Forma i typ
Artykuły
(6)
Książki
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Autor
Łuba Małgorzata
(2)
Gut Renata
(1)
John Katarzyna
(1)
Kahneman Daniel (1934- )
(1)
Malewska Kamila
(1)
Piegowska Maria
(1)
Szymczak Piotr
(1)
Wójcik Barbara
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
Odbiorca
Bibliotekarze
(1)
Klasa 3.
(1)
Klasa 8.
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Temat
Intuicja
(8)
Umysł
(3)
Myślenie
(2)
Bionika
(1)
Decyzje
(1)
Dzieci
(1)
Emocje
(1)
Jurgielewiczowa, Irena
(1)
Literatura dla dzieci
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Personifikacja
(1)
Poznanie
(1)
Rozumowanie (log.)
(1)
Stres
(1)
Szczęście
(1)
Tematy i motywy
(1)
Wychowanie
(1)
Wyobraźnia
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Temat: dzieło
Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla
(1)
Gatunek
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
9 wyników Filtruj
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wsłuchać się w głos intuicji / Małgorzata Łuba // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2016, nr 1, s. 25-28.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Intuicja w myśleniu o wychowaniu / Waldemar Kozłowski // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 8, s.3-8.
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 40529 (1 egz.)
Książka
W koszyku
W załącznikach 2 art. autorstwa Amosa Tversk'ego i Daniela Kahnemana. U góry okł: Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 42935 (1 egz.)
E-book
W koszyku
Monografia pt. "Intuicja w podejmowaniu decyzji kierowniczych" stanowi interesującą poznawczo i oryginalną pracę dotyczącą problematyki intuicji w procesach podejmowania decyzji. Przemawia za tym ważkość podjętego problemu i jego wnikliwe ujęcie, oparte na solidnych podstawach teoretycznych, jednocześnie wzmocnione rzetelnymi badaniami empirycznymi. Na podstawie szeroko zakrojonej analizy literatury przedmiotu dokonano udanej konceptualizacji i operacjonalizacji intuicji w praktyce podejmowania decyzji poprzez zaprojektowanie autorskiego narzędzia umożliwiającego pomiar poziomu potencjału intuicyjnego oraz stopnia jego wykorzystania w procesach decyzyjnych. Narzędzie to może być z powodzeniem wykorzystane przez praktyków zarządzania w celu określenia braków kompetencyjnych w tym obszarze. W wyniku realizacji części empirycznej pracy zidentyfikowano i stworzono także typologię determinant wykorzystania intuicji w procesach decyzyjnych oraz dokonano hierarchizacji sytuacji i warunków decyzyjnych wymagających odwołania się do intuicji. Otrzymane w tym obszarze rezultaty mają także wymiar aplikacyjny poprzez uświadomienie decydentom szczególnej roli intuicji w określonych sytuacjach decyzyjnych. Za kolejny wkład w rozwój nauk o zarządzaniu uznać można nakreślenie i empiryczną weryfikację profilu intuicyjnego decydenta. Jako bardzo wartościowy recenzenci wydawniczy monografii ocenili opracowany przez autorkę konceptualny model procesu podejmowania decyzji integrujący intuicję z racjonalną analizą. W trakcie realizacji postępowania badawczego model ten został poddany rekonstrukcji, w wyniku której został sformułowany model empiryczny. W tym modelu sprecyzowano poszczególne etapy oraz podjęto próbę odtworzenia przebiegu procesu decyzyjnego zakładającego współistnienie podejścia intuicyjnego i racjonalnego w praktyce podejmowania decyzji. Zidentyfikowano etapy wspólne dla obydwu podejść oraz te, które je różnicują. Opinie menedżerów przyczyniły się do wyróżnienia faz procesu, w których szczególną rolę odgrywa intuicja, oraz tych o charakterze analitycznym. Efektem dialogu z decydentami było także zidentyfikowanie występujących między poszczególnymi fazami sprzężeń zwrotnych. Dodatkowo model ten został uzupełniony o determinanty, które decydują o przewadze podejścia intuicyjnego lub racjonalnego w realizowanym procesie decyzyjnym. Uzyskane w tym obszarze rezultaty poznawcze z pewnością mogą stanowić punkt wyjścia dla przyszłych zamierzeń badawczych podejmowanych przez przedstawicieli nauki. Przeprowadzone studia literaturowe oraz badania empiryczne na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw pozwalają na sformułowanie implikacji dla praktyki gospodarczej. Podstawową kwestią w tym aspekcie jest uświadomienie decydentom roli intuicji we współczesnych procesach decyzyjnych oraz możliwości jej doskonalenia, a także sformułowanie rekomendacji dla kadry zarządzającej dotyczących perspektyw wykorzystania intuicji w przyszłości. Podsumowując, można stwierdzić, że uzyskane rezultaty poznawcze wnoszą nowe treści do nauk o zarządzaniu, a opracowana monografia jest pierwszą w Polsce pracą, która gruntownie przedstawia problematykę intuicji w procesach podejmowania decyzji kierowniczych w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i empirycznym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej