Form of Work
Artykuły
(256)
Publikacje naukowe
(234)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Author
Kurowski Piotr (nauki ekonomiczne)
(19)
Uścińska Gertruda (1958- )
(5)
Świątkowski Andrzej (1944- )
(5)
Golinowska Stanisława (1947- )
(4)
Szarfenberg Ryszard (1966- )
(4)
Martynów Sandra
(3)
Michoń Piotr
(3)
Pawlak Mikołaj (socjolog)
(3)
Szukalski Piotr
(3)
Uścińska Gertruda
(3)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(3)
Brzezicki Łukasz
(2)
Cesarski Maciej
(2)
Czajka Zdzisław
(2)
Flaszyńska Ewa
(2)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(2)
Frączkiewicz-Wronka Aldona (1960- )
(2)
Gałecka-Burdziak Ewa
(2)
Gońda Marcin
(2)
Imiela Jacek
(2)
Janowska Zdzisława (1940- )
(2)
Klimowicz Monika
(2)
Kłosiński Kazimierz Albin (1940- )
(2)
Maleszyk Piotr
(2)
Mica Adriana
(2)
Michalewska-Pawlak Małgorzata
(2)
Muster Rafał
(2)
Orczyk Józef (1940- )
(2)
Petelczyc Janina
(2)
Pietrzak Piotr (1988- )
(2)
Przymeński Andrzej
(2)
Samoraj-Charitonow Beata
(2)
Skalec Agata
(2)
Sowa Agnieszka (ekonomia)
(2)
Strzemieczna Maria
(2)
Wratny Jerzy (1943- )
(2)
Zajda Katarzyna (socjolog)
(2)
Zalewski Dariusz (1965- )
(2)
Anioł Włodzimierz (1955- )
(1)
Bakalarska Iwona
(1)
Banaś Adrianna
(1)
Banaś Dawid
(1)
Bednarczyk Teresa Hanna
(1)
Bednarski Maciej
(1)
Bednarski Marek
(1)
Bednarski Marek (nauki ekonomiczne)
(1)
Berrahal Kamil
(1)
Borowczyk Joanna
(1)
Broda-Wysocki Piotr (1970- )
(1)
Bruski Michał
(1)
Brzyska Monika
(1)
Buchowicz Izabela (1970- )
(1)
Bunio-Mroczek Paulina
(1)
Buttler Dominik
(1)
Bąba Wojciech
(1)
Bąba Wojciech (1979- )
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Chybalski Filip
(1)
Cichon Michael
(1)
Cichy Hanna
(1)
Czechowicz Zofia
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Czerska Joanna
(1)
Czuba Beata
(1)
Danecka Marta (1971- )
(1)
Deja Monika
(1)
Dobrowolski Krzysztof
(1)
Dojwa-Turczyńska Katarzyna
(1)
Domagała Alicja
(1)
Domański Rafał
(1)
Duch-Krzystoszek Danuta
(1)
Duszczyk Maciej (1971- )
(1)
Dziedziczak-Foltyn Agnieszka
(1)
Felczak Joanna (ekonomia)
(1)
Fronczak Adam (1957- )
(1)
Frąckiewicz Lucyna (1926-2009)
(1)
Furmańska-Maruszak Agnieszka
(1)
Gajda Mateusz (prawo)
(1)
Garbat Marcin
(1)
Gardawski Juliusz (1948- )
(1)
Gałązka-Sobotka Małgorzata
(1)
Gromadzki Jan (ekonomia)
(1)
Grotowska-Leder Jolanta
(1)
Gwarda-Żurańska Joanna
(1)
Górak-Sosnowska Katarzyna
(1)
Hanusik Krystyna
(1)
Himstedt Katarzyna
(1)
Holko Maciej
(1)
Horolets Anna (1976- )
(1)
Hryniewicka Agnieszka
(1)
Huterski Robert
(1)
Iglicka-Okólska Krystyna (1964- )
(1)
Iwański Rafał (1982- )
(1)
Jackowska Anna (urzędnik)
(1)
Jakimiec Daniel
(1)
Jakubiak Igor
(1)
Jakubowska Izabela (1967- )
(1)
Jakubowski Sebastian
(1)
Jaroszewska Emilia (1972- )
(1)
Year
2020 - 2023
(54)
2010 - 2019
(202)
Time Period of Creation
2001-
(251)
1901-2000
(4)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
Country
Poland
(256)
Language
Polish
(254)
English
(2)
Audience Group
Nauczyciele
(3)
Rodzice
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Gimnazja
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Subject
Polityka społeczna
(49)
Rynek pracy
(28)
Budżety rodzinne
(19)
Minimum socjalne
(19)
Ubóstwo
(19)
Osoby w wieku starszym
(18)
Świadczenia społeczne
(18)
Zatrudnienie
(17)
Bezrobocie
(14)
Aktywizacja zawodowa
(12)
Praca
(12)
Dochody indywidualne
(11)
Piecza zastępcza
(11)
Prawo pracy
(10)
Emerytura
(9)
Opieka społeczna
(9)
Edukacja ekonomiczna
(8)
Gospodarstwo domowe
(7)
Prawo wspólnotowe europejskie
(7)
Rodzina zastępcza
(7)
Starzenie się społeczeństwa
(7)
Ubezpieczenia społeczne
(7)
Imigranci
(6)
Unia Europejska (UE)
(6)
Wykluczenie społeczne
(6)
Dochód minimalny gwarantowany
(5)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(5)
Osoby z niepełnosprawnością
(5)
Rodzina
(5)
Urzędy pracy
(5)
Domy pomocy społecznej
(4)
Ekonomia społeczna
(4)
Finanse publiczne
(4)
Monografia
(4)
Organizacje
(4)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(4)
Polityka mieszkaniowa
(4)
Polityka migracyjna
(4)
Polityka publiczna
(4)
Pracownicy socjalni
(4)
Płaca
(4)
Aktywizacja społeczna
(3)
Bezrobocie długotrwałe
(3)
Bezrobotni
(3)
Innowacje społeczne
(3)
Instytut Polityki Społecznej (Uniwersytet Warszawski)
