Form of Work
Artykuły
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Książki
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
unavailable
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Author
Asmann Miłosz
(1)
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(1)
Cytowska Beata (1964- )
(1)
Golonka-Legut Joanna
(1)
Mazur Joanna (nauki medyczne)
(1)
Małkowska-Szkutnik Agnieszka
(1)
Stawarski Andrzej
(1)
Syrek Ewa
(1)
Szwałkiewicz Elżbieta
(1)
Winczura Barbara (1969- )
(1)
Woynarowska Barbara
(1)
Woynarowska Barbara (1940- )
(1)
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
(1)
Wójcik Wiesław
(1)
Wąsiński Arkadiusz
(1)
Świętochowski Waldemar
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Choroby przewlekłe
(7)
Dziecko chore
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Aplikacje internetowe
(1)
Choroby
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Jakość życia
(1)
Ludzie starzy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Odżywianie
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka nad dziećmi
(1)
Optymizm
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Uczniowie
(1)
Wady rozwojowe
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Zaburzenia rozwoju dziecka
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zachowania zdrowotne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Psychologia
(1)
9 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43279 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 42077 (1 egz.)
Book
In basket
Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka” to kompendium wiedzy dotyczące kształtowania kompetencji umożliwiających ludziom dbanie o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. W pierwszej części podręcznika omówiono teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, nakreślono jej etyczne aspekty, opisano role i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej prowadzenia. Druga – praktyczna część – dotyczy wybranych obszarów tematycznych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. W tej sekcji, wzbogaconej o gotowe scenariusze zajęć, poruszono zagadnienia związane z edukacją w zakresie: dbałości o ciało, zdrowia psychicznego, żywienia, aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, zdrowia seksualnego, zapobiegania zachowaniom ryzykownym, bycia aktywnym pacjentem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 44822 (1 egz.)
E-book
In basket
Niepełnosprawność, choroba przewlekła i całkowite zaburzenia rozwojowe są często odbierane w kategoriach traumy, przegranego losu, cierpienia zarówno konkretnej osoby, jak i najbliższego otoczenia rodzinnego. Przedstawiona w pracy problematyka niepełnosprawności, całościowych zaburzeń rozwojowych i choroby przewlekłej jest osadzona w perspektywie interdyscyplinarnej, z wyraźnym wyeksponowaniem aspektów psychopedagogicznych, społecznych i etycznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Część monograficzna tomu 2/2018 „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz została zatytułowana Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. W kulturze współczesnych społeczeństw wysoko uprzemysłowionych, nazywanej w refleksji filozoficznej i socjologicznej kulturą późnej nowoczesności, identyfikuje się szereg zjawisk, które mogą być postrzegane w kategoriach dominującego dyskursu. Wśród nich najczęściej wskazuje się na indywidualizm, racjonalność, technologizację, komercjalizację różnych sfer życia czy hedonizm jako wyznacznik dobrostanu. Zjawiska te mają bezpośrednie odzwierciedlenie w stosunku do własnego ciała, wyrażają się w pojmowaniu zdrowia i choroby oraz w postawach wobec tych stanów u siebie i u innych, a także ujawniają się w specyficznych zachowaniach, które wprawdzie są związane ze zdrowiem, ale niekoniecznie w sensie pozytywnym (np. merkantylizacja podejścia do ciała, ujmowanie naturalnych procesów w kategoriach zdefiniowanych problemów medycznych itp.). Krytycznej analizie wymienionych zjawisk poświęcone są artykuły zawarte w monograficznej części niniejszego numeru „Chowanny”. Część z nich odnosi się wprost do przekazów związanych ze zdrowiem i chorobą obecnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, część odwołuje się do nich pośrednio, ale łączy je perspektywa edukacyjna, koncentrująca się na możliwościach zmiany obowiązujących dyskursów w kierunku bardziej skutecznego zapobiegania potencjalnym deficytom oraz większego upodmiotowienia i włączenia społecznego osób naznaczonych goffmanowskim piętnem innego/chorego. Część Studia i rozprawy odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak problem alkoholowy w doświadczeniu społecznym, polityka oporu, rodzice skazani na karę pozbawienia wolności, dziecięce poznawania świata, zwrot ku rzeczom w kontekście historii wychowania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again