Form of Work
Artykuły
(13)
Publikacje naukowe
(8)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje fachowe
(4)
Książki
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Lewicka Maria
(3)
Andrzejewski Marek (1959- )
(1)
Brandstaetter Roman (1906-1987)
(1)
Bukowski Marcin
(1)
Cybal-Michalska Agnieszka (1973- )
(1)
Czarnecka Anna
(1)
Gasiul Henryk (1950- )
(1)
Jeziorkowski Andrzej (1931-2011)
(1)
Kebernik Katarzyna
(1)
Liberska Hanna (1955- )
(1)
Małochleb Paulina
(1)
Michałowska Ewa
(1)
Nowicka Olga
(1)
Oleś Piotr (1955- )
(1)
Parzuchowski Michał
(1)
Płuska Katarzyna
(1)
Skrzypińska Katarzyna (1970- )
(1)
Strus Włodzimierz
(1)
Sunderland Margot
(1)
Sznajder Dominika
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Wenta Magdalena (psycholog)
(1)
Year
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(13)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Audience Group
Bibliotekarze
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Przedszkola
(1)
Szkoły średnie
(1)
Subject
Ja (psychologia)
(10)
Dzieci
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Samopostrzeganie
(2)
Społeczeństwo
(2)
Testy psychologiczne
(2)
Autoprezentacja
(1)
Bieńczyk, Marek
(1)
Brandstaetter, Roman
(1)
Dialog wewnętrzny (psychologia)
(1)
Dobrostan psychiczny
(1)
Dojrzałość emocjonalna
(1)
Dorośli
(1)
Edukacja filmowa
(1)
Indywidualizm (psychologia)
(1)
Interakcjonizm symboliczny
(1)
Iwasiów, Inga
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kariera
(1)
Kolektywizm (psychologia)
(1)
Kontrola społeczna (socjologia)
(1)
Krytyka i samokrytyka
(1)
Motywacja
(1)
Niedźwiedzie
(1)
Nosowska, Katarzyna
(1)
Obraz siebie
(1)
Postawy
(1)
Postać literacka
(1)
Powieść
(1)
Prawa dziecka
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychoterapia
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Reportaż
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
Rozpacz
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Samoakceptacja
(1)
Samokontrola
(1)
Samopoznanie
(1)
Sens życia
(1)
Singer, Hersz
(1)
Singer, Józefa
(1)
Socjalizacja
(1)
Szczygieł, Mariusz
(1)
Techniki samopomocy
(1)
Telenowela dokumentalna polska
(1)
Tożsamość osobista
(1)
Wechterowicz, Przemysław
(1)
Wicha, Marcin
(1)
Więź rodzinna
(1)
Współczucie wobec samego siebie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(1)
Wyspiański, Stanisław
(1)
Wyuczona bezradność
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zazdrość
(1)
Śmierć
(1)
Żałoba
(1)
Życie
(1)
Subject: work
A ja żem jej powiedziała...
(1)
Ja jestem Żyd z Wesela
(1)
Kochaj mnie (serial film.)
(1)
Kontener
(1)
Nie ma
(1)
Proszę mnie przytulić
(1)
Przytul mnie (serial filmowy)
(1)
Rzeczy, których nie wyrzuciłem
(1)
Umarł mi
(1)
Wesele
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Województwo pomorskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(7)
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Biografia
(1)
Felieton
(1)
Literatura polska
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Poradnik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Psychologia
(10)
Edukacja i pedagogika
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
19 results Filter
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46577 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24644 (1 egz.)
