Form of Work
Artykuły
(1176)
Publikacje naukowe
(1092)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(31)
Publikacje fachowe
(9)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Książki
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Kurowski Piotr (nauki ekonomiczne)
(18)
Szeroczyńska Małgorzata
(15)
Marchlik Paulina
(7)
Wyrobek-Pawłowska Wanda (1912-1999)
(7)
Fijałkowski Adam (1969- )
(6)
Flaszyńska Ewa
(5)
Jarzębińska Aneta
(5)
Malinowski Ludwik (1935- )
(5)
Siemionow Justyna
(5)
Uścińska Gertruda (1958- )
(5)
Wojnar Irena (1924- )
(5)
Zaorska Marzenna (1960- )
(5)
Świątkowski Andrzej (1944- )
(5)
Czechowska-Bieluga Marta
(4)
Dąbrowska Anna (pedagog)
(4)
Golinowska Stanisława (1947- )
(4)
Kelm Albin
(4)
Lepalczyk Irena (1916-2003)
(4)
Pląsek Rafał
(4)
Ruszkowska Marzena
(4)
Rutkowski Mateusz
(4)
Szarfenberg Ryszard (1966- )
(4)
Uziembło Aniela (1919-?)
(4)
Żukiewicz Arkadiusz
(4)
Antoszewska Beata
(3)
Bieńkowska-Robak Katarzyna
(3)
Bobik Bogumiła
(3)
Brenk Mikołaj
(3)
Chaczko Krzysztof
(3)
Chimicz Dorota
(3)
Chojnacka Barbara
(3)
Cierpiałkowska Lidia (1950- )
(3)
Grygiel Paweł
(3)
Górska Dominika
(3)
Jedlińska Agnieszka
(3)
Kanios Anna
(3)
Kostrzyńska Małgorzata
(3)
Krajewska Beata (pedagog)
(3)
Krasiejko Izabela
(3)
Kupisiewicz Małgorzata
(3)
Michoń Piotr
(3)
Mydłowska Beata
(3)
Oszwa Urszula
(3)
Pawlak Mikołaj (socjolog)
(3)
Pospiszyl Kazimierz (1938- )
(3)
Pułaczewska Hanna (1965- )
(3)
Romaniuk Miłosz
(3)
Rzepka Magdalena (1989- )
(3)
Soroko Emilia (1979- )
(3)
Szmagalski Jerzy
(3)
Szukalski Piotr
(3)
Trochimiak Barbara
(3)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(3)
Zańko Piotr
(3)
Zięciak Monika
(3)
Łukasiewicz-Wieleba Joanna
(3)
Łuszczyńska Marynia
(3)
Andrzejewska Anna (pedagog)
(2)
Baczko-Dombi Anna
(2)
Beisert Maria (1951- )
(2)
Białas Adam (1977- )
(2)
Bodnar Wioletta
(2)
Boguszewska Anna (pedagog)
(2)
Boryczko Marcin
(2)
Brzezicki Łukasz
(2)
Buchholz Aleksandra
(2)
Buczek Katarzyna
(2)
Błachnio Katarzyna
(2)
Cesarski Maciej
(2)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(2)
Czajka Zdzisław
(2)
Deja Monika (pedagog)
(2)
Dolata Roman
(2)
Domagała-Zyśk Ewa
(2)
Domarecka Ewa
(2)
Dudek Iwona (psycholog)
(2)
Franc Małgorzata (1968- )
(2)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(2)
Frączkiewicz-Wronka Aldona (1960- )
(2)
Galanciak Sylwia
(2)
Gałecka-Burdziak Ewa
(2)
Gałkowski Stanisław
(2)
Gindrich Piotr (1968- )
(2)
Groth Jarosław
(2)
Górecki Mirosław
(2)
Górniok-Naglik Alina
(2)
Hamerlińska-Latecka Agnieszka
(2)
Hanuszkiewicz Wojciech
(2)
Horowski Jarosław (1976- )
(2)
Hołyst Justyna
(2)
Hryniewicka Anna
(2)
Humenny Grzegorz
(2)
Imiela Jacek
(2)
Izdebski Paweł (psycholog)
(2)
Jakimiec Daniel
(2)
Janas Katarzyna
(2)
Janowska Zdzisława (1940- )
(2)
Jaworska Joanna
(2)
Jaworska Joanna (nauczyciel)
(2)
Jelonkiewicz Irena
(2)
Year
2020 - 2021
(236)
2010 - 2019
(933)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1129)
1901-2000
(15)
1918-1939
(10)
1945-1989
(3)
1989-2000
(3)
Country
Poland
(1180)
Language
Polish
(1155)
English
(24)
French
(1)
Audience Group
Bibliotekarze
(2)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Opieka społeczna
(104)
Polityka społeczna
(66)
Osoby w wieku starszym
(55)
Dzieci
(52)
Praca socjalna
(46)
Wychowanie
(43)
Nauczyciele
(42)
Uczniowie
(41)
Pedagogika
(39)
Wychowanie w rodzinie
(39)
Młodzież
(37)
Szkolnictwo wyższe
(37)
Rodzina
(34)
Pracownicy socjalni
(33)
Wsparcie społeczne
(32)
Badania naukowe
(30)
Rodzice
(29)
Rynek pracy
(26)
Studenci
(26)
Ubóstwo
(26)
Zaburzenia osobowości
(26)
Postawy
(24)
Kształcenie
(23)
Świadczenia społeczne
(22)
Nauczanie początkowe
(21)
Praca
(21)
Szkolnictwo
(21)
Relacje międzyludzkie
(20)
Rodzina zastępcza
(20)
Budżety rodzinne
(18)
Integracja społeczna
(18)
Minimum socjalne
(18)
Edukacja włączająca
(17)
Jakość życia
(17)
Osoby z niepełnosprawnością
(17)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(17)
Zatrudnienie
(17)
Bezrobocie
(16)
Dziecko z niepełnosprawnością
(16)
Nauczanie
(16)
Piecza zastępcza
(16)
Społeczności lokalne
(16)
Szkoły wyższe
(16)
Domy pomocy społecznej
(15)
Metody nauczania
(15)
Asystenci rodzin
(14)
Autyzm
(14)
Bezdomność
(14)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(14)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(14)
COVID-19
(13)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(13)
Kompetencje społeczne
(13)
Pedagodzy
(13)
Pedagogika resocjalizacyjna
(13)
Praca społeczna
(13)
Uczenie się
(13)
Wychowanie estetyczne
(13)
Wychowanie przedszkolne
(13)
Wykluczenie społeczne
(13)
Aktywizacja zawodowa
(12)
Dziecko autystyczne
(12)
Kształcenie nauczycieli
(12)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Wrocław)
(12)
Starzenie się społeczeństwa
(12)
Działacze społeczni
(11)
Metodologia
(11)
Przemoc w rodzinie
(11)
Dochody indywidualne
(10)
Etyka
(10)
Monografia
(10)
Opracowanie
(10)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(10)
Przydatność zawodowa
(10)
Szkoły podstawowe
(10)
Współdziałanie
(10)
Emerytura
(9)
Gimnazja
(9)
Kształcenie ustawiczne
(9)
Młodzież trudna
(9)
Ojcostwo
(9)
Opieka nad osobami starszymi
(9)
Osiągnięcia szkolne
(9)
Osobowość
(9)
Polacy za granicą
(9)
Chorzy w rodzinie
(8)
Niepełnosprawność
(8)
Pedagodzy społeczni
(8)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(8)
Prawo pracy
(8)
Projekt socjalny
(8)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(8)
Sztuka
(8)
Testy psychologiczne
(8)
Więźniowie
(8)
Dziecko
(7)
Gospodarstwo domowe
(7)
Imigranci
(7)
Kobieta
(7)
Kompetencje zawodowe
(7)
Subject: work
O polskiej biedzie w latach 1990-2015
(2)
Teach like Finland
(2)
Jaki patriotyzm?
(1)
(Nie)moc pomocy
(1)
Aksjologiczne podstawy prawa pracy
(1)
Ala ma kota, a Ali?
(1)
Asystent osoby niepełnosprawnej
(1)
Asystentura rodziny (Gdynia, 2010)
(1)
Athenæ gedanenses Ephraima Prætoriusa
(1)
Badanie, dojrzewanie, rozwój (Warszawa ; Radom, 2016)
(1)
Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego
(1)
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna
(1)
Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania
(1)
Biblia
(1)
Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u
(1)
Chowanna
(1)
Człowiek w cyberprzestrzeni
(1)
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego (Warszawa ; 2014)
(1)
Diady, kliki, gangi
(1)
Dręczenie szkolne
(1)
Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat
(1)
Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy
(1)
Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego
(1)
Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
(1)
Edukacyjna wartość dziecięcych pytań
(1)
Eksperymenty na biednych
(1)
Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności
(1)
Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość?
