Forma i typ
Artykuły
(1055)
Publikacje naukowe
(977)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(30)
Publikacje fachowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Autor
Kurowski Piotr (nauki ekonomiczne)
(18)
Szeroczyńska Małgorzata
(14)
Wyrobek-Pawłowska Wanda (1912-1999)
(7)
Fijałkowski Adam (1969- )
(6)
Flaszyńska Ewa
(5)
Jarzębińska Aneta
(5)
Malinowski Ludwik (1935- )
(5)
Siemionow Justyna
(5)
Uścińska Gertruda (1958- )
(5)
Wojnar Irena (1924- )
(5)
Świątkowski Andrzej (1944- )
(5)
Czechowska-Bieluga Marta
(4)
Dąbrowska Anna (pedagog)
(4)
Kelm Albin
(4)
Lepalczyk Irena (1916-2003)
(4)
Pląsek Rafał
(4)
Ruszkowska Marzena
(4)
Szarfenberg Ryszard (1966- )
(4)
Uziembło Aniela (1919-?)
(4)
Żukiewicz Arkadiusz
(4)
Bieńkowska-Robak Katarzyna
(3)
Brenk Mikołaj
(3)
Chaczko Krzysztof
(3)
Chojnacka Barbara
(3)
Golinowska Stanisława (1947- )
(3)
Grygiel Paweł
(3)
Jedlińska Agnieszka
(3)
Kanios Anna
(3)
Kostrzyńska Małgorzata
(3)
Kupisiewicz Małgorzata
(3)
Oszwa Urszula
(3)
Pułaczewska Hanna (1965- )
(3)
Rutkowski Mateusz
(3)
Rzepka Magdalena (1989- )
(3)
Szmagalski Jerzy
(3)
Szukalski Piotr
(3)
Trochimiak Barbara
(3)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(3)
Zaorska Marzenna (1960- )
(3)
Zańko Piotr
(3)
Zięciak Monika
(3)
Łukasiewicz-Wieleba Joanna
(3)
Łuszczyńska Marynia
(3)
Andrzejewska Anna (pedagog)
(2)
Antoszewska Beata
(2)
Baczko-Dombi Anna
(2)
Białas Adam (1977- )
(2)
Bobik Bogumiła
(2)
Bodnar Wioletta
(2)
Boguszewska Anna (pedagog)
(2)
Boryczko Marcin
(2)
Brzezicki Łukasz
(2)
Buchholz Aleksandra
(2)
Buczek Katarzyna
(2)
Błachnio Katarzyna
(2)
Cesarski Maciej
(2)
Chimicz Dorota
(2)
Czajka Zdzisław
(2)
Deja Monika (pedagog)
(2)
Dolata Roman
(2)
Domagała-Zyśk Ewa
(2)
Domarecka Ewa
(2)
Dudek Iwona (psycholog)
(2)
Franc Małgorzata (1968- )
(2)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(2)
Frączkiewicz-Wronka Aldona (1960- )
(2)
Galanciak Sylwia
(2)
Gałecka-Burdziak Ewa
(2)
Gałkowski Stanisław
(2)
Gindrich Piotr (1968- )
(2)
Górecki Mirosław
(2)
Górniok-Naglik Alina
(2)
Hamerlińska-Latecka Agnieszka
(2)
Hanuszkiewicz Wojciech
(2)
Horowski Jarosław (1976- )
(2)
Hołyst Justyna
(2)
Hryniewicka Anna
(2)
Humenny Grzegorz
(2)
Imiela Jacek
(2)
Izdebski Paweł (psycholog)
(2)
Jakimiec Daniel
(2)
Janas Katarzyna
(2)
Janowska Zdzisława (1940- )
(2)
Jaworska Joanna
(2)
Jaworska Joanna (nauczyciel)
(2)
Jelonkiewicz Irena
(2)
Jędryszek-Geisler Aleksandra
(2)
Kajka Natalia
(2)
Karwowska-Struczyk Małgorzata
(2)
Kaszyński Hubert
(2)
Kazanowski Zdzisław (1966- )
(2)
Kleszczewska-Albińska Angelika
(2)
Kolankiewicz Maria
(2)
Koniewski Maciej
(2)
Kowalczyk Barbara (1946- )
(2)
Krajewska Beata (pedagog)
(2)
Krasiejko Izabela
(2)
Kroker Natalia
(2)
Krzeczkowski Konstanty (1879-1939)
(2)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(2)
Rok wydania
2020 - 2021
(166)
2010 - 2019
(889)
Okres powstania dzieła
2001-
(1007)
1901-2000
(14)
1918-1939
(10)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
Kraj wydania
Polska
(1055)
Język
polski
(1035)
angielski
(19)
francuski
(1)
Odbiorca
Młodzież
(1)
Temat
Opieka społeczna
(102)
Polityka społeczna
(63)
Osoby w wieku starszym
(52)
Dzieci
(44)
Praca socjalna
(41)
Wychowanie
(41)
Uczniowie
(40)
Wychowanie w rodzinie
(38)
Młodzież
(36)
Nauczyciele
