Forma i typ
Artykuły
(4)
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
dostępne
(2)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Autor
Asmann Miłosz
(1)
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(1)
Cytowska Beata (1964- )
(1)
Golonka-Legut Joanna
(1)
Mazur Joanna (nauki medyczne)
(1)
Małkowska-Szkutnik Agnieszka
(1)
Stawarski Andrzej
(1)
Syrek Ewa
(1)
Szwałkiewicz Elżbieta
(1)
Winczura Barbara (1969- )
(1)
Woynarowska Barbara
(1)
Woynarowska Barbara (1940- )
(1)
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
(1)
Wójcik Wiesław
(1)
Wąsiński Arkadiusz
(1)
Świętochowski Waldemar
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
Temat
Choroby przewlekłe
(6)
Dziecko chore
(2)
Aplikacje internetowe
(1)
Choroba przewlekła
(1)
Choroby
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Dzieci
(1)
Dzieci niepełnosprawne
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Jakość życia
(1)
Ludzie starzy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Odżywianie
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka nad dzieckiem
(1)
Optymizm
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Uczniowie
(1)
Wady rozwojowe
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Zaburzenia rozwoju dziecka
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zachowania zdrowotne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
Gatunek
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
9 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43279 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 42077 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka” to kompendium wiedzy dotyczące kształtowania kompetencji umożliwiających ludziom dbanie o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. W pierwszej części podręcznika omówiono teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, nakreślono jej etyczne aspekty, opisano role i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej prowadzenia. Druga – praktyczna część – dotyczy wybranych obszarów tematycznych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. W tej sekcji, wzbogaconej o gotowe scenariusze zajęć, poruszono zagadnienia związane z edukacją w zakresie: dbałości o ciało, zdrowia psychicznego, żywienia, aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, zdrowia seksualnego, zapobiegania zachowaniom ryzykownym, bycia aktywnym pacjentem.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44822 (1 egz.)
E-book
W koszyku
Niepełnosprawność, choroba przewlekła i całkowite zaburzenia rozwojowe są często odbierane w kategoriach traumy, przegranego losu, cierpienia zarówno konkretnej osoby, jak i najbliższego otoczenia rodzinnego. Przedstawiona w pracy problematyka niepełnosprawności, całościowych zaburzeń rozwojowych i choroby przewlekłej jest osadzona w perspektywie interdyscyplinarnej, z wyraźnym wyeksponowaniem aspektów psychopedagogicznych, społecznych i etycznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Część monograficzna tomu 2/2018 „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz została zatytułowana Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. W kulturze współczesnych społeczeństw wysoko uprzemysłowionych, nazywanej w refleksji filozoficznej i socjologicznej kulturą późnej nowoczesności, identyfikuje się szereg zjawisk, które mogą być postrzegane w kategoriach dominującego dyskursu. Wśród nich najczęściej wskazuje się na indywidualizm, racjonalność, technologizację, komercjalizację różnych sfer życia czy hedonizm jako wyznacznik dobrostanu. Zjawiska te mają bezpośrednie odzwierciedlenie w stosunku do własnego ciała, wyrażają się w pojmowaniu zdrowia i choroby oraz w postawach wobec tych stanów u siebie i u innych, a także ujawniają się w specyficznych zachowaniach, które wprawdzie są związane ze zdrowiem, ale niekoniecznie w sensie pozytywnym (np. merkantylizacja podejścia do ciała, ujmowanie naturalnych procesów w kategoriach zdefiniowanych problemów medycznych itp.). Krytycznej analizie wymienionych zjawisk poświęcone są artykuły zawarte w monograficznej części niniejszego numeru „Chowanny”. Część z nich odnosi się wprost do przekazów związanych ze zdrowiem i chorobą obecnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, część odwołuje się do nich pośrednio, ale łączy je perspektywa edukacyjna, koncentrująca się na możliwościach zmiany obowiązujących dyskursów w kierunku bardziej skutecznego zapobiegania potencjalnym deficytom oraz większego upodmiotowienia i włączenia społecznego osób naznaczonych goffmanowskim piętnem innego/chorego. Część Studia i rozprawy odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak problem alkoholowy w doświadczeniu społecznym, polityka oporu, rodzice skazani na karę pozbawienia wolności, dziecięce poznawania świata, zwrot ku rzeczom w kontekście historii wychowania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej