Forma i typ
Artykuły
(6)
Książki
(6)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
dostępne
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Autor
Soszyński Jacek (1958- )
(2)
Behr Valentin
(1)
Figiel Martyna
(1)
Gall Anonim
(1)
Grabski Andrzej Feliks
(1)
Grodecki Roman (1889-1964)
(1)
Grzeszczuk Stanisław (1934-1999)
(1)
Heck Roman (1924-1979)
(1)
Leśnodorski Bogusław (1914-1985)
(1)
Lisowska-Sokół Anna
(1)
Mikusek Marcin
(1)
Mironowicz Eugeniusz
(1)
Plezia Marian (1917-1996)
(1)
Woźniczka-Paruzel Bronisława (1949- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(3)
Okres powstania dzieła
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(12)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(1)
Temat
Historiografia polska
(8)
Historiografia
(4)
Polska
(4)
Kronika
(2)
Marcin Polak (1208-1279). Chronicon pontificum et imperatorum
(2)
Piastowie
(2)
Archiwa polonijne
(1)
Białoruś
(1)
Biblioteki polonijne
(1)
Francja
(1)
Gall Anonim
(1)
Geografia
(1)
Historia
(1)
Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski (Londyn)
(1)
Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski (Warszawa)
(1)
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
(1)
Literatura polska
(1)
Organizacje
(1)
Organizacje polonijne
(1)
Oświecenie
(1)
Polacy za granicą
(1)
Wieś
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Władcy
(1)
Średniowiecze
(1)
Temat: dzieło
Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum
(1)
Temat: czas
1101-1200
(1)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Londyn (Wielka Brytania)
(1)
Nowy Jork (Stany Zjednoczone)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Gatunek
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Kronika
(1)
Publikacje
(1)
Źródła historyczne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Historia
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
13 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16159 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ludzie i idee / Bogusław Leśnodorski ; [indeks: Anna Lisowska-Sokół]. - Warszawa : Państowy Instytut Wydawniczy, dr. 1972. - 392 strony, [8] kart tablic : ilustracje ; 23 cm.
Bibliografia. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10596 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15664 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31994 B (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Pisarze staropolscy : sylwetki. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1991. - 621,[3] s. ; 22 cm.
(Sylwetki (Warszawa))
Bibliogr. s. [622].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31844 P (1 egz.)
Książka
W koszyku
Kronika polska / Anonim tzw. Gall ; przełożył Roman Grodecki ; przekład opracował, wstępem i przypisami opatrzył Marian Plezia. - Wydanie 6. - Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - LXXXVII, [1], 185, [2] strony : 2 ilustracje, 1 faksymile ; 17 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 ; nr 59)
Tytuł rysopisu Zamoyskich : [Galli Anonymi Chronicon].
Bibliografia na stronach LXXXV-LXXXVII.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30777 (1 egz.)
E-book
W koszyku
Książka stanowi propozycję socjologicznej analizy polskiej historiografii dziejów najnowszych, traktującą tworzenie historii Polski jako typ polityki publicznej. Na podstawie bogatego materiału empirycznego i korzystając z wielu metod badawczych, przede wszystkim socjologii pól Pierre’a Bourdieu, autor dowodzi, że polityka ta prowadzona była, choć nieco innymi metodami, zarówno w okresie Polski Ludowej, jak i po upadku komunizmu. W tym ujęciu badani przez niego historycy jawią się też jako współtwórcy tak rozumianej polityki historycznej, z konieczności uwikłani w procesy instrumentalizacji historii, które Valentin Behr bada w sposób systematyczny w kategoriach związków pomiędzy polami społecznymi. W pracy wskazano na liczne i czasem nieoczywiste elementy ciągłości „pola polskiej historiografii”, w tym stałe tendencje łączące okresy PRL i III RP. Autor proponuje perspektywę traktującą tworzenie historii Polski jako typ polityki publicznej. Studium stanowi istotny wkład do wiedzy o polskiej historiografii dziejów najnowszych, ale przede wszystkim do socjologii wiedzy i badań nad polską inteligencją. Autonomię historii najnowszej oraz zmieniające się historycznie polityczne ograniczenia, jakim podlega, zanalizowano na dwóch płaszczyznach: na poziomie prowadzonej przez władze państwowe polityki historycznej oraz samych badań historycznych. Pierwszy zakres dotyczy ograniczeń politycznych pochodzących z zewnątrz pola historii oraz sposobów, w jaki historycy się do nich dostosowują. Drugi zaś – politycznych ograniczeń istniejących wewnątrz pola, które przejawiają się intelektualnym zaangażowaniem historyków i odnoszą się również do rywalizacji właściwej polu akademickiemu. […] Oba te rodzaje napięć zmniejszają niezależność badań historycznych. W pracy podjęto próbę ukazania, w jaki sposób logika wewnętrznej rywalizacji na polu historii polega właśnie na pozycjonowaniu się wobec pochodzących z zewnątrz ograniczeń, […] mogą[cych] jednocześnie stać się zasobami dla aktorów, którzy je sobie przyswoją. (Ze Wstępu) Biorąc pod uwagę rozmach prezentowanego dzieła, stanowi ono bez wątpienia pionierskie, systematyczne badanie ewolucji pola wybranej nauki i jej elit, i będzie niezwykle ważnym punktem odniesienia dla wszystkich badaczy dziejów polskich elit i nauki polskiej, a jednocześnie niebywale istotnym łącznikiem pomiędzy badaniami krajowymi a międzynarodowymi. (Z przedmowy prof. Tomasza Zaryckiego) Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Książka Valentina Behra stanowi ciekawy i odmienny od dotychczasowych ujęć wkład do debaty nad polityką historyczną jako zjawiskiem. Umieszcza je poza zaangażowanymi ideowo i politycznie sporami historyków, znajdując inny kontekst – [analizując je] jako wyraz prowadzonych przez państwo polityk publicznych, ale także rozpatrując historyków jako aktorów istotnych w ich tworzeniu i wdrażaniu. (Z recenzji dr hab. Agnieszki Kolasy-Nowak) Historia polskiego środowiska historycznego badana była dotąd innymi metodami, niż zrobił to Valentin Behr. Podejście Behra do historiografii i historyków w powojennej Polsce nie było dotąd stosowane i w tym sensie jest nowatorskie i godne upowszechnienia. [...] Dodatkową zaletą książki Behra jest fakt, że charakteryzuje ją większa swoboda i klarowność interpretacji, która przynajmniej częściowo związana jest pewnie z faktem, że Behr nie był uczestnikiem opisywanego świata i gier w polu polskiej historiografii. (Z recenzji prof. Anny Sosnowskiej-Jordanovskiej) ********* Postwar Polish Historiography as a Battle Field. A Study in Sociology of Knowledge and Politics The book proposes a sociological analysis of Polish historiography of the contemporary period that treats the creation of Polish history as a type of public policy. Based on rich empirical material and using a number of research methods, most notably Pierre Bourdieu’s sociology of fields, the author argues that policy of this kind was pursued, albeit using somewhat d (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej