Form of Work
Artykuły
(6)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Author
Popiel Agnieszka
(3)
zbiorowa Praca
(2)
Barłowska Maria
(1)
Bonk Gabriela
(1)
Dziadek Adam
(1)
Kłosiński Michał
(1)
Nowel Ewa
(1)
Pawlak Mirosław
(1)
Zwierzyńska Bożena
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
English
(1)
Audience Group
Gimnazja
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Subject
Collins, Suzanne (1962- ). Hunger Games
(4)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych
(3)
Collins, Suzanne
(2)
Literatura dla młodzieży
(2)
Czytelnictwo
(1)
Dystopia
(1)
Konkursy czytelnicze
(1)
Lektura szkolna
(1)
Literatura amerykańska
(1)
Powieść
(1)
Przysposobienie biblioteczne
(1)
Subject: work
Hunger Games
(2)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(5)
Artykuł z czasopisma fachowego
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
10 results Filter
No cover
Article
In basket
E-book
In basket
W dziale głównym niniejszego tomu „Śląskich Studiów Polonistycznych” prezentujemy rozprawy i artykuły wpisujące się w nurt game studies oraz groznawstwa. Wśród autorów znajdziemy między innymi Krzysztofa M. Maja, Michała Kłosińskiego oraz Svena Dwuleckiego i Arrasa Khalediego. Bohaterem działu Prezentacje jest polski prozaik Donat Kirsch, z którym rozmawia Andrzej Śnioszek. Numer uzupełniają działy Recenzje i omówienia, Varia oraz Archiwalia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Human Movement jest czasopismem naukowym wydawanym wspólnie przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Pismo prezentuje poglądy z wszystkich dziedzin nauki zajmujących się człowiekiem w ruchu w szerokim znaczeniu, zarówno biologicznym, jak i humanistycznym. Od roku 2011 czasopismo ukazuje się cztery razy w roku. W punktacji MNiSW czasopismo otrzymało 9 pkt. oraz 5,92 pkt. w Index Copernicus(2010). Periodyk znajduje się w bazach danych: SPORTDiscus, Index Copernicus, Sponet, Altis, SCOPUS oraz CAB Abstracts i Global Health.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Przegląd Socjologiczny” jest najstarszym czasopismem socjologicznym w Polsce. Został założony przez Floriana Znanieckiego, klasyka socjologii polskiej i światowej, w roku 1930. Ukazuje się jako kwartalnik. Od kilkunastu lat poszczególne zeszyty „Przeglądu Socjologicznego” poświęcane są w większości wybranym zagadnieniom socjologicznym. Ponadto publikowane są zeszyty będące wyborem artykułów nadsyłanych do redakcji. Jeden zeszyt w roku jest anglojęzyczny z udziałem autorów zagranicznych. Publikowane są wyłącznie teksty oryginalne, wszystkie artykuły są oceniane przez recenzentów zewnętrznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Celem i misją czasopisma Konińskie Studia Językowe jest stworzenie platformy do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym. Adresatem czasopisma są zarówno doświadczeni, jak i początkujący badacze języków, językoznawcy stosowani, dydaktycy, tłumacze, kulturoznawcy i wszyscy ci, którzy traktują język jako podstawowy przedmiot swoich badań. Motywem przewodnim i osią spajającą pracę redakcji jest refleksja nad językiem. W tej szerokiej formule mieści się zarówno podejście ściśle językoznawcze, jak również pedagogiczne czy kulturowe. Mamy nadzieję, że tak zarysowana wizja czasopisma pozwoli nam wypełnić znaczącą lukę na polskim rynku czasopism naukowym. Przyjmując jednoznacznie językoznawczy punkt odniesienia, zakładamy jednocześnie, że szeroki wachlarz odniesień do badań językowych, od praktyki edukacyjno-translatorskiej po kulturowo uwarunkowane użycie języka w mediach, jest niezbędny dla całościowego podejścia do badań językowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again