Form of Work
Artykuły
(4)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Author
Gara Jarosław
(1)
Jankowska Dorota
(1)
Kapias Magdalena
(1)
Kuleta-Hulboj Magdalena
(1)
Wlazło Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Filozofia dialogu
(4)
Dialog społeczny
(1)
Edukacja globalna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Globalizacja
(1)
Inność
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Pedagogika
(1)
Postkolonializm
(1)
Przedszkola
(1)
Rodzina
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
5 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
E-book
In basket
„Przedstawiony do recenzji tom jest przykładem owocnego dyskursu wielu naukowców, kolejną próbą odczytania ludzkiego fenomenu, jakim jest dialog, jego różnych konceptualizacji i możliwości doświadczania. Jest to bogate treściowo, wieloautorskie opracowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teoretyczno-praktycznym, mieści się w obszarze, między innymi, teorii wychowania, filozofii dialogu, pedagogiki dialogu i jej różnych wymiarów, pedagogiki medialnej, pedagogiki szkolnej. Złożoną i zróżnicowaną problematykę tomu organizuje tytułowa formuła: «Pomiędzy w intersubiektywnej przestrzeni edukacji». Dotyka ona istoty procesu wychowania, interakcji, intersubiektywnego statusu międzyludzkiej przestrzeni styczności, która – mimo swej mikroskali – może mieć wielką moc kreacyjną dla uczestniczących w niej podmiotów. Stąd potrzeba wielostronnego namysłu nad problemem szeroko rozumianych napięć i dysonansów ujmowanych w kontekście obecności/nieobecności dialogu w przestrzeni edukacyjnej”. Z recenzji prof. zw. dr hab. Józefy Bałachowicz „Lektura poszczególnych rozdziałów składających się na pracę zbiorową nie tylko uświadamia, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w różnych obszarach polskiej pedagogiki i praktyki edukacyjnej, lecz także, jak wielki potencjał da się przez to wyzwolić. W tym kontekście należy sobie tylko życzyć, żeby jak najwięcej pedagogów – tak teoretyków, jak i praktyków – weszło w kontakt z tą publikacją i dzięki niej odkryło dla siebie skarb dialogu edukacyjnego [...]. Od strony merytorycznej należy stwierdzić, że zbiór został poświęcony ważnej problematyce – dialogowi jako «intersubiektywnej przestrzeni pomiędzy» i dialogiczności w teorii i praktyce pedagogicznej. Zgromadzone teksty reprezentują zróżnicowane punkty widzenia, które wzajemnie się dopełniają i wzbogacają rozumienie całości. Z pewnością problematyka nie została wyczerpana i może stanowić przedmiot dalszych eksploracji zarówno teoretycznych, jak i praktycznych”. Z recenzji dr hab. prof. UKSW Dariusza Stępkowskiego
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again