Form of Work
Artykuły
(1398)
Publikacje naukowe
(1294)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(40)
Publikacje fachowe
(21)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Książki
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
Szeroczyńska Małgorzata
(19)
Kurowski Piotr (nauki ekonomiczne)
(18)
Czechowska-Bieluga Marta
(7)
Fijałkowski Adam (1969- )
(7)
Marchlik Paulina
(7)
Wyrobek-Pawłowska Wanda (1912-1999)
(7)
Zaorska Marzenna (1960- )
(7)
Flaszyńska Ewa
(6)
Siemionow Justyna
(6)
Dolata Roman
(5)
Hryniewicka Anna
(5)
Jarzębińska Aneta
(5)
Malinowski Ludwik (1935- )
(5)
Rutkowski Mateusz
(5)
Uścińska Gertruda (1958- )
(5)
Świątkowski Andrzej (1944- )
(5)
Brenk Mikołaj
(4)
Dąbrowska Anna (pedagog)
(4)
Gajdzica Zenon (1970- )
(4)
Golinowska Stanisława (1947- )
(4)
Grygiel Paweł
(4)
Kanios Anna
(4)
Kelm Albin
(4)
Krasiejko Izabela
(4)
Kupisiewicz Małgorzata
(4)
Lepalczyk Irena (1916-2003)
(4)
Pląsek Rafał
(4)
Ruszkowska Marzena
(4)
Szarfenberg Ryszard (1966- )
(4)
Uziembło Aniela (1919-?)
(4)
Wojnar Irena (1924- )
(4)
Zańko Piotr
(4)
Łuszczyńska Marynia
(4)
Żukiewicz Arkadiusz
(4)
Antoszewska Beata
(3)
Bieńkowska-Robak Katarzyna
(3)
Bobik Bogumiła
(3)
Boryczko Marcin
(3)
Chaczko Krzysztof
(3)
Chimicz Dorota
(3)
Chojnacka Barbara
(3)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(3)
Cierpiałkowska Lidia (1950- )
(3)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(3)
Granosik Mariusz
(3)
Górska Dominika
(3)
Jarkiewicz Anna
(3)
Jedlińska Agnieszka
(3)
Jelonkiewicz Irena
(3)
Kolankiewicz Maria
(3)
Kostrzyńska Małgorzata
(3)
Koterwas Agnieszka
(3)
Krajewska Beata (pedagog)
(3)
Kwiatkowska-Tybulewicz Barbara
(3)
Matyjas Bożena
(3)
Michoń Piotr
(3)
Mydłowska Beata
(3)
Oszwa Urszula
(3)
Pawlak Mikołaj (socjolog)
(3)
Podgórska-Jachnik Dorota
(3)
Pospiszyl Kazimierz (1938- )
(3)
Pułaczewska Hanna (1965- )
(3)
Romaniuk Miłosz
(3)
Rzepka Magdalena (1989- )
(3)
Smolińska-Theiss Barbara (1949- )
(3)
Soroko Emilia (1979- )
(3)
Subocz Elżbieta
(3)
Szmagalski Jerzy
(3)
Szukalski Piotr
(3)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(3)
Telka Lucyna
(3)
Trafiałek Elżbieta (1951- )
(3)
Trochimiak Barbara
(3)
Weissbrot-Koziarska Anna
(3)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(3)
Zięciak Monika
(3)
Łojko Majka
(3)
Łukasiewicz-Wieleba Joanna
(3)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(3)
Aksamit-Staszkiewicz Diana
(2)
Andrzejewska Anna (pedagog)
(2)
Baczko-Dombi Anna
(2)
Beisert Maria (1951- )
(2)
Białas Adam (1977- )
(2)
Bocheńska-Brandt Anna
(2)
Bodnar Wioletta
(2)
Boguszewska Anna (pedagog)
(2)
Bombińska-Domżał Anna
(2)
Brzezicki Łukasz
(2)
Buchholz Aleksandra
(2)
Buczek Katarzyna
(2)
Błachnio Katarzyna
(2)
Cesarski Maciej
(2)
Chańko Anna
(2)
Chojnacka Barbara (pedagog)
(2)
Cieślikowska-Ryczko Angelika
(2)
Czajka Zdzisław
(2)
Danieluk Barnaba
(2)
Deja Monika (pedagog)
(2)
Domagała-Zyśk Ewa
(2)
Year
2020 - 2022
(445)
2010 - 2019
(941)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1353)
1901-2000
(16)
1918-1939
(10)
1945-1989
(4)
1989-2000
(4)
Country
Poland
(1406)
Language
Polish
(1373)
English
(32)
French
(1)
Audience Group
Pedagodzy specjalni
(7)
Pedagodzy
(5)
Nauczyciele
(4)
Socjolodzy
(4)
Bibliotekarze
(2)
Rodzice
(2)
Młodzież
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Terapeuci
(1)
Subject
Opieka społeczna
(112)
Polityka społeczna
(67)
Praca socjalna
(65)
Osoby w wieku starszym
(64)
Dzieci
(56)
Nauczyciele
(53)
Pedagogika
(52)
Uczniowie
(52)
Wychowanie
(47)
Wychowanie w rodzinie
(47)
Młodzież
(45)
Badania naukowe
(42)
Rodzina
(41)