E-book
In basket
Spis treści [Contents] Artykuły [Articles] Anna Jaklik, Mariola Łaguna: Zaufanie w organizacji. Analiza sposobów ujęcia i modeli teoretycznych [Organizational trust: An analysis of approaches and theoretical models], doi: 10.7366/ 1896180020153501, s. 369–382; Marzena Cypryańska, Aleksandra Jaskółowska: Humanizacja Ja – nowe ujęcie w kontekście analizy zniekształceń w bezpośrednich sądach porównawczych [Self-humanizing – A new view in the context of the biases in direct comparative judgments], doi: 10.7366/ 1896180020153502, s. 383–395; Ewa Gurba, Dorota Czyżowska, Arkadiusz Białek: Religijność młodych wchodzących w dorosłość a rozwój ich tożsamości i dobrostan psychiczny [The religiosity of young people entering adulthood, development of their identity and psychological well-being], doi: 10.7366/ 1896180020153503, s. 396–408; Katarzyna Adamczyk, Monika Wysota: An investigation of the predictive role of identity dimensions for young adults’ marital beliefs [Wymiary tożsamości jako predyktory przekonań młodych dorosłych na temat małżeństwa], doi: 10.7366/ 1896180020153504, s. 409–418; Łukasz Budzicz: Postscriptum do oszustwa Stapela: niepokojące dane, początek zmian? [Aftermath of the Stapel case: More alarming data, the beggining of change?], doi: 10.7366/ 1896180020153505, s. 419–434. Metody [Methods] Irena Pilch, Elżbieta Sanecka, Magdalena Hyla, Karina Atłas: Polska adaptacja skali TriPM do badania psychopatii w ujęciu triarchicznym [The Polish adaptation of the TriPM scale measuring psychopathy], doi: 10.7366/ 1896180020153506, s. 435–454; Eugenia Mandal, Marcin Moroń: Kwestionariusz sekwencyjnych technik wywierania wpływu w romantycznych związkach [Questionnaire of Sequential Influence Techniques in Romantic Relationships], doi: 10.7366/ 1896180020153507, s. 455–477; Katarzyna Adamczyk: Development and validation of the Polish-language version of the Dating Anxiety Scale in a sample of young adults [Opracowanie i walidacja polskiej wersji językowej kwestionariusza na próbie młodych dorosłych], doi: 10.7366/ 1896180020153508, s. 478–488.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Spis treści [Contents] Dorota Rutkowska, Krzysztof Przybyszewski: Efekt sformułowania (framing effect): zaangażowanie poznawczego wysiłku a wpływ kontekstualnych informacji o zysku lub stracie na podejmowanie decyzji [Framing effect: Cognitive effort and influence of contextual cues about gains and losses on decision making], doi: 10.7366/1896180020153401, s. 248–265; Oleg Gorbaniuk, Ewelina Włodarska: Markery Wielkiej Szóstki polskiego leksykonu osobowości w badaniach samoopisowych, [Adjective markers of Polish indigenous lexical personality factors: A self-rating study], doi: 10.7366/1896180020153402, s. 266–282; Tomasz Besta, Maria Kaźmierczak, Magdalena Błażek: Przynależność grupowa i poczucie osobistego sprawstwa: rola fuzji tożsamości i klarowności Ja, [Group adherence and personal agency: The role of identity fusion and self-concept clarity], doi: 10.7366/1896180020153403, s. 283–295; Andrzej Nowak, Karolina Ziembowicz, Agata Zabłocka-Bursa, Wiesław Bartkowski: Wpływ społeczny z perspektywy obiektu wpływu: teoria i modele symulacyjne [Social influence from the ‘object of impact’ perspective: Theory and a simulation model], doi: 10.7366/1896180020153404, s. 296–309; Anna Filip, Marta Białecka-Pikul: Rozumienie autoprezentacji przez dzieci: rola teorii umysłu i trafności wiedzy matek o myśleniu ich dzieci, [Understanding self-presentation by children: The role of theory of mind and accuracy of mothers’ knowledge about their children’s thinking], doi: 10.7366/1896180020153405, s. 310–323; Elżbieta Stojanowska: Wpływ rodzaju wzbudzonego Ja na efektywność autopromocji i ingracjacji osób o różnej płci psychologicznej [Influence of self – construal priming on effectiveness of self: Promotion and ingratiation in people differing in psychological gender], doi: 10.7366/1896180020153406, s. 324–334; Anita Zbieg, Aleksandra Słowińska, Błażej Żak: Siła relacji interpersonalnej: wstępna weryfikacja koncepcji i metody pomiarowej [Strength of interpersonal relationships: Initial test of the theory and method], doi: 10.7366/1896180020153407, s. 335–351.