Form of Work
Artykuły
(3)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Author
Błeszyńska Krystyna
(1)
Domalewski Adam
(1)
Przybylski Błażej
(1)
Samuś Paweł
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Subject
Partycypacja polityczna
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Animacja kultury
(1)
Boże Narodzenie
(1)
Cicha noc (film)
(1)
Edukacja filmowa
(1)
Emigracja polityczna
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Ideologia
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kształcenie
(1)
Mrożek, Sławomir
(1)
Młodzież
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stereotyp
(1)
Symbole
(1)
Więź społeczna
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: work
Emigranci
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Kultura i sztuka
(1)
4 results Filter
E-book
In basket
Twórcami najbardziej rozpowszechnionego w nauce pojęcia kultury politycznej są wybitni politolodzy amerykańscy Gabriel A Almond, G. Bingham Powell, Sidney Verba. Według definicji przez nich wprowadzonej, kultura polityczna to całość indywidualnych postaw i orientacji wobec polityki osób uczestniczących w określonym systemie politycznym. Autorzy tak rozumianego pojęcia kultury politycznej wyróżniają jej trzy aspekty czy też składniki: a) orientację (postawę) poznawczą (wiedza i poglądy dotyczące idei, instytucji i zjawisk politycznych); b) zaangażowanie emocjonalne (poczucie związków, zaangażowania lub wyobcowania); c) ocenianie (opinie i kryteria oceny całości systemu politycznego, zjawisk politycznych). Procesy liberalizacji i demokratyzacji systemów politycznych zachodzące na świecie od lat dwudziestych XIX w. objęły również w drugiej połowie tego stulecia ziemie polskie. W epoce zaborów została zapoczątkowana demokratyzacja kultury politycznej społeczeństwa polskiego, w tym także robotników. Przełomowe znaczenie w tym procesie miały lata rewolucji 1905–1907, które w literaturze przedmiotu zostały nazwane „kolebką współczesnej kultury politycznej naszego społeczeństwa”. Symptomy coraz szybciej postępującej demokratyzacji były także widoczne w życiu politycznym pozostałych zaborów. Pod wpływem fal rewolucyjnych napływających zza kordonu nastąpiło przyspieszenie i wzmożenie procesów demokratyzacji ustroju państwowego Austro-Węgier i społeczeństwa autonomicznej Galicji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again