Form of Work
Publikacje naukowe
(9)
Artykuły
(7)
Książki
(5)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Woynarowska Barbara (1940- )
(2)
Asmann Miłosz
(1)
Bartnikowska Urszula
(1)
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(1)
Cytowska Beata (1964- )
(1)
Dufner Hanna
(1)
Dymecka Joanna
(1)
Gasik Justyna
(1)
Krok Dariusz (1969- )
(1)
Mazur Joanna (nauki medyczne)
(1)
Małkowska-Szkutnik Agnieszka
(1)
Rudnik Agata
(1)
Stawarski Andrzej
(1)
Syrek Ewa
(1)
Szeniman-Łysak Anna
(1)
Szwałkiewicz Elżbieta
(1)
Winczura Barbara (1969- )
(1)
Woynarowska Barbara
(1)
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
(1)
Świętochowski Waldemar
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Choroby przewlekłe
(11)
Jakość życia
(4)
Dziecko chore
(3)
Chorzy w rodzinie
(2)
Dobrostan psychiczny
(2)
Edukacja prozdrowotna
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Aplikacje internetowe
(1)
Badania longitudinalne
(1)
Choroba przewlekła
(1)
Choroby
(1)
Choroby układu pokarmowego
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Ludzie starzy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Odżywianie
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka nad dziećmi
(1)
Opieka zdrowotna nad dzieckiem
(1)
Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną
(1)
Optymizm
(1)
Pedagogika terapeutyczna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Uczniowie
(1)
Wady rozwojowe
(1)
Więź małżeńska
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zaburzenia rozwoju dziecka
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zachowania zdrowotne
(1)
Zdrowie fizyczne
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Śmierć
(1)
Żałoba
(1)
Życie codzienne
(1)
Życie towarzyskie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł przeglądowy
(2)
Opracowanie
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(5)
Psychologia
(5)
Edukacja i pedagogika
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
14 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43279 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie, netografie przy pracach.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47326 (1 egz.)
Book
In basket
Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / redakcja naukowa Barbara Woynarowska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 (Kolbuszowa Dolna : GRAFMAR Sp. z o.o.). - 322, [2] strony : tabele ; 21 cm.
(Pedagogika Specjalna)
Książka ma charakter poradnika dla nauczycieli uczniów z przewlekłą chorobą. Autorzy omawiają takie choroby, jak: astma oskrzelowa, białaczka i inne choroby nowotworowe, cukrzyca, fenyloketonuria, hemofilia, mózgowe porażenie dziecięce, mukowiscydoza, zespółTurnera, zaburzenia słuchu, otyłość, padaczka, HIV, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby przewodu pokarmowego i wątroby, ADHD, zespół Tourette'a, odmowa chodzenia do szkoły (informacje podstawowe, problemy dziecka, sytuacja szkolna, wspieranie rozwoju i leczenia, zasady postępowania w przypadku nasilenia choroby).
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy rozdziałach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 41650 (1 egz.)
Book
In basket
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42077 (1 egz.)
Book
In basket
Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka” to kompendium wiedzy dotyczące kształtowania kompetencji umożliwiających ludziom dbanie o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. W pierwszej części podręcznika omówiono teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, nakreślono jej etyczne aspekty, opisano role i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej prowadzenia. Druga – praktyczna część – dotyczy wybranych obszarów tematycznych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. W tej sekcji, wzbogaconej o gotowe scenariusze zajęć, poruszono zagadnienia związane z edukacją w zakresie: dbałości o ciało, zdrowia psychicznego, żywienia, aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, zdrowia seksualnego, zapobiegania zachowaniom ryzykownym, bycia aktywnym pacjentem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44822 (1 egz.)
E-book
In basket
Część monograficzna tomu 2/2018 „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz została zatytułowana Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. W kulturze współczesnych społeczeństw wysoko uprzemysłowionych, nazywanej w refleksji filozoficznej i socjologicznej kulturą późnej nowoczesności, identyfikuje się szereg zjawisk, które mogą być postrzegane w kategoriach dominującego dyskursu. Wśród nich najczęściej wskazuje się na indywidualizm, racjonalność, technologizację, komercjalizację różnych sfer życia czy hedonizm jako wyznacznik dobrostanu. Zjawiska te mają bezpośrednie odzwierciedlenie w stosunku do własnego ciała, wyrażają się w pojmowaniu zdrowia i choroby oraz w postawach wobec tych stanów u siebie i u innych, a także ujawniają się w specyficznych zachowaniach, które wprawdzie są związane ze zdrowiem, ale niekoniecznie w sensie pozytywnym (np. merkantylizacja podejścia do ciała, ujmowanie naturalnych procesów w kategoriach zdefiniowanych problemów medycznych itp.). Krytycznej analizie wymienionych zjawisk poświęcone są artykuły zawarte w monograficznej części niniejszego numeru „Chowanny”. Część z nich odnosi się wprost do przekazów związanych ze zdrowiem i chorobą obecnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, część odwołuje się do nich pośrednio, ale łączy je perspektywa edukacyjna, koncentrująca się na możliwościach zmiany obowiązujących dyskursów w kierunku bardziej skutecznego zapobiegania potencjalnym deficytom oraz większego upodmiotowienia i włączenia społecznego osób naznaczonych goffmanowskim piętnem innego/chorego. Część Studia i rozprawy odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak problem alkoholowy w doświadczeniu społecznym, polityka oporu, rodzice skazani na karę pozbawienia wolności, dziecięce poznawania świata, zwrot ku rzeczom w kontekście historii wychowania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Opis wydawcy: Książka przystępnym dla czytelnika językiem przedstawia naukowe podejście do tematu traum wieku dziecięcego. Autorki w trzech rozdziałach tej książki ukazują współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego dziecka, fizyczne mechanizmy reakcji dziecka na wydarzenia traumatyczne oraz praktyczne sposoby i aktywności pomagające dorosłym stworzyć środowisko, które będzie sprzyjało wychodzeniu z traumy. „Trauma przeżyta przez dziecko w bardzo wczesnym okresie, kiedy dopiero się ono kształtuje i kiedy to trauma «rzeźbi» jego układ nerwowy, dla wielu rodzin (opiekunów, specjalistów, nauczycieli itp.) bywa wielkim ciężarem. Ciężar ten jest dodatkowo potęgowany przez pewne błędy popełniane przez dorosłych mających wpływ na funkcjonowanie dzieci. (…) Przez tę książkę chcemy pokazać, że trauma dziecka niekoniecznie jest ciężarem nie do poruszenia. Chcemy pokazać, że ten ciężar można podzielić sobie na małe kawałeczki i dając czas sobie i dziecku malutkimi kroczkami na bieżąco integrować i leczyć pojawiające się traumatyczne reakcje. Z każdego dziecka wyrasta kiedyś dorosły. Mamy więc nadzieję, że nasza książka będzie dla Was drogowskazem, kierunkiem jaki trzeba obrać, aby aktywnie wspierać prewencję powstawania zaburzeń post-traumatycznych i zaburzeń dysocjacyjnych w przyszłości.” – fragment wprowadzenia
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again