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Trening umiejętności osobistych i społecznych to kompendium wiedzy, który dostarcza rzetelnych informacji z tematów umiejętności osobistych tj. poczucie własnej wartości (w tym samoocena i autoempatia), asertywność, inteligencja emocjonalna, a także społecznych, z obszaru komunikacji międzyludzkiej (werbalnej, niewerbalnej, aktywnego słuchania) czy rozwiązywania konfliktów, udzielania i przyjmowania krytyki, działania wszechobecnego stresu (a także tego dobrego, mobilizującego - eustresu). Przyswojoną wiedzę można z powodzeniem wykorzystać w życiu codziennym, jak i zawodowym. E-book jest również nieodzownym narzędziem pracy we wszelkiego rodzaju spotkaniach szkoleniowych, zawodowych lub do pogłębiania wiedzy placówkach oświatowych. "Trening umiejętności.." zawiera 10 rozbudowanych rozdziałów, w tym testy i ćwiczenia. Cel: samopoznanie, samorozwój, jako wstęp do dalszych profesjonalnych szkoleń, podczas wykładów, seminariów z wyżej wymienionej tematyki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Numer specjalny: Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym: perspektywa empiryczna [Special issue: Current trends in social influence research:Empirical perspective] Redaktorzy numeru [Issue editors]: Sławomir Śpiewak, Tomasz Grzyb, Dariusz Doliński Dr Monika Grzesiak-Feldman – wspomnienie [Monika Grzesiak-Feldman – in memoriam], s. 8. W numerze [Contents] Artykuły [Articles] Sławomir Śpiewak, Tomasz Grzyb, Dariusz Doliński: Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym: perspektywa empiryczna [Current trends in social influence research: Empirical perspective], doi 10.7366/1896180020174001, s. 9–13; Małgorzata Gamian-Wilk: Autopercepcja warunkiem efektywności techniki „stopa w drzwiach” [Self-perception as a precondition of effectiveness of the foot-in-the-door technique], doi 10.7366/1896180020174002, s. 14–20; Ada Maksim, Sławomir Śpiewak: Związek pomiędzy wiekiem, preferencją spójności i skutecznością techniki wpływu społecznego „stopa w drzwiach” [The relationship between the age, preference for consistency and the effectiveness of the foot-in-the-door compliance technique], doi 10.7366/1896180020174003, s. 21–29; Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk: Efekt dezinformacji z perspektywy psychologii społecznej: natura i uodparnianie [Misinformation effect from the perspective of social psychology: Its nature and inducing resistance to it, doi 10.7366/1896180020174004, s. 30–41; Józef Maciuszek, Joanna Garlicka: Refleksyjność jako czynnik odporności na zawarte w pytaniu presupozycje [Mindfulness as a factor of resistance to presuppositions included in questions], doi 10.7366/1896180020174005, s. 42–55; Wojciech Kulesza: Wpływowy kameleon: przegląd badań z zakresu mimikry w kontekście technik wpływu społecznego [The powerful chameleon: The review of the chameleon effect studies in the scope of social influence techniques], doi 10.7366/1896180020174006, s. 56–73; Michał Parzuchowski, Olga Białobrzeska, Małgorzata Osowiecka, Natalia Frankowska, Aleksandra Szymków: Szczerość na wyciągnięcie ręki: niewerbalny przejaw szczerości intencji proszącego wzbudza uległość [One can handle the truth: Nonverbal sign of honesty influence the level of obedience], doi 10.7366/1896180020174007, s. 74–88; Wiesław Łukaszewski: Tak, ale: etyczne problemy w badaniach nad wpływem społecznym [Ethical dilemmas in research on social influence], doi 10.7366/1896180020174008, s. 89–96; Zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego Psychologii Społecznej oraz składu Redakcji [Change of Editors], s. 97.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again