(36)
Szkolnictwo wyższe
(34)
Rodzina
(33)
Pracownicy socjalni
(31)
Pedagogika
(30)
Wsparcie społeczne
(30)
Rodzice
(27)
Ubóstwo
(26)
Studenci
(23)
Rynek pracy
(22)
Postawy
(21)
Świadczenia społeczne
(21)
Relacje międzyludzkie
(20)
Rodzina zastępcza
(20)
Kształcenie
(19)
Szkolnictwo
(19)
Budżety rodzinne
(18)
Integracja społeczna
(18)
Minimum socjalne
(18)
Praca
(18)
Nauczanie początkowe
(17)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(17)
Jakość życia
(16)
Piecza zastępcza
(16)
Domy pomocy społecznej
(15)
Dziecko z niepełnosprawnością
(15)
Metody nauczania
(15)
Społeczności lokalne
(15)
Zatrudnienie
(15)
Autyzm
(14)
Bezdomność
(14)
Bezrobocie
(14)
Edukacja włączająca
(14)
Nauczanie
(14)
Osoby z niepełnosprawnością
(14)
Asystenci rodzin
(13)
Praca społeczna
(13)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(13)
Szkoły wyższe
(13)
Wykluczenie społeczne
(13)
Aktywizacja zawodowa
(12)
Dziecko autystyczne
(12)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(12)
Kompetencje społeczne
(12)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Wrocław)
(12)
Pedagodzy
(12)
Wychowanie estetyczne
(12)
COVID-19
(11)
Kształcenie nauczycieli
(11)
Przemoc w rodzinie
(11)
Starzenie się społeczeństwa
(11)
Wychowanie przedszkolne
(11)
Dochody indywidualne
(10)
Monografia
(10)
Pedagogika resocjalizacyjna
(10)
Przydatność zawodowa
(10)
Szkoły podstawowe
(10)
Uczenie się
(10)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(10)
Działacze społeczni
(9)
Emerytura
(9)
Gimnazja
(9)
Opieka nad osobami starszymi
(9)
Opracowanie
(9)
Osiągnięcia szkolne
(9)
Polacy za granicą
(9)
Współdziałanie
(9)
Chorzy w rodzinie
(8)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(8)
Pedagodzy społeczni
(8)
Prawo pracy
(8)
Projekt socjalny
(8)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(8)
Sztuka
(8)
Dziecko
(7)
Gospodarstwo domowe
(7)
Imigranci
(7)
Kobieta
(7)
Kształcenie ustawiczne
(7)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(7)
Niedostosowanie społeczne
(7)
Osobowość
(7)
Patriotyzm
(7)
Pedagogika społeczna
(7)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(7)
Prawo
(7)
Prawo rodzinne
(7)
Raport z badań
(7)
Terapia logopedyczna
(7)
Testy psychologiczne
(7)
Ubezpieczenia społeczne
(7)
Temat: dzieło
O polskiej biedzie w latach 1990-2015
(2)
Teach like Finland
(2)
Jaki patriotyzm?
(1)
(Nie)moc pomocy
(1)
Aksjologiczne podstawy prawa pracy
(1)
Ala ma kota, a Ali?
(1)
Athenæ gedanenses Ephraima Prætoriusa
(1)
Badanie, dojrzewanie, rozwój (Warszawa ; Radom, 2016)
(1)
Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego
(1)
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna
(1)
Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania
(1)
Biblia
(1)
Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u
(1)
Chowanna
(1)
Człowiek w cyberprzestrzeni
(1)
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego (Warszawa ; 2014)
(1)
Diady, kliki, gangi
(1)
Dręczenie szkolne
(1)
Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat
(1)
Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy
(1)
Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
(1)
Eksperymenty na biednych
(1)
Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności
(1)
Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość?