Pracownicy socjalni
(38)
Szkolnictwo wyższe
(38)
Wsparcie społeczne
(38)
Rodzice
(34)
Studenci
(33)
Postawy
(32)
Kształcenie
(31)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(31)
Edukacja włączająca
(29)
COVID-19
(28)
Rynek pracy
(27)
Ubóstwo
(27)
Szkolnictwo
(26)
Zaburzenia osobowości
(26)
Nauczanie początkowe
(25)
Relacje międzyludzkie
(24)
Dziecko z niepełnosprawnością
(22)
Integracja społeczna
(22)
Praca
(22)
Świadczenia społeczne
(22)
Rodzina zastępcza
(21)
Jakość życia
(20)
Zatrudnienie
(20)
Nauczanie
(19)
Osoby z niepełnosprawnością
(19)
Pedagodzy
(19)
Społeczności lokalne
(19)
Szkoły wyższe
(19)
Bezrobocie
(18)
Budżety rodzinne
(18)
Domy pomocy społecznej
(18)
Metody nauczania
(18)
Minimum socjalne
(18)
Współdziałanie
(18)
Pedagogika resocjalizacyjna
(17)
Piecza zastępcza
(17)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(17)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(17)
Autyzm
(16)
Dziecko autystyczne
(16)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(16)
Asystenci rodzin
(15)
Bezdomność
(15)
Kształcenie nauczycieli
(15)
Wychowanie estetyczne
(15)
Kompetencje społeczne
(14)
Praca społeczna
(14)
Przemoc w rodzinie
(14)
Szkoły podstawowe
(14)
Uczenie się
(14)
Wychowanie przedszkolne
(14)
Ojcostwo
(13)
Starzenie się społeczeństwa
(13)
Wykluczenie społeczne
(13)
Aktywizacja zawodowa
(12)
Etyka
(12)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Wrocław)
(12)
Monografia
(12)
Pedagogika społeczna
(12)
Działacze społeczni
(11)
Metodologia
(11)
Osiągnięcia szkolne
(11)
Pedagogika specjalna
(11)
Wolontariusze
(11)
Dochody indywidualne
(10)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(10)
Kształcenie ustawiczne
(10)
Młodzież trudna
(10)
Opieka nad osobami starszymi
(10)
Opracowanie
(10)
Osobowość
(10)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(10)
Przydatność zawodowa
(10)
Testy psychologiczne
(10)
Więźniowie
(10)
Chorzy w rodzinie
(9)
Emerytura
(9)
Gimnazja
(9)
Motywacja uczenia się
(9)
Nauczyciele nauczania początkowego
(9)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(9)
Polacy za granicą
(9)
Polityka oświatowa
(9)
Prawo pracy
(9)
Prawo rodzinne
(9)
Rola społeczna
(9)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(9)
Subject: work
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (czasopismo)
(5)
O polskiej biedzie w latach 1990-2015
(2)
Opiekun Społeczny (czasopismo)
(2)
Teach like Finland
(2)
Jaki patriotyzm?
(1)
(Nie)moc pomocy
(1)
Aksjologiczne podstawy prawa pracy
(1)
Ala ma kota, a Ali?
(1)
Asystent osoby niepełnosprawnej
(1)
Asystentura rodziny (Gdynia, 2010)
(1)
Athenæ gedanenses Ephraima Prætoriusa
(1)
Badanie, dojrzewanie, rozwój (Warszawa ; Radom, 2016)
(1)
Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego
(1)
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna
(1)
Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania
(1)
Biblia
(1)
Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u
(1)
Chowanna
(1)
Człowiek w cyberprzestrzeni
(1)
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego (Warszawa ; 2014)
(1)
Diady, kliki, gangi
(1)
Dręczenie szkolne
(1)
Dydaktyka specjalna
(1)
Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat
(1)
Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy
(1)
Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego
(1)
Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
(1)
Edukacyjna wartość dziecięcych pytań
(1)
Eksperymenty na biednych
(1)
Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności
(1)
Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość?
(1)
Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy
(1)
Funkcje pedagogiki społecznej
(1)
Global perspectives on teaching excellence
(1)
Heinrich von Ofterdingen
(1)
Historia Ireny Sendlerowej
(1)
Humanistyczne przesłanki niepokoju
(1)
Integracja sensoryczna w autyzmie
(1)
Jaki patriotyzm?
(1)
Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny
(1)
Jan Amos Komeński i jego korespondencja z Cyprianem Kinnerem z Elbląga 1642-1648
(1)
Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej
(1)
Kawalerowie Orderu Uśmiechu
(1)
Kierunek → Dialog : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki
(1)
Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela
(1)
Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji
(1)
Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach
(1)
Ludzka wolność
(1)
Mathematical mindsets, unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching
(1)
Mein Vater, mein Freund
(1)
Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej
(1)
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
(1)
Młodzi a bieda
(1)
Naród w szkole
(1)
Nasze kunsztowanie
(1)
Nauki o polityce publicznej
(1)
Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej
(1)
O profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa szkolnego
(1)
Oblicza kryzysu (Warszawa ; 2016)
(1)
Once and future liberal
(1)
Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
(1)
Panorama problematyki współczesnego ojcostwa
(1)
Paradygmaty dydaktyki
(1)
Pedagogika kultury popularnej
(1)
Pedagogika miejsca wspólnego
(1)
Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki
(1)
Pedofilia pedofilie
(1)
Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju
(1)
Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim
(1)
Praca Socjalna (czasopismo)
(1)
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną
(1)
Praktyka pracy socjalnej
(1)
Profesor Jadwiga Kołodziejska (Warszawa ; 2020)
(1)
Przegląd Pedagogiczny (Warszawa ; 1917)
(1)
Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce
(1)
Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
(1)
Psychopedagogiczne mity
(1)
Racjonalność procesu kształcenia
(1)
Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie
(1)
Reveille for radicals
(1)
Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej
(1)
Rules for radicals
(1)
Samoocena i test
(1)
Social diagnosis
(1)
Solidarnie przeciw biedzie
(1)
Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie
(1)
Starość w Polsce (Oświęcim ; 2014)
(1)
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia
(1)
System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
(1)
Szkoła Laboratorium
(1)
Sztuka/twórczość dostępna
(1)
Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe
(1)
Teksty pedagogiczne
(1)
Uczeń zdolny
(1)
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej
(1)
Vocabulaire d'analyse des activités
(1)
W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej
(1)
Warsztaty badawcze doktorantów
(1)
We are not ourselves
(1)
Subject: time
2001-
(1123)
1901-2000
(242)
1989-2000
(126)
1945-1989
(72)
1801-1900
(41)
1918-1939
(40)
1601-1700
(10)
1939-1945
(10)
1501-1600
(8)
1701-1800
(8)
1901-1914
(7)
1401-1500
(5)
1914-1918
(5)
1301-1400
(2)
400-301 p.n.e.
(2)
100-1 p.n.e.
(1)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1919-2000
(1)
1945-2000
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
901-1000
(1)
Subject: place
Polska
(631)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(36)
Niemcy
(24)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(16)
Europa
(14)
Kraje Unii Europejskiej
(11)
Wielka Brytania
(10)
Francja
(9)
Lublin (woj. lubelskie)
(9)
Ukraina
(9)
Czechy
(8)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(7)
Łódź (woj. łódzkie)
(6)
Kraków (woj. małopolskie)
(5)
Stany Zjednoczone (USA)
(5)
Województwo lubelskie (1999- )
(5)
Województwo śląskie (1999- )
(5)
Europa Zachodnia
(4)
Katowice (woj. śląskie)
(4)
Ostrołęka (woj. mazowieckie)
(4)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(4)
Szwecja
(4)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(4)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(4)
Świat
(4)
Finlandia
(3)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(3)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(3)
Słowacja
(3)
Województwo mazowieckie (1999- )
(3)
Województwo łódzkie (1999- )
(3)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(2)
Białystok (woj. podlaskie)
(2)
Bytom (woj. śląskie)
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Litwa
(2)
Mazury
(2)
Portugalia
(2)
Ratyzbona (Niemcy)
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(2)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(2)
Warmia
(2)
Województwo podkarpackie (1999- )
(2)
Województwo pomorskie (1999- )
(2)
Województwo wielkopolskie (1999- )
(2)
Łotwa
(2)
Afryka Subsaharyjska
(1)
Albania
(1)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Atlanta (Stany Zjednoczone ; stan Georgia)
(1)
Austria
(1)
Azja Południowa
(1)
Bawaria (Niemcy ; kraj związkowy)
(1)
Berlin (Niemcy)
(1)
Biłgoraj (woj. lubelskie)
(1)
Brazylia
(1)
Bułgaria
(1)
Chile
(1)
Chiny
(1)
Ciechanów (woj. mazowieckie)
(1)
Estonia
(1)
Europa Środkowa
(1)
Ghana
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Holandia
(1)
Indie
(1)
Iwano-Frankiwsk (Ukraina, obw. iwanofrankiwski)
(1)
Izrael
(1)
Janów Lubelski (woj. lubelskie)
(1)
Japonia
(1)
Jaworzno (woj. śląskie)
(1)
Kanada
(1)
Karwina (Czechy)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kobierzyn (Kraków ; część miasta)
(1)
Konopiska (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Konopiska ; okolice)
(1)
Kostroma (Rosja)
(1)
Końskowola (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Końskowola ; okolice)
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Kraje rozwinięte
(1)
Krzemieniec (Ukraina, obw. tarnopolski)
(1)
Królestwo polskie
(1)
Kutno (woj. łódzkie)
(1)
Lewin Brzeski (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski)
(1)
Lubicz (woj. kujawsko-pomorskie, powiat toruński, gm. Lubicz ; okolice)
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Lupeni (Rumunia)
(1)
Macedonia
(1)
Monachium (Niemcy)
(1)
Nepal
(1)
Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania)
(1)
Norwegia
(1)
Nowa Zelandia
(1)
Nowy Dwór Mazowiecki (woj. mazowieckie)
(1)
Nowy Jork (Stany Zjednoczone)
(1)
Nowy Targ (woj. małopolskie)
(1)
Ohio (Stany Zjednoczone ; stan)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Pahiatua (Nowa Zelandia)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(1309)
Artykuł problemowy
(771)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(712)
Raport z badań
(287)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(232)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(231)
Recenzja naukowa
(88)
Artykuł z pracy zbiorowej
(70)
Artykuł naukowy
(46)
Case study (studium przypadku)
(41)
Artykuł przeglądowy
(34)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(22)
Artykuł monograficzny
(22)
Biogram
(22)
Biografia
(15)
Dane statystyczne
(14)
Wspomnienie pośmiertne
(7)
Wydawnictwo źródłowe
(7)
Wywiad dziennikarski
(7)
Raport z czasopisma socjologicznego
(6)
Artykuł publicystyczny
(5)
Artykuł z czasopisma fachowego
(5)
Recenzja
(5)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(4)
Pamiętniki i wspomnienia
(4)
Antologia
(3)
Opracowanie
(3)
Dokument programowy
(2)
Analiza i interpretacja
(1)
Artykuł z czasopisma Pedagogicznego
(1)
Artykuł z czasopisma bibliologicznego
(1)
Bibliografia
(1)
Case study
(1)
Hip-hop (muzyka)
(1)
Komunikat
(1)
List do redakcji
(1)
Monografia
(1)
Mowy i przemówienia
(1)
Nekrolog
(1)
Polemika
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Psychologia
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Rap
(1)
Raport z bad
(1)
Raport z badImpact of Information Provision on Investments in Human Capital. Review of Experimental Studies
(1)
Recenzja literacka
(1)
Relacja
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadpodstawowych
(1)
Skrypt (typ publikacji)
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(648)
Socjologia i społeczeństwo
(647)
Psychologia
(173)
Historia
(158)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(136)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(114)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(91)
Nauka i badania
(57)
Medycyna i zdrowie
(54)
Filozofia i etyka
(44)
Kultura i sztuka
(32)
Media i komunikacja społeczna
(30)
Językoznawstwo
(22)
Informatyka i technologie informacyjne
(13)
Literaturoznawstwo
(11)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(10)
Matematyka
(10)
Zarządzanie i marketing
(10)
Religia i duchowość
(8)
Architektura i budownictwo
(7)
Kultura fizyczna i sport
(7)
Ochrona środowiska
(6)
Etnologia i antropologia kulturowa
(5)
Inżynieria i technika
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Biologia
(2)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
1406 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Zrozumieć szkołę : konteksty zmiany. - Warszawa, 2016.
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Mitologiczna demitologizacja pedofilii / Kazimierz Pospiszyl. W: Praca Socjalna. 2017, nr 3, s. 195-201. - 2017.
Zawiera recenzję książki: Pedofilia : psychoanaliza i świat pedofila / Cosimo Schinaia. - Sopot, 2016.
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again