Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(7)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Artykuły
(3)
Status
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Poskrobko Bazyli (1941-2021)
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Adamska Hanna
(1)
Baran Jolanta (nauki techniczne)
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Kamiński Robert
(1)
Matuska Ewa
(1)
Michałowski Kazimierz
(1)
Mikuła Bogusz (1966- )
(1)
Moszkowicz Mieczysław
(1)
Niedzielska Elżbieta (1934- )
(1)
Perechuda Kazimierz
(1)
Powichrowska Bogumiła
(1)
Rogala Piotr
(1)
Roszkowska Dorota
(1)
Sereda Tomasz
(1)
Skowron Paweł
(1)
Stanienda Jolanta
(1)
Wąsowicz Marek
(1)
Żabiński Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Audience Group
Nauczyciele akademiccy
(1)
Studenci
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Gospodarka oparta na wiedzy
(10)
Rozwój zrównoważony
(4)
Innowacje
(3)
Kompetencje medialne
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Biotechnologia
(1)
Czwarta rewolucja przemysłowa
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Emisja gazów i pyłów
(1)
Filozofia techniki
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Kreatywność
(1)
Nanotechnologia
(1)
Obszary wiejskie
(1)
Organizacje
(1)
Organizacje sportowe
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Program nauczania
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Turystyka
(1)
Uczelnie ekonomiczne
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie środowiskiem
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Monografia
(2)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(7)
Zarządzanie i marketing
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Nauka i badania
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
15 results Filter
No cover
Article
In basket
Gospodarka oparta na wiedzy / Jan Fazlagić // EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 3, s.28-37.
Book
In basket
Organizacje oparte na wiedzy / Bogusz Mikuła. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 255 s. : ilustracje ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna ISSN Monografie, ISSN 0209-1674 nr 173)
Bibliogr. s. 226-240. - Streszcz. ang
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41276 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42245 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia strony 340-[356].
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Wstęp i spis treści także po angielsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41230 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45801 (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy autorów na stronie [308].
Bibliografia strony 291-300.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Wstęp i spis treści także po angielsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42236 (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy autorów na stronie [288].
Bibliografia strony 270-282.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Wstęp i spis treści także po angielsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42237 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47391 (1 egz.)
E-book
In basket
Publikacja przybliża aktualne wyzwania i perspektywy dla polityki ekonomicznej, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Związane są z one otwartą i wolnorynkową gospodarką, z pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami globalizacji i liberalizacji stosunków ekonomicznych. Z jednej strony, wiąże się to z dynamicznym rozwojem innowacji, nowoczesnych technologii, budową gospodarki opartej na wiedzy, zmianami strategii funkcjonowania podmiotów gospodarczych dla uzyskania wyraźnej przewagi konkurencyjnej na światowych rynkach. Z drugiej natomiast, to relatywnie dużo większa łatwość w przenoszeniu zagrożeń o charakterze społeczno-gospodarczym pomiędzy gospodarkami, regionami i państwami, wynikającymi z nierównomiernym ich rozwojem, dysproporcją poziomu zamożności społeczeństw, ich struktury demograficznej oraz wyczerpywaniem się podstawowych zasobów naturalnych określających ich podstawy egzystencji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku pojęcia innowacji, a tym bardziej gospodarki opartej na wiedzy używane były sporadycznie. Operowano raczej terminem „postęp ekonomiczny”, którego składowymi były: postęp techniczny i postęp organizacyjny. Postęp ekonomiczny oznaczał postępowe zmiany w procesach gospodarczych, w których eksponowano przede wszystkim procesy produkcyjne. Wprowadzenie pojęcia innowacji istotnie zmieniło dotychczasowe, tradycyjne podejście do owych „postępowych zmian w procesach gospodarczych” i stało się zalążkiem innego myślenia o wdrażaniu nowości w procesach wytwórczych. Przede wszystkim zaś innowacja, w sensie przedmiotowym, nie odnosi się tylko do działalności wytwórczej. Pole innowacji obejmuje zmiany w znacznie szerszym obszarze i odnosi się do rozlicznych dziedzin działalności człowieka, łącznie z takimi dziedzinami, jak: służba zdrowia, wojskowość, nauczanie itp. Drugą istotną zmianą w omawianym zagadnieniu jest rozszerzenie analiz innowacji o związaną z nimi wiedzę i edukację. Współcześnie jest to bardzo znaczący nurt badań, który dotyczy gospodarki jako całości (gospodarka oparta na wiedzy) oraz układu mikroekonomicznego(zarządzanie wiedzą). Nurt ten został wzbogacony badaniami przedsiębiorczości jako czynnika wzrostu i rozwoju struktur ekonomicznych. Obejmuje on badania przedsiębiorczości zewnętrznej oraz przedsiębiorczości wewnętrznej, tzn. przedsiębiorczości, z którą spotykamy się w ramach różnych instytucji gospodarczych. W prezentowanej pracy czytelnik znajdzie również rozważania na temat przedsiębiorczości rozproszonej, do której należy zaliczyć grona przemysłowe, parki technologiczne czy też przedsiębiorczość w układzie regionalnym. Dodajmy, że sygnalizowane problemy są rozpatrywane z punku widzenia wielu zagadnień, ważnych szczególnie dla naszej gospodarki. Są nimi: partycypacja bezpośrednia, zaufanie jako zasób gospodarczy, rynek UE i efektywność procesów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
OD REDAKCJI "Zaczęła się wprawdzie przed 30 laty, ale wiek XXI przynosi jej wyraźną intensyfikację i konkretyzację. Chodzi o debatę na temat znaczenia wiedzy dla gospodarki i życia społecznego. Debata jest tym bardziej potrzebna, że problem nie jest jednoznaczny, a rozmaite perspektywy badawcze i praktyczne, niekiedy bardzo różniące się między sobą, wzbogacają argumentację. Niniejszy zeszyt „Przeglądu Socjologicznego” poświęcamy zagadnieniu „społeczeństwa wiedzy” (knowledge-based society) w zróżnicowanym interdyscyplinarnie i analitycznie ujęciu".(fragment)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Od lat w środowiskach naukowych i wśród praktyków toczą się dyskusje nad koncepcją zrównoważonego rozwoju. Liczne kontrowersje występujące w tych dyskusjach związane są przede wszystkim z: • po pierwsze: występującym nadal w teorii i w praktyce zbyt wąskim traktowaniem tej koncepcji niemal wyłącznie w kategoriach ochrony środowiska oraz z coraz śmielszymi próbami ujmowania zrównoważonego rozwoju jako pełnowartościowego paradygmatu rozwoju, który oparty jest na równoważeniu jego aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych przy wyraźnym artykułowaniu fundamentów aksjologicznych; • po drugie: relatywnie słabym rozpoznaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie mikroekonomicznym, na poziomie organizacji. Zrównoważony rozwój organizacji coraz częściej wiązany jest z problematyką jej odpowiedzialności przejawiającej się w różnych obszarach działalności: ekonomiczno-finansowym, prawnym, środowiskowym i społecznym, dla których wspólną płaszczyzną powinna być etyka i moralność. Obecnie odpowiedzialne zarządzanie jest fundamentalną kategorią wspomagającą podstawowe funkcje i cele organizacji. Jest także przejawem dojrzałości organizacji w sensie aksjologicznym. Odpowiedzialność organizacji nie może przejawiać się tylko w wizerunku organizacji, często PR-owskim i sztucznym, ale powinna wyrażać się w trwałym i konsekwentnym działaniu zarówno zarządzających, jak i poszczególnych pracowników na rzecz budowania prawidłowych relacji ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami. Podejście to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście: • pojawienia się konsumentów coraz częściej zwracających uwagę w swoich decyzjach zakupowych na kwestie etyczne w zakresie środowiska przyrodniczego, praw człowieka, czy praw pracowniczych, • konieczności budowania pozytywnych, etycznych i autentycznych relacji z interesariuszami organizacji, • wzrostu świadomości konsumentów co do ich praw, a także sposobów korzystania przez nich z nabytych uprawnień, • powstawania nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony praw pracowników