(1)
Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy
(1)
Global perspectives on teaching excellence
(1)
Heinrich von Ofterdingen
(1)
Historia Ireny Sendlerowej
(1)
Humanistyczne przesłanki niepokoju
(1)
Integracja sensoryczna w autyzmie
(1)
Jaki patriotyzm?
(1)
Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny
(1)
Jan Amos Komeński i jego korespondencja z Cyprianem Kinnerem z Elbląga 1642-1648
(1)
Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej
(1)
Kierunek → Dialog : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki
(1)
Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela
(1)
Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji
(1)
Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach
(1)
Ludzka wolność
(1)
Mathematical mindsets, unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching
(1)
Mein Vater, mein Freund
(1)
Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej
(1)
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
(1)
Młodzi a bieda
(1)
Nasze kunsztowanie
(1)
Nauki o polityce publicznej
(1)
Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej
(1)
O profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa szkolnego
(1)
Oblicza kryzysu (Warszawa ; 2016)
(1)
Once and future liberal
(1)
Opiekun Społeczny (czasopismo)
(1)
Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
(1)
Paradygmaty dydaktyki
(1)
Pedagogika kultury popularnej
(1)
Pedagogika miejsca wspólnego
(1)
Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki
(1)
Pedofilia pedofilie
(1)
Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju
(1)
Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim
(1)
Praca Socjalna (czasopismo)
(1)
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną
(1)
Praktyka pracy socjalnej
(1)
Profesor Jadwiga Kołodziejska (Warszawa ; 2020)
(1)
Przegląd Pedagogiczny (Warszawa ; 1917)
(1)
Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce
(1)
Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
(1)
Psychopedagogiczne mity
(1)
Racjonalność procesu kształcenia
(1)
Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie
(1)
Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej
(1)
Samoocena i test
(1)
Social diagnosis
(1)
Solidarnie przeciw biedzie
(1)
Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie
(1)
Starość w Polsce (Oświęcim ; 2014)
(1)
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia
(1)
System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
(1)
Szkoła Laboratorium
(1)
Sztuka/twórczość dostępna
(1)
Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe
(1)
Teksty pedagogiczne
(1)
Uczeń zdolny
(1)
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
Vocabulaire d'analyse des activités
(1)
W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej
(1)
We are not ourselves
(1)
Wiedza pedagogiczna przyszłych nauczycieli w perspektywie teorii reprezentacji społecznych
(1)
Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne polskich seniorów
(1)
Zinstrumentalizowane rodzicielstwo
(1)
Zrozumieć szkołę
(1)
Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym
(1)
Żywot człowieka poczciwego
(1)
Temat: czas
2001-
(833)
1901-2000
(184)
1989-2000
(91)
1945-1989
(49)
1918-1939
(37)
1801-1900
(30)
1939-1945
(9)
1601-1700
(8)
1501-1600
(6)
1701-1800
(6)
1401-1500
(4)
1901-1914
(4)
1914-1918
(3)
400-301 p.n.e.
(2)
100-1 p.n.e.
(1)
1919-2000
(1)
1945-2000
(1)
2001- 2 DBN
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
Temat: miejsce
Polska
(452)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(30)
Niemcy
(18)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(16)
Kraje Unii Europejskiej
(11)
Europa
(10)
Francja
(9)
Lublin (woj. lubelskie)
(9)
Wielka Brytania
(8)
Ukraina
(7)
Czechy
(6)
Stany Zjednoczone (USA)
(5)
Województwo śląskie (1999- )
(5)
Łódź (woj. łódzkie)
(5)
Katowice (woj. śląskie)
(4)
Kraków (woj. małopolskie)
(4)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(4)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(4)
Szwecja
(4)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(4)
Województwo lubelskie (1999- )
(4)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(4)
Europa Zachodnia
(3)
Finlandia
(3)
Słowacja
(3)
Województwo mazowieckie (1999- )
(3)
Województwo łódzkie (1999- )
(3)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(2)
Białystok (woj. podlaskie)
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(2)
Grecja
(2)
Mazury
(2)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(2)
Portugalia
(2)
Ratyzbona (Niemcy)
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(2)
Warmia
(2)
Województwo podkarpackie (1999- )
(2)
Województwo pomorskie (1999- )
(2)
Świat
(2)
Afryka Subsaharyjska
(1)
Albania
