Form of Work
Artykuły
(14)
Publikacje naukowe
(9)
Publikacje fachowe
(6)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Kloskowska Adriana
(2)
Borkowska Aleksandra (psycholog)
(1)
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(1)
Bugajski Jarosław
(1)
Dziamska Dorota
(1)
Grabowska Małgorzata (pedagog)
(1)
Ires Correa Washington
(1)
Izdebski Paweł (psycholog)
(1)
Jędryszek-Geisler Aleksandra
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kluczyńska Sylwia
(1)
Kozłowski Tomasz (1956- )
(1)
Matejek Józefa
(1)
Michoń Piotr
(1)
Młyński Józef (1972- )
(1)
Nowicka Małgorzata
(1)
Pawłowska Agnieszka
(1)
Połoczańska Marta
(1)
Połoczańska-Godek Sława
(1)
Rewekant Anna (psychiatra)
(1)
Siedlanowski Paweł (1970- )
(1)
Syrek Ewa
(1)
Szwedzik Adam
(1)
Tur Porres Gisselle
(1)
Walancik Marek
(1)
Witerska Kamila
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(8)
Time Period of Creation
2001-
(15)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(15)
English
(1)
Audience Group
Bibliotekarze
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Subject
Dobrostan psychiczny
(15)
Nauczyciele
(4)
Samorealizacja
(3)
Zdrowie psychiczne
(3)
COVID-19
(2)
Dzieci
(2)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Epidemie
(2)
Higiena psychiczna
(2)
Młodzież
(2)
Radzenie sobie ze stresem
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Bezrobocie
(1)
Dojrzewanie
(1)
Funkcjonalny Model Zdrowia
(1)
Globalizacja
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Jakość życia
(1)
Migracje
(1)
Mindfulness
(1)
Myślenie pozytywne
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Poczucie koherencji
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pracownicy służby zdrowia
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Psychologia pozytywna
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój moralny
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stres
(1)
Szkolnictwo
(1)
Uchodźcy
(1)
Uczniowie
(1)
Wpływ na zdrowie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zachowania prozdrowotne
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zasoby osobiste (psychologia)
(1)
Zdrowy styl życia
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(12)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(7)
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Debata
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(8)
Psychologia
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
16 results Filter
Article
In basket
Samorozwój jako źródło dobrostanu / Adriana Kloskowska. W: Głos Pedagogiczny. 2021, nr 125, s. 24-29. - 2021.
Bibliografia na stronie 29.
Article
In basket
Samorozwój jako źródło dobrostanu / Adriana Kloskowska. W: Życie Szkoły. 2021, nr 9, s. 22-29. - 2021.
Bibliografia na stronie 29.
No cover
Article
In basket
Psychologiczne aspekty migracji w rozwoju dziecka / Aleksandra Borkowska. W: Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych. s. 101-123. - 2016.
Bibliografia na stronach 121-123.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
Article
In basket
E-book
In basket
Część monograficzna tomu 2/2018 „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz została zatytułowana Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. W kulturze współczesnych społeczeństw wysoko uprzemysłowionych, nazywanej w refleksji filozoficznej i socjologicznej kulturą późnej nowoczesności, identyfikuje się szereg zjawisk, które mogą być postrzegane w kategoriach dominującego dyskursu. Wśród nich najczęściej wskazuje się na indywidualizm, racjonalność, technologizację, komercjalizację różnych sfer życia czy hedonizm jako wyznacznik dobrostanu. Zjawiska te mają bezpośrednie odzwierciedlenie w stosunku do własnego ciała, wyrażają się w pojmowaniu zdrowia i choroby oraz w postawach wobec tych stanów u siebie i u innych, a także ujawniają się w specyficznych zachowaniach, które wprawdzie są związane ze zdrowiem, ale niekoniecznie w sensie pozytywnym (np. merkantylizacja podejścia do ciała, ujmowanie naturalnych procesów w kategoriach zdefiniowanych problemów medycznych itp.). Krytycznej analizie wymienionych zjawisk poświęcone są artykuły zawarte w monograficznej części niniejszego numeru „Chowanny”. Część z nich odnosi się wprost do przekazów związanych ze zdrowiem i chorobą obecnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, część odwołuje się do nich pośrednio, ale łączy je perspektywa edukacyjna, koncentrująca się na możliwościach zmiany obowiązujących dyskursów w kierunku bardziej skutecznego zapobiegania potencjalnym deficytom oraz większego upodmiotowienia i włączenia społecznego osób naznaczonych goffmanowskim piętnem innego/chorego. Część Studia i rozprawy odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak problem alkoholowy w doświadczeniu społecznym, polityka oporu, rodzice skazani na karę pozbawienia wolności, dziecięce poznawania świata, zwrot ku rzeczom w kontekście historii wychowania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again