(1)
Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy
(1)
Global perspectives on teaching excellence
(1)
Heinrich von Ofterdingen
(1)
Historia Ireny Sendlerowej
(1)
Humanistyczne przesłanki niepokoju
(1)
Integracja sensoryczna w autyzmie
(1)
Jaki patriotyzm?
(1)
Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny
(1)
Jan Amos Komeński i jego korespondencja z Cyprianem Kinnerem z Elbląga 1642-1648
(1)
Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej
(1)
Kierunek → Dialog : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki
(1)
Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela
(1)
Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji
(1)
Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach
(1)
Ludzka wolność
(1)
Mathematical mindsets, unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching
(1)
Mein Vater, mein Freund
(1)
Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej
(1)
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
(1)
Młodzi a bieda
(1)
Nasze kunsztowanie
(1)
Nauki o polityce publicznej
(1)
Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej
(1)
O profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa szkolnego
(1)
Oblicza kryzysu (Warszawa ; 2016)
(1)
Once and future liberal
(1)
Opiekun Społeczny (czasopismo)
(1)
Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
(1)
Panorama problematyki współczesnego ojcostwa
(1)
Paradygmaty dydaktyki
(1)
Pedagogika kultury popularnej
(1)
Pedagogika miejsca wspólnego
(1)
Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki
(1)
Pedofilia pedofilie
(1)
Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju
(1)
Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim
(1)
Praca Socjalna (czasopismo)
(1)
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną
(1)
Praktyka pracy socjalnej
(1)
Profesor Jadwiga Kołodziejska (Warszawa ; 2020)
(1)
Przegląd Pedagogiczny (Warszawa ; 1917)
(1)
Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce
(1)
Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
(1)
Psychopedagogiczne mity
(1)
Racjonalność procesu kształcenia
(1)
Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie
(1)
Reveille for radicals
(1)
Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej
(1)
Rules for radicals
(1)
Samoocena i test
(1)
Social diagnosis
(1)
Solidarnie przeciw biedzie
(1)
Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie
(1)
Starość w Polsce (Oświęcim ; 2014)
(1)
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia
(1)
System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
(1)
Szkoła Laboratorium
(1)
Sztuka/twórczość dostępna
(1)
Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe
(1)
Teksty pedagogiczne
(1)
Uczeń zdolny
(1)
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
Vocabulaire d'analyse des activités
(1)
W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej
(1)
Warsztaty badawcze doktorantów
(1)
We are not ourselves
(1)
Wiedza pedagogiczna przyszłych nauczycieli w perspektywie teorii reprezentacji społecznych
(1)
Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne polskich seniorów
(1)
Zinstrumentalizowane rodzicielstwo
(1)
Zrozumieć szkołę
(1)
Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym
(1)
Żywot człowieka poczciwego
(1)
Subject: time
2001-
(938)
1901-2000
(203)
1989-2000
(105)
1945-1989
(57)
1918-1939
(38)
1801-1900
(33)
1939-1945
(10)
1601-1700
(8)
1501-1600
(6)
1701-1800
(6)
1901-1914
(5)
1401-1500
(4)
1914-1918
(4)
400-301 p.n.e.
(2)
100-1 p.n.e.
