Form of Work
Artykuły
(15)
Publikacje naukowe
(14)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Author
Adamski Jakub Krzysztof
(1)
Bielat Anna
(1)
Brzozowska Agnieszka (organizacja i zarządzanie)
(1)
Duch-Krzystoszek Danuta
(1)
Grzeszkiewicz Bożena
(1)
Górak-Sosnowska Katarzyna
(1)
Imiela Jacek
(1)
Jakubiak Igor
(1)
Jureńczyk Łukasz
(1)
Kaczmarczyk Paweł (1974- )
(1)
Kałuża-Kopias Dorota
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Krukowska Monika
(1)
Majda Anna
(1)
Markowska-Manista Urszula (1979- )
(1)
Młynarczuk-Sokołowska Anna
(1)
Pasamonik Barbara (1969- )
(1)
Pawlak Mikołaj (socjolog)
(1)
Pietrusińska Marta
(1)
Semczuk Przemysław
(1)
Strzemieczna Maria
(1)
Szczutkowska Joanna
(1)
Szostak-Król Katarzyna (1978- )
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Szweda-Lewandowska Zofia
(1)
Trempała Wojciech
(1)
Wenderlich Paulina
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wódz Kazimiera (1950- )
(1)
Śmiechowska-Petrovskij Emilia
(1)
Year
2020 - 2023
(6)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(15)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Imigranci
(15)
Integracja społeczna
(4)
Uchodźcy
(4)
Edukacja międzykulturowa
(2)
Małżeństwo międzyetniczne
(2)
Odmienność kulturowa
(2)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Adaptacja zawodowa
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dzieci
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Emerytura
(1)
Emigranci
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Imigracja
(1)
Islam
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Kontakt językowy
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Kształcenie podyplomowe
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Muzułmanie
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Odbiór społeczny
(1)
Opieka nad osobami starszymi
(1)
Opiekunki i opiekunowie osób starszych
(1)
Organizacje
(1)
Osoby w wieku starszym w rodzinie
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Praca socjalna
(1)
Prawo do nauki
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Rodzina
(1)
Służba zdrowia
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Ukraińcy
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Wielka Brytania
(2)
Europa
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Francja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(13)
Artykuł z pracy zbiorowej
(8)
Artykuł z czasopisma naukowego
(7)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(6)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(12)
Edukacja i pedagogika
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Językoznawstwo
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
20 results Filter
Article
In basket
Article
In basket
Wymiary imigracyjnego wsparcia i poradnictwa / Joanna Kozielska. W: Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. T. 2, Przyczynki empiryczne - praktyka społeczna. s. 107-123. - 2018.
Bibliografia, netografia na stronach 120-123.
Article
In basket
Rola przedsiębiorczości imigrantów w rozwijaniu postaw przedsiębiorczych kraju przyjmującego / Agnieszka Brzozowska. W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych : obszary : przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa, kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w edukacji, doświadczenia międzynarodowe w zakresie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych. s. 328-339. - 2020.
Bibliografia na stronach 336-339.
Streszczenie w języku angielskim.
E-book
In basket
Książka porusza problematykę migracji, koncentrując się na czynnikach mających wpływ na proces adaptacji imigrantów do społeczeństwa przyjmującego oraz na kształtowanie się określonego nastawienia do przybyszów wśród jego członków. Przedstawiono w niej szeroki historyczny, teoretyczny i polityczny kontekst współczesnej mobilności międzynarodowej w Europie. Zaprezentowane wyniki analiz obejmują porównania w czasie i przestrzeni, pokazując: co wpływa na poziom zaadaptowania imigrantów i nastawienie do nich członków społeczeństw przyjmujących, jak oba te elementy są ze sobą powiązane oraz jaką rolę mogą odgrywać w ich kształtowaniu się wydarzenia i charakterystyki poziomu makro. Na podkreślenie zasługuje również zastosowanie stosunkowo nowego podejścia analitycznego polegającego na stworzeniu syntetycznego wskaźnika do pomiaru adaptacji imigrantów. Całość tworzy złożony i wielowymiarowy obraz doświadczenia migracji w Europie na początku XXI wieku, wyłaniający się z analiz ilościowych. Książka ta powinna zainteresować przedstawicieli nauk społecznych, w szczególności zaś socjologów i specjalistów z obszaru studiów nad współczesnymi migracjami, jak również pracowników administracji, którzy w swojej pracy zawodowej mierzą się z kwestiami związanymi z migracją.