Form of Work
Publikacje naukowe
(9)
Artykuły
(7)
Książki
(4)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
Andrzejewska Anna (pedagog)
(1)
Banaś Dawid
(1)
Bartosz Bogna (1962- )
(1)
Janicka Iwona (psycholog)
(1)
Kobus-Ostrowska Dorota
(1)
Kuszak Kinga
(1)
Matysiak Anna
(1)
Matysiak Anna (nauki ekonomiczne)
(1)
Smyła Joanna
(1)
Styrc Marta
(1)
Sulejman Kinga
(1)
Wójcik Michał
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Znajmiecka-Sikora Marta
(1)
Zych Adam
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Aktywność zawodowa
(10)
Rynek pracy
(4)
Rodzina
(3)
COVID-19
(2)
Kobieta
(2)
Małżeństwo
(2)
Osoby bezdzietne
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Pracujące matki
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Aktywność prospektywna
(1)
Alkoholizm
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Cele życiowe
(1)
Dziecko pozamałżeńskie
(1)
Epidemie
(1)
Genogram
(1)
Gospodarka
(1)
Kariera
(1)
Kobiecość
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Konkubinat
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych
(1)
Macierzyństwo
(1)
Menopauza
(1)
Męskość
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Osoby po rozwodzie
(1)
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(1)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Polityka ludnościowa
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Psychologia
(1)
Płeć
(1)
Rak piersi
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Społeczeństwo
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Tożsamość osobista
(1)
Tożsamość zawodowa
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wykształcenie
(1)
Zachowania prozdrowotne
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Estonia
(1)
Litwa
(1)
Łotwa
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Dane statystyczne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(9)
Psychologia
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Nauka i badania
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
13 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46955 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Dla doradców zawodowych, psychologów, socjologów, pedagogów, ekonomistów, specjalistów organizacji i zarządzania oraz studentów wspomnianych specjalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45294 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42114 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43340 (1 egz.)
E-book
In basket
Choć żyjemy w czasach pełnych innowacyjnych rozwiązań, niepełnosprawni mają znacznie większą szansę popaść w ubóstwo, doświadczyć izolacji, a nawet upokorzenia niż ludzie sprawni. Niezwykle niepokojącą kwestią, podejmowaną w niniejszej książce, jest wysoki poziom bierności zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce. Zdaniem autorki sytuacja ta wymaga jak najszybszych zmian, żeby w analizowanej grupie aktywność zawodowa stała się cechą dominującą. Aby sprostać nowym wyzwaniom, trzeba uwzględnić potrzeby osób z różnym rodzajem dysfunkcji, różnym stopniem niepełnosprawności oraz w różnym wieku. Wieloletnie doświadczenia w realizacji projektów skierowanych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością w Polsce nie przyniosły znaczących efektów. Niezbędne staje się więc pochylenie nad innymi sprawdzonymi już rozwiązaniami, stosowanymi w takich krajach europejskich, jak: Dania, Finlandia, Francja, Szwecja czy Wielka Brytania, które zostały zaprezentowane w tej publikacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Nadzór korporacyjny ; Osądy ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Nadzór wierzycielski ; Koszty agencji ; Reżim walutowy ; Spółki akcyjne ; Prawo energetyczne ; Użycie siły ; Inwestor instytucjonalny ; Prawo porównawcze ; Konkurencja ; Opieka zdrowotna ; Szacunki ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Przypadek zagrożenia życia lub zdrowia ; Odnawialne źródła energii ; Związki zawodowe ; Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ; Rewizja finansowa ; Niemcy ; Patriarchalizm ; Odpowiedzialny łańcuch dostaw ; Rynek pracy ; Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) ; Stawki podatkowe ; Statek powietrzny ; Fiskalna odpowiedzialność budżetowa ; Polski system bankowy ; Sieć przedsiębiorstw ; Nadzór właścicielski ; Indeks wzrostu gospodarczego (IWGi) ; Obowiązek alimentacyjny małżonków ; Prawo rzymskie ; Systemy gwarancji depozytów ; Absolutyzm ; Zarządzanie gospodarcze w UE/UGW ; Sprawozdanie finansowe ; Wsparcie zatrudnienia ; Struktura własności ; Przestrzeń powietrzna ; Kryzys w strefie euro ; Nieubezpieczony ; Upadłość ; Przedsiębiorstwo ; Samokonstytucjonalizacja ; Prawo-w-powstawaniu ; Demokratyczna legitymizacja prawa ; Prawo jako medium komunikacji ; Międzynarodowe prawo morza ; Jurysdykcja karna na morzu ; ITLOS ; Nadużycie prawa ; Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) ; Bezwarunkowe transakcje monetarne (OMTs) ; Orzecznictwo w sprawie Gauweiler ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym ; Bankructwo ; Konwencja chicagowska ; Przeciwdziałanie bezrobociu ; Polityka podatkowa ; Wydłużanie aktywności zawodowej ; Pracownicy starsi ; Recepcja prawa rzymskiego ; Bezrobocie ; Filmer ; Banki ; Boskie prawo królów ; Unia bankowa ; Mechanizm nadzorczy ; Mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków ; Płeć ; Determinanty bezrobocia ; Dyskryminacja kobiet ; Ochrona środowiska ; Gospodarka rosyjska ; Efekt grawitacyjny ; Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego ; Taksonomiczne wskaźniki rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego ; Założenie kontynuacji działalności ; Założenia
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again