Form of Work
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Author
Orłowski Bolesław
(1)
Year
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
1 result Filter
E-book
In basket
Prof. Bolesław Orłowski - urodził się w 1934 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1957), od 1956 pracownik naukowy Instytutu Historii Nauki PAN (doktorat 1977, habilitacja 1993), od 2001 profesor, w latach 2003–2004 także Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, od 2005 – Akademii Humanistycznej w Pułtusku, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (1997–2002), Politechniki Warszawskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1970 członek Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Historii Techniki (1984), od 1997 – Rady Badań nad Polonią, od 2003 – Komisji Historii Nauki PAU, członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2009), członek zarządu Fundacji Rozwoju Nauki w zakresie Inżynierii Lądowej im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich (2009). Zajmuje się przede wszystkim historią techniki. Autor ponad 30 książek, m.in. Przygody pionierów cywilizacji (1970, 1987), Na tropach faraonów (1976, 1999), Zarys dziejów nauk matematyczno-przyrodniczych (2001), Historia techniki polskiej (2006, 2008) oraz kilkuset artykułów w czasopismach. Nagradzany za publikacje, m.in. dwukrotnie w konkursach „Naszej Księgarni” (1980, 1983), przez Wydawnictwo „Sigma” w 1981, Magnum Trophaeum Redakcji „Młodego Technika” w 1975, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 1987 został laureatem dorocznej nagrody „Problemów” za wytrwałe upowszechnianie historii polskiej techniki. Należał do trójki założycielskiej „Solidarności” w IHN PAN we wrześniu 1980 r., od 17 czerwca 1981 był przewodniczącym Koła, a przez cały czas od wprowadzenia stanu wojennego do 1989 r. – członkiem Komisji Podziemnej dla instytutów humanistycznych PAN i publicystą drugiego obiegu. Plik pdf jest zamknięty w postaci rastrowej złożonej ze skanów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again