Form of Work
Artykuły
(242)
Publikacje naukowe
(223)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Author
Kurowski Piotr (nauki ekonomiczne)
(19)
Uścińska Gertruda (1958- )
(5)
Świątkowski Andrzej (1944- )
(5)
Szarfenberg Ryszard (1966- )
(4)
Golinowska Stanisława (1947- )
(3)
Martynów Sandra
(3)
Szukalski Piotr
(3)
Uścińska Gertruda
(3)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(3)
Brzezicki Łukasz
(2)
Cesarski Maciej
(2)
Czajka Zdzisław
(2)
Flaszyńska Ewa
(2)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(2)
Frączkiewicz-Wronka Aldona (1960- )
(2)
Gałecka-Burdziak Ewa
(2)
Gońda Marcin
(2)
Imiela Jacek
(2)
Janowska Zdzisława (1940- )
(2)
Klimowicz Monika
(2)
Kłosiński Kazimierz Albin (1940- )
(2)
Maleszyk Piotr
(2)
Michalewska-Pawlak Małgorzata
(2)
Michoń Piotr
(2)
Muster Rafał
(2)
Orczyk Józef (1940- )
(2)
Pawlak Mikołaj (socjolog)
(2)
Petelczyc Janina
(2)
Pietrzak Piotr (1988- )
(2)
Przymeński Andrzej
(2)
Samoraj-Charitonow Beata
(2)
Skalec Agata
(2)
Sowa Agnieszka (ekonomia)
(2)
Strzemieczna Maria
(2)
Wratny Jerzy (1943- )
(2)
Zajda Katarzyna (socjolog)
(2)
Zalewski Dariusz (1965- )
(2)
Anioł Włodzimierz (1955- )
(1)
Bakalarska Iwona
(1)
Banaś Adrianna
(1)
Banaś Dawid
(1)
Bednarczyk Teresa Hanna
(1)
Bednarski Marek
(1)
Bednarski Marek (nauki ekonomiczne)
(1)
Berrahal Kamil
(1)
Borowczyk Joanna
(1)
Broda-Wysocki Piotr (1970- )
(1)
Bruski Michał
(1)
Brzyska Monika
(1)
Buttler Dominik
(1)
Bąba Wojciech
(1)
Bąba Wojciech (1979- )
(1)
Chybalski Filip
(1)
Cichon Michael
(1)
Cichy Hanna
(1)
Czechowicz Zofia
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Czerska Joanna
(1)
Czuba Beata
(1)
Danecka Marta (1971- )
(1)
Deja Monika
(1)
Dobrowolski Krzysztof
(1)
Dojwa-Turczyńska Katarzyna
(1)
Domagała Alicja
(1)
Domański Rafał
(1)
Duch-Krzystoszek Danuta
(1)
Duszczyk Maciej (1971- )
(1)
Dziedziczak-Foltyn Agnieszka
(1)
Felczak Joanna (ekonomia)
(1)
Fronczak Adam (1957- )
(1)
Frąckiewicz Lucyna (1926-2009)
(1)
Furmańska-Maruszak Agnieszka
(1)
Gajda Mateusz (prawo)
(1)
Garbat Marcin
(1)
Gardawski Juliusz (1948- )
(1)
Gałązka-Sobotka Małgorzata
(1)
Gromadzki Jan (ekonomia)
(1)
Grotowska-Leder Jolanta
(1)
Gwarda-Żurańska Joanna
(1)
Górak-Sosnowska Katarzyna
(1)
Hanusik Krystyna
(1)
Himstedt Katarzyna
(1)
Holko Maciej
(1)
Horolets Anna (1976- )
(1)
Hryniewicka Agnieszka
(1)
Huterski Robert
(1)
Iglicka-Okólska Krystyna (1964- )
(1)
Iwański Rafał (1982- )
(1)
Jackowska Anna (urzędnik)
(1)
Jakimiec Daniel
(1)
Jakubiak Igor
(1)
Jakubowska Izabela (1967- )
(1)
Jakubowski Sebastian
(1)
Jaroszewska Emilia (1972- )
(1)
Jarosławska-Sobór Sylwia
(1)
Kacprzak Tomasz
(1)
Kaczmarczyk Paweł (1974- )
(1)
Kaczorowski Paweł (1974- )
(1)
Kaczyńska Beata
(1)
Kaiser Alicja
(1)
Year
2020 - 2021
(41)
2010 - 2019
(201)
Time Period of Creation
2001-
(238)
1901-2000
(4)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
Country
Poland
(242)
Language
Polish
(240)
English
(2)
Audience Group
Nauczyciele
(3)
Rodzice
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Gimnazja
(1)
Subject
Polityka społeczna
(47)
Rynek pracy
(24)
Budżety rodzinne
(19)
Minimum socjalne
(19)
Ubóstwo
(19)
Osoby w wieku starszym
(18)
Świadczenia społeczne
(17)
Zatrudnienie
(15)
Aktywizacja zawodowa
(12)
Bezrobocie
(12)
Dochody indywidualne
(11)
Piecza zastępcza
(11)
Praca
(10)
Prawo pracy
(10)
Emerytura
(9)
Opieka społeczna
(9)
Edukacja ekonomiczna
(7)
Gospodarstwo domowe
(7)
Prawo wspólnotowe europejskie
(7)
Rodzina zastępcza
(7)
Starzenie się społeczeństwa
(7)
Ubezpieczenia społeczne
(7)
Imigranci
(6)
Unia Europejska (UE)
(6)
Wykluczenie społeczne
(6)
Dochód minimalny gwarantowany
(5)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(5)
Rodzina
(5)
Urzędy pracy
(5)
Domy pomocy społecznej
(4)
Ekonomia społeczna
(4)
Finanse publiczne
(4)
Monografia
(4)
Organizacje
(4)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(4)
Osoby z niepełnosprawnością
(4)
Polityka mieszkaniowa
(4)
Polityka migracyjna
(4)
Pracownicy socjalni
(4)
Płaca
(4)
Aktywizacja społeczna
(3)
Bezrobocie długotrwałe
(3)
Bezrobotni
(3)
Innowacje społeczne
(3)
Instytut Polityki Społecznej (Uniwersytet Warszawski)
(3)
Integracja społeczna
(3)
Jakość życia
(3)
Młodzież
(3)
