Form of Work
E-booki
(80)
IBUK Libra
(80)
Author
Małecka-Ziembińska Edyta
(3)
Remlein Marzena
(3)
Bartkowiak Piotr
(2)
Białowąs Sylwester
(2)
Górska Anna
(2)
Kaczmarek Mirosława
(2)
Matuszak-Flejszman Alina
(2)
Mazurczak Anna
(2)
Strączkowski Łukasz
(2)
Wojciechowska Patrycja
(2)
Abramowicz Witold
(1)
Ankiel Magdalena
(1)
Bernal Arkadiusz
(1)
Błaszczyk Paweł
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Czapiewski Leszek
(1)
Dobska Monika
(1)
Elżbieta Gołata
(1)
Fazlagić Jan
(1)
Filipiak Dominik
(1)
Gaspars-Wieloch Helena
(1)
Gryko Józefa Monika
(1)
Grzelak Aleksander
(1)
Hybka Małgorzata Magdalena
(1)
Jankiewicz Jacek
(1)
Jankowska Barbara
(1)
Jurczak Marcin
(1)
Kaczmarek Filip
(1)
Kaczmarski Marek
(1)
Kańduła Sławomira
(1)
Kaźmierczak Magdalena
(1)
Kinelski Grzegorz
(1)
Kliber Agata
(1)
Kliber Paweł
(1)
Klimczak Inga
(1)
Kluzek Marta
(1)
Koszel Maciej
(1)
Kotliński Grzegorz
(1)
Kowalczyk Magdalena
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Kuberska Ewelina
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Latuszek Natalia
(1)
Lemkowska Malwina
(1)
Malaga Krzysztof
(1)
Malewska Kamila
(1)
Masztalerz Marek
(1)
Matysek-Jędrych Anna
(1)
Małyszko Jacek
(1)
Michoń Piotr
(1)
Mikołajczak Paweł
(1)
Mikołajczyk-Bator Katarzyna
(1)
Mizerka Jacek
(1)
Mińska-Struzik Ewa
(1)
Mroczek-Dąbrowska Katarzyna
(1)
Mruk Henryk
(1)
Nestorowicz Renata
(1)
Nowak Dariusz
(1)
Nowak-Mizgalska Hanna
(1)
Obrzeżgiewicz Dawid
(1)
Olejniczak Tomasz
(1)
Olejnik Iwona
(1)
Pachołek Bogdan
(1)
Perez Katarzyna
(1)
Pierański Bartłomiej
(1)
Przybylska Joanna
(1)
Redslob Alain
(1)
Romanowski Robert
(1)
Sajdak Maja
(1)
Skuza Agnieszka
(1)
Stefańska Magdalena
(1)
Stróżyna Milena
(1)
Szulczewska-Remi Aleksandra
(1)
Szymusiak Henryk
(1)
Szyszka Jarosław
(1)
Tarka Piotr
(1)
Trojanek Radosław
(1)
Waliszewski Krzysztof
(1)
Warchlewska Anna
(1)
Waśkowski Zygmunt
(1)
Wieja Magdalena
(1)
Wiszumirska Karolina
(1)
Wiśniewska Dorota
(1)
Wojtkowiak Grzegorz
(1)
Wojtkowiak Marcin
(1)
Woźniak-Jęchorek Beata
(1)
Węcel Krzysztof
(1)
Włosik Katarzyna
(1)
Zapłata Sławomir
(1)
Zielińska-Chmielewska Anna
(1)
Zieliński Marek
(1)
Ziomek Agnieszka
(1)
Zyznarska-Dworczak Beata
(1)
Śliwczyński Bogusław
(1)
Year
2020 - 2023
(37)
2010 - 2019
(34)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(76)
Language
Polish
(67)
English
(9)
80 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 04.09.2023
"Marketing. Podręcznik akademicki" to nowa pozycja na rynku wydawniczym, w której autorzy w zrozumiały, bardzo przystępny sposób wyjaśniają istotę i znaczenie współczesnego marketingu. Niewątpliwym wyróżnikiem podręcznika jest to, że zawarte w nim rozważania często odnoszą się do najnowszych trendów i procesów rynkowych, w tym gospodarki cyfrowej, nowych technologii czy zachowań nabywców w internecie. Na uwagę zasługuje też szeroko opisana społeczna rola marketingu, która nawiązuje do zagadnienia zrównoważonej konsumpcji przez nabywców, a także zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Autorzy zadbali o to, aby przedstawić najbardziej aktualny stan wiedzy z zakresu marketingowej aktywności przedsiębiorstw, nie pomijając żadnego z kluczowych zagadnień. Dzięki temu podejmowana problematyka została ujęta syntetycznie, a zarazem kompleksowo. Lektura podręcznika pozwoli studentom na sprawne poruszanie się w tym obszarze wiedzy i ułatwi im zrozumienie zasad funkcjonowania marketingu w praktyce, w odniesieniu do aktualnych, dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Podręcznik ten został jednocześnie tak przygotowany, aby stanowić pomocniczy materiał dydaktyczny dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z zakresu marketingu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.09.2023