(1)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Atlanta (Stany Zjednoczone ; stan Georgia)
(1)
Austria
(1)
Bawaria (Niemcy ; kraj związkowy)
(1)
Berlin (Niemcy)
(1)
Biłgoraj (woj. lubelskie)
(1)
Brazylia
(1)
Bułgaria
(1)
Bytom (woj. śląskie)
(1)
Chile
(1)
Ciechanów (woj. mazowieckie)
(1)
Estonia
(1)
Europa Środkowa
(1)
Hiszpania
(1)
Indie
(1)
Izrael
(1)
Janów Lubelski (woj. lubelskie)
(1)
Jaworzno (woj. śląskie)
(1)
Kanada
(1)
Karwina (Czechy)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kobierzyn (Kraków ; część miasta)
(1)
Konopiska (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Konopiska ; okolice)
(1)
Kostroma (Rosja)
(1)
Końskowola (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Końskowola ; okolice)
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Kraje rozwinięte
(1)
Krzemieniec (Ukraina, obw. tarnopolski)
(1)
Królestwo polskie
(1)
Kutno (woj. łódzkie)
(1)
Lewin Brzeski (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski)
(1)
Litwa
(1)
Lubicz (woj. kujawsko-pomorskie, powiat toruński, gm. Lubicz ; okolice)
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Lupeni (Rumunia)
(1)
Macedonia
(1)
Monachium (Niemcy)
(1)
Norwegia
(1)
Nowa Zelandia
(1)
Nowy Dwór Mazowiecki (woj. mazowieckie)
(1)
Nowy Targ (woj. małopolskie)
(1)
Ohio (Stany Zjednoczone ; stan)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Pahiatua (Nowa Zelandia)
(1)
Powiat bialski (woj. lubelskie)
(1)
Powiat płocki (woj. mazowieckie)
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(1)
Rosja
(1)
Rwanda
(1)
Rybnik (woj. śląskie)
(1)
Skandynawia
(1)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Stalowa Wola (woj. podkarpackie)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Stargard (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Szkocja (Wielka Brytania)
(1)
Służew (Warszawa ; część miasta)
(1)
Gatunek
Artykuł z czasopisma naukowego
(1041)
Artykuł problemowy
(581)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(517)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(221)
Raport z badań
(220)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(173)
Recenzja naukowa
(78)
Case study (studium przypadku)
(35)
Artykuł przeglądowy
(26)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(24)
Biogram
(22)
Artykuł monograficzny
(19)
Dane statystyczne
(12)
Artykuł naukowy
(9)
Biografia
(8)
Wydawnictwo źródłowe
(7)
Recenzja
(5)
Wywiad dziennikarski
(5)
Artykuł z czasopisma fachowego
(3)
Wspomnienie pośmiertne
(3)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Dokument programowy
(2)
Analiza i interpretacja
(1)
Artykuł z czasopisma bibliologicznego
(1)
Bibliografia
(1)
Case study
(1)
Hip-hop (muzyka)
(1)
Komunikat
(1)
List do redakcji
(1)
Mowy i przemówienia
(1)
Nekrolog
(1)
Opracowanie
(1)
Polemika
(1)
Psychologia
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Rap
(1)
Recenzja literacka
(1)
Relacja
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadpodstawowych
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(482)
Edukacja i pedagogika
(441)
Historia
(126)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(119)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(109)
Psychologia
(106)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(73)
Medycyna i zdrowie
(34)
Filozofia i etyka
(33)
Nauka i badania
(26)
Kultura i sztuka
(25)
Media i komunikacja społeczna
(20)
Językoznawstwo
(18)
Zarządzanie i marketing
(10)
Matematyka
(9)
Informatyka i technologie informacyjne
(7)
Literaturoznawstwo
(7)
Religia i duchowość
(7)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(5)
Kultura fizyczna i sport
(5)
Architektura i budownictwo
(4)
Etnologia i antropologia kulturowa
(3)
Inżynieria i technika
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Biografia
(1)
Biologia
(1)
1055 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Feministyczna praca socjalna : zarys problematyki / Aneta Ostaszewska. W: Praca Socjalna. 2019, nr 1, s. 15-34. - 2019.
Bibliografia, netografia na stronach 31-34.
Streszczenie w języku angielskim.
Artykuł
W koszyku
Zakazane emocje / Aneta Paszkiewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2017, nr 3, strony 12-19.
Bibliografia, netografia na stronie 19.
Streszczenie w języku angielskim.
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Zrozumieć szkołę : konteksty zmiany. - Warszawa, 2016.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliografia na stronach 160-162.
Streszczenie w języku angielskim.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wzajemność w uczeniu się / Maria Groenwald. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 1, s. 85-98. - 2019.
Bibliografia na stronach 97-98.
Streszczenie w języku angielskim.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej