Form of Work
Artykuły
(17)
Publikacje naukowe
(17)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Zajda Katarzyna (socjolog)
(2)
Ambrozik Wiesław (1947- )
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Długi Blanka
(1)
Flaszyńska Ewa
(1)
Gaylord Michael
(1)
Jarmużek Joanna
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Marciniak Marta
(1)
Nosal Przemysław (1984- )
(1)
Odrakiewicz David
(1)
Odrakiewicz Piotr
(1)
Pawłowski Roman (pedagog)
(1)
Rosalska Małgorzata
(1)
Rudnicki Zbigniew (filozof)
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Szafran Joanna (pedagog)
(1)
Ulaniecka Natalia
(1)
Wobalis Mirosław
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Świątkowski Andrzej (1944- )
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
Time Period of Creation
2001-
(17)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(18)
English
(1)
Subject
Innowacje społeczne
(12)
Innowacje
(5)
Polityka oświatowa
(4)
Kompetencje kluczowe
(3)
Rynek pracy
(3)
Społeczeństwo
(3)
Zatrudnienie
(3)
Aktywizacja społeczna
(2)
Domy pomocy społecznej
(2)
Kształcenie
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Czwarta rewolucja przemysłowa
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Edukacja informacyjna
(1)
Filologia polska
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekonomia)
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Korczak, Janusz
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Mapa poznawcza
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(1)
Nauczyciele
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opiekunki i opiekunowie w domach pomocy społecznej
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Ośrodek Pomocy Społecznej (Rybnik)
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Politycy
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomaganie
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Praca
(1)
Praca socjalna
(1)
Pracownicy oświaty
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Przedsiębiorstwo międzynarodowe
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Przyszczypkowski, Kazimierz
(1)
Przywództwo
(1)
Przywództwo edukacyjne
(1)
Rodzice
(1)
Sens życia
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Styl życia
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba więzienna
(1)
Technologia informacyjna (IT)
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Zarządzanie oświatą
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(16)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
1945-1989
(3)
Subject: place
Polska
(11)
Europa
(1)
Rybnik (woj. śląskie)
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(13)
Artykuł z pracy zbiorowej
(11)
Artykuł z czasopisma naukowego
(6)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(4)
Raport z badań
(3)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(13)
Edukacja i pedagogika
(9)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Nauka i badania
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
19 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
E-book
In basket
Koncepcja dynamicznych zdolności odzwierciedla charakterystyczne dla gospodarki opartej na wiedzy przechodzenie od podejścia klasycznego do działań przedsiębiorczych, zapewniających względną trwałość przewagi konkurencyjnej. Koncepcja ta odpowiada najwyższym wymaganiom stawianym nowym paradygmatom zarządzania strategicznego. Prezentowana książka uzupełnia i porządkuje wiedzę dotyczącą poszczególnych aspektów tej koncepcji (dynamiczne zdolności jako obiekt badań w naukach o zarządzaniu, atrybuty i przejawy dynamicznych zdolności w procesach zarządzania przedsiębiorstwami, dynamiczne zdolności jako podstawa generowania wartości, procesy i mechanizmy kształtowania dynamicznych zdolności) oraz przynosi interesujące wyniki badań empirycznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Nadzór korporacyjny ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Wynalazek ; Prawo międzynarodowe ; Geopolityka ; Agregaty pieniężne ; Zamiana kary pozbawienia wolności ; Komunikacja ; Kapitał społeczny ; Gwarancja inwestycji ; Koszty uzyskania przychodów ; Innowacje ; Model Blacka-Scholesa-Mertona ; Rozwój regionalny ; Model ekonometryczny ; Teoria opcji ; Orzeczenie w trybie prejudycjalnym ; Patenty ; Art. 58 § 4 k.k ; Rynek pracy ; Dyrektywy wymiaru kary ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Działalność kulturalna i oświatowa ; Liga Morska i Rzeczna ; Wykładnia prawa UE ; TSUE ; Prawo Unii europejskiej ; Bundesverfassungsgericht ; Ochrona prawno-autorska ; Fundusze emerytalne ; Zaskarżalność ; Europa Wschodnia ; Litewski Kodeks Karny ; Sądownictwo wojskowe ; Utwór ; Rewolucja przestrzenna ; Prawo wojny ; Interpretacja indywidualna ; Przekształcenie spółki kapitałowej ; Sukcesja uniwersalna ; Kurs walutowy ; Model Frenkela-Bilsona ; Działalność B R ; Produkty unit-linked ; Innowacja ; Kryzys ekonomiczny ; Prawo rosyjskie ; Cena równowagi rynkowej ; Reguły fiskalne narodowe i ponadnarodowe ; Indeks reguł fiskalnych ; Prace badawczo-rozwojowe ; Prywatna ; Publiczna opieka zdrowotna ; Inwestorzy instytucjonalni ; Luka innowacyjna ; Efekty transformacji systemowej ; Spójność społeczna ; Racujący ; Wskaźniki zatrudnienia ; Pracujący w sektorach własności ; Pracujący według sektorów ekonomicznych ; Przekazywanie informacji ; Zaangażowanie akcjonariuszy ; Prawo wojskowe ; Prawo procesowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Nauczyciele akademiccy ; Kolonializm ; Segregacja zawodowa ; Polityka fiskalna ; Przychody z praw autorskich ; Art. 37a k.k ; Tożsamość narodowa ; Płeć ; Prawo karne ; II Rzeczypospolita ; Ustawowe zagrożenie ; Kobiety
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again