Form of Work
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Author
Kozioł Leszek
(1)
Perez Katarzyna
(1)
Włosik Katarzyna
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(2)
English
(1)
4 results Filter
E-book
In basket
Stworzenie bitcoina, powstanie kolejnych kryptowalut i innych rodzajów tokenów oraz pojawienie się pośredników umożliwiających obrót nimi dały początek nowemu rynkowi. Jest on wykorzystywany w celach inwestycyjnych i podlega dynamicznemu rozwojowi. Architektura rynku kryptowalut i pozostałych tokenów staje się coraz bardziej złożona, a on sam pozostaje nadal nie do końca rozpoznany. Istnieje więc potrzeba spojrzenia na niego z wielu perspektyw, określenia ogólnych zasad funkcjonowania i pogłębienia zrozumienia jego działania, do czego przyczyniają się rozważania zawarte w tej monografii. Co istotne, przedstawione treści wskazują zarówno zalety, jak i mankamenty analizowanego rynku. Czytelnik dowie się z książki: czym są kryptowaluty i pozostałe tokeny; czy kryptowaluty i pozostałe tokeny stanowią nową klasę aktywów i czy są kolejnym rodzajem inwestycji alternatywnych; w jaki sposób funkcjonuje rynek kryptowalut i pozostałych tokenów; jakimi cechami charakteryzuje się rynek kryptowalut i pozostałych tokenów i jakie jest znaczenie tych cech dla jego uczestników i instytucji regulacyjnych. Książka stanowi interesującą lekturę dla naukowców i studentów chcących zająć się tematyką kryptowalut, pozostałych tokenów oraz tworzonego przez nie rynku. Może być podstawą do dalszych analiz naukowych czy wsparciem dydaktyki z zakresu finansów cyfrowych. Zainteresuje również praktyków rynkowych, osoby współtworzące regulacje rynku finansowego, a także pasjonatów inwestycji i innowacji finansowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The main aim of the paper is to determine the similarities and differences in the convergence and synchronization of business cycles in the EU and EMU in 1995-2018. The secondary goals are the following: a) the identification of the core and peripheries of European business cycles; b) the effects of monetary integration and the level of economic development and scale of the economy on the convergence and synchronization of business cycles. The results from the descriptive statistics and the correlation and regression analyses are: 1) classical cycles have a relatively high and similar concordance with the EU and the EMU, while at the same time they are strongly divergent on recession; 2) synchronization of the growth cycles is more diversified than classical cycles; 3) there is a clear division between the core and peripheries of European business cycles; 4) convergence of cycles is much more diversified than their synchronization; 5) level of economic development and the scale of the economy have an important influence on the convergence and synchronization of business cycles.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Osiągnięcia technologiczne i informatyczne gospodarki 4.0 stały się motywacją do wprowadzania na rynku finansowym nowych produktów i usług finansowych oferowanych w świecie cyfrowym i odpowiadających na potrzeby zmieniającego się rynku finansowego. W ten sposób narodziły się innowacje finansowe w gospodarce 4.0. Z jednej strony dają one duże możliwości rozwoju, z drugiej są nowym wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć zarówno instytucje nadzorujące i organizujące ten rynek, jak i jego uczestnicy. W książce dokonano charakterystyki i oceny wybranych innowacji finansowych powstałych dzięki osiągnięciom gospodarki 4.0, której dynamiczny rozwój stał się istotnym elementem obecnych czasów. Autorzy, pracownicy Instytutu Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, skupili się kolejno na: wykorzystaniu technologii blockchain w finansach, obrocie i opodatkowaniu kryptowalut, emisji cyfrowych tokenów, pozyskiwaniu kapitału za pomocą crowdfundingu z nagrodami, oferowaniu usług w bankowości cyfrowej i za pomocą aplikacji PFM wspierającej zarządzanie domowym budżetem, porównaniu doradcy 2.0 i robodoradcy oraz wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego w budowie i zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, a także na zmianach technologicznych w audycie finansowym. Przy tym poszukiwali odpowiedzi na pytanie o to, w którym kierunku podąża współczesny rynek finansowy działający w środowisku nowoczesnych technologii. Odpowiedź tę znaleźli dzięki opartej na najnowszej literaturze przedmiotu charakterystyce i analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju różnych innowacji finansowych. Zachęcamy do sięgnięcia po tę pozycję wszystkie osoby zainteresowane problematyką gospodarki 4.0, szczególnie w aspekcie ekonomicznym i prawnym, podejmujące różnego rodzaju wyzwania związane ze współczesnymi finansami. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas treści pozwolą Czytelnikowi rozwinąć horyzonty i staną się inspiracją do kolejnych żywych dyskusji na temat zmieniającego się świata finansów i przyszłości gospodarki światowej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tematyka artykułów koncentruje się wokół kwestii optymalizacji systemu współpracy między przedsiębiorstwami i instytucjami w zakresie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, tzw. work–life balance; znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych na działalność badawczo-rozwojową polskich przedsiębiorstw w ostatnich dziesięciu latach. Kolejne prace zawierają opis korzyści z implementacji metod zarządzania, na przykład blockchain w logistyce, Corporate Governance Scorecard w nadzorze korporacyjnym, interaktywnej koncepcji oceny ryzyka zawodowego, jak również wielokryterialnej certyfikacji budynków budowanych w aspekcie jakości środowiska pracy w ergonomii czy koncepcji doskonalenia systemu czasu pracy z wykorzystaniem metod pracy oraz wspomnianej zasady work–life balance w organizacji pracy. Przedstawiono także teoretyczny model wykorzystania idei czwartej rewolucji przemysłowej w projektowaniu przestrzennego wymiaru środowiska pracy. Jak można zauważyć, Czytelnik znajdzie w tym numerze wiele oryginalnych ujęć teoretycznych oraz spostrzeżeń natury praktycznej (...).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again