Form of Work
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Jędrusek-Golińska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
3 results Filter
E-book
In basket
W niniejszym numerze czasopisma zamieszczono cztery artykuły naukowe oraz jedną informację o książce. Przedmiotem pierwszej pracy było omówienie wpływu wysokich stężeń azotu na biologiczne oczyszczanie ścieków cukrowniczych. W drugim opracowaniu przedstawiono fakty i mity dotyczące turystyki gastronomicznej w Polsce. Zaprezentowano bogatą i zróżnicowaną ofertę turystyki gastronomicznej. Wskazano, że chociaż polską gastronomię cechuje tradycyjna gościnność, wysoka jakość usług oraz wykorzystanie polskich produktów żywnościowych, to dostępność informacji na jej temat dla potencjalnych odbiorców jest wciąż niezadowalająca. Kolejny artykuł dotyczył opakowań funkcjonalnych, takich jak: samopodgrzewające się butelki – iiamo oraz yoomi, samoogrzewające się puszki (hot cans), samochłodzące się puszki (self-cooling cans) oraz wskaźniki temperatury. Omówiono ich zastosowanie, zasadę działania i obchodzenia się z tak zapakowanym produktem. W ostatnim opracowaniu autorka przybliżyła możliwości wykorzystania kwiatów jadalnych jako elementu dekoracji potraw i źródła wrażeń nie tylko estetycznych, ale także smakowych. Redaktor NIT prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów zachęca do zapoznania się z wymienionymi pracami oraz do sięgnięcia po książkę autorstwa Grażyny Rosy, Izabeli Ostrowskiej, Kamili Słupińskiej i Leszka Gracza pt. Komunikacja międzykulturowa w biznesie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W związku ze starzeniem społeczeństw, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, które obejmuje wzrost średniej długości życia oraz zwiększenie odsetka osób powyżej 60. r.ż. w populacji, szczególnego znaczenia nabiera wykorzystanie żywności funkcjonalnej jako potencjalnego źródła wartości korzystnych dla zdrowia i poprawy komfortu życia seniorów. Badanie czynników kształtujących postawy osób starszych wobec produktów funkcjonalnych jest tego naturalną konsekwencją. Celem pracy było poznanie wybranych elementów postawy starszych dorosłych w porównaniu z młodszymi względem żywności funkcjonalnej oraz ich związku z wrażliwością smakową, a także zbadanie wpływu wieku na pożądalność konsumencką produktów funkcjonalnych. Wiek stanowił najsilniejszy predyktor zmian wartości progów rozpoznania smaku słodkiego i słonego oraz drugi w kolejności dla smaku kwaśnego. Hierarchia ważności czynników branych pod uwagę przy zakupie żywności jest różna dla osób poniżej 60. r.ż. i starszych. Częstotliwość spożywania produktów funkcjonalnych była różna wśród osób poniżej 60. r.ż. i starszych. Osoby w wieku 60 lat i starsze wykazały bardziej zachowawczą postawę względem żywności funkcjonalnej niż młodsze. Osoby w wieku poniżej 60 lat i starsze wykazały podobną ogólną pożądalność konsumencką względem badanych produktów funkcjonalnych. W świetle uzyskanych wyników nie ma potrzeby intencjonalnego intensyfikowania smaku (zwłaszcza słonego i kwaśnego) w produktach funkcjonalnych przeznaczonych dla osób starszych. Opór wobec innowacji silniej determinował postawy osób w wieku 60 lat i starszych względem żywności funkcjonalnej niż naturalnie rozwijająca się z wiekiem potrzeba dbania o zdrowie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W niniejszym numerze czasopisma zamieszczono cztery artykuły naukowe oraz rekomendację książki Tomasza Olejniczaka Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych. Przedmiotem pierwszego opracowania jest przedstawienie wykorzystania w procesie dydaktycznym metody projektu na przykładzie rogala świętomarcińskiego. W drugim opracowaniu przedstawiono specyfikę produktów o obniżonej zawartości energetycznej w kontekście badań ankietowych. Kolejny artykuł dotyczy problemów związanych z glutenem. Jego autorki wskazują na korzyści i zagrożenia dotyczące wpływu glutenu na organizm oraz zagrożenia związane ze stosowaniem diety bezglutenowej W czwartym artykule omówiono zaś zagadnienia związane z otyłością, stanowiącą jedno z największych wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Jako redaktor ,,Nauk Inżynierskich i Technologii” zachęcam do zapoznania się z wymienionymi opracowaniami oraz do sięgnięcia po rekomendowaną książkę. Redaktor Naczelny prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again