Form of Work
Artykuły
(16)
Książki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Burdzińska-Mika Joanna
(1)
Dahlmann Hans-Christian
(1)
Grzelczak Małgorzata
(1)
Kucharz Ewelina
(1)
Legucka-Stawska Bożena
(1)
Leniart Elżbieta
(1)
Markowska Agnieszka
(1)
Pstrokońska Dorota
(1)
Szeląg Małgorzata (filolog)
(1)
Szerszeń Paweł
(1)
Szybilska Emilia
(1)
Tokarek Aleksandra
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Język niemiecki
(17)
Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu
(4)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych
(3)
Biologia
(2)
Dwujęzyczność
(2)
Scenariusze zajęć
(2)
Scenariusze zajęć dla gimnazjów
(2)
Fizyka
(1)
Informatyka
(1)
Internet
(1)
Język angielski
(1)
Język francuski
(1)
Język polski
(1)
Matematyka
(1)
Metoda projektów
(1)
Ogrody zoologiczne
(1)
Scenariusz lekcji
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Wielkanoc
(1)
Wielkopolska
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Zwierzęta
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
17 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Uwagi do realizacji zajęć metodą stacji dydaktycznych na lekcji języka niemieckiego.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Hipertekst i jego właściwości dydaktyczne. Skrótowe przedstawienie niektórych wyników analizy glottodydaktycznej stu tekstów internetowych, przydatnych w procesie (nauczania) uczenia się języka niemieckiego ucznia 10-16 letniego w polskim systemie szkolnym. Analiza objęła takie elementy jak: ogólna charakterystyka tekstu, reprezentatywność gatunkowa, ocena poprawności i kompleksowości językowej tekstu, jego budowę i strukturę, formy pomocy wykorzystywane przy recepcji tekstu, odpowiedniość glottodydaktyczną oraz ocenę końcową. Przykład scenariusza lekcji prezentujący sterowane przez nauczyciela wyszukiwanie tekstów niemieckojęzycznych w internecie.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Propozycja lekcji języka niemieckiego, WOS lub lekcji wychowawczej w postaci symulacji zajęć terenowych (podchody w centrum miasta), której celem jest przybliżenie uczniom problematyki wspólnych korzeni polsko-niemieckich i wpływu języka niemieckiego na powstanie i kształtowanie się gwary poznańskiej - scenariusz zajęć.
No cover
Article
In basket
Bracia Grim w internecie / Małgorzata Bernat // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 1, s.119-120.
Streszczenie: Scenariusz lekcji języka niemieckiego. Wykorzystanie encyklopedii internetowej www.Wikipedia.de, quizu internetowego w jezyku niemieckim, tłumaczenie bajek braci Grimm na język polski.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Lekcja poświęcona słownictwu na temat przygotowań do podróży.
No cover
Article
In basket
Rola języka na lekcji matematyki / Hans-Christian Dahlmann // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 6, s.133-137.
Streszczenie: Lekcja matematyki prowadzona w języku niemieckim. Realizacja postulatów dotyczących rozwijania u uczniów autonomii w uczeniu się poprzez samodzielne poszukiwanie, dostrzeganie i ustalanie związków, reguł matematycznych. Rola i zadania nauczyciela jezyka obcego (na przykładzie języka niemieckiego) na lekcji matematyki. Stopień wykorzystania języka niemieckiego podczas lekcji matematyki.
No cover
Article
In basket
Wychowanie fizyczne i język niemiecki : zgrany duet / Agnieszka Markowska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 6, s.122-125.
Streszczenie: Poszerzanie słownictwa na lekcjach wf poprzez wykonywanie poleceń nauczyciela wypowiadanych w języku niemieckim. Doskonalenie warsztatu nauczycela - źródła w języku niemieckim do nauczania przedmiotu wf.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przykład lekcji przeprowadzonej z udziałem młodzieży niemieckojęzycznej w czasie pobytu w Polsce w ramach wymiany międzynarodowej. Opis zajęć - cele, metody i srodki dydaktyczne wykorzystane na lekcji powtórzeniowej z biologii. Temat zajęć: powtórzenie wiadomości o budowie i funkcjach układu krążenia. Przebieg i ocena efektywności lekcji.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Opis projektu edukacyjnego, którego uczestnikami byli uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Zgierzu - główna idea, cele, czas trwania i organizacja projektu. Wybór obszaru tematycznego z zakresu fizyki. Treści i metody kształcenia, działania podejmowane w ramach projektu. Przebieg i efekty pracy projektowej, ewaluacja.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again