pory przedmiotem monograficznego opracowania w polskiej teorii prawa. Autorka opisuje status dyrektyw interpretacyjnych w różnych kulturach prawnych (m.in. Polsce, Hiszpanii, Australii, USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Ameryce Łacińskiej) i analizuje problemy, jakie rodzi ujęcie dyrektyw wykładni w formę przepisów. Wysuwa propozycje w zakresie stanowienia prawa interpretacyjnego oraz poddaje analizie charakter dyrektyw interpretacyjnych. Ważną zaletą pracy jest odwołanie do bogatego materiału literatury i orzecznictwa pochodzących z wielu jurysdykcji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Na materiale rosyjskich ludowych wróżb i podań związanych ze śmiercią i umieraniem zaprezentowano czynności, role uczestników i ich znaczenie zarówno podczas przeżywanych w teraźniejszości stanów, jak i w perspektywie możliwych w przyszłości. Scharakteryzowano obraz Śmierci jako ważnej postaci, z punktu widzenia jej różnorakich znaczeń. Świat przedmiotów przedstawiono jako szczególny wobec realnej rzeczywistości, oddziałujący na ludzi oraz poddający się wpływom z ich strony. Na podstawie materiału autor proponuje szereg podejść do potencjalnych typologii wirtualnych znaczeń jednostek paradygmatycznych. Przedstawiono tu również ich budowę oraz pozycję w ogólnej semantyce.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again