(1)
1919-2000
(1)
1945-2000
(1)
2001- 2 DBN
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
Subject: place
Polska
(504)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(32)
Niemcy
(19)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(16)
Europa
(12)
Kraje Unii Europejskiej
(11)
Wielka Brytania
(10)
Francja
(9)
Lublin (woj. lubelskie)
(9)
Czechy
(7)
Ukraina
(7)
Stany Zjednoczone (USA)
(6)
Kraków (woj. małopolskie)
(5)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(5)
Województwo śląskie (1999- )
(5)
Łódź (woj. łódzkie)
(5)
Katowice (woj. śląskie)
(4)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(4)
Szwecja
(4)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(4)
Województwo lubelskie (1999- )
(4)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(4)
Europa Zachodnia
(3)
Finlandia
(3)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(3)
Słowacja
(3)
Województwo mazowieckie (1999- )
(3)
Województwo łódzkie (1999- )
(3)
Świat
(3)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(2)
Białystok (woj. podlaskie)
(2)
Bytom (woj. śląskie)
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(2)
Mazury
(2)
Portugalia
(2)
Ratyzbona (Niemcy)
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(2)
Warmia
(2)
Województwo podkarpackie (1999- )
(2)
Województwo pomorskie (1999- )
(2)
Województwo wielkopolskie (1999- )
(2)
Łotwa
(2)
Afryka Subsaharyjska
(1)
Albania
(1)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Atlanta (Stany Zjednoczone ; stan Georgia)
(1)
Austria
(1)
Azja Południowa
(1)
Bawaria (Niemcy ; kraj związkowy)
(1)
Berlin (Niemcy)
(1)
Biłgoraj (woj. lubelskie)
(1)
Brazylia
(1)
Bułgaria
(1)
Chile
(1)
Ciechanów (woj. mazowieckie)
(1)
Estonia
(1)
Europa Środkowa
(1)
Ghana
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Holandia
(1)
Indie
(1)
Izrael
(1)
Janów Lubelski (woj. lubelskie)
(1)
Japonia
(1)
Jaworzno (woj. śląskie)
(1)
Kanada
(1)
Karwina (Czechy)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kobierzyn (Kraków ; część miasta)
(1)
Konopiska (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Konopiska ; okolice)
(1)
Kostroma (Rosja)
(1)
Końskowola (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Końskowola ; okolice)
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Kraje rozwinięte
(1)
Krzemieniec (Ukraina, obw. tarnopolski)
(1)
Królestwo polskie
(1)
Kutno (woj. łódzkie)
(1)
Lewin Brzeski (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski)
(1)
Litwa
(1)
Lubicz (woj. kujawsko-pomorskie, powiat toruński, gm. Lubicz ; okolice)
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Lupeni (Rumunia)
(1)
Macedonia
(1)
Monachium (Niemcy)
(1)
Nepal
(1)
Norwegia
(1)
Nowa Zelandia
(1)
Nowy Dwór Mazowiecki (woj. mazowieckie)
(1)
Nowy Jork (Stany Zjednoczone)
(1)
Nowy Targ (woj. małopolskie)
(1)
Ohio (Stany Zjednoczone ; stan)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Pahiatua (Nowa Zelandia)
(1)
Powiat bialski (woj. lubelskie)
(1)
Powiat płocki (woj. mazowieckie)
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(1)
Rosja
(1)
Rwanda
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(1102)
Artykuł problemowy
(642)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(558)
Raport z badań
(236)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(231)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(182)
Recenzja naukowa
(84)
Artykuł z pracy zbiorowej
(58)
Artykuł naukowy
(39)
Case study (studium przypadku)
(36)
Artykuł przeglądowy
(26)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(24)
Biogram
(22)
Artykuł monograficzny
(20)
Dane statystyczne
(14)
Biografia
(10)
Wydawnictwo źródłowe
(7)
Artykuł z czasopisma fachowego
(5)
Recenzja
(5)
Wywiad dziennikarski
(5)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(4)
Wspomnienie pośmiertne
(4)
Antologia
(2)
Dokument programowy
(2)
Opracowanie
(2)
Analiza i interpretacja
(1)
Artykuł z czasopisma Pedagogicznego
(1)
Artykuł z czasopisma bibliologicznego
(1)
Bibliografia
(1)
Case study
(1)
Hip-hop (muzyka)
(1)
Komunikat
(1)
List do redakcji
(1)
Mowy i przemówienia
(1)
Nekrolog
(1)
Polemika
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Psychologia
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Rap
(1)
Recenzja literacka
(1)
Relacja
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadpodstawowych
(1)
Skrypt (typ publikacji)
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(520)
Edukacja i pedagogika
(503)
Psychologia
(140)
Historia
(132)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(129)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(111)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(80)
Nauka i badania
(47)
Filozofia i etyka
(41)
Medycyna i zdrowie
(38)
Kultura i sztuka
(26)
Media i komunikacja społeczna
(23)
Językoznawstwo
(19)
Zarządzanie i marketing
(10)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(9)
Literaturoznawstwo
(9)
Matematyka
(9)
Informatyka i technologie informacyjne
(8)
Kultura fizyczna i sport
(7)
Religia i duchowość
(7)
Architektura i budownictwo
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Etnologia i antropologia kulturowa
(3)
Inżynieria i technika
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Biologia
(1)
1180 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Zrozumieć szkołę : konteksty zmiany. - Warszawa, 2016.
Article
In basket
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again