i konsumentów, • coraz sprawniejszego przepływu informacji o nieetycznych zachowaniach organizacji wobec pracowników, klientów i pozostałych interesariuszy. Proces budowania odpowiedzialnego zarządzania wymaga od zarządzających organizacją przyjęcia określonej, aktywnej postawy, przyczyniającej się do dobra społecznego, przyrodniczego, ekonomicznego i instytucjonalnego. Jest to więc obywatelska postawa prowadząca do autentycznego harmonizowania celów organizacji z aksjologicznymi i etycznymi aspektami. Autorzy tej publikacji podjęli trud zaprezentowania wybranych aspektów związanych z odpowiedzialnym zarządzaniem organizacji w kontekście szerszej idei rozwoju zrównoważonego. Opracowanie składa się z trzech względnie jednorodnych modułów tematycznych, w których zamieszczono artykuły powiązane z główną problematyką tej książki. Dotyczą one kolejno: • różnych aspektów zrównoważonego rozwoju organizacji, w tym zintegrowanej odpowiedzialności, tworzenia doskonałości organizacyjnej, zrównoważonego marketingu czy roli kategorii ryzyka w równoważeniu rozwoju, • roli odpowiedzialności w procesach budowania relacji z interesariuszami, w tym problemów doboru partnerów, badania satysfakcji klientów czy orientacji na zaufanie i lojalność klienta, • doskonalenia zarządzania jakością jako przejawu odpowiedzialności organizacji, w tym dojrzałości procesowej, samooceny czy relacji między zarządzaniem jakością a teorią interesariuszy. Różnorodność prezentowanych treści i koncepcji pozwala redaktorom tej publikacji mieć nadzieję, że czytelnicy znajdą w niej myśli inspirujące do wdrażania w życie zasad odpowiedzialnego zarządzania, a przez to do implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie organizacji. Projekty artykułów zamieszczone w tej publikacji były przedmiotem dyskusji naukowych podczas V Ogólnopolskiej Konferencji pn. Zrównoważony rozwój organizacji, która odbyła się w dniach 16-18 czerwca 2014 r. w Karpaczu. Redaktorzy tego zeszytu wyrażają wdzięczność uczestnikom konferencji za możliwość twórczej wymiany pogląd (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Nadzór korporacyjny ; Popyt na pracę ; Prawo publiczne ; Prawo europejskie ; Cudzoziemcy ; Nadzór właścicielski ; Skarb Państwa ; Nowa ekonomia instytucjonalna ; Prawo prywatne ; Postępowanie cywilne ; Inwestor instytucjonalny ; Swobodny przepływ towarów ; Rynek regulowany ; Instytucje rynku pracy ; Fundusz emerytalny ; Model wzrostu Solowa ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Finansowanie ; Kredyt konsumencki ; Ochrona praw podmiotowych ; Prawo rynku finansowego ; Wzorce umowne ; Interes konsumentów ; Zasada swobody działalności gospodarczej ; Gospodarka wolnorynkowa ; Import równoległy ; Produkt leczniczy ; Przedsiębiorstwo farmaceutyczne ; Towarowa Giełda Energii ; Obowiązek publicznoprawny ; Obrót energią ; Summa divisio ; Przyczyny powstania podziału ; System prawa krajowego ; Charakter prawa publicznego w stosunku do prawa prywatnego ; Ustawowe prawo pierwokupu ; Uprawnienie prawo kształtujące ; Państwowa jednostka organizacyjna ; Czynność prawna ; Przedstawiciel ustawowy ; Zawieszenie postępowania rejestrowego ; Organizacja pozarządowa ; Papier wartościowy ; Instrument finansowy ; Prawa pochodne ; Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE ; Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych ; Naruszenie prawa konkurencji ; Wskazania terapeutyczne ; Pozwolenie na obrót produktem leczniczym ; Przedterminowa spłata kredytu ; Całkowity koszt kredytu konsumenckiego ; Obniżka kosztów kredytu ; Ochrona konsumenta kredytobiorcy ; Mechanizmy nadzorcze ; Cykliczne inwestycje ; Ścieżka wzrostu produktu oraz kapitału na pracującego ; Siły Zbrojne RP ; Żołnierz zawodowy ; Rekonwersja kadr ; Weterani ; Ekonomia regulacji ; Efektywność prawa ; Polityka narkotykowa ; Tworzenie wartości w sieci przedsiębiorstw ; Zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjne ; Publiczne szkolnictwo wyższe ; Oligarchia akademicka ; Ład akademicki ; Prawna ochrona pracowników ; Zawody deficytowe ; Zawody nadwyżkowe ; Problem agencji ; Wzrost ; Teoria agencji ; Klauzule abuzywne ; Postępowanie egzekucyjne ; Firmy rodzinne ; Jednostka samorządu terytorialnego ; Metody taksonomiczne ; Wynagrodzenie ; Prawo farmaceutyczne ; Organizacja społeczna ; Zatrudnienie ; Działalność gospodarcza ; Innowacyjność
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again