(3)
Integracja społeczna
(3)
Jakość życia
(3)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Migracje
(3)
Młodzież
(3)
Państwo dobrobytu
(3)
Polacy za granicą
(3)
Polityka prorodzinna
(3)
Prawa socjalne
(3)
Prawo
(3)
Prawo rodzinne
(3)
Studenci
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Uchodźcy
(3)
Uczniowie
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Zatrudnienie cudzoziemców
(3)
Aktywność fizyczna
(2)
Centra i kluby integracji społecznej
(2)
Chorzy
(2)
Cudzoziemcy
(2)
Decyzje
(2)
Demografia
(2)
Dorosłość
(2)
Dzieci
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Edukacja konsumencka
(2)
Efektywność ekonomiczna
(2)
Globalizacja
(2)
Golinowska, Stanisława (1947- )
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka nieformalna
(2)
Imigracja
(2)
Infrastruktura społeczna
(2)
Innowacje
(2)
Kobieta
(2)
Konkurencyjność
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Koszty
(2)
Kształcenie
(2)
Kwalifikacje zawodowe
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Metoda DEA
(2)
Mieszkania
(2)
Mieszkania socjalne
(2)
Motywacja pracy
(2)
Odbiór społeczny
(2)
Opracowanie
(2)
Partycypacja społeczna
(2)
Pieniądz
(2)
Polityka zdrowotna
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Postawy
(2)
Poszukiwanie pracy
(2)
Subject: work
Aksjologiczne podstawy prawa pracy
(1)
Eksperymenty na biednych
(1)
Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy
(1)
Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny
(1)
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
(1)
Nauki o polityce publicznej
(1)
Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej
(1)
O polskiej biedzie w latach 1990-2015
(1)
Oblicza kryzysu (Warszawa ; 2016)
(1)
Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju
(1)
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia
(1)
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej
(1)
Subject: time
2001-
(232)
1901-2000
(39)
1989-2000
(32)
1945-1989
(11)
1918-1939
(4)
1939-1945
(2)
1801-1900
(1)
1919-2000
(1)
1945-2000
(1)
Subject: place
Polska
(153)
Kraje Unii Europejskiej
(12)
Europa
(8)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(6)
Wielka Brytania
(6)
Niemcy
(4)
Łódź (woj. łódzkie)
(4)
Europa Zachodnia
(3)
Województwo łódzkie (1999- )
(3)
Czechy
(2)
Szwecja
(2)
Województwo lubelskie (1999- )
(2)
Łotwa
(2)
Świat
(2)
Afryka Subsaharyjska
(1)
Berlin (Niemcy)
(1)
Brazylia
(1)
Bułgaria
(1)
Chile
(1)
Estonia
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Francja
(1)
Holandia
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Kraje rozwinięte
(1)
Litwa
(1)
Lwów (Ukraina, obw. lwowski ; okolice)
(1)
Norwegia
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Tychy (woj. śląskie)
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Województwo śląskie (1999- )
(1)
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(242)
Artykuł z czasopisma naukowego
(235)
Artykuł problemowy
(161)
Raport z badań
(38)
Dane statystyczne
(16)
Recenzja naukowa
(13)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(11)
Artykuł z czasopisma fachowego
(4)
Case study (studium przypadku)
(4)
Artykuł monograficzny
(2)
Artykuł przeglądowy
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Case study
(1)
Opracowanie
(1)
Polemika
(1)
Scenariusze zajęć dla gimnazjów
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Wspomnienie pośmiertne
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(139)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(113)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(62)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(29)
Edukacja i pedagogika
(21)
Medycyna i zdrowie
(8)
Historia
(7)
Psychologia
(4)
Zarządzanie i marketing
(4)
Nauka i badania
(3)
Architektura i budownictwo
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Kultura fizyczna i sport
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
256 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Bibliografia na stronie 37.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 21-22.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Bibliografia, netografia na stronie 4.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again