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Czasy PRL-u kojarzą się z barwnymi ucieczkami. Porwania samolotów, kutry rybackie uciekające na Bornholm, wyprawy przez Bałtyk kajakiem, a nawet masowa ucieczka marynarzy, którzy porwali okręt wojenny. Trudno sobie wyobrazić, że były osoby, które z własnej woli przyjeżdżały do komunistycznej Polski, by w niej zamieszkać. Książka stanowi unikatowy zbiór opowieści o bohaterach, których losy mają wspólny mianownik: wszyscy z wyboru osiedlili się w komunistycznej Polsce. Do dzisiaj jesteśmy przekonani, że z Polski tylko uciekano. Tymczasem bohaterowie rezygnowali z „łatwego” życia w kapitalizmie, wyjeżdżając za żelazną kurtynę – głównie z przyczyn osobistych. Książka jest reportażem poświęconym kilku postaciom. Ich losy przeplatają się i wiążą z wydarzeniami w kraju. Główną postacią jest George Bidwell. Były oficer armii brytyjskiej, weteran kampanii w Afryce po wojnie trafił do Warszawy, gdzie objął stanowisko dyrektora British Council. Na raucie w ambasadzie poznał Annę Wirszyłło, w której natychmiast się zakochał. Korespondencyjnie rozwiązał swoje pierwsze małżeństwo, od lat fikcyjne. Jednak władze brytyjskie nie chciały pozwolić na polityczny precedens. Wykorzystano fakt, że dokumenty rozwodowe nie zostały potwierdzone urzędowo i oskarżono go o bigamię. Bidwell zrzekł się angielskiego obywatelstwa i nie znając ani słowa po polsku, stał się Polakiem. Został poczytnym pisarzem, wydał blisko 50 tytułów. Książki pisał po angielsku, a jego żona tłumaczyła je na język polski. Przyjaźnił się z Iwaszkiewiczem, który wprowadził go do Stowarzyszenia Literatów Polskich i zachęcił do osiedlenia się w Przesiece, górskiej wiosce w Karkonoszach. Inną postacią opisaną w książce to m.in. Peter Raina – historyk, publicysta, który mieszkał w Polsce zaledwie kilka lat. Ożenił się z Barbarą Wereszczyńską i razem z nią, z powodów politycznych, musiał zamieszkać w Berlinie Zachodnim. Barbara aż do śmierci była w kontakcie z SB i pisała raporty o działalności męża. Smutny finał miała także historia Davida Halberstama, dziennikarza, laureata nagrody Pulitzera. Halberstam poznał w Warszawie Elżbietę Czyżewską, popularną w owym czasie aktorkę. Początkowo był hołubiony przez władze. Nie trwało to długo, po dwóch latach od zawarcia małżeństwa został wydalony. Powodem był krytyczny wobec Gomułki artykuł, który opublikował w „The New York Times”. Elżbieta wyjechała po marcu 1968 roku. Niestety małżeństwo rozpadło się dziesięć lat później.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Kolejny tom z cyklu publikacji prezentujących refleksje i wyniki badań nad powiązaniami i współzależnościami zjawisk społeczno-politycznych z działaniami z zakresu kultury i sztuki. Motywem przewodnim monografii zbiorowej redaktorzy uczynili kwestie reakcji środowisk kulturotwórczych i artystycznych na zjawiska migracji i uchodźstwa w XX i XXI wieku. Kwerenda poprzedzająca powstanie książki wykazała, że istnieje potrzeba rozwijania badań w tym obszarze. Efektem tego jest zbiór ośmiu artykułów naukowych, których autorzy poprzez film, literaturę i muzykę przyglądają się wieloaspektowym mechanizmom migracji i uchodźstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało otwarcie granic, nasiliło migrację ludności z wielu krajów odmiennych kulturowo oraz doprowadziło do wzrostu liczby imigrantów i uchodźców asymilujących się w Polsce. Sytuacja ta wymaga od pielęgniarek nowych umiejętności i postrzegania pacjenta nie tylko przez pryzmat jego problemów zdrowotnych, ale także potrzeb duchowych i praktycznych uwarunkowań związanych z wyznawaną religią i pochodzeniem etniczno-kulturowym. Autorki zapoznają Czytelników z założeniami najważniejszych światowych religii, a następnie w jasny i zwięzły sposób przedstawiają zadania pielęgniarki i zasady postępowania w stosunku do wyznawców różnych religii, a także mniejszości etnicznych. Publikacja adresowana jest do pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa. Może być również przydatna dla położnych, lekarzy, psychologów, rehabilitantów, ratowników medycznych, dietetyków i pracowników socjalnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Numer poświęcony problemom integracji i ochronie praworządności w Unii Europejskiej oraz konsekwencjom Brexitu dla bezpieczeństwa i obrony UE. Zawiera też artykuły opisujące ekonomiczne aspekty polityki Austrii prowadzonej wobec imigrantów, relacje między Macedonią a UE, a także zalecenia UE zapobiegające kryzysowi finansowemu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again