Polacy za granicą
(3)
Polityka prorodzinna
(3)
Prawa socjalne
(3)
Prawo
(3)
Prawo rodzinne
(3)
Studenci
(3)
Uchodźcy
(3)
Uczniowie
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Zatrudnienie cudzoziemców
(3)
Aktywność fizyczna
(2)
Centra i kluby integracji społecznej
(2)
Chorzy
(2)
Cudzoziemcy
(2)
Decyzje
(2)
Demografia
(2)
Dorosłość
(2)
Dzieci
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Edukacja konsumencka
(2)
Efektywność ekonomiczna
(2)
Golinowska, Stanisława
(2)
Gospodarka
(2)
Imigracja
(2)
Infrastruktura społeczna
(2)
Innowacje
(2)
Kobieta
(2)
Konkurencyjność
(2)
Koszty
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Metoda DEA
(2)
Mieszkania
(2)
Mieszkania socjalne
(2)
Migracje
(2)
Motywacja pracy
(2)
Odbiór społeczny
(2)
Opracowanie
(2)
Partycypacja społeczna
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Pieniądz
(2)
Polityka publiczna
(2)
Polityka zdrowotna
(2)
Postawy
(2)
Poszukiwanie pracy
(2)
Pośrednictwo pracy
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo socjalne
(2)
Prognoza demograficzna
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(2)
Przydatność zawodowa
(2)
Reintegracja społeczna
(2)
Subject: work
Aksjologiczne podstawy prawa pracy
(1)
Eksperymenty na biednych
(1)
Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy
(1)
Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny
(1)
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
(1)
Nauki o polityce publicznej
(1)
Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej
(1)
O polskiej biedzie w latach 1990-2015
(1)
Oblicza kryzysu (Warszawa ; 2016)
(1)
Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju
(1)
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia
(1)
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej
(1)
Subject: time
2001-
(219)
1901-2000
(35)
1989-2000
(30)
1945-1989
(9)
1918-1939
(4)
1939-1945
(2)
1801-1900
(1)
1919-2000
(1)
1945-2000
(1)
Subject: place
Polska
(143)
Kraje Unii Europejskiej
(12)
Europa
(8)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(6)
Wielka Brytania
(5)
Europa Zachodnia
(3)
Niemcy
(3)
Województwo łódzkie (1999- )
(3)
Łódź (woj. łódzkie)
(3)
Szwecja
(2)
Województwo lubelskie (1999- )
(2)
Afryka Subsaharyjska
(1)
Berlin (Niemcy)
(1)
Brazylia
(1)
Bułgaria
(1)
Chile
(1)
Czechy
(1)
Estonia
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Francja
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Kraje rozwinięte
(1)
Litwa
(1)
Lwów (Ukraina, obw. lwowski ; okolice)
(1)
Norwegia
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Tychy (woj. śląskie)
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Województwo śląskie (1999- )
(1)
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Łotwa
(1)
Świat
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(232)
Artykuł z czasopisma naukowego
(224)
Artykuł problemowy
(152)
Raport z badań
(38)
Dane statystyczne
(14)
Recenzja naukowa
(13)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(9)
Case study (studium przypadku)
(3)
Artykuł monograficzny
(2)
Artykuł przeglądowy
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Case study
(1)
Opracowanie
(1)
Polemika
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Scenariusze zajęć dla gimnazjów
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Wspomnienie pośmiertne
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(127)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(103)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(62)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(29)
Edukacja i pedagogika
(20)
Medycyna i zdrowie
(8)
Historia
(7)
Psychologia
(4)
Zarządzanie i marketing
(4)
Architektura i budownictwo
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Kultura fizyczna i sport
(2)
Nauka i badania
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
242 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 21-22.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Bibliografia, netografia na stronie 4.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Bibliografia na stronie 37.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
Bibliografia, netografia na stronie 31.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again