W podręczniku zaprezentowano istotę oraz najważniejsze koncepcje zarządzania jakością służące usprawnieniu ogólnego zarządzania organizacją. Ponadto przedstawiono kwestie związane z systemem oceny zgodności, wykorzystywane w celu weryfikacji spełnienia określonych wymagań dotyczących organizacji, procesu, usługi, produktu, systemu czy osoby, zawierające wyjaśnienia w zakresie normalizacji, certyfikacji, akredytacji oraz audytu. Przybliżono podstawowe wymagania dotyczące zastosowania systemowego podejścia do zarządzania jakością w organizacjach w aspekcie normatywnym, przy wykorzystaniu normy ISO 9001. Uwzględniono kwestie dotyczące branżowych systemów zarządzania jakością mających zastosowanie w branży żywnościowej, motoryzacyjnej, usług IT, medycznej, lotniczej, telekomunikacyjnej i kolejowej oraz wymagania NATO w tym zakresie. Przedstawiono definicje kosztów jakości i ich klasyfikację, a także wybrane modele kosztów jakości oraz rachunek kosztów jakości. Ponadto zawarto zagadnienia dotyczące wykorzystania głównych narzędzi zarządzania jakością stosowanych w organizacjach w celu zapewnienia jakości oraz doskonalenia procesów i wyrobów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Monografia podejmuje aktualną i istotną tematykę wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym innowacyjnych produktów technologicznych i biznesowych w działalności podmiotów aktywnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych, głównie na rynku pierwotnym. Jest to słabo rozpoznany do tej pory obszar badawczy wykorzystujący innowacyjne technologie z grupy PropTech, które oddziałują na zrównoważony rozwój lokalnych rynków mieszkaniowych w Polsce, a także funkcjonowanie miast i aglomeracji (w szerszym zakresie). Autorów interesuje oddziaływanie nowoczesnych technologii na społeczeństwo (w tym społeczności lokalne), środowisko naturalne, ład korporacyjny, gospodarkę lokalną (w tym rynek pracy). Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów PropTech w odniesieniu do działalności deweloperów mieszkaniowych na lokalnym rynku nieruchomości. Autorzy dokonali krytycznego przeglądu literatury oraz przeprowadzili badania własne wśród przedsiębiorstw deweloperskich na wybranym lokalnym (poznańskim) rynku mieszkaniowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Monografia porusza wybrane zagadnienia dotyczące korzystania z bankowości mobilnej przez klientów indywidualnych banków, wskazując na moderującą rolę wieku użytkownika w akceptacji mobilnego kanału dostępu do usług bankowych. Odmienne podejście do technologii konsumentów różniących się wiekiem powoduje, że głównym celem pracy jest zidentyfikowanie podobieństw i różnic występujących w zachowaniach na rynku bankowości mobilnej klientów banków należących do trzech kohort pokoleniowych - generacji X, Y i Z. W publikacji usystematyzowano dotychczasowy stan wiedzy na temat korzystania z bankowości mobilnej przez osoby fizyczne, dokonano diagnozy i porównania zachowań konsumentów z pokolenia X, Y i Z w zakresie korzystania z BLIKA i usług dostępnych przez aplikacje mobilne banków oraz określono różnice międzypokoleniowe w postawach wobec bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z realizacją usług bankowych kanałem mobilnym. Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką zachowań konsumentów na rynku bankowości mobilnej, w tym środowiska naukowego oraz studentów kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie i geografia społeczno-ekonomiczna. W przekonaniu autorki publikacja może być także przydatnym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania bankowości mobilnej dla konsumentów, którzy jeszcze nie zdecydowali się z niej skorzystać.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Zmiany w systemie podatkowo-składkowym zaimplementowane w ramach programu społeczno-gospodarczego Polski Ład mają istotne znaczenie w ujęciu mikro- i makroekonomicznym oraz w perspektywie krótko- i długookresowej. Wpływają zarówno na wysokość i podział dochodów podatników, jak i na finanse oraz samodzielność finansową podmiotów sektora finansów publicznych. W monografii zmiany te i ich skutki są identyfikowane i oceniane w trzech perspektywach poznawczych: prawnej, finansowej i ekonomicznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
W monografii zidentyfikowano i scharakteryzowano zjawisko wykluczenia finansowego wielu grup społecznych, przedstawiono ideę nowoczesnych technologii finansowych wspomagających proces zarządzania finansami osobistymi i minimalizację wykluczenia finansowego, a także najważniejsze nurty w literaturze na temat wykluczenia finansowego (ekskluzji finansowej) i włączenia finansowego (inkluzji finansowej). Autorka zaprezentowała też wyniki własnych badań ankietowych poświęconych identyfikacji tego zjawiska oraz badania dotyczącego zarządzania finansami osobistymi przez młode pokolenie. Zagadnienia zawarte w monografii mogą się okazać szczególnie przydatne dla praktyków z obszaru finansów osobistych i nowoczesnych