Form of Work
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Kozioł Leszek
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(3)
Language
English
(2)
Polish
(1)
3 results Filter
E-book
In basket
This article is about the process of globalisation supported by cryptocurrencies. It discusses the influence of cryptocurrencies on three major aspects: the political, economic and social spheres. The section on the political sphere highlights the way the authorities of some countries react towards cryptocurrencies. The evolving legal status of cryptocurrency in different regions is described. The section on the economic sphere enumerates examples of cryptocurrencies used on the financial markets. It shows how cryptocurrency might be used by the business sector. The social sphere section illustrates the major kinds of internet societies which are created around cryptocurrencies and what tools are facilitating cryptocurrency transfers. Many examples of important cryptocurrencies are used. The analysis of statistical data and literature have been used in order to evaluate the topic. The study provides additional evidence proving that cryptocurrencies have a significant impact on the process of globalisation.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
This article is about the process of globalisation supported by cryptocurrencies. It discusses the influence of cryptocurrencies on three major aspects: the political, economic and social spheres. The section on the political sphere highlights the way the authorities of some countries react towards cryptocurrencies. The evolving legal status of cryptocurrency in different regions is described. The section on the economic sphere enumerates examples of cryptocurrencies used on the financial markets. It shows how cryptocurrency might be used by the business sector. The social sphere section illustrates the major kinds of internet societies which are created around cryptocurrencies and what tools are facilitating cryptocurrency transfers. Many examples of important cryptocurrencies are used. The analysis of statistical data and literature have been used in order to evaluate the topic. The study provides additional evidence proving that cryptocurrencies have a significant impact on the process of globalisation.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W zbiorze artykułów składających się na ten kwartalnik zawarto wiele interesujących poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. Stanowią one rezultat badań podstawowych oraz wdrożeniowych prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich takich przykładowo, jak: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Zamojska, Akademia Leona Koźmińskiego Warszawie oraz Małopolska Wyższ Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Kwartalnik jest ukierunkowany na współczesną tematykę i wciąż pojawiające się nowe problemy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: wpływ pandemii koronawirusa na sytuację makroekonomiczną Polski, na kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego, czy na rentowność firm i stopę wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy; na zagadnienie jakości i kosztów jakości w strategii przedsiębiorstwa, koszty jakości w systemie zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście zróżnicowanego rozwoju, jak również na prezentację arkusza oceny zarządzania jakością w firmie, jako narzędzia koncepcyjnego badania jakości; na wyeksponowanie specyfiki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych i społecznych; na skutki ekonomiczne i finansowe wprowadzenia nowych produktów na rynku finansowym, takich przykładowo jak kryptowaluty i inne. Autorzy w swych dziełach nie udzielają rad i nie przekazują stanowczych opinii, odpowiedzi, lecz prezentują własne rezultaty badań, spostrzeżenia, wyniki badań poprzedników oraz skromnie zadają fundamentalne pytania: Czym jest zarządzanie różnymi zasobami w nowych warunkach? Co stanowi jego treść? Jakie jest jego instrumentarium badawcze? Nie zawsze znajdujemy odpowiedzi na te pytania, za to pojawiają się inspiracje do głębszych rozważań na temat problemów zglobalizowanego świata i roli, jaką odgrywa w nim człowiek oraz jego praca.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again