Form of Work
Artykuły
(6)
Publikacje fachowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Bartol Izabella
(3)
Bokszański Zbigniew
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Filipczak-Białkowska Anita
(1)
Krzemińska Joanna
(1)
Kulpińska Jolanta
(1)
Lutyńska Krystyna
(1)
Matusiak Barbara
(1)
Starosta Paweł
(1)
Tyl Marzena
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Year
2020 - 2021
(6)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(6)
Szkoły podstawowe
(5)
Klasa 7.
(3)
Klasa 8.
(3)
Szkoły ponadpodstawowe
(2)
Subject
Argumentacja
(6)
Retoryka
(5)
Język polski (przedmiot szkolny)
(3)
Metody nauczania
(3)
Lektura szkolna
(2)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(2)
Kreatywność
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma fachowego
(6)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Scenariusz zajęć
(3)
Domain
Edukacja i pedagogika
(6)
8 results Filter
E-book
In basket
Wielość podmiotów zarejestrowanych w księdze ewidencji partii politycznych jest w świetle przepisów zawartych w Konstytucji RP sygnałem zachowania pluralizmu politycznego. Jest to przejaw wąskiego, ściśle prawnego definiowania zjawiska. W szerokim, społecznym znaczeniu zasada pluralizmu politycznego oznacza wielość dopuszczalnych w danym społeczeństwie stylów życia i preferowanych przez jednostki systemów wartości. W systemie pluralizmu politycznego grupy społeczne, które przejawiają określone systemy wartości, powinny mieć swoje reprezentacje w parlamencie. [...] Na podstawie obowiązującego w Polsce systemu prawnego nie można ustalić, jakie systemy ideologiczne są reprezentowane na polskiej scenie politycznej. W efekcie nie można stwierdzić, czy faktycznie funkcjonuje ich wiele, a ta wielość jest przecież cechą dystynktywną pluralizmu politycznego. Dopiero przeprowadzenie jakościowej analizy pozwala zweryfikować, jaki jest stan faktyczny. Parlament jest tym miejscem, gdzie do głosu mogą i powinni dochodzić reprezentanci różnych orientacji ideologicznych, gdzie powinno mieć miejsce ścieranie się różnych poglądów, a w wyniku tego procesu powinno następować podejmowanie najpoważniejszych decyzji na temat kształtu instytucji społecznych i przyszłości państwa. Debata parlamentarna to zatem ten rodzaj dyskursu, w którym powinien się przejawiać pluralizm polityczny. Przedstawione w tej książce badanie ukazuje, jaki jest stan faktyczny polskiej sceny politycznej z uwagi na kryterium zachowania pluralizmu politycznego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
OD REDAKCJI Integracja europejska, której ten tom w całości poświęcamy, jest wyzwaniem nie tylko praktycznym, ale także poznawczym. Świadczy o tym z jednej strony rozwój europeistyki jako pola badań o charakterze interdyscyplinarnym, lecz zyskującego status odrębnej dziedziny, z drugiej zaś bardzo widoczny wzrost znaczenia problematyki europejskiej w podstawowych dziedzinach nauk społecznych, takich jak socjologia, politologia, czy ekonomia. O integracji pisze się coraz częściej, z różnych perspektyw i różnym nastawieniem poznawczym. Oprócz imponującego rozwoju badań związanych z poszukiwaniem gospodarczych, politycznych, edukacyjnych, w ogólności praktycznych rozwiązań instytucjonalnych, mamy w tym polu do czynienia z równie żywą refleksją teoretyczną na temat współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Wybór i układ tekstów oferowanych Czytelnikowi „Przeglądu Socjologicznego” w tym tomie wiązał się z zamiarem, by owo zróżnicowanie znalazło w nim swój obraz, z konieczności niepełny, odsyłający wszakże do tych wymiarów refleksji nad europejską integracją, które z pewnością należą do najistotniejszych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again