Form of Work
Artykuły
(2)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Baturo Wojciech
(1)
Bugajewski Maciej
(1)
Caparrós Martín (1957- )
(1)
Chodkiewicz Jan
(1)
Cierpiałkowska Lidia
(1)
Sobol Walentyna
(1)
Szafrańska-Brandt Marta
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Literaturoznawcy
(1)
Studenci
(1)
Subject
Głód
(3)
AIDS
(1)
Agresja
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko
(1)
Historiografia amerykańska
(1)
Katastrofy
(1)
Klimat
(1)
Klonowanie
(1)
Klęski elementarne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Przestępczość
(1)
Sekty religijne
(1)
Snyder, Timothy
(1)
Tematy i motywy
(1)
Ubóstwo
(1)
Uzależnienia
(1)
Wielki głód na Ukrainie (1932-1933)
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Żywność
(1)
Subject: work
Bloodlands
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
Subject: place
Ukraina
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Przyczynek
(1)
Reportaż argentyński
(1)
Domain
Historia
(1)
Nauka i badania
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
6 results Filter
No cover
Article
In basket
Głodne dzieci w Polsce / Czesław Kępiński // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2010, nr 1, s.23-30.
Book
In basket
Tytuł oryginału: "El hambre" 2014.
Bibliografia na stronach 711-712.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45115 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40552 (1 egz.)
E-book
In basket
Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu jest opracowaniem prezentującym współczesną wiedzę na temat uzależnienia od alkoholu, pochodzącą z badań naukowych i obserwacji klinicznych. Wiedza naukowa jest bogato ilustrowana wypowiedziami pacjentów uczestniczących w różnych ośrodkach i programach terapeutycznych. W książce Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu Czytelnik znajdzie: • Omówienie zjawiska normatywnego i nienormatywnego używania alkoholu oraz opis skutków biologicznych i psychospołecznych używania tej substancji. • Prezentację najważniejszych badań nad uwarunkowaniami alkoholizmu oraz omówienie wybranych koncepcji wyjaśniających etiopatogenezę i patomechanizmy utrzymywania się zaburzenia używania alkoholu. • Analizę postępowania diagnostycznego oraz metod pomiaru stosowanych w badaniach przesiewowych i klinicznych – szczególną wartością tej części jest prezentacja treści na przykładzie diagnozy pacjenta. • Opis zjawisk, które mają istotne znaczenie dla przebiegu i obrazu klinicznego szkodliwego używania alkoholu, bywają impulsem do rozpoczęcia leczenia (zjawisko „punktu zwrotnego” albo „osiągnięcia dna”). • Prezentację różnych koncepcji głodu alkoholowego oraz najbardziej aktualne wyniki badań nad jego istotą i znaczeniem w przebiegu leczenia. • Omówienie najważniejszych modeli terapii krótko- i średnioterminowych szeroko stosowanych w leczeniu ambulatoryjnym i stacjonarnym alkoholików. • Suplement dotyczący badań nad zmianami stylu picia, zwłaszcza ilością i częstością wypijanego alkoholu przez Polaków w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19. Alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną na świecie, legalną substancją psychoaktywną, która nie tylko przynosi ludziom poczucie przyjemności i odprężenia, lecz także jest źródłem cierpienia dla pijących i ich najbliższych. Mimo upływu lat i ogromnej zmiany w rozumieniu zjawiska szkodliwego picia i uzależnienia od alkoholu, nadal w różnych środowiskach można się spotkać z wieloma przesądami i stereotypami na ten temat. Uzależnienie od alkoholu, zwłaszcza potwierdzone diagnozą kliniczną, jest często powodem naznaczenia i odrzucenia społecznego. Choć powszechne jest już uznawanie uzależnienia jako choroby, nadal można zaobserwować traktowanie alkoholizmu jako grzech, przejaw słabej woli lub charakteru i oczekiwanie, że alkoholik „weźmie się w garść”. W wielu środowiskach obecna jest opinia, że alkoholicy to osoby z „marginesu społecznego”, odznaczający się jakąś biologiczną, wrodzoną „wadą”. Tymczasem wiedza pochodząca z badań naukowych pokazuje, że alkoholicy to mężczyźni i kobiety, w różnym wieku i o różnym stopniu wykształcenia, pochodzący z różnych środowisk, często z tzw. „dobrych rodzin”, którzy wymagają specjalistycznych, dostosowanych do ich potrzeb i gotowości do zmiany oddziaływań terapeutycznych. Czytelnik uzyskuje dostęp do ogromniej wiedzy empirycznej prezentowanej w monografii w sposób jasny i wszechstronny, a równocześnie ma okazję uczestniczyć w dyskusji nad tą wiedzą, prowadzoną przez Autorów. Lektura monografii Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu to znakomita okazja do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań z wielu obszarów używania i nadużywania alkoholu. Z recenzji prof. dr hab. Czesława Czabały
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze dominują badania komparatystyczne egodokumentów w kontekście europejskim i światowym, od epoki baroku do czasów współczesnych. Na zeszyt składają się 4 działy: Ad fontes, Literatura dokumentu osobistego wobec wyzwań współczesności, Artykuły recenzyjne, Varia. Pierwszy dział obejmuje prezentacje wyników badań archiwalnych Mykoły Tymoszyka (archiwa kanadyjskie), Walentyny Sobol (archiwa francuskie), Karoliny Mosiej-Zambrano (archiwa ukraińskie) oraz Romana Mnicha (archiwa niemieckie). W drugim dziale zostały opublikowane m.in. nowatorskie prace Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Uliany Sharpe czy Danuty Sosnowskiej. Artykuły recenzyjne działu trzeciego dotyczą angielskojęzycznej monografii Teresy Chynczewskiej-Hennel One World – Many Colours, polskojęzycznej publikacji Jacka Szymali Powstanie kozackie 1648-1658. Studium z historii wizualnej oraz tekstów naukowych ukraińskich badaczy, takich jak Jarosław Poliszczuk i Ołeksandr Astafjew. Czwarty dział zawiera informacje dotyczące międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej egodokumentom, zorganizowanej w Katedrze Ukrainistyki UW i na Uniwersytecie w Charkowie. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). The issue is dominated by comparative studies of egodocuments in the European and world context, from the Baroque era to the present day. The notebook consists of four sections: Ad fontes, Personal document literature in the face of contemporary challenges, Review articles, Varia. The first section presents the results of archival research by Mykola Tymoszyk (Canadian archives), Walentyna Sobol (French archives), Karolina Mosiej-Zambrano (Ukrainian archives) and Roman Mnich (German archives). In the second section, among others, innovative works by Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Uliana Sharpe and Danuta Sosnowska. The review articles of the third section concern the English-language monograph by Teresa Chynczewska-Hennel One World - Many Colors, a Polish-language publication by Jacek Szymala, Powstanie Kozackie 1648-1658. A study of visual history and scientific texts by Ukrainian researchers such as Jarosław Poliszczuk and Oleksandr Astafyev. The fourth section contains information on the international scientific conference on egodocuments, organized at the Department of Ukrainian Studies at the University of Warsaw and at the University of Kharkiv. Publication under the Creative Commons Attribution license 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (full template content available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again