technologii, pracowników banków i wszystkich instytucji świadczących usługi finansowe, a także dla studentów oraz wykładowców finansów, ekonomii, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Monografia zawiera dwanaście rozdziałów. Ich różnorodna tematyka wnosi nowe, istotne treści do dyskusji o wszechstronnie rozumianej i zmieniającej się roli banków we współczesnym systemie finansowym Polski oraz bliskich nam krajów UE. Autorzy są przekonani, że umieszczone w publikacji teksty zostaną przez Czytelników odebrane jako krytyczne i kreatywne refleksje nad trzydziestoleciem przemian nie tylko w polskiej bankowości komercyjnej i spółdzielczej, ale i w szerszym, globalnym czy europejskim kontekście. Wspólnym zamiarem twórców poszczególnych fragmentów książki było, aby służyła ona upamiętnieniu działalności naukowej i dydaktycznej śp. Doktora Ryszarda Mikołajczaka, zasłużonego pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jednego z najwybitniejszych twórców poznańskiej szkoły finansów i bankowości.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
With the increasing interest in academic entrepreneurship (AE), an interdisciplinary and multidimensional phenomenon, this book provides insights on the different aspects of the process, especially from the CEE countries. The topics cover include the theoretical issues related to defining and understanding AE as well as the empirical research featuring aspects of AE at the organizational levels of analysis that encourage the interchange of experiences from diverse institutional environments. The audience for this book comprises researchers, policymakers and university students in the fields of management, strategy and entrepreneurship.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
The book delivers a rich set of foundations, state-of-the-art knowledge, new approaches and methods for the purpose of anomalies detection, maritime traffic analysis as well as risk and reliability assessment. It addresses relevant research problems at the intersection of maritime transport in global economies, reliability and risk assessment, and information systems and data processing. The book provides a theoretical overview of available maritime data sources and approaches for maritime data analysis, as well as a set of novel tools and methods for maritime data retrieval, fusion, and analysis. The proposed methods are evaluated on real-life AIS data, covering the entire world and more than 200 thousands of vessels, illustrating how they may be used for anomaly detection and risk assessment. The primary audience of the book are researchers from the fields of computer science and maritime transport as well as logistics service providers, shipping companies and port authorities companies that need support in managing security, safety, and risk of maritime transport services in global economies by making use of large-scale data processing.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Pandemia COVID-19 przyniosła katastrofalne skutki dla zdrowia, a także jest katalizatorem powstawania nowych form pracy. Praca zdalna, wykonywana najczęściej w miejscu zamieszkania, stała się obecnie powszechna na całym świecie. Autorzy poświęcili uwagę produktywności w warunkach pracy zdalnej. Wyniki podjętych badań, w tym badań literaturowych, ankiet i wywiadów, pozwoliły określić główne determinanty produktywności pracy zdalnej. Należą do nich czynniki jakościowe i kosztowe, takie jak wynagrodzenie otrzymywane w warunkach pracy zdalnej, autonomia, samodzielność czy też „samoprzywództwo” przy ograniczonej kontroli pracownika. Wnioski z tych jednorazowo przeprowadzonych badań mogą być traktowane jako wskazania do szerszych analiz na gruncie naukowym i praktycznym. Stanowią również sugestię dotyczącą określonych działań w zakresie polityki gospodarczej, które powinny być podejmowane zarówno przez poszczególne przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe, jak i w skali całej gospodarki. Istotnym kierunkiem oddziaływania w skali mikro powinna być pomoc techniczno-organizacyjna dla osób pracujących zdalnie oraz system ich szkolenia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Przedmiotem monografii są wyzwania dla ubezpieczycieli generowane przez zmiany otoczenia społeczno-gospodarczego. Sektor ubezpieczeń jest silnie eksponowany na takie zmiany. Jako część rynku finansowego gwałtownie reaguje na przemienność faz cyklu koniunkturalnego, co przekłada się m.in. na wyniki operacyjne ubezpieczycieli i rentowność ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Będąc jedną z najbardziej regulowanych gałęzi gospodarki, musi nieustannie odpowiadać na zmiany otoczenia prawnego. Działalność sektora ubezpieczeń opiera się na kreowaniu ochrony ubezpieczeniowej dla różnych rodzajów ryzyka, stąd przy zmieniającym się otoczeniu ryzyka sektor ten nieustannie identyfikuje nowe zagrożenia albo ewoluuje, odpowiadając na nowe atrybuty ryzyka już znanego. Autorami monografii są przedstawiciele ubezpieczeniowego środowiska naukowego reprezentujący najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z CREG-University of Grenoble Alpes, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński i Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu. Publikacja jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauki o ubezpieczeniach, jak i praktyków ubezpieczeniowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Monografia stanowi kompleksowe rozwiązanie problemów dotyczących wyceny roślinnych aktywów biologicznych na potrzeby ujęcia w sprawozdaniu finansowym. Opracowanie ma charakter normatywny i projektowy, sprowadzający się do przedstawienia autorskiej propozycji rozwiązania praktycznego problemu wyceny roślinnych aktywów biologicznych na etapie produkcji w toku z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej. Opracowana metoda wyceny może mieć charakter aplikacyjny i wspomóc służby finansowo-księgowe w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oraz w procesie podejmowania decyzji zarządczych. Niniejsze opracowanie wypełnia istniejącą w tym zakresie lukę badawczą, w szczególności w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Książka zawiera obszerne angielskie streszczenie. Wydanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Business tendency surveys provide information which is valuable to the respondents themselves as well as to economic policy makers and analysts. This is an area of special interest for economists working in governments, national banks, statistical offices and for scientists. CIRET international conferences are the meeting place for top scientists of these areas from worldwide, and they successfully integrate the academic and business communities involved in business surveys and business cycles. The book contains a selection of topics that have been discussed at 35th CIRET Conference titled Economic Tendency Surveys And Economic Policy: Measuring Output Gaps and Growth Potentials, which took place from 15 to 17 September 2021 in Poznań, Poland. See more on the global and local CIRET Conference websites. The selection is driven around two goals. In the first part, the articles are related to the research methods, as well as the use regarding a broad range of methods applied in assessing the market economic situation. The second part of the book is focused on the use of methods and situation assessment. In the presented papers, the variety within the scientific area of business tendency is shown. The work allows to prove the strong position of Polish science in this area as well.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że jedną z największych słabości rynku nieruchomości, przynajmniej polskiego, jest brak kompleksowych i wiarygodnych informacji na temat jego stanu i rozwoju. Dane, którymi dysponuje przeciętny inwestor, są zwykle ograniczone zarówno jeśli chodzi o zakres przedmiotowy, jak i przestrzenny. Działalność na rynku nieruchomości, w tym deweloperska, wymaga systematycznych badań tego rynku, bowiem proces deweloperski jest długotrwały, wieloetapowy i skutkuje przekształceniem przestrzeni w aspekcie fizycznym, materialnym, społecznym oraz ekonomicznym. Naukowe badania rynku nieruchomości mieszkaniowych powinny być w związku z tym możliwie jak najbardziej kompleksowe, tzn. dotyczyć sfery podaży, popytu oraz cen mieszkań, uwzględniać perspektywę różnych (również słabszych) interesariuszy, dane historyczne i prognozy rozwojowe, zjawiska lokalne i globalne, wskaźniki ekonomiczne i opinie uczestników rynku. Celem prezentowanej monografii jest przedstawienie sytuacji na rynku mieszkaniowym w kontekście preferencji i potrzeb klientów nabywających mieszkania, wpływu pandemii COVID-19 na rynek nieruchomości, a także określenie czynników mogących oddziaływać na wartość nieruchomości. Problematyka została omówiona z uwzględnieniem istoty współczesnego miasta i procesów w nim zachodzących. Przeprowadzone w poszczególnych rozdziałach przedmiotowe analizy pozwoliły na wskazanie różnych niedopasowań ofert do oczekiwań nabywców na rynku nieruchomości. W wyniku postępowania badawczego autorzy sformułowali wnioski oraz rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych. Monografia może być źródłem wiedzy dla teoretyków i praktyków gospodarczych, a także stać się inspiracją do dyskusji i dalszych badań dotyczących kierunków rozwoju rynku nieruchomości. Wydanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Problematyka prawa bilansowego i jego interpretacji jest przedmiotem szerokiego zainteresowania środowiska naukowego. Monografia również mierzy się z tą tematyką, jednak odmiennie niż dotychczasowe publikacje cechuje się innowacyjnym podejściem do prawa bilansowego – nie ze strony jego interpretacji, a z punktu widzenia jego jakości i efektywności. Celem regulacji prawa bilansowego winno być bowiem dostarczanie użytecznych informacji do podejmowania decyzji gospodarczych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Autor, posługując się ekonomiczną analizą prawa, przedstawia narzędzie możliwe do zastosowania przez badaczy i praktyków. Opisane podejście do badania problemów oceny skutków regulacji rachunkowości to nowa droga w poszukiwaniu metody doskonalenia prawa bilansowego, która dotychczas nie była przedmiotem tak szerokiego opracowania. Interdyscyplinarne walory książki sprawiają, że może być ona przydatna nie tylko dla badaczy z zakresu rachunkowości, ale również dla szerokiego grona osób, które na co dzień mierzą się z problemami prawa bilansowego: księgowych, prawników, pracowników sektora finansowego, legislatorów. Książka zawiera obszerne angielskie streszczenie. Wydanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Monografia obejmuje aktualne zagadnienia z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa podatkowego. W pierwszej części książki rozważania koncentrują się na procedurach, instytucjach i instrumentach podatkowych już zaimplementowanych. Druga część dotyczy niedawno wprowadzonych rozwiązań podatkowych lub parapodatkowych, których skutki dla gospodarki lub społeczeństwa dopiero w przyszłości będą odczuwalne, bądź propozycji rozwiązań podatkowych. Niektóre z poruszanych tematów są obecne w dyskursie naukowym od wielu lat, jednak nie zostały wyczerpane ani nie osiągnięto w ich zakresie konsensusu (np. podatek katastralny czy opodatkowanie ekologiczne) lub dane rozwiązanie ma charakter koncepcyjny w Polsce, podczas gdy w innych państwach zostało już wdrożone (np. podatek od transakcji finansowych). Publikacja jest adresowana do osób zainteresowanych aktualnymi wyzwaniami i trendami w opodatkowaniu na poziomie krajowym, europejskim i światowym, w tym studentów kierunków prawnych i ekonomicznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Głównym celem monografii jest ukazanie mechanizmów kształtujących związki pomiędzy dochodami a aktywami w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem kontekstu rozwoju zrównoważonego. Przeprowadzone badania pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę, że wraz z rozwojem gospodarstw rolnych i rosnącym znaczeniem funkcji środowiskowych i społecznych w rolnictwie związki pomiędzy dochodami i aktywami ulegają osłabieniu. Stwierdzono, że istnieją zależności pomiędzy dochodami a aktywami w gospodarstwach rolnych. Są to zależności o umiarkowanej sile wpływu, większej w przypadku gospodarstw rolnych z nowych krajów członkowskich, a więc z regionów o słabiej rozwiniętym rolnictwie. Jednocześnie związki te są stopniowo coraz słabsze, a dynamika wartości aktywów jest większa niż dochodów. Przyczyną tych procesów jest wzrost znaczenia funkcji środowiskowych i społecznych rolnictwa. Następuje to poprzez ewolucję instrumentów wspólnej polityki rolnej UE. W konsekwencji następuje oderwanie cen ziemi od jej produktywności i tym samym samoistna akumulacja aktywów. Jednocześnie składniki aktywów gospodarstw rolnych coraz bardziej mają charakter nieprodukcyjny ze względu na konieczność zapewnienia wyższych wymagań w zakresie dobrostanu środowiska, jak i zwierząt (np. zasady cross-compliance). W konsekwencji wzrost wartości aktywów nie objawia się w dochodach rolniczych. Poruszane zagadnienia odnoszą się to teorii ekonomii rolnej, kapitału, jak i zrównoważonego rozwoju. W literaturze przedmiotu bezpośrednio odwoływano się do tych procesów w rolnictwie rzadko, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Monografia wpisuje się w nurt badań nad zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością społeczną i środowiskową biznesu. Reprezentuje pole naukowe rachunkowości i sprawozdawczości w zakresie zużycia dóbr nierynkowych, takich jak powietrze, środowisko przyrodnicze, cisza czy krajobraz. Odpowiada na rosnącą wśród interesariuszy potrzebę raportowania informacji niefinansowych. Książka poświęcona jest kosztom społecznym w teorii i sprawozdawczości jednostki gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstwa wydobywczego KGHM S.A. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy w nauce rachunkowości występują metody wyceny mogące służyć do wyceny kosztów społecznych powstających w wyniku negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na otoczenie. W odpowiedzi przedstawia propozycję wyceny i prezentacji w sprawozdawczości niefinansowej kosztów społecznych jednostki gospodarczej na przykładzie KGHM S.A.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
W marcu 2020 roku Polska zatrzymała się na chwilę. Z pewnym niedowierzaniem przyglądaliśmy się rozwojowi pandemii COVID-19. Gospodarki narodowe stanęły przed wieloma wyzwaniami. Początkowo zawiodła logistyka, brakowało środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych, respiratorów. Potem zabrakło pracy, bo zamknięto niektóre punkty usługowe. Ograniczono dostęp do placówek ochrony zdrowia, placówek kulturalnych, zakładów pracy, urzędów. Pandemia wstrząsnęła gospodarkami narodowymi na tyle mocno, że można mówić o wpadnięciu tych gospodarek w kryzys pandemiczny, zwany też kryzysem COVID-19 i kryzysem 2020+. Aktualność problematyki skłoniła autorów do przygotowania opracowań, poprzez które włączają się w nurt dyskusji nad funkcjonowaniem gospodarki w cieniu pandemii. Publikacja jest adresowana do wszystkich osób zajmujących się problematyką funkcjonowania gospodarki w warunkach pandemii COVID-19, zwłaszcza do pracowników naukowych oraz tych odbiorców, którzy interesują się wpływem pandemii na życie społeczno-gospodarcze w Polsce.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.08.2023
Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień z zakresu innowacji opakowaniowych. Zawiera charakterystykę przesłanek, kategorii i kierunków rozwoju innowacji na rynku opakowań produktów konsumpcyjnych wraz z rozwiązaniami praktycznymi. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano rynek opakowań w Polsce na tle światowym oraz przedstawiono pojęcie, klasyfikację i determinanty rozwoju innowacji na omawianym rynku. Ponadto omówiono teoretyczne ujęcie procesu rozwoju i komercjalizacji innowacji opakowaniowych. W rozdziale drugim szczegółowo zaprezentowano innowacje materiałowe w segmencie opakowań ze szczególnym naciskiem na rozwiązania, które są zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, filozofią zrównoważonego rozwoju oraz zasadami ekoprojektowania opakowań. Rozdział trzeci zawiera szeroką charakterystykę innowacji konstrukcyjnych i technologicznych. Kolejny poświęcono najbardziej powszechnej kategorii innowacji opakowaniowych, tj. innowacjom marketingowym. Omówiono w nim aktualne rozwiązania w zakresie formy konstrukcyjnej opakowań, grafiki, kolorystyki oraz logotypu marki. Ponadto zaprezentowano przesłanki wdrażania tych rozwiązań, kierunki ich rozwoju, a także podano przykłady skutecznych działań z zakresu wdrażania innowacji marketingowych w segmencie dóbr konsumpcyjnych, głównie na rynku polskim. W rozdziale piątym przybliżono zagadnienia związane z projektowaniem innowacyjnych opakowań w odniesieniu do rynkowych, prawnych, technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów tego procesu. Rozdział szósty monografii powstał we współpracy z firmami z branży opakowaniowej, naukowcami oraz projektantami. Zawarto w nim opis czterech unikatowych projektów, ukazujący proces projektowania z różnych perspektyw, a także poruszono aspekty związane z fazą poszukiwania rozwiązań, testowania i prototypowania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again