Forma i typ
Artykuły
(10)
Publikacje naukowe
(7)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Autor
Bartnikowska Urszula
(1)
Dziamska Dorota
(1)
Długosz Michał (prawnik)
(1)
Frankowska Agnieszka
(1)
Greń Mateusz
(1)
Hryniewicka Anna
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kłosińska Tatiana
(1)
Marek Elżbieta
(1)
Mazurek Emilia
(1)
Styczyńska Marianna
(1)
Zajdel Krzysztof
(1)
Żelazowska Karolina
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(6)
Okres powstania dzieła
2001-
(8)
Kraj wydania
Polska
(11)
Język
polski
(11)
Odbiorca
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Temat
Edukacja domowa
(8)
Dojrzałość szkolna
(2)
Praca domowa ucznia
(2)
Prawo oświatowe
(2)
Autoewaluacja
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
E-learning
(1)
Edukacja medialna
(1)
Ewaluacja wewnętrzna
(1)
Ewaluacja zewnętrzna
(1)
Grzegorzewska, Maria
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Kształcenie
(1)
Metoda projektów
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Podstawa programowa
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Program nauczania
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój osobisty
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Towarzystwo Kursów Naukowych (1906-1918)
(1)
Uniwersytet Jagielloński
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Temat: czas
2001-
(6)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1801-1900
(1)
1901-1914
(1)
Temat: miejsce
Polska
(8)
Gatunek
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Biografia
(1)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(8)
Historia
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
11 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Artykuł
W koszyku
Artykuł
W koszyku
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 159-160.
Streszczenie w języku angielskim.
Artykuł
W koszyku
E-book
W koszyku
Zamieszczone w zeszycie artykuły, które są efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych w różnych ośrodkach akademickich, zawierają wiele ciekawych poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. W zgromadzonych tu publikacjach Czytelnik może znaleźć sporo oryginalnych ujęć teoretycznych dotyczących prawnych aspektów promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, metod poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zasad i przepisów prawnych ochrony własności intelektualnej oraz kierunków rozwoju edukacji w zakresie ergonomii i ochrony środowiska w sektorze turystycznym i energetycznym. Głównym celem tej publikacji jest zebranie wybranych, ważniejszych elementów, które decydują o efektywnym i kreatywnym zarządzaniu zasobami materialnymi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie. Zeszyt ten może posłużyć jako skrótowy, lecz pełen wnikliwych spostrzeżeń podręcznik i przewodnik po zagadnieniach produktywności, ergonomii oraz ochrony pracy. Problematyka zawarta w artykułach ergonomicznych została zaprezentowana na II Międzynarodowym Kongresie Ergonomii w Poznaniu w 2015 roku, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnikę Poznańską. Teksty te są rezultatem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, jak również stanowią pokłosie ożywionej dyskusji odbywającej się w trakcie obrad Kongresu, prezentując wiele interesujących informacji. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej