Form of Work
Artykuły
(10)
Publikacje naukowe
(7)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Author
Bartnikowska Urszula
(1)
Dziamska Dorota
(1)
Długosz Michał (prawnik)
(1)
Frankowska Agnieszka
(1)
Greń Mateusz
(1)
Hryniewicka Anna
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kłosińska Tatiana
(1)
Marek Elżbieta
(1)
Mazurek Emilia
(1)
Styczyńska Marianna
(1)
Zajdel Krzysztof
(1)
Żelazowska Karolina
(1)
Year
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Subject
Edukacja domowa
(8)
Dojrzałość szkolna
(2)
Praca domowa ucznia
(2)
Prawo oświatowe
(2)
Autoewaluacja
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
E-learning
(1)
Edukacja medialna
(1)
Ewaluacja wewnętrzna
(1)
Ewaluacja zewnętrzna
(1)
Grzegorzewska, Maria
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Kształcenie
(1)
Metoda projektów
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Podstawa programowa
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Program nauczania
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój osobisty
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Towarzystwo Kursów Naukowych (1906-1918)
(1)
Uniwersytet Jagielloński
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1801-1900
(1)
1901-1914
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Biografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(8)
Historia
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
11 results Filter
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 159-160.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
E-book
In basket
Zamieszczone w zeszycie artykuły, które są efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych w różnych ośrodkach akademickich, zawierają wiele ciekawych poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. W zgromadzonych tu publikacjach Czytelnik może znaleźć sporo oryginalnych ujęć teoretycznych dotyczących prawnych aspektów promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, metod poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zasad i przepisów prawnych ochrony własności intelektualnej oraz kierunków rozwoju edukacji w zakresie ergonomii i ochrony środowiska w sektorze turystycznym i energetycznym. Głównym celem tej publikacji jest zebranie wybranych, ważniejszych elementów, które decydują o efektywnym i kreatywnym zarządzaniu zasobami materialnymi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie. Zeszyt ten może posłużyć jako skrótowy, lecz pełen wnikliwych spostrzeżeń podręcznik i przewodnik po zagadnieniach produktywności, ergonomii oraz ochrony pracy. Problematyka zawarta w artykułach ergonomicznych została zaprezentowana na II Międzynarodowym Kongresie Ergonomii w Poznaniu w 2015 roku, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnikę Poznańską. Teksty te są rezultatem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, jak również stanowią pokłosie ożywionej dyskusji odbywającej się w trakcie obrad Kongresu, prezentując wiele interesujących informacji. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again