Form of Work
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Autorów Wielu
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
2 results Filter
E-book
In basket
Głównym celem pracy jest prezentacja uwarunkowań prawnych i ocena ekonomicznej efektywności wykorzystania paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w gospodarstwach rolnych województwa mazowieckiego. Cele szczegółowe obejmują: • charakterystykę zmian w koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz jej wpływ w aspektach ekonomicznych, społecznych i gospodarczych na gospodarstwa rolne; • prezentację uwarunkowań prawnych dotyczących instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych w Polsce; • ocenę efektywności ekonomicznej produkcji energii elektrycznej w wybranych typach gospodarstw rolnych województwa mazowieckiego z wykorzystaniem paneli słonecznych w rachunkach makroekonomicznym i mikroekonomicznym. Zakres pracy obejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, ewolucję tej koncepcji, ideę zrównoważonego gospodarstwa rolnego oraz znaczenie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych. W drugiej części publikacji przedstawiono aspekty prawne związane z odnawialnymi źródłami energii, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych. Wskazano zmiany wprowadzane w aktach prawnych wspierające rozwój fotowoltaiki. Następnie scharakteryzowano podstawowe metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji oraz etapy oceny projektów związanych z produkcją energii na przykładzie instalacji fotowoltaicznych. W dalszej części dokonano ocen makroekonomicznej i mikroekonomicznej efektywności wykorzystania paneli fotowoltaicznych do zaopatrzenia w energię elektryczną wybranych typów gospodarstw rolnych województwa mazowieckiego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again