Forma i typ
Artykuły
(9)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Książki
(2)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Autor
Pokrzycka Lidia
(5)
Jeżowski Mateusz
(2)
Pachocki Michał
(2)
Bokszański Zbigniew
(1)
Cytowska Maria (1922-2007)
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Dąbrowska-Resiak Joanna
(1)
Erasmus Desiderius Rotterodamus (1467-1536)
(1)
Gradowska Jolanta
(1)
Kulpińska Jolanta
(1)
Lutyńska Krystyna
(1)
Makowska-Iskierka Marzena
(1)
Olipra Łukasz
(1)
Rajchel Anna
(1)
Rybińska Agnieszka (edukacja)
(1)
Starosta Paweł
(1)
Stępiński Adam
(1)
Szmydtowa Zofia
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Wojciechowska Jolanta
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
1970 - 1979
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(5)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(14)
Temat
Erasmus (program)
(6)
Erasmus+ (program)
(3)
Dobre praktyki
(2)
Erasmus Desiderius Rotterodamus (1467-1536)
(2)
Kompetencje kluczowe
(2)
Kształcenie za granicą
(2)
Mobilność edukacyjna
(2)
Programy edukacyjne UE
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kultura
(1)
Literatura polska
(1)
Pamiętniki
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przysłowia greckie
(1)
Przysłowia łacińskie
(1)
Rej, Mikołaj (1505-1569)
(1)
Rynek pracy
(1)
Szkolnictwo ponadgimnazjalne
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Umiędzynarodowienie nauki i edukacji
(1)
Wymiana studentów
(1)
eTwinning (program)
(1)
Temat: czas
2001-
(5)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Gatunek
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(4)
Nauka i badania
(1)
14 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Erasmus+ dla młodzieży / Lidia Pokrzycka // NOWA SZKOŁA. - 2015, nr 3, s. 49-51.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Opis szkolenia dydaktycznego dotyczącego istoty efektywnego nauczania i podwyższania jego jakości, które odbyło się we wrześniu 2011 r. w Reykjavik University w ramach programu Erasmus.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9298 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12174 (1 egz.)
E-book
W koszyku
W niniejszej publikacji omówiono i przeanalizowano szczegółowo jeden z elementów programu „Uczenie się przez całe życie” – program Erasmus, dzięki któremu studenci mają możliwość czasowego przebywania na dowolnej uczelni w całej Europie. Celem opracowania jest przedstawienie, jak przebiega realizacja programu Erasmus na wrocławskich uczelniach wyższych, oraz zbadanie satysfakcji zagranicznych studentów przybywających do Wrocławia w ramach programu Erasmus. Studenci z zagranicy odpowiadali w badaniu ankietowym na pytania dotyczące oceny jakości oferty wrocławskich wyższych uczelni oraz naszego miasta, a także dotyczące wpływu pobytu we Wrocławiu na ich edukację i sytuację na rynku pracy. Analiza realizacji programu Erasmus we Wrocławiu została osadzona w szerszym kontekście działań i programów Unii Europejskiej w obszarze edukacji oraz wspierania rozwoju kapitału ludzkiego, a także inicjatyw związanych z realizacją Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Prace opublikowane w 12. Tomie monografii „Warsztaty z Geografii Turyzmu” poszerzają perspektywę dla co najmniej kilku zagadnień badawczych podejmowanych w turystyce. Tymi zagadnieniami wyznaczonymi przez osiem oryginalnych prac są: – aktywność fizyczna mieszkańców Polski w czasie pandemii COVID-19; – rozwój bazy noclegowej w Kołobrzegu i jego najbliższym zapleczu podczas dwóch lat trwania pandemii; – kreowanie w okresie pandemii turystyki w Łodzi poprzez medialny przekaz; – świadomość zrównoważonego rozwoju wśród studentów na kierunku turystyka i rekreacja; – turystyczny wizerunek Polski w percepcji studentów programu Erasmus+; – międzynarodowe systemy hotelowe w polskiej i zagranicznej literaturze naukowej; – lokalne i regionalne produkty żywnościowe w pięciogwiazdkowych hotelach w Polsce; – groundspotting w przestrzeni turystycznej Łodzi. Najogólniej problematykę badawczą zaprezentowaną w niniejszym tomie można odnieść do takich trzech nurtów, jak: pandemia COVID-19, percepcja turystyki oraz hotele i groundspotting w przestrzeni turystycznej Łodzi. Stanowią one tytuły dla trzech wyznaczonych w monografii części. Opublikowane prace zachęcają do namysłu, a także niejednokrotnie prowokują do zastanowienia się nad postawieniem kolejnych, czy nawet nowych, pytań badawczych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
OD REDAKCJI Integracja europejska, której ten tom w całości poświęcamy, jest wyzwaniem nie tylko praktycznym, ale także poznawczym. Świadczy o tym z jednej strony rozwój europeistyki jako pola badań o charakterze interdyscyplinarnym, lecz zyskującego status odrębnej dziedziny, z drugiej zaś bardzo widoczny wzrost znaczenia problematyki europejskiej w podstawowych dziedzinach nauk społecznych, takich jak socjologia, politologia, czy ekonomia. O integracji pisze się coraz częściej, z różnych perspektyw i różnym nastawieniem poznawczym. Oprócz imponującego rozwoju badań związanych z poszukiwaniem gospodarczych, politycznych, edukacyjnych, w ogólności praktycznych rozwiązań instytucjonalnych, mamy w tym polu do czynienia z równie żywą refleksją teoretyczną na temat współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Wybór i układ tekstów oferowanych Czytelnikowi „Przeglądu Socjologicznego” w tym tomie wiązał się z zamiarem, by owo zróżnicowanie znalazło w nim swój obraz, z konieczności niepełny, odsyłający wszakże do tych wymiarów refleksji nad europejską integracją, które z pewnością należą do najistotniejszych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej